hiệu suất là gì

Hiệu suất là gì? Cách để doanh nghiệp nâng cao hiệu suất

4.8/5 - (5 bình chọn)

Hiệu suất là gì? Làm sao để nâng cao hiệu suất một cách hiệu quả? Làm thế nào để vừa đạt được hiệu quả cao trong công việc vừa tiết kiệm chi phí sản xuất, vận hành chắc hẳn là điều được các công ty, doanh nghiệp quan tâm nhiều nhất trong quá trình hoạt động. Khi hiệu suất tăng lên, khi công việc của mỗi cá nhân, bộ phận tăng lên, đây chính là đòn bẩy nhằm thúc đẩy sự phát triển vượt bậc của một công ty. Tất cả những yếu tố đó được gọi chung là hiệu suất công việc. Để hiểu rõ hơn về khái niệm hiệu suất và phương pháp giúp tăng hiệu suất công việc, hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Tìm hiểu khái niệm hiệu suất là gì

Hiệu suất là mức độ đạt được kết quả mong muốn trong một quá trình hoặc hoạt động nào đó, so với các nguồn lực và thời gian đã sử dụng để đạt được kết quả đó. Hiệu suất có thể được đo bằng nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào ngữ cảnh và mục đích sử dụng, ví dụ như tỷ lệ sản lượng/trọng lượng đầu vào, tỷ lệ thời gian làm việc/thời gian không làm việc, tỷ lệ lợi nhuận/giá trị đầu tư, tỷ lệ số lỗi/số sản phẩm, và nhiều hơn nữa. Hiệu suất cũng thường được sử dụng để đánh giá và so sánh sự thành công giữa các cá nhân, nhóm, tổ chức hoặc hệ thống khác nhau.

Trong lĩnh vực khoa học, hiệu suất là thước đo các mục đích, nhiệm vụ và chức năng cần thiết. Để bạn đọc có thể hiểu đơn giản hơn, hiệu suất làm việc chính là khả năng hạn chế những lãng phí trong quá trình làm việc và cuộc sống mà chúng ta phải gánh chịu như mất công sức, thời gian, tiền bạc… Do đó, thành quả công việc của một người được coi trọng với kết quả phải đáp ứng yêu cầu công việc và giảm thiểu lãng phí nhiều nhất có thể. 

>>>Xem thêm: KPI là gì? Làm sao để xây dựng KPI hiệu quả

4 Loại thước đo hiệu suất kinh doanh

Có một số loại đo lường hiệu suất mà các doanh nghiệp thường sử dụng để đánh giá hiệu suất của họ. Dưới đây là bốn loại đo lường hiệu suất trong kinh doanh:

 • Đo lường hiệu suất tài chính: Các biện pháp đo lường hiệu suất tài chính là các số liệu tập trung vào hiệu suất tài chính của công ty, chẳng hạn như doanh thu, lợi nhuận, lợi tức đầu tư (ROI) hoặc dòng tiền. Những biện pháp này giúp đánh giá sức khỏe tài chính và lợi nhuận của công ty.
 • Đo lường hiệu suất của khách hàng: Các biện pháp đo lường hiệu suất của khách hàng tập trung vào việc công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt như thế nào, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng, tỷ lệ giữ chân khách hàng hoặc lòng trung thành của khách hàng. Những biện pháp này giúp doanh nghiệp hiểu được mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Đo lường hiệu suất quy trình nội bộ: Các phép đo hiệu suất quy trình nội bộ tập trung vào mức độ hoạt động của các quy trình nội bộ của công ty, chẳng hạn như thời gian cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ, các biện pháp kiểm soát chất lượng hoặc năng suất của nhân viên. Các biện pháp này giúp doanh nghiệp xác định những điểm không hiệu quả và các lĩnh vực cần cải thiện trong các quy trình nội bộ của họ.
 • Đo lường hiệu suất học tập và phát triển: Các biện pháp đo lường hiệu quả học tập và phát triển tập trung vào việc một công ty đang phát triển con người, quy trình và hệ thống của mình tốt như thế nào để hỗ trợ sự phát triển lâu dài và bền vững của công ty. Ví dụ về các biện pháp học tập và phát triển bao gồm đào tạo và phát triển nhân viên, đổi mới và sự hài lòng của nhân viên. Những biện pháp này giúp doanh nghiệp đánh giá sự sẵn sàng của họ đối với những thách thức và cơ hội trong tương lai.

Đo lường hiệu suất tài chính

Các biện pháp đo lường hiệu suất tài chính là các số liệu đánh giá sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của một công ty. Các biện pháp này rất quan trọng để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty và được các bên liên quan khác nhau, chẳng hạn như nhà đầu tư, chủ nợ và nhà phân tích, sử dụng để đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận và giá trị của công ty. Dưới đây là một số biện pháp đo lường hiệu suất tài chính phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng:

 • Tổng doanh thu: Doanh thu là tổng số tiền mà một công ty kiếm được từ việc bán hàng hoặc dịch vụ của mình. Biện pháp này là một chỉ số thiết yếu về khả năng tạo thu nhập của một công ty.
 • Lợi nhuận: Lợi nhuận là chênh lệch giữa doanh thu và chi phí của công ty. Nó cho biết công ty kiếm được bao nhiêu tiền sau khi trừ đi chi phí.
 • Lợi tức đầu tư (ROI): ROI là thước đo lợi nhuận mà một công ty kiếm được so với khoản đầu tư vào công ty. Nó được tính bằng cách chia lợi nhuận ròng cho tổng vốn đầu tư.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp: Tỷ suất lợi nhuận gộp là chênh lệch giữa doanh thu của công ty và giá vốn hàng bán (COGS). Nó cho biết công ty kiếm được bao nhiêu tiền sau khi trừ đi giá vốn hàng bán.
 • Thu nhập ròng: Thu nhập ròng là số tiền mà một công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm cả thuế.
 • Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS): EPS là số tiền thu nhập ròng mà một công ty kiếm được cho mỗi cổ phiếu phổ thông đang lưu hành. Nó cho thấy khả năng sinh lời của cổ phiếu của một công ty.
 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Đây là thước đo đòn bẩy tài chính của công ty, được tính bằng cách chia tổng nợ phải trả cho tổng vốn chủ sở hữu. Nó cho biết công ty đang sử dụng bao nhiêu nợ để tài trợ cho hoạt động của mình so với vốn chủ sở hữu.

Đo lường hiệu suất khách hàng

Đo lường hiệu suất của khách hàng là số liệu được các doanh nghiệp sử dụng để đánh giá hiệu quả của họ trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Những biện pháp này giúp doanh nghiệp đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng của họ, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và xây dựng lòng trung thành của khách hàng. Dưới đây là một số thước đo hiệu suất khách hàng phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng:

 • Sự hài lòng của khách hàng: Sự hài lòng của khách hàng là thước đo mức độ một công ty đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Thước đo này thường được đánh giá thông qua khảo sát và phản hồi của khách hàng.
 • Net Promoter Score (NPS): NPS là thước đo lòng trung thành và sự hài lòng của khách hàng. Nó được tính bằng cách trừ đi tỷ lệ phần trăm của những người gièm pha (những khách hàng không muốn giới thiệu công ty) khỏi tỷ lệ phần trăm của những người ủng hộ (những khách hàng sẽ giới thiệu công ty).
 • Tỷ lệ giữ chân khách hàng: Tỷ lệ giữ chân khách hàng là thước đo mức độ hiệu quả của một công ty trong việc giữ chân khách hàng của mình trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được tính bằng cách chia số lượng khách hàng vào cuối kỳ cho số lượng khách hàng vào đầu cùng kỳ.
 • Khiếu nại của khách hàng: Khiếu nại của khách hàng là thước đo mức độ công ty giải quyết các vấn đề và mối quan tâm của khách hàng. Biện pháp này thường được theo dõi thông qua hệ thống phản hồi và khiếu nại của khách hàng.
 • Tỷ lệ rời bỏ khách hàng: Tỷ lệ rời bỏ khách hàng là thước đo số lượng khách hàng ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty trong một khoảng thời gian cụ thể. Nó được tính bằng cách chia số lượng khách hàng bị mất cho tổng số khách hàng vào đầu kỳ.
 • Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV): CLV là thước đo tổng giá trị mà khách hàng mang lại cho công ty trong suốt thời gian họ là khách hàng. Nó giúp các doanh nghiệp đánh giá khả năng sinh lời của cơ sở khách hàng của họ và xác định các lĩnh vực để duy trì và phát triển khách hàng.

Đo lường hiệu suất quy trình nội bộ

Các phép đo hiệu suất quy trình nội bộ là số liệu được các doanh nghiệp sử dụng để đánh giá hiệu lực và hiệu quả của các quy trình nội bộ của họ. Những biện pháp này giúp doanh nghiệp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, hợp lý hóa hoạt động của họ và tăng năng suất. Dưới đây là một số phép đo hiệu suất quy trình nội bộ phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng:

 • Thời gian chu kỳ: Thời gian chu kỳ là thời gian cần thiết để hoàn thành một quy trình hoặc nhiệm vụ cụ thể, từ đầu đến cuối. Nó là thước đo hiệu quả của quy trình và có thể được sử dụng để xác định các nút thắt cổ chai và sự thiếu hiệu quả trong quy trình.
 • Kiểm soát chất lượng: Các biện pháp kiểm soát chất lượng được sử dụng để đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng đã thiết lập. Thước đo này có thể bao gồm tỷ lệ khiếm khuyết, tỷ lệ lỗi hoặc khiếu nại của khách hàng liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Năng suất: Các biện pháp năng suất được sử dụng để đánh giá đầu ra của nhân viên hoặc quy trình sản xuất của công ty so với các nguồn lực được sử dụng. Thước đo này có thể bao gồm các số liệu như số lượng đơn vị được sản xuất mỗi giờ, số lượng cuộc gọi được trả lời mỗi giờ hoặc số lượng nhiệm vụ hoàn thành mỗi ngày.
 • Vòng quay hàng tồn kho: Vòng quay hàng tồn kho là thước đo tốc độ bán hàng tồn kho của một công ty. Nó được tính bằng cách chia giá vốn hàng bán cho giá trị hàng tồn kho trung bình.
 • Thời gian giao hàng: Thời gian giao hàng là thời gian cần thiết để hoàn thành một đơn đặt hàng, kể từ khi nhận được hàng cho đến khi giao hàng cho khách hàng. Biện pháp này có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải tiến quy trình và có thể giúp các công ty đáp ứng nhu cầu của khách hàng hiệu quả hơn.
 • Công suất sử dụng: Công suất sử dụng là thước đo mức độ năng lực sản xuất của công ty đang được sử dụng. Nó được tính bằng cách chia sản lượng thực tế cho sản lượng tiềm năng tối đa. Biện pháp này có thể giúp các công ty xác định các lĩnh vực mà họ có thể tăng sản lượng và nâng cao hiệu quả.

Đo lường hiệu suất học tập và tăng trưởng

Các phép đo hiệu suất học tập và tăng trưởng là các số liệu được các doanh nghiệp sử dụng để đánh giá khả năng đổi mới, phát triển nhân viên và cải thiện quy trình của họ. Những biện pháp này giúp các doanh nghiệp xác định các lĩnh vực cần cải thiện, phát triển lực lượng lao động và thúc đẩy đổi mới. Dưới đây là một số thước đo hiệu suất học tập và tăng trưởng phổ biến được các doanh nghiệp sử dụng:

 • Sự hài lòng của nhân viên: Sự hài lòng của nhân viên là thước đo mức độ công ty đáp ứng nhu cầu và mong đợi của nhân viên. Thước đo này thường được đánh giá thông qua khảo sát và phản hồi của nhân viên.
 • Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên: Tỷ lệ nghỉ việc của nhân viên là thước đo tần suất nhân viên rời bỏ công ty. Nó được tính bằng cách chia số nhân viên rời công ty cho tổng số nhân viên.
 • Đào tạo và Phát triển: Các biện pháp đào tạo và phát triển đánh giá số lượng và hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển nhân viên. Thước đo này có thể bao gồm số giờ đào tạo của mỗi nhân viên, tỷ lệ phần trăm nhân viên đã hoàn thành chương trình đào tạo hoặc sự cải thiện về kỹ năng và kiến thức của nhân viên.
 • Đổi mới: Các biện pháp đổi mới đánh giá khả năng phát triển sản phẩm, dịch vụ hoặc quy trình mới của công ty. Biện pháp này có thể bao gồm số lượng bằng sáng chế đã nộp, số lần ra mắt sản phẩm mới hoặc tỷ lệ phần trăm doanh thu từ các sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Quản lý tri thức: Các biện pháp quản lý tri thức đánh giá khả năng nắm bắt, lưu trữ và chia sẻ tri thức của công ty trong tổ chức. Biện pháp này có thể bao gồm số lượng hệ thống quản lý tri thức được áp dụng, tỷ lệ phần trăm nhân viên sử dụng các hệ thống này hoặc sự cải thiện về kiến thức và học tập của tổ chức.
 • Đa dạng lực lượng lao động: Các phép đo đa dạng lực lượng lao động đánh giá mức độ đa dạng trong lực lượng lao động của công ty. Biện pháp này có thể bao gồm tỷ lệ phần trăm nhân viên từ các nguồn gốc chủng tộc và dân tộc, giới tính hoặc nhóm tuổi khác nhau. Nó cũng có thể bao gồm sự đa dạng về kỹ năng và nền tảng trong lực lượng lao động.

Cách đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên

Đo lường hiệu suất của nhân viên rất quan trọng đối với các doanh nghiệp để đánh giá hiệu suất của từng cá nhân, cung cấp phản hồi và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Dưới đây là một số phương pháp phổ biến để đo lường hiệu suất của nhân viên:

 • Các chỉ số hiệu suất chính (KPI): KPI là các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được, phù hợp với mục tiêu của công ty. Chúng có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất của nhân viên so với các mục tiêu hoặc tiêu chuẩn cụ thể.
 • Đánh giá hiệu suất: Đánh giá hiệu suất là một quy trình có cấu trúc để đánh giá hiệu suất của nhân viên trong một khoảng thời gian cụ thể. Chúng có thể được tiến hành thường xuyên, chẳng hạn như hàng năm hoặc sáu tháng một lần và có thể bao gồm phản hồi từ người quản lý, đồng nghiệp và khách hàng.
 • Phản hồi 360 độ: Phản hồi 360 độ là một quy trình đánh giá hiệu suất bao gồm phản hồi từ nhiều nguồn, bao gồm người quản lý, đồng nghiệp, cấp dưới và khách hàng. Phương pháp này cung cấp một cái nhìn toàn diện về hiệu suất của nhân viên và có thể giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Thang đo quan sát hành vi (BOS): BOS là một phương pháp đánh giá hiệu suất liên quan đến việc quan sát và ghi lại các hành vi cụ thể có liên quan đến hiệu suất công việc. Phương pháp này đặc biệt hữu ích để đánh giá các kỹ năng và hành vi khó đo lường định lượng.
 • Tự đánh giá: Tự đánh giá là một phương pháp đánh giá hiệu suất liên quan đến việc nhân viên đánh giá hiệu suất của chính họ theo các mục tiêu hoặc tiêu chí cụ thể. Phương pháp này có thể giúp nhân viên làm chủ hiệu suất của chính họ và xác định các lĩnh vực cần cải thiện.
 • Số liệu hiệu suất: Số liệu hiệu suất là thước đo định lượng về hiệu suất của nhân viên, chẳng hạn như số lượng bán hàng, số lượng cuộc gọi đã trả lời hoặc số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành. Các số liệu này có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất so với các mục tiêu hoặc điểm chuẩn cụ thể.

Điều quan trọng cần lưu ý là không có phương pháp đơn lẻ nào là hoàn hảo để đo lường hiệu suất của nhân viên và doanh nghiệp có thể cần sử dụng kết hợp các phương pháp để có được cái nhìn toàn diện về hiệu suất của nhân viên. Ngoài ra, điều quan trọng là cung cấp phản hồi và hỗ trợ cho nhân viên để giúp họ cải thiện hiệu suất và đạt được mục tiêu của họ

So sánh hiệu suất và hiệu quả

Hiệu suất” và “hiệu quả” là hai thuật ngữ có liên quan nhưng có ý nghĩa khác nhau trong kinh doanh và sản xuất. Dưới đây là giải thích về từng thuật ngữ:

 • Hiệu suất (Efficiency): Là khả năng thực hiện một nhiệm vụ hoặc công việc với tối đa sự tiết kiệm thời gian, công sức và tài nguyên. Hiệu suất được đo bằng tỷ lệ giữa sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất và tài nguyên (thời gian, lao động, vật liệu) được sử dụng để sản xuất chúng. Ví dụ: Một công ty có thể tăng hiệu suất bằng cách tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm thời gian sản xuất và sử dụng tài nguyên hiệu quả hơn.
 • Hiệu quả (Effectiveness): Là đánh giá khả năng đạt được mục tiêu hoặc kết quả mong muốn. Hiệu quả được đo bằng đạt được kết quả mong muốn đúng thời hạn và với chất lượng tốt nhất có thể. Ví dụ: Một công ty có thể đạt được hiệu quả bằng cách sản xuất sản phẩm chất lượng cao và đưa ra thị trường đúng thời điểm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Hiệu suất được hiểu là khi bạn đạt được mục tiêu của mình với chi phí thấp nhất có thể, được thực hiện đúng và có kế hoạch. Trong khi đó, hiệu quả chỉ liên quan đến kết quả đạt được khi mục tiêu được đặt ra và những kết quả đạt được có đúng với mục tiêu hay không. 

>>>Xem thêm: Top 6 Phần mềm KPI miễn phí hiệu quả cho doanh nghiệp

Phương pháp tăng hiệu suất lao động dưới góc độ của nhà quản trị

Hiệu suất công việc là một chủ đề mà nhiều công ty quan tâm vì tất cả các công ty đều muốn cải thiện hiệu suất của nhân viên. Nếu hiệu quả công việc của nhân viên thay đổi thì  thu nhập và cơ hội phát triển của công ty cũng tăng lên. Người quản lý đóng vai trò thúc đẩy hiệu suất. Vậy họ phải làm gì để tăng hiệu quả công việc của nhân viên? Dưới đây là một vài phương pháp tăng cường hiệu suất mà nhà quản trị nên tham khảo.

>>>Xem thêm: Khái niệm, mục tiêu và phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả

Tạo cơ hội phát triển thúc đẩy nhân viên phấn đấu

Thiết kế đòn bẩy tài chính để nhân viên ở tất cả các cấp có cơ hội  phát triển các kỹ năng  và vai trò của họ. Để họ có thể phát huy hết  thế mạnh của mình, người quản lý phải cho mỗi người những phản hồi và động viên phù hợp. Ghi nhận thành tích của họ và tạo ra các động lực tài chính cũng là một đòn bẩy thúc đẩy tinh thần của nhân viên. 

Nếu bạn chú ý đến những động cơ tài chính này và thường xuyên tập trung vào chúng, hiệu suất của nhân viên sẽ tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, nhà quản trị cũng cần học cách tôn trọng những người cộng sự của mình. Khi nhân viên được đối xử tôn trọng và luôn cảm thấy nỗ lực của họ được ghi nhận, họ sẽ luôn tìm cách tiến xa hơn, vượt qua ranh giới và mang lại thành công cho công ty . 

>>>Xem thêm: Top các công cụ quản lý sản xuất hiệu quả hiện nay

Xây dựng mục tiêu cụ thể

Quản lý hiệu suất công việc là một quá trình hoàn chỉnh. Trong đó nhà quản lý phát triển mục tiêu, theo đuổi và kiểm soát kế hoạch. Cuối cùng, họ sẽ đánh giá kết quả của nhân viên cũng như của những nhân viên khác. Người quản lý giỏi cần hiểu hiệu quả công việc của họ là gì và họ cần làm gì để phát huy tốt những vai trò đó. 

Đảm bảo các nhà quản lý được tổ chức đầy đủ và có phương pháp ở tất cả các cấp. Bởi trên thực tế, việc đào tạo và giám sát quản lý cấp trung của công ty còn khá kém, nhưng đây mới là điều quan trọng nhất. Đặc biệt là phong cách lãnh đạo của các nhà quản lý sẽ góp phần rất quan trọng vào thái độ làm việc và hiệu quả công việc của nhân viên. 

>>>Xem thêm: OEE là gì? Công thức tính OEE? Ví dụ tính OEE

Gắn kết nhân viên hiệu quả

Điều quan trọng cuối cùng đó chính là hãy hỗ trợ khi nhân viên cần. Sự hỗ trợ này có thể dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như tạo thiện chí và lòng trung thành giữa các nhân viên. Sự gắn kết của  nhân viên và cân bằng hiệu suất cũng là yếu tố giúp tăng năng suất của nhân viên. thực hiện công việc hiệu quả. Phát triển và duy trì kết nối giữa các  nhân viên trong công ty sẽ là chìa khóa để nâng cao hiệu quả công việc. 

>>>Xem thêm: Khóa học quản trị doanh nghiệp phát huy tối đa năng lực đội ngũ

Lời kết

Trên đây là bài viết về hiệu suất là gìJohnson’s Blog mang đến cho độc giả. Để tiếp tục theo dõi những bài viết về quản trị bổ ích trong thời gian tới, hãy theo dõi thường xuyên nhé!

>>>Xem thêm:

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt