Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị Doanh nghiệp: Khái niệm, Nguyên tắc và Chức năng

4.8/5 - (15 bình chọn)

Quản trị doanh nghiệp cung cấp một khuôn khổ để cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác nhau và đảm bảo rằng công ty được quản lý một cách hiệu quả, có đạo đức và minh bạch. Nó liên quan đến việc xác định vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và các bên liên quan chính khác, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn cho hành vi của công ty và thiết lập các quy trình ra quyết định, quản lý rủi ro và giám sát hiệu suất. Vậy quản trị doanh nghiệp là gì? hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây!

johnsonvu.com
Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là gì?

Quản trị doanh nghiệp là hệ thống các quy tắc, quy trình và thông lệ theo đó một công ty được định hướng và kiểm soát. Nó bao gồm các cơ chế mà theo đó các công ty, đặc biệt là các tập đoàn, được điều hành và quản lý. Mục tiêu của quản trị doanh nghiệp là thúc đẩy sự thành công lâu dài của công ty bằng cách đảm bảo rằng công ty được quản lý vì lợi ích cao nhất của tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng rộng lớn hơn.

Các mục tiêu chính của quản trị doanh nghiệp bao gồm:

 • Bảo vệ quyền và lợi ích của cổ đông và các bên liên quan khác.
 • Đảm bảo trách nhiệm giải trình của ban lãnh đạo công ty đối với các cổ đông.
 • Tăng cường tính minh bạch và công khai thông tin tài chính và phi tài chính của công ty.
 • Thúc đẩy việc ra quyết định có đạo đức và có trách nhiệm của ban quản lý công ty.
 • Giảm thiểu rủi ro liên quan đến hoạt động và đầu tư của công ty.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định.

Quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc thực hiện các cơ chế khác nhau, chẳng hạn như hội đồng quản trị, chính sách bồi thường cho giám đốc điều hành, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro cũng như các quy tắc ứng xử đạo đức. Các cơ chế này giúp điều chỉnh lợi ích của ban quản lý công ty với lợi ích của các cổ đông và các bên liên quan khác, đồng thời đảm bảo rằng công ty được điều hành một cách có trách nhiệm và bền vững.

Hiểu về Quản trị Doanh nghiệp

Có một số yếu tố chính của quản trị doanh nghiệp cần thiết để quản trị hiệu quả. Bao gồm:

 • Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát việc quản lý và chiến lược của công ty. Hội đồng quản trị bao gồm một nhóm các cá nhân được bầu bởi các cổ đông để đại diện cho lợi ích của họ.
 • Bồi thường điều hành: Các chính sách bồi thường điều hành được thiết kế để sắp xếp lợi ích của ban quản lý công ty với lợi ích của các cổ đông. Các chính sách này nhằm thúc đẩy và khen thưởng các giám đốc điều hành vì đã mang lại hiệu suất cao và tạo ra giá trị cho các cổ đông.
 • Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro: Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro hiệu quả là điều cần thiết để đảm bảo tính toàn vẹn của báo cáo tài chính của công ty và giảm thiểu rủi ro hoạt động và chiến lược.
 • Quy tắc ứng xử đạo đức: Quy tắc ứng xử đạo đức thiết lập âm thanh cho văn hóa và giá trị của công ty. Chúng được thiết kế để thúc đẩy hành vi có đạo đức và đảm bảo rằng công ty hoạt động một cách chính trực và tuân thủ luật pháp cũng như các quy định.
 • Minh bạch và Tiết lộ: Tính minh bạch và tiết lộ là rất quan trọng để xây dựng niềm tin và sự tự tin với các bên liên quan. Một công ty phải cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về hoạt động tài chính và phi tài chính, cũng như chiến lược, rủi ro và thông lệ quản trị của công ty.

Quản trị doanh nghiệp là một khía cạnh quan trọng của quản lý doanh nghiệp nhằm đảm bảo sự thành công lâu dài, bền vững và danh tiếng của một công ty. Bằng cách thúc đẩy trách nhiệm giải trình, minh bạch và hành vi đạo đức, quản trị doanh nghiệp hiệu quả có thể giúp xây dựng niềm tin và tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan của công ty.

