johnsonvu.com

Mô hình Kinh doanh Canvas là gì (phần 2)

4.7/5 - (10 bình chọn)

Tại bài viết trước, chúng ta đã tìm hiểu Mô hình Kinh doanh Canvas là gì, Johnson’s Blog giúp bạn tiếp tục tìm hiểu cách ứng dụng thực tế cũng như làm cách nào để kiểm thử, đề xuất giá trị,.. tại bài viết Mô hình Kinh doanh Canvas (phần 2) là gì sau đây.

Kiểm thử một Mô hình Kinh doanh 

Kiểm thử thường được thực hiện ở cuối quá trình phát triển sản phẩm khi đã quá muộn để thực hiện các sửa đổi lớn hoặc thay đổi lộ trình.

Dưới đây phác thảo một số kỹ thuật kiểm thử mà chúng ta có thể áp dụng trong giai đoạn tìm kiếm và thiết kế ý tưởng kinh doanh của mình. Những kỹ thuật này cho phép chúng ta tạo ra dữ kiện thị trường nhanh chóng và rẻ tiền trong khi chúng ta vẫn đang tìm cách hiểu khách hàng, thiết kế đề xuất giá trị và mô hình kinh doanh của mình.

Như đã đề cập trước đó, kiểm thử vượt ra ngoài phỏng vấn hoặc quan sát thị trường và khiến khách hàng tiềm năng thực hiện một số hành động chắc chắn chứng tỏ sự quan tâm của họ.

Loại kiểm thử này có thể được áp dụng ngay khi chúng ta có ý tưởng. Các dữ kiện chúng ta thu thập được trong quá trình này sẽ liên tục cung cấp thông tin tìm kiếm của chúng ta về Mô hình Kinh doanh và Đề xuất Giá trị tuyệt vời.

Chúng ta xác định ba mục kỹ thuật kiểm thử:

 • Kiểm thử Quan tâm và Liên quan
 • Kiểm thử Sẵn lòng và Khả năng chi trả
 • Kiểm thử Sở thích và Ưu tiên

>>>Xem thêm: 3 mô hình quản lý doanh nghiệp phổ biến hiện nay

Kiểm thử Quan tâm và Liên quan

Chúng ta đo lường điều gì:

Khách hàng tiềm năng có thể hiện sự quan tâm đến ý tưởng của chúng ta không? Ý tưởng của chúng ta có phù hợp với họ không? Họ có đủ quan tâm để thực hiện một hành động?

Chúng ta có thể bắt đầu kiểm thử mức độ quan tâm và mức độ liên quan của ý tưởng của mình với khách hàng trước khi nghĩ đến một đề xuất giá trị cụ thể. Bằng cách kiểm thử Công việc, Nỗi đau và Lợi ích, chúng ta có thể tìm ra liệu khách hàng có quan tâm đến vấn đề chúng ta định giải quyết hay không.

Các kỹ thuật sau cho phép chúng ta bắt đầu kiểm thử mức độ quan tâm của khách hàng:

 • Theo dõi Quảng cáo / Quảng cáo “Giả mạo”
 • Landing Pages

Kiểm thử Sẵn lòng và Khả năng chi trả

Chúng ta đo lường điều gì:

Khách hàng tiềm năng có đủ quan tâm đến các tính năng trong Đề xuất Giá trị của chúng ta để mua không? Họ sẽ xuống tiền ngay không?

Việc xác thực mối quan tâm của khách hàng và thu thập dữ kiện chứng minh rằng chúng ta đang giải quyết các vấn đề liên quan đến họ là chưa đủ. Chúng ta cũng muốn chứng minh rằng họ sẵn sàng trả tiền cho chúng ta để giải quyết những vấn đề đó.

Các kỹ thuật sau cho phép chúng ta bắt đầu kiểm thử mức độ sẵn sàng chi trả của khách hàng:

 • “Giả” Bán hàng
 • Bán hàng Trước
 • Sản phẩm Khả thi Tối thiểu

>>>Tìm hiểu thêm: Ngành Quản trị Doanh nghiệp Marketing Sale là gì?

Kiểm thử Sở thích và Ưu tiên

Chúng ta đo lường điều gì:

Khách hàng tiềm năng thích những tính năng nào trong Đề xuất Giá trị của chúng ta? Họ thực sự coi trọng điều gì? Họ ưu tiên những gì?

Khi chúng ta đang thiết kế một Đề xuất Giá trị, chúng ta thường sẽ phải đối mặt với câu hỏi vấn đề nào liên quan hơn với khách hàng hoặc tính năng nào họ đánh giá cao hơn. Đưa ra dữ kiện thực tế về sở thích và mức độ ưu tiên của khách hàng là một cách tiếp cận thiết kế tốt hơn nhiều so với việc ưu tiên chỉ dựa trên các giả định của chúng ta.

Các kỹ thuật được nêu trong phần này cũng cho phép chúng ta học hỏi thêm về việc khách hàng của chúng ta chấp nhận  giá thay thế.

Các kỹ thuật sau cho phép chúng ta bắt đầu thử nghiệm sở thích của khách hàng:

 • Kiểm thử Phân tách
 • Trò chơi Đổi mới®

>>>Xem thêm: Nhân viên tư vấn triển khai ERP là ai?

Thiết kế Đề xuất Giá trị cung cấp cho khách hàng

johnsonvu.com mô hình kinh doanh canvas

Hoàn thành đoạn văn sau:

(Sản phẩm và Dịch vụ – liệt kê các sản phẩm và dịch vụ cụ thể) của chúng tôi giúp (Phân khúc Khách hàng – liệt kê phân khúc khách hàng cụ thể ) muốn (Công việc của Khách hàng được hoàn thành – liệt kê các công việc của Phân khúc khách hàng) bằng cách (giảm hoặc tránh rủi ro, khắc phục các Nỗi đau) (tăng, kích hoạt, đạt được các Lợi ích).

Việc hoàn thành đoạn văn trên sẽ giúp chúng ta dựng lên một mô hình kinh doanh hoàn chỉnh phục vụ cho mỗi phân khúc khách hàng.

Công việc của Khách hàng là gì

Công việc mô tả những điều khách hàng đang cố gắng hoàn thành trong công việc hoặc trong cuộc sống của họ. Công việc của khách hàng có thể là những nhiệm vụ họ đang cố gắng thực hiện và hoàn thành, những vấn đề họ đang cố gắng giải quyết hoặc những nhu cầu mà họ đang cố gắng thỏa mãn.

Phân biệt 03 loại công việc sau:

Công việc Chức năng

Khi khách hàng của chúng ta cố gắng thực hiện hoặc hoàn thành một nhiệm vụ cụ thể hoặc giải quyết một vấn đề cụ thể, chẳng hạn như cắt cỏ, ăn uống lành mạnh với tư cách là người tiêu dùng, viết báo cáo hoặc trợ giúp khách hàng với tư cách là một chuyên gia.

Công việc Xã hội

Khi khách hàng của chúng ta muốn có vẻ ngoài ưa nhìn hoặc có được quyền lực hoặc địa vị. Những công việc này mô tả cách khách hàng muốn được người khác nhìn nhận, ví dụ: trông hợp thời trang với tư cách một người tiêu dùng hoặc được coi là có năng lực như một chuyên gia.

Công việc cá nhân/tình cảm

Khi khách hàng của chúng ta tìm kiếm một trạng thái cảm xúc cụ thể, chẳng hạn như cảm thấy tốt hoặc an toàn, chẳng hạn như tìm kiếm sự yên tâm về các khoản đầu tư của một người với tư cách là người tiêu dùng hoặc đạt được cảm giác an toàn trong công việc tại nơi làm việc của họ.

Trả lời 9 câu hỏi kích hoạt sau để khám phá ra các công việc tiềm năng của khách hàng (đôi khi khách hàng cũng không biết):

 1. Điều gì mà khách hàng của chúng ta không thể sống nếu không hoàn thành? Bệ đỡ nào có thể giúp khách hàng của chúng ta đạt được công việc quan trọng này?
 2. Những bối cảnh khác nhau mà khách hàng của chúng ta có thể ở trong đó là gì? Các hoạt động và mục tiêu của họ thay đổi như thế nào tùy thuộc vào các bối cảnh khác nhau này?
 3. Khách hàng của chúng ta cần hoàn thành điều gì liên quan đến tương tác với những người khác?
 4. Những nhiệm vụ nào mà khách hàng của chúng ta đang cố gắng thực hiện trong công việc hoặc cuộc sống cá nhân của họ? Khách hàng của chúng ta đang cố gắng giải quyết những vấn đề chức năng nào?
 5. Có những vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng khách hàng có mà họ có thể không nhận thức được không?
 6. Khách hàng của chúng ta đang cố gắng thỏa mãn những nhu cầu cảm xúc nào? Những công việc nào, nếu được hoàn thành, sẽ mang lại cho người dùng cảm giác tự hài lòng?
 7. Khách hàng của chúng ta muốn được người khác nhìn nhận như thế nào? Khách hàng của chúng ta có thể làm gì để giúp họ được nhìn nhận theo cách này?
 8. Khách hàng của chúng ta muốn cảm thấy như thế nào? Khách hàng của chúng ta cần làm gì để cảm thấy như vậy?
 9. Theo dõi sự tương tác của khách hàng với một sản phẩm hoặc dịch vụ trong suốt thời gian tồn tại của nó. Những công việc hỗ trợ nào xuất hiện trong suốt vòng đời này? Người dùng có chuyển đổi vai trò trong suốt quá trình này không?

Lưu ý: sắp xếp các Công việc theo mức độ quan trọng và cụ thể rõ ràng các Công việc 

>>>Xem thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị doanh nghiệp có thể bạn chưa biết

Nỗi đau của Khách hàng là gì 

Nỗi đau là những gì khiến khách hàng của chúng ta khó chịu trong suốt quá trình cố gắng hoàn thành công việc hoặc đơn giản là ngăn cản họ hoàn thành công việc. Nỗi đau cũng là những rủi ro, những kết quả xấu tiềm ẩn, liên quan đến việc hoàn thành công việc một cách tồi tệ hoặc không thể hoàn thành.

Phân biệt 3 loại Nỗi đau sau:

Kết quả, vấn đề và đặc tính không mong muốn

Nỗi đau có liên quan đến Chức năng (ví dụ: một giải pháp không hiệu quả, không hoạt động tốt hoặc có tác dụng phụ tiêu cực), Xã hội (“Tôi trông rất tệ khi làm việc này ”), Tình cảm (“Tôi cảm thấy tồi tệ mỗi khi làm việc này”) , hoặc Hỗ trợ (“Thật khó chịu khi đến cửa hàng vì điều này”).

Điều này cũng có thể liên quan đến những đặc điểm không mong muốn mà khách hàng không thích (ví dụ: “Chạy ở phòng tập thể dục thật nhàm chán” hoặc “Thiết kế này xấu”)

Trở ngại

Đây là những điều khiến khách hàng thậm chí không thể bắt đầu công việc hoặc làm họ chậm lại (ví dụ: “Tôi thiếu thời gian để hoàn thành công việc này một cách chính xác” hoặc ví dụ: “Tôi không có khả năng cho bất kỳ giải pháp hiện có nào”).

Rủi ro (kết quả tiềm ẩn không mong muốn)

Sai sót nào có thể xảy ra và gây ra những hậu quả tiêu cực nghiêm trọng (ví dụ: “Tôi có thể mất uy tín khi sử dụng loại giải pháp này” hoặc ví dụ: “Một vi phạm bảo mật sẽ là thảm họa đối với chúng tôi”).

Sử dụng 09 câu hỏi kích hoạt sau đây để giúp chúng ta nghĩ về những nỗi đau tiềm năng khác nhau của khách hàng:

 1. Khách hàng của chúng ta định nghĩa quá tốn kém như thế nào?  Tốn nhiều thời gian, tốn quá nhiều tiền, hay đòi hỏi những nỗ lực đáng kể ?
 2. Điều gì khiến khách hàng của chúng ta cảm thấy tồi tệ? Điều gì khiến họ bực bội, khó chịu hay những điều khiến họ đau đầu?
 3. Các đề xuất giá trị hiện tại đang hoạt động như thế nào đối với khách hàng của chúng ta? Họ còn thiếu những tính năng nào? Có vấn đề hiệu suất nào làm phiền họ hoặc trục trặc mà họ trích dẫn không?
 4. Những khó khăn và thách thức chính mà khách hàng của chúng ta gặp phải là gì? Họ có hiểu mọi thứ hoạt động như thế nào, có gặp khó khăn khi hoàn thành một số việc nhất định hay phản đối công việc vì những lý do cụ thể không?
 5. Khách hàng của chúng ta gặp phải hoặc sợ hãi những hậu quả xã hội tiêu cực nào? Họ có sợ bị mất thể diện, quyền lực, lòng tin hay địa vị không?
 6. Những rủi ro nào khiến khách hàng của chúng ta lo sợ? Họ có sợ những rủi ro về tài chính, xã hội hoặc kỹ thuật hay họ đang tự hỏi mình điều gì sai sót có thể xảy ra?
 7. Điều gì khiến khách hàng của chúng ta thức vào ban đêm? Những vấn đề lớn, mối quan tâm và lo lắng của họ là gì?
 8. Khách hàng của chúng ta thường mắc những lỗi nào? Họ đang sử dụng một giải pháp sai cách?
 9. Những rào cản nào đang khiến khách hàng của chúng ta không chấp nhận một đề xuất giá trị? Có chi phí đầu tư trả trước, khó khăn trong học tập hoặc những trở ngại khác ngăn cản việc áp dụng không?

Lưu ý: sắp xếp các Nỗi đau theo mức độ nghiêm trọng và cụ thể rõ ràng các Nỗi đau 

>>>Xem thêm: Ngành Quản trị Doanh nghiệp ra làm gì?

Lợi ích của Khách hàng là gì 

Lợi ích mô tả kết quả và lợi nhuận mà khách hàng của chúng ta mong muốn. Một số lợi ích do khách hàng yêu cầu, kỳ vọng hoặc mong muốn và một số sẽ khiến họ ngạc nhiên. Lợi ích bao gồm tiện ích chức năng, lợi ích xã hội, cảm xúc tích cực và tiết kiệm chi phí.

Phân biệt 03 Lợi ích sau:

Lợi ích Yêu cầu

Đây là những lợi ích mà nếu không có giải pháp sẽ không hoạt động. Ví dụ, yêu cầu cơ bản nhất mà chúng ta có từ một chiếc điện thoại thông minh là chúng ta có thể thực hiện cuộc gọi.

Lợi ích Kỳ vọng

Đây là những lợi ích tương đối cơ bản liên quan mà chúng ta mong đợi từ một giải pháp, ngay cả khi nó có thể hoạt động mà không có chúng. Ví dụ, kể từ khi Apple ra mắt iPhone, chúng tôi mong đợi điện thoại phải được thiết kế tốt và đẹp mắt.

Lợi ích Bất ngờ

Đây là những lợi ích vượt xa sự kỳ vọng và mong muốn của khách hàng. Họ thậm chí không nghĩ ra nếu chúng ta hỏi họ. Trước khi Apple đưa màn hình cảm ứng và App Store lên phổ thông, không ai thực sự nghĩ chúng là một phần của điện thoại.

Sử dụng 09 câu hỏi kích hoạt sau đây để giúp chúng ta nghĩ ra các lợi ích tiềm năng khác nhau của khách hàng:

 1. Khoản tiết kiệm nào sẽ khiến khách hàng của chúng ta hài lòng? Họ sẽ coi trọng khoản tiết kiệm nào về thời gian, tiền bạc và công sức?
 2. Họ mong đợi mức chất lượng nào và họ mong muốn nhiều hơn hay ít hơn?
 3. Làm thế nào để các đề xuất giá trị hiện tại làm hài lòng khách hàng của chúng ta? Họ thích những tính năng cụ thể nào? Họ mong đợi hiệu suất và chất lượng nào?
 4. Điều gì sẽ giúp công việc hoặc cuộc sống của khách hàng dễ dàng hơn? Có thể có một đường cong học tập tốt hơn, nhiều dịch vụ hơn hoặc chi phí sở hữu thấp hơn không?
 5. Những hệ quả xã hội tích cực nào mà khách hàng của chúng ta mong muốn? Điều gì làm cho họ ưa nhìn? Điều gì làm tăng quyền lực hoặc địa vị của họ?
 6. Khách hàng đang tìm kiếm điều gì nhất? Họ đang tìm kiếm thiết kế tốt, sự đảm bảo, sự chi tiết hoặc nhiều tính năng hơn?
 7. Khách hàng mơ ước điều gì? Họ khao khát đạt được điều gì, hoặc điều gì sẽ là sự giải tỏa gánh nặng nhất cho họ?
 8. Làm thế nào để khách hàng của chúng ta đo lường thành công và thất bại? Làm thế nào để họ đánh giá hiệu suất hoặc chi phí?
 9. Điều gì sẽ làm tăng khả năng khách hàng của chúng ta chấp nhận một đề xuất giá trị? Họ mong muốn chi phí thấp hơn, đầu tư ít hơn, rủi ro thấp hơn hay chất lượng tốt hơn?

Lưu ý: sắp xếp các Lợi ích theo mức độ cần thiết và cụ thể rõ ràng các Lợi ích 

>>>Xem thêm: Tìm hiểu Quản trị Doanh nghiệp Marketing Sale là gì?

Sản phẩm và Dịch vụ

Đây chỉ đơn giản là một danh sách những gì chúng ta phân phối. Hãy coi đó là tất cả các mặt hàng mà khách hàng có thể nhìn thấy trong cửa hàng của chúng ta. Đó là bảng liệt kê tất cả các sản phẩm và dịch vụ mà đề xuất giá trị của chúng ta dựa trên đó.

Gói sản phẩm và dịch vụ này giúp khách hàng của chúng ta hoàn thành các công việc chức năng, xã hội hoặc tình cảm hoặc giúp họ thỏa mãn các nhu cầu cơ bản.

Đề xuất giá trị của chúng ta có thể bao gồm nhiều loại sản phẩm và dịch vụ:

Vật chất / hữu hình

Hàng hóa, chẳng hạn như các sản phẩm được sản xuất.

Vô hình

Các sản phẩm như bản quyền hoặc dịch vụ như hỗ trợ sau bán hàng.

Kỹ thuật số

Các sản phẩm như nhạc tải xuống hoặc các dịch vụ trực tuyến.

Tài chính

Các sản phẩm như quỹ đầu tư và bảo hiểm hoặc dịch vụ cho vay. 

Lưu ý: sắp xếp các Sản phẩm và Dịch vụ theo mức độ cần thiết đối với khách hàng và cụ thể rõ ràng các Sản phẩm và Dịch vụ 

>>>Xem thêm: Ngành Quản trị Doanh nghiệp ra làm gì?

Chữa trị Nỗi đau của khách hàng là gì 

Chữa trị Nỗi đau là cách các sản phẩm và dịch vụ của chúng ta làm dịu nỗi đau của khách hàng cụ thể. Chúng phác thảo rõ ràng cách chúng ta định loại bỏ hoặc giảm bớt một số điều khiến khách hàng khó chịu trong suốt quá trình họ cố gắng hoàn thành công việc hoặc ngăn cản họ hoàn thành công việc.

Sử dụng các 09 câu hỏi kích hoạt sau để tự hỏi:

 1. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể tiết kiệm tiền bạc, thời gian hoặc công sức ?
 2. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể làm cho khách hàng cảm thấy tốt hơn không? Bằng cách giết chết sự bực bội, khó chịu và những thứ đau đầu khác của khách hàng.
 3. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể khắc phục các giải pháp hoạt động kém hiệu quả không? Bằng cách giới thiệu các tính năng mới, hiệu suất tốt hơn hoặc chất lượng được cải tiến.
 4. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể chấm dứt những khó khăn và thách thức mà khách hàng của chúng ta gặp phải không? Bằng cách làm cho mọi thứ dễ dàng hơn hoặc loại bỏ các trở ngại.
 5. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể xóa sạch những hậu quả xã hội tiêu cực mà khách hàng của chúng ta gặp phải hoặc sợ hãi không? Về mặt mất thể diện hoặc mất quyền lực, lòng tin, địa vị.
 6. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể loại bỏ rủi ro mà khách hàng của chúng ta lo sợ không? Về rủi ro tài chính, xã hội, rủi ro kỹ thuật hoặc những thứ có thể xảy ra sai sót.
 7. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể giúp khách hàng của chúng ta ngủ ngon hơn vào ban đêm không? Bằng cách giải quyết các vấn đề quan trọng, giảm bớt mối quan tâm hoặc loại bỏ lo lắng.
 8. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể hạn chế hoặc loại bỏ những sai lầm phổ biến mà khách hàng mắc phải không? Bằng cách giúp họ sử dụng một giải pháp đúng cách.
 9. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể loại bỏ các rào cản đang ngăn cản khách hàng của chúng ta chấp nhận các đề xuất giá trị không? Giới thiệu chi phí đầu tư trả trước thấp hơn hoặc không cần trả trước, đường cong học tập phẳng hơn hoặc loại bỏ các trở ngại khác ngăn cản việc áp dụng.

Lưu ý: sắp xếp các Chữa trị Nỗi đau theo mức độ cần thiết đối với khách hàng và cụ thể rõ ràng các Chữa trị Nỗi đau 

Sáng tạo Lợi ích

Sáng tạo lợi ích là cách sản phẩm và dịch vụ của chúng ta tạo lợi ích cho khách hàng. Chúng phác thảo rõ ràng cách chúng ta dự định tạo ra kết quả và lợi ích mà khách hàng của chúng ta kỳ vọng, mong muốn hoặc sẽ ngạc nhiên, bao gồm tiện ích chức năng, lợi ích xã hội, cảm xúc tích cực và tiết kiệm chi phí.

Sử dụng các 09 câu hỏi kích hoạt sau để tự hỏi:

 1. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể tạo ra khoản tiết kiệm làm hài lòng khách hàng của chúng ta không? Về thời gian, tiền bạc và công sức.
 2. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể tạo ra kết quả mà khách hàng mong đợi hay vượt quá mong đợi của họ không? Bằng cách cấp độ chất lượng, nhiều thứ hơn hoặc ít thứ hơn.
 3. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể vượt trội hơn các đề xuất giá trị hiện tại và làm hài lòng khách hàng của chúng ta không? Về tính năng, hiệu suất hoặc chất lượng cụ thể.
 4. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể giúp công việc hoặc cuộc sống của khách hàng dễ dàng hơn không? Thông qua khả năng sử dụng, tiếp cận tốt hơn, nhiều dịch vụ hơn hoặc chi phí sở hữu thấp hơn.
 5. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể tạo ra những hệ quả xã hội tích cực không? Bằng cách làm cho họ ưa nhìn hoặc tạo ra sự gia tăng quyền lực hoặc địa vị.
 6. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể làm điều gì đó cụ thể mà khách hàng đang tìm kiếm không? Xét về thiết kế tốt, sự đảm bảo, sự chi tiết hoặc nhiều tính năng hơn.
 7. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể đáp ứng hoàn toàn mong muốn mà khách hàng mơ ước không? Bằng cách giúp họ đạt được khao khát hay giải tỏa một thử thách gay go?
 8. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể tạo ra kết quả tích cực phù hợp với tiêu chí thành công và thất bại của khách hàng không? Xét về hiệu suất tốt hơn hoặc chi phí thấp hơn.
 9. Sản phẩm và dịch vụ của chúng ta có thể giúp việc áp dụng dễ dàng hơn không? Thông qua chi phí thấp hơn, đầu tư ít hơn, rủi ro thấp hơn, chất lượng tốt hơn, cải thiện hiệu suất hoặc thiết kế tốt hơn.

Lưu ý: sắp xếp các Sáng tạo Lợi ích theo mức độ cần thiết cụ thể rõ ràng các Sáng tạo Lợi ích. 

>>>Tìm hiểu thêm: Khái niệm, chức năng của quản trị doanh nghiệp

Kiểm tra một Đề xuất Giá trị

Sử dụng các tiêu chí sau để thiết kế các Đề xuất giá trị hoặc tự đánh giá:

 1. Đề xuất giá trị được nhúng vào Mô hình Kinh doanh tốt.
 2. Tập trung vào một số Chữa trị Nỗi đau và Sáng tạo Lợi ích, nhưng làm những điều đó cực kỳ tốt.
 3. Tập trung vào Công việc, Nỗi đau hoặc Lợi ích mà một số lượng lớn khách hàng thường có hoặc một số ít sẵn sàng trả nhiều tiền.
 4. Phù hợp với cách khách hàng đo lường thành công.
 5. Tập trung vào những Công việc quan trọng nhất, những Nỗi đau nặng nề nhất và những Lợi ích xác đáng nhất.
 6. Phân biệt với cạnh tranh theo một cách có ý nghĩa.
 7. Chỉ rõ các Công việc chức năng, Tình cảm và Xã hội.
 8. Vượt trội so với đối thủ cạnh tranh về cơ bản trên ít nhất một chiều.
 9. Khó sao chép.
 10. Tập trung vào những Công việc không hài lòng, Nỗi đau và Lợi ích

Ví dụ về Mô hình Kinh doanh Canvas

Mô hình Kinh doanh Canvas của Vinamilk

mô hình canvas của vinamilk

Mô hình Kinh doanh Canvas của Apple

Mô hình kinh doanh canvas của Apple

Mô hình Kinh doanh Canvas của Shopee

Mô hình kinh doanh canvas của shopee

>>>Tham khảo thêm: Mẫu Mô hình Kinh doanh Canvas

>>>Tài liệu: Download Tiểu luận mô hình Canvas

Lời kết

Trên đây là phần 2 bài viết về mô hình kinh doanh Canvas, Johnson’s Blog hi vọng mọi người có thể ứng dụng được vào thực tế công việc của mình đem lại hiệu suất cao cho doanh nghiệp.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

Johnson Vu – Phó tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo

 • Địa chỉ:
  • Trụ sở chính: Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, Việt Nam.
  • Chi nhánh Hà Nội: Tầng 8, Tòa nhà CIC, 219 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.
 • Điện thoại: + 84.225.730.9838
 • Website: https://johnsonvu.com

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt