Hiển thị 68 kết quả
OEE là gì?

OEE là gì? Công thức tính OEE? Ví dụ tính OEE

OEE (viết tắt bởi Overall Equipment Effectiveness) là tiêu chuẩn để đo lường năng lực sản xuất. Đơn giản là OEE xác định phần trăm thời gian sản xuất thực sự hiệu quả. Theo ngôn ngữ của OEE, ta cần 03 yếu tố là Chất lượng 100% (Phụ tùng, vật tư, hàng hóa tốt), Hiệu suất 100% …

download phần mềm quản lý sản xuất

Tổng quan về ngành quản lý sản xuất hiện nay

Quản lý sản xuất là hoạt động vô cùng quan trọng đối với mọi doanh nghiệp sản xuất hàng hóa hiện nay. Để có thể nâng cao được doanh thu, lợi nhuận cũng như phát triển doanh nghiệp thì mọi nhà máy cần phải có một quy trình sản xuất hàng hóa hợp lý. Đồng …

báo cáo kế toán quản trị

Quy trình thực hiện Báo cáo Kế toán Quản trị

Các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay phần lớn đều là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chưa có các quy trình phù hợp để phát triển bền vững. Tuy nhiên, bất kể doanh nghiệp nào muốn phát triển cũng như ổn định và đưa ra các phương án kịp thời trước thị trường thì …

bài tập kế toán quản trị có lời giải

Mẫu bài tập kế toán quản trị có lời giải

Kế toán quản trị là một bộ phận quan trọng trong doanh nghiệp, đặc biệt là công việc quản lý, phát triển doanh nghiệp, với vai trò chính là giúp cho doanh nghiệp có được cái nhìn đúng đắn và xây dựng đúng hướng đi trong tương lai. Chính vì thế đây cũng là một …

viTiếng Việt