Được giới thiệu bởi

Bạn có cần tư vấn áp dụng Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp?

Chúng tôi tư vấn giải pháp phù hợp nhất, không chi phí đầu tư mua công nghệ, không xây dựng đội ngũ kỹ thuật nội bộ, không chi phí đầu tư hạ tầng công nghệ, chi phí hàng tháng không đáng kể, dùng đến đâu trả tiền đến đó - pay as you go!

Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Chúng tôi cung cấp phần mềm Quản trị Doanh nghiệp tổng thể tất cả trong một với ba dịch vụ cơ bản.

Dịch vụ Tư vấn Triển khai Phần mềm ERP

Tư vấn, định hướng triển khai phần mềm ERP, và ứng dụng Phần mềm ERP trong quản trị doanh nghiệp.

Tìm hiểu ngay

Dịch vụ Tập huấn Chuyển giao Công nghệ

Giúp người dùng hiểu về cách thức vận hành của Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp

Tìm hiểu ngay

SaaS ERP

Phần mềm Saas giải tỏa nỗi lo về hệ thống phần mềm, hạ tầng công nghệ, chi phí đầu tư ban đầu

Tìm hiểu ngay

Bài viết Mới nhất

Chiến lược giá là gì?

Chiến lược Giá: Định nghĩa, Phân loại và Cách làm

Chiến lược giá có thể được sử dụng để đạt được các mục tiêu kinh doanh khác nhau, chẳng hạn như tăng thị phần, tối đa hóa lợi nhuận hoặc quảng bá hình ảnh thương hiệu cụ thể. Có nhiều chiến lược định giá khác nhau mà doanh nghiệp có thể sử dụng, bao gồm …

Đọc tiếp
Xem thêm bài viết