Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự (HRM): Định nghĩa và Giải thích

5/5 - (10 bình chọn)

Trong bất cứ công việc gì thì con người luôn đóng vai trò rất quan trọng và đặc biệt việc khai thác nhân lực để đạt được hiệu quả tốt nhất cho doanh nghiệp là vấn đề được đặt lên hàng đầu. Quản lý lý nhân sự hiệu quả giúp thu hút, giữ chân và phát triển nhân viên tài năng, điều này có thể dẫn đến tăng năng suất và thành công cho tổ chức. Bài viết sau đây Johnson’s Blog của sẽ cho bạn hiểu thêm về quản lý nguồn nhân lực.

Quản lý nguồn nhân lực là gì?

Quản lý nguồn nhân lực (HRM) là quá trình thu hút, lựa chọn, đào tạo và phát triển nhân viên, đồng thời quản lý lợi ích, lương thưởng và quan hệ của họ với tổ chức. Nó liên quan đến tất cả các khía cạnh của việc quản lý con người trong một tổ chức, bao gồm nhân sự, phát triển nhân viên, quản lý hiệu suất và quan hệ nhân viên.

Mục tiêu cuối cùng của HRM là đảm bảo rằng nguồn nhân lực của một tổ chức hỗ trợ chiến lược và mục tiêu tổng thể của nó, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực để thu hút và giữ chân những nhân viên tài năng.

>>>Xem thêm: Những công việc của Trưởng phòng Nhân sự trong tổ chức

Quản lý nhân sự bao gồm làm những việc gì? 

Các chức năng chính của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) bao gồm:

 • Tuyển dụng và bố trí nhân sự: Thu hút và lựa chọn đúng người cho tổ chức.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và kiến thức cần thiết để họ thực hiện công việc một cách hiệu quả.
 • Quản lý lương thưởng và phúc lợi: Phát triển và thực hiện các chương trình lương thưởng và phúc lợi cạnh tranh và công bằng.
 • Quản lý hiệu suất: Đánh giá và cải thiện hiệu suất của nhân viên thông qua đánh giá hiệu suất, huấn luyện và phản hồi.
 • Quan hệ nhân viên: Quản lý mối quan hệ giữa nhân viên và tổ chức, đồng thời giải quyết mọi vấn đề có thể phát sinh.
 • Tuân thủ các luật và quy định lao động: Đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ các luật và quy định có liên quan, chẳng hạn như những quy định liên quan đến cơ hội việc làm bình đẳng, sức khỏe và an toàn cũng như bồi thường cho người lao động.

Các chức năng này rất cần thiết cho một chương trình quản lý nhân sự hiệu quả và chúng giúp hỗ trợ các mục tiêu và chiến lược tổng thể của tổ chức bằng cách đảm bảo bố trí đúng người, có các kỹ năng và nguồn lực cần thiết để thành công.

Tuyển dụng và bố trí nhân sự

Tuyển dụng và bố trí nhân sự là các chức năng chính của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) liên quan đến việc thu hút và lựa chọn đúng người cho tổ chức. Mục tiêu của các quy trình này là tìm ra những cá nhân có kỹ năng và khả năng cần thiết để thành công trong tổ chức, đồng thời phù hợp với các giá trị và văn hóa của tổ chức.

Tuyển dụng đề cập đến quá trình thu hút và xác định các ứng viên tiềm năng cho các vị trí mở trong tổ chức. Điều này có thể bao gồm quảng cáo tuyển dụng, tìm nguồn ứng viên thông qua bảng việc làm trực tuyến, giới thiệu nhân viên hoặc cơ quan tuyển dụng.

Nhân sự liên quan đến việc đánh giá và lựa chọn những ứng viên đủ điều kiện nhất từ ​​nhóm ứng viên do quy trình tuyển dụng tạo ra. Điều này bao gồm tiến hành phỏng vấn, kiểm tra lý lịch và kiểm tra người tham khảo, cũng như đưa ra lời mời làm việc.

Cả tuyển dụng và nhân sự đều đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng tổ chức có đúng người để đạt được mục tiêu của mình. Tuyển dụng và bố trí nhân sự hiệu quả có thể giúp thu hút và giữ chân nhân viên tài năng, giảm doanh thu và tăng hiệu quả hoạt động tổng thể của tổ chức.

