Được giới thiệu bởi

Bạn có cần tư vấn áp dụng Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp?

Chúng tôi tư vấn giải pháp phù hợp nhất, không chi phí đầu tư mua công nghệ, không xây dựng đội ngũ kỹ thuật nội bộ, không chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ, chi phí hàng tháng không đáng kể, dùng đến đâu trả tiền đến đó - pay as you go!

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chúng tôi cung cấp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp tổng thể tất cả trong một với ba dịch vụ cơ bản.

Dịch vụ Tư vấn Triển khai Phần mềm ERP

Tư vấn, định hướng triển khai phần mềm ERP, và ứng dụng Phần mềm ERP trong quản trị doanh nghiệp.

Tìm hiểu ngay

Dịch vụ Tập huấn Chuyển giao Công nghệ

Giúp người dùng hiểu về cách thức vận hành của Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp

Tìm hiểu ngay

SaaS ERP

Phần mềm Saas giải tỏa nỗi lo về hệ thống phần mềm, hạ tầng công nghệ, chi phí đầu tư ban đầu

Tìm hiểu ngay

Bài viết Mới nhất

phần mềm chấm công miễn phí

Phần mềm chấm công giúp gì cho Doanh nghiệp?

Các doanh nghiệp muốn mở rộng quy mô kinh doanh đồng nghĩa với việc phải tuyển thêm nhân viên. Thế nhưng, điều này lại gây ra nhiều khó khăn cho bộ phận quản lý nhân sự trong công tác chấm công, đặc biệt là khi nhân viên không cố định. Hiểu được nỗi băn khoăn …

Đọc tiếp
See More Posts