Lợi ích của Quản trị Doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp hiệu quả có thể mang lại nhiều lợi ích cho công ty, các bên liên quan và cộng đồng rộng lớn hơn. Một số lợi ích chính của quản trị doanh nghiệp bao gồm:

 • Cải thiện Hiệu suất: Các công ty có cơ cấu quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ thường được quản lý tốt hơn và có trách nhiệm hơn, điều này có thể dẫn đến hiệu quả hoạt động và tài chính được cải thiện.
 • Quản lý rủi ro tốt hơn: Quản trị doanh nghiệp giúp các công ty xác định và quản lý rủi ro hiệu quả hơn, giảm khả năng thất bại về hoạt động hoặc tài chính.
 • Tăng tính minh bạch: Các công ty ưu tiên tính minh bạch và công bố thông tin có nhiều khả năng tạo dựng lòng tin và sự tín nhiệm với các bên liên quan, điều này có thể dẫn đến cải thiện mối quan hệ và tăng đầu tư.
 • Danh tiếng được nâng cao: Các công ty thể hiện các thông lệ quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ thường được coi là có trách nhiệm và đáng tin cậy hơn, điều này có thể giúp xây dựng danh tiếng và hình ảnh thương hiệu tích cực.
 • Thu hút và giữ chân nhân tài: Các công ty có thông lệ quản trị tốt thường được coi là những nhà tuyển dụng hấp dẫn hơn, điều này có thể giúp thu hút và giữ chân nhân tài hàng đầu.
 • Khả năng tiếp cận vốn tốt hơn: Các nhà đầu tư có nhiều khả năng đầu tư vào các công ty có cơ cấu quản trị doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, vì các công ty này thường được coi là có rủi ro thấp hơn.
 • Giảm rủi ro pháp lý và quy định: Các công ty tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định ít có khả năng phải đối mặt với hành động pháp lý hoặc quy định, điều này có thể giúp giảm rủi ro pháp lý và quy định.
 • Nâng cao trách nhiệm xã hội: Các công ty có thực hành quản trị doanh nghiệp hiệu quả có nhiều khả năng ưu tiên thực hiện trách nhiệm xã hội hơn, bao gồm tính bền vững về môi trường và sự tham gia của cộng đồng.

>>> Xem thêm: Top 5 sách quản trị doanh nghiệp hay nhất

Nguyên tắc quản trị doanh nghiệp

Có một số nguyên tắc làm nền tảng cho quản trị doanh nghiệp hiệu quả. Mặc dù các nguyên tắc này có thể khác nhau đôi chút tùy thuộc vào quốc gia, ngành và quy mô của công ty, nhưng chúng thường bao gồm những điều sau:

Trách nhiệm giải trình

Các công ty phải chịu trách nhiệm trước các cổ đông và các bên liên quan khác về các hành động và quyết định của mình. Điều này có nghĩa là các công ty phải có sẵn các hệ thống để đo lường và báo cáo về hiệu quả hoạt động của họ, đồng thời buộc ban quản lý phải chịu trách nhiệm về các hành động của họ.

Minh bạch

Các công ty phải minh bạch trong giao dịch với cổ đông, cơ quan quản lý và các bên liên quan khác. Điều này có nghĩa là các công ty phải cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về hiệu suất, rủi ro và thông lệ quản trị của họ.

Hành vi đạo đức

Các công ty phải hoạt động với sự chính trực và tuân thủ luật pháp và các quy định. Điều này có nghĩa là các công ty phải có quy tắc ứng xử đạo đức mạnh mẽ, cũng như các chính sách và quy trình để ngăn chặn và phát hiện hành vi gian lận hoặc phi đạo đức.

Hiệu quả của Hội đồng quản trị

Các công ty phải có một hội đồng quản trị có năng lực và hiệu quả, độc lập và khách quan trong việc ra quyết định. Điều này có nghĩa là các công ty phải có một hội đồng quản trị đa dạng bao gồm nhiều kỹ năng và kinh nghiệm, đồng thời chịu trách nhiệm trước các cổ đông về các quyết định của mình.

Quyền của cổ đông

Các công ty phải tôn trọng quyền của các cổ đông và cung cấp cho họ tiếng nói trong việc ra quyết định của công ty. Điều này có nghĩa là các công ty phải có các thủ tục bỏ phiếu và sự tham gia của cổ đông một cách công bằng và minh bạch.

Quản lý rủi ro

Các công ty phải có các hệ thống hiệu quả để quản lý và giảm thiểu rủi ro. Điều này có nghĩa là các công ty phải xác định và đánh giá rủi ro, đồng thời có các chính sách và thủ tục để quản lý và giảm thiểu rủi ro.

Trách nhiệm xã hội

Các công ty phải có trách nhiệm với xã hội và đóng góp cho sự thịnh vượng của cộng đồng và môi trường. Điều này có nghĩa là các công ty phải xem xét các tác động xã hội và môi trường trong các hoạt động của họ và thực hiện các bước để giảm thiểu tác động tiêu cực và tối đa hóa tác động tích cực của chúng.

Những nguyên tắc này cung cấp một khuôn khổ cho các công ty hoạt động một cách có trách nhiệm và bền vững, đồng thời xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm với các bên liên quan.

Chức năng của Quản trị Doanh nghiệp

Các chức năng của quản trị doanh nghiệp được thiết kế để đảm bảo rằng công ty được quản lý hiệu quả và vì lợi ích cao nhất của tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhân viên, khách hàng và cộng đồng rộng lớn hơn. Một số chức năng chính của quản trị doanh nghiệp bao gồm:

 • Thiết lập các mục đích và mục tiêu rõ ràng: Giúp thiết lập các mục tiêu và mục tiêu của một công ty, điều này mang lại ý thức rõ ràng về phương hướng và mục đích cho tổ chức.
 • Đảm bảo trách nhiệm giải trình: Đảm bảo rằng ban lãnh đạo công ty chịu trách nhiệm giải trình trước các bên liên quan, và các quyết định cũng như hành động của công ty là minh bạch và có trách nhiệm.
 • Giám sát hiệu quả hoạt động: Quản trị doanh nghiệp liên quan đến việc giám sát hiệu quả hoạt động của một công ty, bao gồm hiệu quả tài chính, thực tiễn quản lý rủi ro và tuân thủ các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức.
 • Quản lý rủi ro: Quản trị doanh nghiệp giúp quản lý rủi ro bằng cách xác định các mối đe dọa tiềm ẩn đối với công ty và thực hiện các chiến lược để giảm thiểu và kiểm soát những rủi ro đó.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định: Đảm bảo rằng một công ty hoạt động tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và thông lệ tốt nhất.
 • Nâng cao giá trị của các bên liên quan: Nhằm nâng cao giá trị của công ty cho tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhân viên, khách hàng và cộng đồng rộng lớn hơn.
 • Cải thiện việc ra quyết định: Quản trị doanh nghiệp đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra dựa trên các nguyên tắc kinh doanh hợp lý và chúng phù hợp với các mục đích và mục tiêu của công ty.

Thiết lập mục tiêu và mục tiêu rõ ràng

Thiết lập các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng là một trong những chức năng chính của quản trị doanh nghiệp. Điều này liên quan đến việc xác định tầm nhìn, sứ mệnh và chiến lược của công ty, đồng thời đặt ra các mục tiêu và mục tiêu cụ thể để hướng dẫn các hoạt động và đo lường hiệu suất của công ty.

Để thiết lập các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng, các công ty thường tham gia vào quá trình lập kế hoạch chiến lược. Quá trình này liên quan đến việc đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của công ty, đồng thời xác định các ưu tiên và sáng kiến chính để thúc đẩy tăng trưởng và thành công.

Một số bước chính liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu và mục tiêu rõ ràng bao gồm:

 • Xác định sứ mệnh và tầm nhìn của công ty: Điều này liên quan đến việc xác định mục đích và giá trị của công ty, đồng thời xác định nguyện vọng và mục tiêu dài hạn của công ty.
 • Tiến hành phân tích tình huống: Điều này liên quan đến việc đánh giá môi trường bên trong và bên ngoài của công ty, đồng thời xác định các yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của công ty, chẳng hạn như xu hướng thị trường, lực lượng cạnh tranh và các yêu cầu pháp lý.
 • Xác định các ưu tiên chiến lược: Điều này liên quan đến việc lựa chọn các lĩnh vực trọng tâm chính phù hợp với sứ mệnh và tầm nhìn của công ty, đồng thời có tiềm năng thúc đẩy tăng trưởng và thành công.
 • Đặt mục đích và mục tiêu cụ thể: Điều này liên quan đến việc thiết lập các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và có thể đạt được để công ty phấn đấu hướng tới, chẳng hạn như mục tiêu doanh thu, điểm hài lòng của khách hàng hoặc mức độ gắn kết của nhân viên.
 • Thiết lập các thước đo hiệu suất: Điều này liên quan đến việc xác định các thước đo cụ thể để theo dõi và đo lường tiến độ của công ty đối với các mục tiêu và mục tiêu của nó, đồng thời để đánh giá hiệu suất tổng thể của nó.

Đảm bảo trách nhiệm giải trình

Đảm bảo trách nhiệm giải trình là một chức năng chính của quản trị doanh nghiệp. Trách nhiệm giải trình đề cập đến trách nhiệm của ban giám đốc và ban quản lý của công ty trong việc hành động vì lợi ích cao nhất của công ty và các bên liên quan, đồng thời phải minh bạch và có trách nhiệm trong các hành động và quyết định của mình.

Một số cách chính mà quản trị doanh nghiệp giúp đảm bảo trách nhiệm giải trình bao gồm:

 • Xác định vai trò và trách nhiệm: Các cơ cấu quản trị doanh nghiệp thường xác định vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị và ban quản lý, đồng thời thiết lập các quyền hạn và trách nhiệm giải trình rõ ràng.
 • Đặt kỳ vọng về hiệu quả hoạt động: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp thường thiết lập các kỳ vọng rõ ràng về hiệu quả hoạt động đối với hội đồng quản trị và ban giám đốc, đồng thời xác định các mục tiêu và số liệu cụ thể để đo lường hiệu quả hoạt động của họ.
 • Cung cấp sự giám sát: Cơ cấu quản trị cung cấp sự giám sát các hoạt động của công ty và đảm bảo rằng các quyết định và hành động phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu của công ty cũng như với lợi ích của tất cả các bên liên quan.
 • Thực hiện kiểm soát nội bộ: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp giúp triển khai các quy trình và kiểm soát nội bộ để giám sát và quản lý hoạt động và báo cáo tài chính của công ty, đồng thời xác định và giải quyết mọi vấn đề hoặc rủi ro tiềm ẩn.
 • Đảm bảo tính minh bạch: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp đảm bảo rằng hoạt động và hiệu quả tài chính của công ty minh bạch và dễ dàng tiếp cận đối với tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhân viên, khách hàng và cộng đồng rộng lớn hơn.

Giám sát hiệu quả

Giám sát hiệu quả hoạt động là một chức năng quan trọng khác của quản trị doanh nghiệp. Điều này liên quan đến việc giám sát liên tục các hoạt động và kết quả tài chính của công ty để đảm bảo rằng công ty đang đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình, đồng thời công ty đang hoạt động một cách có trách nhiệm và có đạo đức.

Một số cách chính mà quản trị giúp theo dõi hiệu suất bao gồm:

 • Thiết lập các thước đo hiệu suất: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp thiết lập các thước đo hiệu suất rõ ràng phù hợp với mục đích và mục tiêu của công ty và được sử dụng để đo lường sự tiến bộ của công ty theo thời gian.
 • Tiến hành đánh giá hiệu suất thường xuyên: Các cơ cấu quản trị hường tiến hành đánh giá hiệu suất thường xuyên để đánh giá tiến độ của công ty đối với các mục tiêu và mục tiêu của nó, đồng thời để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Thực hiện các quy trình quản lý rủi ro: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp giúp triển khai các quy trình quản lý rủi ro giúp xác định các rủi ro tiềm ẩn đối với hoạt động của công ty và phát triển các chiến lược để giảm thiểu và quản lý các rủi ro đó.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp đảm bảo rằng công ty hoạt động tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và thông lệ tốt nhất.
 • Cung cấp giám sát báo cáo tài chính: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp cung cấp giám sát báo cáo tài chính của công ty và đảm bảo rằng báo cáo tài chính là chính xác, đầy đủ và minh bạch.

Bằng cách theo dõi kết quả hoạt động, quản trị doanh nghiệp giúp xác định sớm các vấn đề hoặc rủi ro tiềm ẩn và phát triển các chiến lược để giải quyết chúng trước khi chúng trở thành vấn đề lớn hơn. Điều này có thể giúp cải thiện hiệu suất, giảm rủi ro và nâng cao thành công chung của công ty.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một chức năng quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Rủi ro là sự không chắc chắn hoặc sự kiện có thể ảnh hưởng đến khả năng đạt được mục tiêu và mục tiêu của công ty. Quản lý rủi ro hiệu quả giúp công ty xác định, đánh giá và quản lý rủi ro cũng như phát triển các chiến lược để giảm thiểu tác động của các rủi ro tiềm ẩn.

Một số cách chính mà quản trị giúp quản lý rủi ro bao gồm:

 • Thiết lập các chính sách và thủ tục quản lý rủi ro: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp thường thiết lập các chính sách và thủ tục để xác định và quản lý rủi ro. Các chính sách này có thể bao gồm đánh giá rủi ro, kế hoạch quản lý rủi ro, giám sát và báo cáo rủi ro liên tục.
 • Thực hiện kiểm soát nội bộ: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp giúp triển khai các quy trình và kiểm soát nội bộ để giám sát và quản lý các hoạt động và báo cáo tài chính của công ty, đồng thời xác định và giải quyết mọi rủi ro tiềm ẩn.
 • Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp đảm bảo rằng công ty hoạt động tuân thủ tất cả các luật và quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và thông lệ tốt nhất.
 • Tiến hành đánh giá rủi ro thường xuyên: Các cơ cấu quản trị thường tiến hành đánh giá rủi ro thường xuyên để xác định những rủi ro tiềm tàng đối với hoạt động và hiệu quả tài chính của công ty, đồng thời phát triển các chiến lược để giảm thiểu những rủi ro đó.
 • Cung cấp sự giám sát về quản lý rủi ro: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp cung cấp sự giám sát về các hoạt động quản lý rủi ro của công ty và đảm bảo rằng các rủi ro được xác định, đánh giá và quản lý một cách hiệu quả.

Quản lý rủi ro hiệu quả có thể giúp giảm thiểu tác động của những rủi ro và sự không chắc chắn tiềm ẩn, đồng thời định vị công ty để tận dụng các cơ hội mới khi chúng phát sinh.

Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định

Đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định là một chức năng quan trọng của quản trị. Tuân thủ có nghĩa là một công ty đang hoạt động trong phạm vi các luật và quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và thông lệ tốt nhất. Việc không tuân thủ luật pháp và các quy định có thể dẫn đến hậu quả pháp lý và tài chính, tổn hại đến danh tiếng của công ty và mất lòng tin của các bên liên quan.

Một số cách chính mà quản trị doanh nghiệp giúp đảm bảo tuân thủ bao gồm:

 • Thiết lập quy tắc đạo đức và ứng xử: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp thường thiết lập quy tắc đạo đức và ứng xử phác thảo các giá trị và nguyên tắc của công ty, đồng thời đặt ra kỳ vọng về hành vi đạo đức và tuân thủ luật pháp và quy định.
 • Xây dựng các thủ tục và chính sách tuân thủ: Các cơ cấu quản trị phát triển các chính sách và thủ tục tuân thủ nêu rõ cách thức công ty sẽ tuân thủ các luật và quy định hiện hành cũng như cách thức công ty sẽ giám sát và báo cáo về việc tuân thủ.
 • Tiến hành đào tạo và giáo dục thường xuyên: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp cung cấp đào tạo và giáo dục thường xuyên cho nhân viên và các bên liên quan để đảm bảo rằng họ nhận thức và hiểu các chính sách và thủ tục tuân thủ của công ty.
 • Tiến hành kiểm tra và đánh giá thường xuyên: Các cơ cấu quản trị tiến hành kiểm tra và đánh giá thường xuyên các hoạt động của công ty để xác định các vấn đề và rủi ro tuân thủ tiềm ẩn, đồng thời phát triển các chiến lược để giảm thiểu những rủi ro đó.
 • Cung cấp khả năng giám sát tuân thủ: Cơ cấu quản trị cung cấp khả năng giám sát các hoạt động tuân thủ của công ty và đảm bảo rằng công ty đang hoạt động trong khuôn khổ các luật và quy định hiện hành, đồng thời tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và thông lệ tốt nhất.

Việc tuân thủ hiệu quả có thể giúp giảm thiểu rủi ro về hậu quả pháp lý và tài chính, đồng thời nâng cao lòng tin và sự tin tưởng của các bên liên quan đối với công ty.

Nâng cao giá trị của các bên liên quan

Nâng cao giá trị của các bên liên quan là một chức năng chính của quản trị. Các bên liên quan là những cá nhân hoặc nhóm quan tâm đến công ty, bao gồm các cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng rộng lớn hơn. Mục tiêu của quản trị là tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan bằng cách đảm bảo rằng công ty được quản lý theo cách thúc đẩy thành công lâu dài.

Một số cách chính mà quản trị ty giúp nâng cao giá trị của các bên liên quan bao gồm:

 • Tập trung vào tính bền vững lâu dài: Cơ cấu quản trị tập trung vào tính bền vững lâu dài, nghĩa là cân bằng nhu cầu của các bên liên quan và đảm bảo rằng công ty có thể tiếp tục hoạt động thành công trong nhiều năm.
 • Khuyến khích giao tiếp cởi mở: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp khuyến khích giao tiếp cởi mở với các bên liên quan, bao gồm báo cáo thường xuyên về hiệu suất, mục tiêu và chiến lược của công ty.
 • Khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp khuyến khích sự tham gia của các bên liên quan, có nghĩa là tìm kiếm phản hồi từ các bên liên quan về cách thức hoạt động của công ty và cách thức để cải thiện.
 • Thúc đẩy hành vi có đạo đức: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp thúc đẩy hành vi có đạo đức, giúp nâng cao lòng tin và sự tin tưởng của các bên liên quan đối với công ty.
 • Gắn kết lợi ích của các bên liên quan: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp gắn kết lợi ích của các bên liên quan, bằng cách đảm bảo rằng các mục tiêu và mục tiêu của công ty phù hợp với lợi ích của cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng rộng lớn hơn.

Một công ty tạo ra giá trị cho tất cả các bên liên quan có nhiều khả năng đạt được các mục tiêu và mục tiêu của mình, xây dựng mối quan hệ bền chặt với các bên liên quan và duy trì danh tiếng tích cực. Đổi lại, điều này có thể giúp thu hút khách hàng, nhà đầu tư và nhân viên mới, đồng thời giúp công ty đạt được thành công lâu dài.

Cải thiện việc ra quyết định

Cải thiện việc ra quyết định là một chức năng quan trọng của quản trị doanh nghiệp. Việc ra quyết định tốt đòi hỏi sự hiểu biết đúng đắn về mục đích và mục tiêu của công ty, cũng như những rủi ro và cơ hội có thể ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Nó cũng đòi hỏi phải xem xét cẩn thận lợi ích của tất cả các bên liên quan, bao gồm cổ đông, nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và cộng đồng rộng lớn hơn.

Một số cách chính mà quản trị giúp cải thiện việc ra quyết định bao gồm:

 • Thiết lập các quy trình ra quyết định rõ ràng: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp thiết lập các quy trình ra quyết định rõ ràng để đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra một cách minh bạch và có trách nhiệm giải trình.
 • Đảm bảo các quyết định dựa trên thông tin chính xác và kịp thời: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp đảm bảo những người ra quyết định được tiếp cận thông tin chính xác và kịp thời, giúp nâng cao chất lượng ra quyết định.
 • Khuyến khích các quan điểm đa dạng: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp khuyến khích các quan điểm đa dạng bằng cách đảm bảo rằng những người ra quyết định đến từ nhiều nền tảng khác nhau và có kinh nghiệm cũng như chuyên môn khác nhau.
 • Thúc đẩy hành vi có đạo đức: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp thúc đẩy hành vi có đạo đức, giúp đảm bảo rằng các quyết định được đưa ra vì lợi ích cao nhất của công ty và các bên liên quan.
 • Cung cấp khả năng giám sát và trách nhiệm giải trình: Cơ cấu quản trị doanh nghiệp cung cấp khả năng giám sát và trách nhiệm giải trình, giúp đảm bảo rằng những người ra quyết định phải chịu trách nhiệm về các quyết định của họ và lợi ích của công ty được bảo vệ.

Việc ra quyết định hiệu quả có thể giúp xác định các cơ hội mới, giảm thiểu rủi ro và tạo ra giá trị cho các bên liên quan. Nó cũng giúp xây dựng niềm tin và sự tự tin trong công ty, điều này có thể dẫn đến tăng niềm tin của nhà đầu tư, lòng trung thành của khách hàng và sự hài lòng của nhân viên

Lời kết

Quản trị doanh nghiệp cung cấp một khuôn khổ để cân bằng lợi ích của các bên liên quan khác nhau và đảm bảo rằng công ty được quản lý một cách hiệu quả, có đạo đức và minh bạch. Nó liên quan đến việc xác định vai trò và trách nhiệm của hội đồng quản trị, giám đốc điều hành và các bên liên quan chính khác, cũng như thiết lập các tiêu chuẩn cho hành vi của công ty và thiết lập các quy trình ra quyết định, quản lý rủi ro và giám sát hiệu suất.

Trên đây là bài viết về các chức năng của quản trị doanh nghiệpJohnson’s Blog muốn giới thiệu đến bạn. Đừng quên cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích khác về doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp thông qua các bài viết khác của chúng tôi nhé!

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt