Ma trận BCG là gì?

Ma trận BCG: Định nghĩa, Đặc điểm và Cách sử dụng

4.9/5 - (8 bình chọn)

Ma trận BCG được thiết kế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình lập kế hoạch chiến lược dài hạn, xem xét các cơ hội, mặt hàng sản phẩm để quyết định đầu tư tiếp hay ngừng sản xuất sản phẩm đó. Vậy ma trận BCG là gì? Cùng Johnson’s Blog phân tích chi tiết hơn qua bài viết này. 

Ma trận BCG là gì?

Ma trận BCG, còn được gọi là ma trận của Tập đoàn tư vấn Boston, là một công cụ quản lý chiến lược được sử dụng để phân tích danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của công ty dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối của chúng.

Nhóm tư vấn Boston thiết kế ma trận BCG (Boston Consulting Group) vào những năm 1970. Đây là một trong những phương pháp hoạch định danh mục sản phẩm nổi tiếng nhất, dựa trên khái niệm vòng đời sản phẩm. Nó xem xét mối quan hệ qua lại giữa triển vọng phát triển và thị phần. Giả thiết ban đầu là một công ty cần phải có danh mục sản phẩm bao gồm cả những sản phẩm tăng trưởng nhanh để đáp ứng nhu cầu thu hồi tiền và những sản phẩm tăng trưởng chậm có thể tạo thêm tiền dư để đảm bảo thành công lâu dài.

Ma trận BCG được xem là mô hình có khả năng đánh giá vị thế cạnh tranh và tiềm lực phát triển của từng loại sản phẩm thông qua quá trình phân tích SBU (đơn vị kinh doanh). 

 • Tên gọi: Ma trận BCG
 • Tên gọi khác như: ma trận Boston, mô hình BCG
 • BCG được viết tắt từ cụm: Boston Consulting Group

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về mô hình ASK và lợi ích của mô hình trong doanh nghiệp

Các trục trong Ma trận BCG

Ma trận BCG bao gồm 2 trục:

 • Tốc độ tăng trưởng thị trường: Điều này thể hiện tốc độ mà thị trường cho một sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh cụ thể đang phát triển. Điều này có thể được tính toán bằng cách kiểm tra tốc độ tăng trưởng lịch sử hoặc bằng cách phân tích các xu hướng hiện tại và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.
 • Thị phần tương đối: Điều này thể hiện thị phần của công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Nó được tính bằng cách chia thị phần của công ty cho thị phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Tốc độ tăng trưởng thị trường

Tốc độ tăng trưởng thị trường là một trong những thành phần chính của ma trận BCG và nó đề cập đến tốc độ tăng trưởng của thị trường cho một sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh cụ thể. Tốc độ tăng trưởng này có thể được tính bằng cách kiểm tra tốc độ tăng trưởng lịch sử hoặc bằng cách phân tích các xu hướng hiện tại và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai.

Tốc độ tăng trưởng thị trường cao cho thấy thị trường đang mở rộng nhanh chóng, điều này có thể tạo cơ hội cho các công ty đầu tư và chiếm thị phần lớn hơn trên thị trường. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng thị trường thấp cho thấy thị trường đã trưởng thành hoặc có thể đang suy giảm, điều này có thể yêu cầu các công ty tập trung vào việc duy trì vị thế của mình hoặc xem xét thoái vốn.

Hiểu tốc độ tăng trưởng của thị trường là điều cần thiết để xác định tiềm năng tăng trưởng của một sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh và đó là một yếu tố quan trọng trong phân tích ma trận BCG.

Thị phần tương đối

Thị phần tương đối là một thành phần quan trọng khác của ma trận BCG và nó đề cập đến thị phần của công ty so với các đối thủ cạnh tranh. Nó được tính bằng cách chia thị phần của công ty cho thị phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất.

Thị phần tương đối cao cho thấy công ty có thị phần lớn hơn đối thủ cạnh tranh, điều này có thể gợi ý rằng công ty có lợi thế cạnh tranh hoặc dẫn đầu thị trường. Thị phần tương đối thấp cho thấy công ty có thị phần nhỏ hơn so với đối thủ cạnh tranh, điều này có thể gợi ý rằng công ty có vị thế yếu hơn trên thị trường.

Thị phần tương đối rất quan trọng để xem xét trong phân tích ma trận BCG vì nó giúp xác định vị trí cạnh tranh của sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh trên thị trường. Thị phần tương đối cao có thể cho thấy rằng một sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh là con bò sữa hoặc ngôi sao, trong khi thị phần tương đối thấp có thể cho thấy sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh là dấu chấm hỏi hoặc con chó. Các công ty có thể sử dụng thông tin này để đưa ra các quyết định chiến lược về cách phân bổ nguồn lực và ưu tiên đầu tư vào danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của họ.

4 góc phần tư của ma trận BCG là gì?

Ma trận BCG phân loại các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của công ty thành một trong bốn góc phần tư, dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối của chúng. Bốn góc phần tư là:

 • Ngôi sao: Sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần cao trong thị trường đang phát triển nhanh. Các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này có tiềm năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận lớn. Họ thường yêu cầu đầu tư để duy trì hoặc tăng thị phần, nhưng có thể trở thành những con bò sữa trong tương lai nếu tốc độ tăng trưởng thị trường chậm lại.
 • Dấu hỏi: Sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần thấp trong thị trường tăng trưởng cao. Những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này cần đầu tư đáng kể để tăng thị phần và có thể trở thành ngôi sao hoặc có thể thất bại. Các công ty cần cân nhắc cẩn thận xem có nên đầu tư vào các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này hay ngừng chúng.
 • Bò sữa: Sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần cao trong thị trường tăng trưởng chậm. Các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này tạo ra dòng tiền đáng kể cho công ty nhưng không cần đầu tư thêm. Các công ty có thể sử dụng tiền mặt được tạo ra từ những con bò sữa để đầu tư vào các ngôi sao hoặc dấu chấm hỏi hoặc để phân phối cho các cổ đông.
 • Chó: Sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần thấp trong thị trường tăng trưởng chậm. Những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này có ít tiềm năng phát triển và có thể không tạo ra lợi nhuận đáng kể. Các công ty cần xem xét cẩn thận liệu có nên tiếp tục các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này hay thoái vốn chúng.

Ngôi sao

Ngôi sao đại diện cho các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần cao trong một thị trường đang phát triển nhanh. Các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này có tiềm năng tạo ra doanh thu và lợi nhuận lớn.

Các ngôi sao thường yêu cầu đầu tư để duy trì hoặc tăng thị phần của họ, nhưng có thể trở thành những con bò sữa trong tương lai nếu tốc độ tăng trưởng thị trường chậm lại. Các công ty có thể xem xét đầu tư vào các ngôi sao để tăng thị phần và tận dụng tiềm năng tăng trưởng của thị trường. Điều này có thể liên quan đến việc tung ra sản phẩm hoặc dịch vụ mới, mở rộng kênh phân phối hoặc tăng cường nỗ lực tiếp thị và quảng cáo.

Các công ty cũng có thể chọn ưu tiên sao hơn các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh khác trong danh mục đầu tư của họ vì tiềm năng tạo ra lợi nhuận cao trong tương lai. Tuy nhiên, các công ty cần cân đối cẩn thận các khoản đầu tư của họ vào các ngôi sao với các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh khác của họ để đảm bảo rằng họ đang duy trì một danh mục đầu tư lành mạnh về tổng thể.

Dấu hỏi

Dấu hỏi là một trong bốn góc phần tư trong ma trận BCG, đại diện cho các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần thấp trong một thị trường tăng trưởng cao. Những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này cần đầu tư đáng kể để tăng thị phần và có thể trở thành ngôi sao hoặc thất bại.

Các dấu hỏi thường là các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh mới hoặc chưa được thử nghiệm có tiềm năng thành công trong tương lai, nhưng cần đầu tư và nỗ lực đáng kể để phát triển. Các công ty có thể chọn đầu tư vào các dấu hỏi để tận dụng tiềm năng tăng trưởng của thị trường, nhưng điều này liên quan đến việc chấp nhận nhiều rủi ro hơn.

Các công ty cần cân nhắc cẩn thận xem có nên đầu tư vào các dấu hỏi hay ngừng chúng dựa trên phân tích về thị trường, nguồn lực và mục tiêu chiến lược của họ. Nếu tiềm năng tăng trưởng cao và công ty có các nguồn lực và khả năng cần thiết, họ có thể chọn đầu tư vào các dấu hỏi để cố gắng biến chúng thành các ngôi sao. Tuy nhiên, nếu tiềm năng thị trường thấp hoặc công ty không có nguồn lực để đầu tư, họ có thể chọn thoái vốn hoặc dừng hoạt động.

Bò sữa

Bò sữa đại diện cho các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần cao trong một thị trường tăng trưởng chậm. Các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này tạo ra dòng tiền đáng kể cho công ty nhưng không cần đầu tư thêm.

Những con bò sữa thường có cơ sở khách hàng lâu đời và thương hiệu nổi tiếng, cho phép công ty tạo ra lợi nhuận mà không cần đầu tư đáng kể. Các công ty có thể sử dụng tiền mặt được tạo ra từ những con bò sữa để đầu tư vào các ngôi sao hoặc dấu chấm hỏi hoặc để phân phối cho các cổ đông. Những con bò sữa thường là những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có lợi nhất trong danh mục đầu tư của công ty.

Các công ty cần quản lý cẩn thận những con bò sữa của mình để đảm bảo rằng họ tiếp tục tạo ra lợi nhuận trong dài hạn. Điều này có thể liên quan đến việc cải thiện hiệu quả hoạt động, giảm chi phí hoặc mở rộng cơ sở khách hàng thông qua các nỗ lực tiếp thị và quảng cáo. Các công ty cũng nên xem xét đầu tư vào các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh mới để thay thế những con bò sữa già cỗi và duy trì một danh mục đầu tư lành mạnh về tổng thể.

Chó

Chó đại diện cho các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có thị phần thấp trong một thị trường tăng trưởng chậm. Những sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh này có ít tiềm năng phát triển và có thể không tạo ra lợi nhuận đáng kể.

Chó thường đòi hỏi đầu tư ít, vì chúng không có tiềm năng phát triển đáng kể. Các công ty có thể chọn tiếp tục chó trong danh mục đầu tư của mình nếu chúng mang lại một số lợi ích chiến lược, chẳng hạn như bổ sung cho các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh khác hoặc nếu việc ngừng chúng sẽ dẫn đến chi phí đáng kể.

Tuy nhiên, các công ty cần phải cẩn thận để không phân bổ quá nhiều nguồn lực cho những chú chó với chi phí cho các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh khác hứa hẹn hơn. Trong một số trường hợp, có thể có lợi hơn khi thoái vốn hoặc ngừng bán chó và tập trung vào các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có lợi hơn hoặc chiến lược hơn.

Nhìn chung, chó không phải là sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh mong muốn có trong danh mục đầu tư của công ty, vì chúng không tạo ra lợi nhuận hoặc tăng trưởng đáng kể. Các công ty cần quản lý cẩn thận danh mục đầu tư của mình để đảm bảo rằng họ đang tập trung vào các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh có tiềm năng thành công lớn nhất.

Bằng cách đặt từng sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh vào một trong bốn góc phần tư này, ma trận BCG giúp các công ty phân tích danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh và đưa ra các quyết định chiến lược về cách phân bổ nguồn lực, ưu tiên đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của họ.

>>>Xem thêm: Hiểu và áp dụng nguyên lý 80 20 thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất

Ưu điểm của ma trận BCG

Ma trận BCG mang lại một số lợi ích cho các công ty muốn phân tích và quản lý danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của họ:

 • Đơn giản hóa thông tin phức tạp: Ma trận BCG cung cấp một cách đơn giản và rõ ràng để phân loại sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh dựa trên thị phần tương đối và tốc độ tăng trưởng thị trường, có thể hữu ích cho việc đưa ra các quyết định chiến lược.
 • Xác định các cơ hội tăng trưởng: Bằng cách làm nổi bật các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh tại các thị trường tăng trưởng cao với thị phần cao, ma trận BCG giúp các công ty xác định các cơ hội tăng trưởng tiềm năng.
 • Giúp phân bổ nguồn lực: Ma trận BCG có thể hữu ích để xác định cách phân bổ nguồn lực trên các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh khác nhau. Ví dụ, các công ty có thể ưu tiên đầu tư vào các ngôi sao hoặc dấu chấm hỏi để tối đa hóa tiềm năng tăng trưởng, đồng thời duy trì các con bò sữa để tạo ra dòng tiền.
 • Cung cấp cơ sở để quản lý danh mục đầu tư: Ma trận BCG có thể dùng làm cơ sở để quản lý danh mục đầu tư, giúp các công ty đánh giá danh mục đầu tư tổng thể của họ và đưa ra quyết định về sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh nào nên thoái vốn, ngừng hoặc đầu tư vào.
 • Khuyến khích tư duy chiến lược: Ma trận BCG khuyến khích các công ty suy nghĩ chiến lược về danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của họ, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh riêng lẻ.

Ma trận BCG là một công cụ hữu ích cho các công ty muốn phân tích và quản lý danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của họ, giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực, cơ hội tăng trưởng và quản lý danh mục đầu tư.