Đào tạo và phát triển nhân viên

Đào tạo và phát triển nhân viên là một chức năng quan trọng của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) liên quan đến việc cung cấp cho nhân viên những kỹ năng và kiến thức họ cần để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Mục tiêu của đào tạo và phát triển nhân viên là giúp nhân viên phát huy hết tiềm năng của họ và hỗ trợ các mục tiêu chung của tổ chức.

Đào tạo đề cập đến quá trình dạy cho nhân viên những kỹ năng mới hoặc cung cấp cho họ kiến thức cần thiết để thực hiện công việc một cách hiệu quả. Điều này có thể bao gồm đào tạo theo kiểu lớp học chính thức, đào tạo tại chỗ hoặc các khóa học trực tuyến.

Mặt khác, phát triển đề cập đến các cơ hội rộng lớn hơn để phát triển và thăng tiến trong tổ chức. Điều này có thể bao gồm các chương trình phát triển nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến nghề nghiệp hoặc đào tạo lãnh đạo.

Cả đào tạo và phát triển đều đóng một vai trò quan trọng trong việc giữ chân và gắn kết nhân viên, cũng như cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức. Bằng cách đầu tư vào nhân viên của mình, các tổ chức có thể tạo ra một lực lượng lao động lành nghề và có động lực hơn, điều này có thể giúp tăng năng suất, đổi mới và khả năng cạnh tranh.

Quản lý bồi thường và phúc lợi

Quản lý lương thưởng và phúc lợi là một chức năng chính của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) liên quan đến việc phát triển và thực hiện các chương trình đền bù và khen thưởng cho nhân viên vì công việc của họ. Mục tiêu của các chương trình này là thu hút và giữ chân nhân viên tài năng, đồng thời đảm bảo rằng chế độ đãi ngộ công bằng và cạnh tranh.

Bồi thường đề cập đến các phần thưởng tài chính và phi tài chính mà nhân viên nhận được để đổi lấy công việc của họ, chẳng hạn như tiền lương, tiền thưởng và quyền chọn cổ phiếu.

Phúc lợi đề cập đến khoản bồi thường ngoài lương mà nhân viên nhận được, chẳng hạn như bảo hiểm y tế, thời gian nghỉ có lương và kế hoạch nghỉ hưu.

Chức năng quản lý lương thưởng và phúc lợi chịu trách nhiệm xác định các chương trình lương thưởng và phúc lợi do tổ chức cung cấp và truyền đạt các chương trình này tới nhân viên. Điều này bao gồm tiến hành các cuộc khảo sát về tiền lương để xác định mức giá thị trường, đàm phán với các nhà cung cấp lợi ích và truyền đạt những thay đổi cho nhân viên.

Quản lý lương thưởng và phúc lợi hiệu quả có thể giúp thu hút và giữ chân nhân viên tài năng, đồng thời cũng có thể đóng vai trò chính trong động lực và sự gắn kết của nhân viên. Bằng cách đưa ra các chương trình phúc lợi và lương thưởng cạnh tranh và công bằng, các tổ chức có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ hơn, từ đó có thể dẫn đến tăng năng suất và thành công.

Quản lý hiệu suất

Quản lý hiệu suất là một chức năng chính của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) liên quan đến việc đánh giá và cải thiện hiệu suất của nhân viên. Mục tiêu của quản lý hiệu suất là đảm bảo rằng nhân viên đang làm việc ở mức tốt nhất và giúp họ phát huy hết tiềm năng của mình.

Quản lý hiệu suất thường bao gồm một quá trình liên tục thiết lập các kỳ vọng về hiệu suất, cung cấp phản hồi và tiến hành đánh giá hiệu suất. Điều này có thể bao gồm việc thiết lập các mục tiêu hiệu suất, tiến hành đánh giá hiệu suất thường xuyên, huấn luyện nhân viên để cải thiện hiệu suất của họ, cung cấp phản hồi và công nhận.

Quản lý hiệu suất hiệu quả có thể giúp cải thiện hiệu suất tổng thể của tổ chức bằng cách đảm bảo rằng nhân viên được liên kết với các mục tiêu của tổ chức và họ có các kỹ năng và sự hỗ trợ cần thiết để thành công. Nó cũng có thể giúp tăng cường động lực và sự gắn kết của nhân viên, cũng như xác định và giải quyết các vấn đề về hiệu suất trước khi chúng trở thành vấn đề lớn.

Bằng cách đầu tư vào quản lý hiệu suất, các tổ chức có thể tạo ra một lực lượng lao động hiệu quả và thành công hơn, đồng thời có thể đảm bảo rằng nhân viên của họ đang hoạt động ở mức tốt nhất.

Quan hệ nhân viên

Quan hệ nhân viên là một chức năng của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) liên quan đến việc quản lý mối quan hệ giữa tổ chức và nhân viên của tổ chức. Mục tiêu của quan hệ nhân viên là tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ, đồng thời giải quyết mọi vấn đề tại nơi làm việc có thể phát sinh.

Các hoạt động quan hệ nhân viên có thể bao gồm quản lý thông tin liên lạc của nhân viên, giải quyết các mối quan tâm của nhân viên và giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc. Điều này có thể liên quan đến việc tạo điều kiện giao tiếp cởi mở giữa nhân viên và ban quản lý, thương lượng các thỏa thuận thương lượng tập thể và cung cấp hỗ trợ cho nhân viên trong quá trình chuyển đổi nơi làm việc, chẳng hạn như thăng chức hoặc sa thải.

Quan hệ nhân viên hiệu quả có thể giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng giữa nhân viên và tổ chức, đồng thời có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng động lực, sự gắn kết và năng suất của nhân viên, đồng thời có thể giúp giảm doanh thu và tình trạng vắng mặt.

Bằng cách đầu tư vào quan hệ với nhân viên, các tổ chức có thể tạo ra một nơi làm việc hài hòa hơn và có thể đảm bảo rằng nhân viên cảm thấy được đánh giá cao và được hỗ trợ trong vai trò của họ. Điều này có thể góp phần vào sự thành công và khả năng cạnh tranh chung của tổ chức.

Tuân thủ pháp luật lao động và các quy định

Tuân thủ các quy định và luật lao động là một chức năng quan trọng của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) liên quan đến việc đảm bảo rằng tổ chức tuân thủ tất cả các luật và quy định liên quan đến việc tuyển dụng lực lượng lao động của mình. Mục tiêu của việc tuân thủ là để bảo vệ quyền của nhân viên và đảm bảo rằng tổ chức hoạt động trong khuôn khổ luật pháp.

Các luật và quy định lao động có thể bao gồm nhiều luật liên quan đến việc làm, bao gồm luật chống phân biệt đối xử, luật về tiền lương tối thiểu và làm thêm giờ, các quy định về sức khỏe và an toàn cũng như các luật liên quan đến quyền lợi và nghỉ phép của nhân viên.

Chức năng tuân thủ của HRM chịu trách nhiệm đảm bảo rằng tổ chức nhận thức được tất cả các luật và quy định có liên quan, đồng thời thực hiện các chính sách và thủ tục để đảm bảo rằng tổ chức luôn tuân thủ. Điều này có thể bao gồm tiến hành kiểm toán thường xuyên, cung cấp đào tạo và giáo dục cho nhân viên và người quản lý, đồng thời làm việc với cố vấn pháp lý để giải quyết mọi vấn đề tuân thủ có thể phát sinh.

Việc tuân thủ hiệu quả các quy định và luật lao động có thể giúp giảm nguy cơ bị kiện và bị phạt, đồng thời có thể tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ hơn. Bằng cách đầu tư vào việc tuân thủ, các tổ chức có thể thể hiện cam kết của mình đối với các hoạt động tuyển dụng công bằng và có đạo đức, đồng thời có thể giúp xây dựng lòng tin và sự tôn trọng với nhân viên của họ.

Trách nhiệm của Quản lý Nguồn Nhân lực là gì?

Trách nhiệm của Quản lý nguồn nhân lực (HRM) có thể khác nhau tùy thuộc vào quy mô và loại hình tổ chức, nhưng thường bao gồm:

 • Xây dựng và thực hiện các chính sách và quy trình nhân sự
 • Giám sát quá trình tuyển dụng, lựa chọn và tuyển dụng
 • Quản lý các chương trình phúc lợi, bồi thường và công nhận nhân viên
 • Thực hiện các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên
 • Quản lý quan hệ nhân viên và giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc
 • Tuân thủ luật lao động và các quy định
 • Quản lý hiệu quả làm việc của nhân viên và tiến hành đánh giá hiệu quả làm việc
 • Quản lý các chương trình sức khỏe và an toàn của nhân viên
 • Giám sát quản lý dữ liệu nhân viên và duy trì hồ sơ nhân sự
 • Phát triển và thực hiện các chương trình đa dạng và hòa nhập

Trách nhiệm của HRM là hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu chung của tổ chức bằng cách quản lý nguồn nhân lực của tổ chức một cách hiệu lực và hiệu quả. Điều này bao gồm việc thu hút và giữ chân những nhân viên tài năng, cung cấp cho họ các cơ hội đào tạo và phát triển cần thiết, đồng thời tạo ra một môi trường làm việc tích cực và hỗ trợ.

Hệ thống Phần mềm HRM

Tính năng Phần mềm Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS) phải có

Phần mềm Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS) có thể bao gồm nhiều tính năng, tùy thuộc vào nhu cầu cụ thể của tổ chức và nhà cung cấp HRMS. Một số tính năng phổ biến của phần mềm HRMS bao gồm:

 • Quản lý thông tin nhân viên: Kho lưu trữ tập trung dữ liệu nhân viên, bao gồm thông tin cá nhân, lịch sử việc làm, chức danh công việc và thông tin lương.
 • Tuyển dụng và bố trí nhân sự: Công cụ để đăng tin tuyển dụng, theo dõi ứng viên và quản lý quy trình tuyển dụng.
 • Đào tạo và phát triển nhân viên: Theo dõi các chương trình đào tạo, chứng chỉ và đánh giá kỹ năng của nhân viên.
 • Quản lý lương thưởng và phúc lợi: Các công cụ để quản lý lương thưởng và phúc lợi của nhân viên, bao gồm lương cơ bản, tiền thưởng và thời gian nghỉ có lương.
 • Quản lý hiệu suất: Các quy trình đánh giá hiệu suất tự động, bao gồm thiết lập mục tiêu và kết quả then chốt, theo dõi hiệu suất và cơ chế phản hồi.
 • Tuân thủ các quy định và luật lao động: Theo dõi và báo cáo tất cả các quy định và luật lao động liên quan đến việc tuyển dụng lực lượng lao động.
 • Cổng thông tin nhân viên tự phục vụ: Cổng thông tin nhân viên cho phép nhân viên truy cập thông tin của chính họ, yêu cầu thời gian nghỉ và quản lý lợi ích của chính họ.
 • Báo cáo và phân tích: Dữ liệu và phân tích theo thời gian thực, bao gồm các báo cáo và bảng điều khiển tùy chỉnh, để hỗ trợ việc ra quyết định nhân sự.
 • Tích hợp: Khả năng tích hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như hệ thống điểm danh và chấm công, các chương trình sức khỏe và thể chất.
 • Truy cập di động: Truy cập di động vào thông tin nhân sự, quy trình và cổng tự phục vụ.
 • Bảo mật: Các công cụ đảm bảo an toàn và bảo mật dữ liệu của nhân viên, bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu, mã hóa dữ liệu và kiểm soát truy cập.

Bằng cách đánh giá các nhu cầu cụ thể của tổ chức, các chuyên gia nhân sự có thể chọn giải pháp phần mềm HRMS bao gồm các tính năng và chức năng cần thiết để hỗ trợ các quy trình nhân sự và cải thiện việc quản lý tổng thể lực lượng lao động của họ.

Tại sao nên sử dụng hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS)?

Việc sử dụng HRMS có thể mang lại một số lợi ích cho các tổ chức, bao gồm:

 • Tăng hiệu quả và năng suất: HRMS có thể tự động hóa nhiều nhiệm vụ nhân sự thủ công và tốn thời gian, chẳng hạn như nhân viên giới thiệu, quản lý lợi ích và đánh giá hiệu suất, giải phóng nhân viên nhân sự để tập trung vào các sáng kiến chiến lược hơn.
 • Cải thiện quản lý và báo cáo dữ liệu: HRMS cung cấp kho lưu trữ tập trung cho dữ liệu nhân viên, cho phép báo cáo và ra quyết định chính xác và kịp thời hơn.
 • Tăng cường tuân thủ: HRMS có thể giúp các tổ chức đảm bảo rằng họ đang tuân thủ tất cả các luật và quy định lao động có liên quan, giảm nguy cơ bị kiện và bị phạt.
 • Gắn kết nhân viên tốt hơn: HRMS có thể cung cấp cho nhân viên các cổng thông tin tự phục vụ, cho phép họ truy cập thông tin và quản lý lợi ích, tiền lương và thời gian nghỉ của chính họ, dẫn đến tăng sự hài lòng và gắn kết của nhân viên.
 • Quản lý tài năng tốt hơn: HRMS có thể hỗ trợ quy trình quản lý tài năng bằng cách theo dõi hiệu suất và sự phát triển của nhân viên, đồng thời cung cấp cho người quản lý các công cụ họ cần để đưa ra quyết định sáng suốt về thăng chức, thuyên chuyển và các hoạt động liên quan đến nghề nghiệp khác.
 • Cải thiện quá trình ra quyết định: HRMS cung cấp cho các tổ chức dữ liệu và phân tích theo thời gian thực, cho phép các chuyên gia nhân sự và nhà quản lý đưa ra quyết định sáng suốt dựa trên thông tin chính xác và cập nhật.

Việc sử dụng HRMS có thể giúp các tổ chức cải thiện quy trình nhân sự, tăng hiệu quả và hỗ trợ tốt hơn nhu cầu của nhân viên. Bằng cách đầu tư vào HRMS, các tổ chức có thể hợp lý hóa các chức năng nhân sự của mình, giải phóng các nguồn lực có giá trị và giúp đảm bảo rằng họ có thể thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.

Cách lựa chọn giải pháp quản lý nhân sự

Chọn giải pháp Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS) phù hợp có thể là một quy trình phức tạp và tốn thời gian, nhưng điều quan trọng là đảm bảo sự thành công của các quy trình nhân sự và quản lý lực lượng lao động của bạn. Khi chọn giải pháp HRMS, hãy xem xét các bước sau:

 • Xác định nhu cầu nhân sự của bạn: Xác định các quy trình và nhiệm vụ nhân sự cụ thể mà bạn muốn tự động hóa và hợp lý hóa, chẳng hạn như tuyển dụng, quản lý hiệu suất và nhân viên tự phục vụ.
 • Đánh giá các giải pháp tiềm năng: Nghiên cứu các giải pháp HRMS tiềm năng và so sánh các tính năng cũng như chức năng của chúng với các nhu cầu nhân sự cụ thể của bạn. Hãy xem xét các giải pháp có thể mở rộng và linh hoạt, đồng thời có thể phát triển cùng với tổ chức của bạn.
 • Đánh giá mức độ phù hợp của nhà cung cấp và giải pháp: Chọn nhà cung cấp và giải pháp phù hợp với văn hóa và giá trị của tổ chức bạn, đồng thời bạn tin rằng có thể hỗ trợ các nhu cầu và mục tiêu nhân sự của mình. Xem xét sự ổn định của nhà cung cấp, hỗ trợ khách hàng và trải nghiệm người dùng tổng thể.
 • Xem xét việc tích hợp dữ liệu và hệ thống: Xem xét việc tích hợp giải pháp HRMS với các hệ thống nhân sự, bảng lương và phúc lợi khác, chẳng hạn như chấm công, chấm công và các chương trình sức khỏe và thể chất. Đảm bảo rằng giải pháp có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống hiện tại của bạn và dữ liệu có thể truy cập và sử dụng được.
 • Đánh giá chi phí và ngân sách: Xác định tổng chi phí sở hữu, bao gồm chi phí cho giải pháp HRMS, triển khai cũng như hỗ trợ và bảo trì liên tục. Xem xét ngân sách của bạn và lợi tức đầu tư (ROI) của giải pháp.
 • Xem xét việc sử dụng và đào tạo người dùng: Xem xét mức độ dễ dàng sử dụng và áp dụng giải pháp HRMS của nhân viên nhân sự, người quản lý và nhân viên của bạn. Đảm bảo rằng giải pháp cung cấp đào tạo và hỗ trợ đầy đủ cho tất cả người dùng.
 • Thử nghiệm và đánh giá giải pháp: Trước khi đưa ra quyết định cuối cùng, bạn nên thử nghiệm giải pháp HRMS trong môi trường được kiểm soát để đảm bảo rằng nó đáp ứng nhu cầu và mong đợi của bạn.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể đảm bảo rằng bạn chọn một giải pháp HRMS phù hợp với nhu cầu nhân sự cụ thể của mình và hỗ trợ việc quản lý lực lượng lao động của bạn.

Top Phần mềm Quản lý Nhân sự

Có nhiều tùy chọn phần mềm Hệ thống quản lý nguồn nhân lực (HRMS) có sẵn trên thị trường, mỗi tùy chọn có bộ tính năng và chức năng riêng. Một số ví dụ phổ biến về phần mềm HRMS bao gồm:

 • Viindoo HRM: Giải pháp HRMS dựa trên đám mây cung cấp khả năng quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm tuyển dụng, tính lương và quản lý hiệu suất cũng như tích hợp với hệ thống Viindoo ERP.
 • BambooHR: Một giải pháp HRMS được thiết kế dành riêng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cung cấp khả năng quản lý thông tin nhân viên, theo dõi thời gian nghỉ và quản lý hiệu suất.
 • ADP Workforce Now: Một giải pháp HRMS dựa trên đám mây cung cấp khả năng quản lý nhân sự, bảng lương và quản lý phúc lợi, cũng như các công cụ báo cáo và tuân thủ.
 • Oracle HCM Cloud: Giải pháp HRMS dựa trên đám mây cung cấp một bộ tính năng quản lý nhân sự toàn diện, bao gồm quản lý nhân tài, bảng lương và tuân thủ.
 • SAP SuccessFactors: Một giải pháp HRMS dựa trên đám mây cung cấp khả năng quản lý nhân sự, quản lý tài năng và các công cụ học tập và phát triển, cũng như tích hợp với các hệ thống SAP khác.
 • Zenefits: Giải pháp HRMS dựa trên đám mây cung cấp khả năng quản lý nhân sự, quản lý phúc lợi và tính lương, cũng như giao diện thân thiện với người dùng và truy cập di động.

Đây chỉ là một vài ví dụ về các giải pháp phần mềm HRMS hiện có trên thị trường. Khi chọn một giải pháp HRMS, điều quan trọng là phải đánh giá các nhu cầu nhân sự cụ thể của tổ chức của bạn và so sánh chúng với các tính năng và chức năng của từng giải pháp để xác định giải pháp phù hợp nhất cho tổ chức của bạn.

Kỹ năng để quản lý nhân sự một cách tốt nhất 

Để trở thành một nhà quản lý nhân sự tốt bạn cần có nhiều kĩ năng, luôn phải học các khóa học liên quan đến nhân sự để nâng cao trình độ của mình. Sau đây là những kĩ năng mà nhà quản lý nhân sự cần phải biết:

 • Kỹ năng giao tiếp: Các chuyên gia nhân sự phải có kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ để giao tiếp hiệu quả với nhân viên, người quản lý và các bên liên quan khác.
 • Kỹ năng phân tích: Các chuyên gia nhân sự phải có khả năng phân tích dữ liệu, chẳng hạn như khảo sát nhân viên và tỷ lệ doanh thu, để xác định xu hướng và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 • Kỹ năng giao tiếp: Các chuyên gia nhân sự phải có kỹ năng giao tiếp tốt để xây dựng mối quan hệ bền chặt với nhân viên và quản lý hiệu quả quan hệ nhân viên.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề: Các chuyên gia nhân sự phải có khả năng xác định và giải quyết các vấn đề tại nơi làm việc, chẳng hạn như xung đột giữa các nhân viên hoặc các vấn đề về chính sách và thủ tục nhân sự.
 • Kỹ năng quản lý dự án: Các chuyên gia nhân sự phải có kỹ năng quản lý dự án để quản lý hiệu quả các sáng kiến nhân sự, chẳng hạn như chương trình gắn kết nhân viên hoặc hệ thống quản lý hiệu suất.
 • Kiến thức về quy định: Các chuyên gia nhân sự phải có hiểu biết sâu sắc về luật và quy định lao động, bao gồm các yêu cầu tuân thủ và quyền của nhân viên.
 • Kỹ năng công nghệ nhân sự: Các chuyên gia nhân sự phải hiểu rõ về công nghệ nhân sự, chẳng hạn như phần mềm HRMS và hệ thống theo dõi ứng viên, để quản lý hiệu quả các quy trình và dữ liệu nhân sự.
 • Kỹ năng lãnh đạo: Các chuyên gia nhân sự phải có kỹ năng lãnh đạo để quản lý hiệu quả các nhóm và sáng kiến nhân sự, đồng thời dẫn dắt các nỗ lực thay đổi tổ chức.

Bằng cách phát triển những kỹ năng này, các chuyên gia nhân sự có thể quản lý hiệu quả các quy trình nhân sự và hỗ trợ quản lý lực lượng lao động để thúc đẩy thành công trong kinh doanh.

Lời kết

Trên đây là những chia sẻ của Johnson’s Blog về tất cả những điều cần biết về quản lý nhân sự, nếu các bạn có nhu cầu học cách quản lý nguồn nhân lực thì nên tìm hiểu và trau dồi những kĩ năng cần thiết để trở thành một nhà quản lý xuất sắc, ngoài ra bạn cũng có thể tham khảo sách liên quan đến lĩnh vực nhân sự để hiểu biết thêm về công việc này.

viTiếng Việt