Hiển thị 12 kết quả
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ: Cấu trúc và Giải thích

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ có thể được sử dụng để phân tích tính thanh khoản và khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Nó cho thấy doanh nghiệp có bao nhiêu tiền mặt tại bất kỳ thời điểm nào. Mục báo cáo tài chính này cũng nêu rõ lượng tiền mặt chi cho …

Báo cáo thu nhập

Báo cáo Thu nhập: Thành phần và Giải thích

Báo cáo thu nhập được sử dụng để đo lường hiệu suất của doanh nghiệp theo thời gian. Báo cáo này là một trong những báo cáo tài chính quan trọng nhất chứa dữ liệu tài chính quan trọng của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nó cũng cung cấp thông tin chi tiết về hiệu …

Bảng cân đối kế toán

Bảng Cân đối Kế toán: Thành phần và Giải thích

Bảng cân đối kế toán giải thích tình hình tài chính của công ty tại một thời điểm. Nó cho biết các nguồn lực mà một doanh nghiệp sở hữu để tạo ra dòng tiền, cũng như các khoản nợ và vị thế vốn chủ sở hữu. Bảng cân đối được lập sau khi đảm …

Báo cáo tài chính

Các Báo cáo Tài chính: Thành phần và Ý nghĩa

Báo cáo tài chính được thiết kế để trình bày tình hình tài chính của một thực thể tại một thời điểm hoặc trong một khoảng thời gian xác định. Hầu hết các chuẩn mực kế toán yêu cầu các thực thể lập báo cáo tài chính tuân theo các Nguyên tắc Kế toán được …

what is ifrs

IFRS là gì? Hướng dẫn Tổng thể

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) được phát triển bởi Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế, là một nhóm làm việc gồm các cơ quan thiết lập chuẩn mực báo cáo tài chính từ nhiều quốc gia khác nhau trên thế giới. Mục đích của IFRS là tạo ra một …

what is GAAP?

GAAP là gì? 10 Nguyên tắc Cơ bản của GAAP

GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) là một tập hợp các hướng dẫn mà các chuyên gia kế toán tuân theo trong báo cáo tài chính của họ. Các tiêu chuẩn GAAP giúp các công ty đảm bảo tính nhất quán và minh bạch trong báo cáo tài chính và giảm rủi ro kiểm toán. Mặc …

What is financial acounting

Khái niệm Cơ bản về Kế toán Tài chính

Kế toán tài chính là một nhánh kế toán cụ thể liên quan đến quá trình ghi chép, tóm tắt và báo cáo giao dịch phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong một khoảng thời gian. Các giao dịch này tuân thủ các chuẩn mực kế toán tài chính nhằm đảm bảo các báo …

Kế toán là gì?

Kế toán là gì? Mọi thứ bạn cần biết

Kế toán là một phần quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào và nó cần thiết để theo dõi tiến trình tài chính của bạn và đảm bảo bạn tuân thủ tất cả các quy định hiện hành. Trong bài này, Johnson’s Blog sẽ cung cấp khái niệm kế toán là gì và các …

Startup là gì?

Startup là gì? Kế hoạch Startup? 

Startup thường được gọi là các công ty khởi nghiệp mới tham gia thị trường. Họ bắt đầu với quy mô nhỏ và thường có mục đích rõ ràng hoặc mục tiêu cụ thể. Không giống như các công ty lớn, các công ty khởi nghiệp thường phải đối mặt với những trở ngại và …

Phần mềm ứng dụng là gì?

Phần mềm ứng dụng | Định nghĩa, Phân loại và Thực tế

Là một công ty, bạn cần có một hệ thống phần mềm ứng dụng hiệu quả. Nếu bạn muốn thành công trong công việc kinh doanh của mình, điều tối quan trọng là các phần mềm phải có chất lượng cao nhất. Chúng giúp tổ chức của bạn hoạt động dễ dàng và hiệu quả. …

viTiếng Việt