>>>Xem thêm: Mô hình SWOT là gì? Ứng dụng SWOT hiệu quả trong kinh doanh

 Nhược điểm của ma trận BCG

Mặc dù ma trận BCG có thể là một công cụ hữu ích để phân tích và quản lý danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của công ty, nhưng nó cũng có một số hạn chế cần được tính đến:

 • Phạm vi hạn chế: Ma trận BCG chỉ tính đến hai yếu tố – thị phần và tốc độ tăng trưởng thị trường – có thể không đủ để nắm bắt toàn bộ mức độ phức tạp của sản phẩm hoặc hoạt động của đơn vị kinh doanh.
 • Thiếu bối cảnh: Ma trận BCG không tính đến các yếu tố bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh, chẳng hạn như thay đổi công nghệ, sở thích của người tiêu dùng hoặc động lực cạnh tranh.
 • Tập trung vào thị phần: Ma trận BCG nhấn mạnh vào thị phần như một yếu tố chính quyết định thành công, điều này có thể không phải lúc nào cũng chính xác hoặc phù hợp trong mọi bối cảnh.
 • Phân tích không đầy đủ: Ma trận BCG cung cấp tổng quan cấp cao về danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của công ty, nhưng có thể không cung cấp chiều sâu phân tích cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh cụ thể.
 • Bỏ qua khả năng sinh lời: Ma trận BCG không tính đến khả năng sinh lời của một sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh, đây có thể là một yếu tố quan trọng trong việc đưa ra các quyết định chiến lược.
 • Khả năng dự đoán hạn chế: Ma trận BCG chủ yếu là một công cụ hồi cứu, cung cấp ảnh chụp nhanh về danh mục đầu tư của công ty tại một thời điểm cụ thể. Nó có thể không hữu ích cho việc dự đoán hiệu suất trong tương lai hoặc xác định các xu hướng mới nổi.

>>>Xem thêm: Mô hình Kinh doanh Canvas là gì?

Tạo Ma trận Boston như thế nào?

Để tạo ma trận BCG, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Xác định các đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm của bạn: Bước đầu tiên là xác định các đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm bạn muốn phân tích. Đây có thể là các sản phẩm riêng lẻ, dòng sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh.
 • Xác định tốc độ tăng trưởng của thị trường: Xác định tốc độ tăng trưởng của thị trường cho từng đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm mà bạn đã xác định. Điều này có thể được thực hiện bằng cách phân tích các báo cáo ngành, nghiên cứu thị trường hoặc dữ liệu nội bộ.
 • Tính thị phần tương đối: Tính thị phần tương đối cho mỗi đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm bằng cách chia thị phần của nó cho thị phần của đối thủ cạnh tranh lớn nhất trong cùng một thị trường.
 • Vẽ dữ liệu trên ma trận: Khi bạn đã xác định tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối cho từng đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm, hãy vẽ dữ liệu trên ma trận với tốc độ tăng trưởng thị trường trên trục x và thị phần tương đối trên trục y- trục.
 • Phân loại các đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm: Phân loại các đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm vào một trong bốn góc phần tư dựa trên vị trí của chúng trên ma trận. Các sản phẩm có thị phần tương đối cao ở các thị trường tăng trưởng cao được phân loại là các ngôi sao, trong khi những sản phẩm có thị phần tương đối thấp ở các thị trường tăng trưởng cao được phân loại là các dấu hỏi. Các sản phẩm có thị phần tương đối cao ở các thị trường tăng trưởng chậm được xếp vào loại bò sữa, trong khi những sản phẩm có thị phần tương đối thấp ở các thị trường tăng trưởng chậm được xếp vào loại chó.
 • Phân tích kết quả: Khi bạn đã phân loại các đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm của mình, hãy phân tích kết quả để xác định cách phân bổ nguồn lực, quản lý danh mục đầu tư và đưa ra các quyết định chiến lược về từng đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm.

Nhìn chung, việc tạo ma trận BCG liên quan đến việc phân tích tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối để phân loại các đơn vị kinh doanh hoặc sản phẩm thành một trong bốn góc phần tư, cung cấp khuôn khổ cho việc ra quyết định chiến lược.

Lời kết

Ma trận BCG là một công cụ hữu ích cho các công ty muốn phân tích và quản lý danh mục sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh của họ. Bằng cách phân loại các sản phẩm hoặc đơn vị kinh doanh thành một trong bốn góc phần tư dựa trên tốc độ tăng trưởng thị trường và thị phần tương đối, các công ty có thể xác định các cơ hội tăng trưởng, phân bổ nguồn lực và đưa ra các quyết định chiến lược về danh mục đầu tư của mình.

Ma trận BCG rất có ích trong việc thúc đẩy các quyết định khi quản lý một danh mục các sản phẩm nhưng nó cũng không thể được sử dụng như một công cụ duy nhất để xác định chiến lược thị trường. Chắc hẳn qua nội dung bài viết trên bạn đã nắm được ma trận BCG là gì. Nếu bạn có thắc mắc hãy liên hệ ngay với Johnson’s Blog để được hỗ trợ nhé! 

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt