OKR là gì?

OKR là gì? Ý nghĩa, Phân loại và Ví dụ

5/5 - (6 bình chọn)

OKR là viết tắt của Mục tiêu và Kết quả then chốt. Ý tưởng đằng sau OKRs là thiết lập các mục tiêu có thể đạt được, đo lường được và có thời hạn giúp các tổ chức theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt. OKRs được sử dụng bởi các tổ chức thuộc mọi quy mô, trong nhiều ngành khác nhau, để tăng cường sự tập trung, liên kết và trách nhiệm giải trình. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết OKR là gì qua bài viết này.

OKR là gì?

OKR là một khuôn khổ thiết lập mục tiêu được sử dụng để giúp các tổ chức sắp xếp nỗ lực, tập trung năng lượng và đạt được kết quả mong muốn. OKRs bao gồm hai phần: mục tiêu, là những mục tiêu rõ ràng và cụ thể mà tổ chức muốn đạt được, và kết quả then chốt, là những thước đo có thể đo lường để theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu.

Khung OKR cung cấp một cách tiếp cận có cấu trúc để thiết lập và theo dõi các mục tiêu, đồng thời đã được các tổ chức thuộc mọi quy mô và ngành sử dụng để cải thiện hiệu suất và đạt được kết quả mong muốn.

Khung OKR rất linh hoạt và có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của một tổ chức, khiến nó trở thành lựa chọn phổ biến cho các công ty đang tìm cách cải thiện hiệu suất và đạt được mục tiêu của họ.

Mục tiêu

Mục tiêu là đích rõ ràng và cụ thể mà một tổ chức muốn đạt được. Đó là một tuyên bố về những gì tổ chức muốn đạt được và định hướng cho những nỗ lực của tổ chức. Các mục tiêu phải phù hợp với chiến lược và sứ mệnh tổng thể của tổ chức, đồng thời phải đủ rõ ràng và cụ thể để cung cấp trọng tâm rõ ràng cho các nỗ lực của tổ chức.

Các mục tiêu trong khuôn khổ OKR phải là THÔNG MINH, nghĩa là chúng Cụ thể, Có thể đo lường được, Có thể đạt được, Có liên quan và Có thời hạn. Điều này giúp đảm bảo rằng các mục tiêu được xác định rõ ràng, có thể thực hiện được và có thể được theo dõi cũng như đánh giá theo thời gian. Các mục tiêu cung cấp nền tảng cho khuôn khổ OKR và các kết quả then chốt liên quan đến các mục tiêu giúp theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu và đo lường thành công.

Kết quả then chốt

Kết quả then chốt là số liệu có thể đo lường được để theo dõi tiến trình hướng tới mục tiêu trong khuôn khổ OKR. Chúng giúp các tổ chức xác định liệu họ có đang đạt được tiến bộ hướng tới các mục tiêu của mình hay không và đo lường thành công của họ trong việc đạt được kết quả mong muốn.

Các kết quả then chốt phải cụ thể, có thể đo lường được và có thể đạt được, đồng thời phải phù hợp với mục tiêu mà chúng hỗ trợ. Các kết quả then chốt liên quan đến một mục tiêu phải được thiết kế để giúp theo dõi tiến độ và đo lường thành công theo thời gian, đồng thời phải cung cấp dữ liệu rõ ràng, có thể định lượng được để có thể sử dụng để đánh giá mức độ thành công của mục tiêu.

Các kết quả then chốt rất quan trọng đối với khuôn khổ OKR vì chúng cung cấp một cách để theo dõi tiến trình, đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu và đánh giá hiệu quả của các nỗ lực của tổ chức nhằm đạt được các mục tiêu của nó.

Các loại OKR

Có một số loại OKR, bao gồm:

 • OKR của công ty: Đây là OKRs do toàn bộ tổ chức đặt ra, gắn kết tất cả các nhóm và phòng ban hướng tới một mục tiêu chung. OKRs của công ty giúp các tổ chức xác định sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của họ và sắp xếp các nỗ lực của họ để đạt được chúng.
 • OKR nhóm: Đây là những OKRs được thiết lập bởi các nhóm hoặc phòng ban trong một tổ chức. OKRs của nhóm phù hợp với các mục tiêu tổng thể của tổ chức và giúp các nhóm tập trung vào các trách nhiệm cụ thể của họ.
 • OKR cá nhân: Đây là những OKR do cá nhân đặt ra, thường là để phát triển cá nhân và nghề nghiệp. OKR cá nhân có thể bao gồm từ việc học một kỹ năng mới để đạt được một mục tiêu nghề nghiệp cụ thể.
 • OKR chiến lược: Đây là những OKR cấp cao tập trung vào các mục tiêu dài hạn và xác định hướng chung của tổ chức. OKR chiến lược thường được thiết lập cho một quý, một năm hoặc vài năm trong tương lai.
 • OKR chiến thuật: Đây là những OKR ngắn hạn tập trung vào các mục tiêu trước mắt hoặc trung hạn và được sử dụng để hỗ trợ đạt được OKR chiến lược. OKR chiến thuật thường được thiết lập trong một quý hoặc một vài tháng.

Điều quan trọng cần lưu ý là các loại OKR khác nhau có thể phụ thuộc lẫn nhau và phải phù hợp với nhau để đạt được mục tiêu chung.

OKR của công ty

OKRs của công ty là các mục tiêu và kết quả then chốt do toàn bộ tổ chức đặt ra, gắn kết tất cả các nhóm và phòng ban hướng tới một mục tiêu chung. Họ giúp các tổ chức xác định sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị của họ và sắp xếp các nỗ lực của họ để đạt được chúng.

OKRs của công ty thường bao gồm các mục tiêu cấp cao, dài hạn phù hợp với định hướng chiến lược của tổ chức. Ví dụ: OKR của một công ty có thể tăng doanh thu lên 25% trong năm tới, với các kết quả then chốt như mở rộng cơ sở khách hàng lên 20%, tăng quy mô giao dịch trung bình lên 10% và giảm tỷ lệ rời đi 5%.

Bằng cách thiết lập OKRs của công ty, các tổ chức có thể đảm bảo rằng mọi người đang làm việc hướng tới một mục tiêu chung và nỗ lực của họ được thống nhất và đóng góp vào thành công chung của tổ chức. Chúng cũng giúp các tổ chức đo lường tiến độ của họ và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để liên tục cải tiến.

OKR nhóm

OKRs nhóm là các mục tiêu và kết quả then chốt được đặt ra bởi các nhóm hoặc phòng ban trong một tổ chức. Chúng phù hợp với các mục tiêu tổng thể của tổ chức và giúp các nhóm tập trung vào các trách nhiệm cụ thể của họ.

OKR của nhóm được thiết lập để hỗ trợ việc đạt được OKR của công ty và phải được liên kết chặt chẽ với chúng. Ví dụ: OKR của nhóm có thể cải thiện điểm hài lòng của khách hàng thêm 10% trong quý tới, với các kết quả then chốt như giảm 50% thời gian phản hồi các câu hỏi của khách hàng, tăng 20% số lượng đánh giá tích cực của khách hàng và cung cấp đào tạo để hỗ trợ nhân viên về các phương pháp hay nhất về dịch vụ khách hàng.

OKRs nhóm cung cấp cho các nhóm hiểu rõ về mục tiêu và trách nhiệm của họ, đồng thời giúp họ tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực sẽ có tác động lớn nhất. Chúng cũng giúp các nhóm đo lường tiến độ của họ và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để liên tục cải thiện. Bằng cách thiết lập và theo dõi OKRs của nhóm, các tổ chức có thể đảm bảo rằng mỗi nhóm đang làm việc hướng tới mục tiêu chung và đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

OKR cá nhân

OKR cá nhân là các mục tiêu và kết quả then chốt do các cá nhân đặt ra, thường là để phát triển cá nhân và nghề nghiệp. OKR cá nhân có thể bao gồm từ việc học một kỹ năng mới để đạt được một mục tiêu nghề nghiệp cụ thể.

OKRs cá nhân là một cách để các cá nhân đặt mục tiêu của riêng họ và theo dõi tiến trình của họ. Ví dụ: OKR cá nhân có thể là cải thiện kỹ năng nói trước công chúng, với các kết quả then chốt như thực hiện hai bài thuyết trình mỗi tháng, nhận được phản hồi tích cực từ ít nhất 80% khán giả và tham gia câu lạc bộ nâng ly chúc mừng tại địa phương.

OKRs cá nhân giúp các cá nhân tập trung nỗ lực vào các lĩnh vực quan trọng đối với họ và cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về mục tiêu của họ cũng như tiến trình họ đã đạt được để đạt được mục tiêu đó. Chúng cũng giúp các cá nhân đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để liên tục cải thiện. Bằng cách thiết lập và theo dõi OKR cá nhân, các cá nhân có thể đảm bảo rằng họ đang làm việc hướng tới mục tiêu của mình và đạt được kết quả mà họ mong muốn.

OKR chiến lược

OKR chiến lược là các mục tiêu cấp cao và kết quả then chốt tập trung vào các mục tiêu dài hạn và xác định hướng chung của tổ chức. Chúng thường được thiết lập cho một phần tư, một năm hoặc vài năm trong tương lai.

OKR chiến lược cung cấp cho các tổ chức sự hiểu biết rõ ràng về tầm nhìn và sứ mệnh dài hạn của họ, đồng thời giúp họ tập trung nỗ lực vào những lĩnh vực sẽ có tác động lớn nhất. Ví dụ: OKR chiến lược cho một tổ chức có thể là thâm nhập thị trường mới và đạt được 10% thị phần trong vòng ba năm tới, với các kết quả then chốt như nghiên cứu thị trường tiềm năng, phát triển chiến lược tiếp cận thị trường và tung ra một sản phẩm mới. sản phẩm tại thị trường đã chọn.

OKR chiến lược giúp các tổ chức đo lường tiến trình hướng tới các mục tiêu dài hạn của họ và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để liên tục cải thiện. Họ cũng đảm bảo rằng mọi người trong tổ chức đang làm việc hướng tới một mục tiêu chung và đóng góp vào thành công chung của tổ chức. Bằng cách thiết lập và theo dõi OKRs chiến lược, các tổ chức có thể đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng để đạt được tầm nhìn và sứ mệnh dài hạn của mình.

OKR chiến thuật

OKR chiến thuật là các mục tiêu ngắn hạn và kết quả then chốt tập trung vào các mục tiêu trước mắt hoặc trung hạn và được sử dụng để hỗ trợ đạt được OKR chiến lược. OKR chiến thuật thường được thiết lập trong một quý hoặc một vài tháng.

OKR chiến thuật giúp các tổ chức chia nhỏ các mục tiêu chiến lược dài hạn thành các nhiệm vụ nhỏ hơn, dễ quản lý và có thể đạt được trong khung thời gian ngắn hơn. Ví dụ: OKR chiến thuật có thể là cải thiện 50% tốc độ trang web trong quý tới, với các kết quả then chốt như tối ưu hóa hình ảnh và tập lệnh, nâng cấp dịch vụ lưu trữ và triển khai mạng phân phối nội dung.

OKR chiến thuật cung cấp cho các tổ chức sự hiểu biết rõ ràng về những gì họ cần đạt được trong thời gian ngắn và giúp họ tập trung nỗ lực vào những lĩnh vực sẽ có tác động lớn nhất. Chúng cũng giúp các tổ chức đo lường tiến độ của họ và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu để liên tục cải tiến. Bằng cách thiết lập và theo dõi OKR chiến thuật, các tổ chức có thể đảm bảo rằng họ đang đạt được tiến bộ hướng tới các mục tiêu dài hạn và đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

Ưu điểm của OKR

Có một số lợi thế khi sử dụng OKR trong một tổ chức:

 • Sắp xếp: OKRs giúp sắp xếp nỗ lực của tất cả các nhóm và cá nhân hướng tới các mục tiêu chung của tổ chức.
 • Tập trung: OKRs cung cấp sự hiểu biết rõ ràng về điều gì là quan trọng và giúp các nhóm cũng như cá nhân tập trung nỗ lực vào những lĩnh vực sẽ có tác động lớn nhất.
 • Minh bạch: OKRs tăng cường tính minh bạch bằng cách làm rõ trách nhiệm của từng nhóm và cá nhân cũng như tiến độ đạt được.
 • Đo lường: OKRs cung cấp một khuôn khổ để đo lường tiến độ và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu.
 • Tính linh hoạt: OKR rất linh hoạt và có thể được điều chỉnh khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu kinh doanh luôn thay đổi.
 • Tương tác: OKRs tăng cường tương tác bằng cách mang lại cho các nhóm và cá nhân ý thức về quyền sở hữu và trách nhiệm đối với các mục tiêu của họ.
 • Cải tiến liên tục: OKRs giúp các tổ chức liên tục cải tiến bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng và theo dõi tiến trình đạt được các mục tiêu đó.

Bằng cách sử dụng OKRs, các tổ chức có thể đảm bảo rằng các nỗ lực của họ được liên kết, tập trung và hỗ trợ hiệu quả cho các mục tiêu và sứ mệnh tổng thể của họ.

Hạn chế của OKR

Mặc dù OKR có thể mang lại nhiều lợi ích cho tổ chức, nhưng cũng có một số hạn chế cần xem xét:

 • Tiêu tốn thời gian: Việc thiết lập và theo dõi OKRs có thể tốn nhiều thời gian, đặc biệt đối với các tổ chức lớn hơn có nhiều nhóm và cá nhân.
 • Thiếu sự ủng hộ: OKRs yêu cầu sự ủng hộ từ tất cả các nhóm và cá nhân để có hiệu quả. Nếu không phải tất cả mọi người đều tham gia, có thể khó sắp xếp các nỗ lực và đạt được kết quả mong muốn.
 • Mục tiêu không rõ ràng: Có thể khó thiết lập các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, đặc biệt đối với các mục tiêu phức tạp hoặc trừu tượng.
 • Chống lại sự thay đổi: Một số cá nhân có thể chống lại sự thay đổi và có thể không thoải mái với trách nhiệm giải trình và tính minh bạch được bổ sung đi kèm với OKRs.
 • Không linh hoạt: OKRs có thể không linh hoạt, đặc biệt nếu chúng được thiết lập trước quá xa và có thể không phù hợp với những thay đổi bất ngờ trong môi trường kinh doanh.
 • Áp lực phải thực hiện: OKRs có thể tạo ra áp lực phải thực hiện, điều này có thể làm giảm động lực của một số cá nhân và nhóm.
 • Thiếu dữ liệu: Trong một số trường hợp, dữ liệu có thể không có sẵn để đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu và kết quả then chốt, gây khó khăn cho việc theo dõi tiến độ một cách chính xác.

Bất chấp những hạn chế này, nhiều tổ chức nhận thấy rằng lợi ích của việc sử dụng OKR lớn hơn những nhược điểm và quy trình có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của tổ chức của họ.

Cách xác định OKR

Xác định OKRs bao gồm các bước sau:

 • Xác định mục tiêu: Mục tiêu là một mục tiêu rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được mà bạn muốn đạt được. Mục tiêu phải đầy tham vọng và kéo dài nhóm hoặc tổ chức của bạn, nhưng cũng phải thực tế và có thể đạt được trong khung thời gian nhất định.
 • Xác định kết then chốt: Kết quả then chốt là kết quả cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn thể hiện sự tiến bộ hướng tới mục tiêu. Các kết quả then chốt phải được gắn chặt với mục tiêu và sẽ giúp theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu.
 • Đặt mốc thời gian: OKRs nên có một mốc thời gian cụ thể, thường là từ ba đến sáu tháng, để đảm bảo rằng chúng có thể hành động và đạt được trong một khung thời gian xác định.
 • Phù hợp với các mục tiêu của công ty: Đảm bảo rằng OKR của bạn phù hợp với các mục tiêu chung của công ty và hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu đó.
 • Nhận được sự ủng hộ: Nhận được sự ủng hộ từ nhóm hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đạt được mục tiêu và kết quả then chốt, cũng như từ các bên liên quan, những người sẽ bị ảnh hưởng bởi kết quả.
 • Thường xuyên xem xét và điều chỉnh: Thường xuyên xem xét tiến trình hướng tới OKRs của bạn và điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể xác định OKRs rõ ràng và có thể đo lường phù hợp với mục tiêu của tổ chức và giúp bạn đạt được tiến bộ hướng tới kết quả mong muốn.

Cách đo lường OKR

Đo lường OKRs bao gồm các bước sau:

 • Đặt đường cơ sở: Thiết lập đường cơ sở cho từng kết quả then chốt để bạn có điểm bắt đầu để đo lường tiến độ.
 • Theo dõi tiến độ: Thường xuyên theo dõi tiến độ đối với từng kết quả then chốt, sử dụng dữ liệu và chỉ số có ý nghĩa và phù hợp với mục tiêu.
 • Cập nhật tiến độ: Thường xuyên cập nhật tiến độ đối với từng kết quả then chốt để bạn có một bức tranh chính xác về vị trí của mình.
 • Phân tích dữ liệu: Phân tích dữ liệu và số liệu bạn đã thu thập để xác định xem bạn có đang đi đúng hướng để đạt được các mục tiêu và kết quả then chốt của mình hay không.
 • Thực hiện điều chỉnh: Nếu cần, hãy điều chỉnh cách tiếp cận hoặc chiến lược của bạn để đảm bảo rằng bạn đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình.
 • Ăn mừng thành công: Khi bạn đạt được một kết quả quan trọng, hãy ăn mừng thành công của bạn và coi đó là động lực để tiếp tục làm việc hướng tới mục tiêu của bạn.
 • Đánh giá liên tục: Liên tục đánh giá tiến độ của bạn và thực hiện các thay đổi nếu cần để đảm bảo rằng bạn đang tận dụng tối đa những nỗ lực của mình.

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể đo lường OKRs một cách hiệu quả, theo dõi tiến trình của mình và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu để đạt được mục tiêu của mình.

Điều gì tạo nên một OKR tốt?

Một OKR tốt phải có các đặc điểm sau:

 • Cụ thể: Mục tiêu phải cụ thể, rõ ràng và được xác định rõ ràng, với sự hiểu biết rõ ràng về thành công trông như thế nào.
 • Đo lường được: Các kết quả then chốt phải đo lường được và định lượng được để có thể theo dõi và đánh giá tiến độ.
 • Có thể đạt được: Các kết quả mục tiêu và chính phải có thể đạt được trong khung thời gian nhất định và với các nguồn lực sẵn có.
 • Liên quan: Mục tiêu phải liên quan đến các mục tiêu tổng thể của tổ chức và phải hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu đó.
 • Giới hạn thời gian: Các mục tiêu và kết quả then chốt phải có một mốc thời gian cụ thể, thường là từ ba đến sáu tháng, để đảm bảo rằng chúng có thể thực hiện được và đạt được trong một khung thời gian xác định.
 • Phù hợp: Mục tiêu và kết quả then chốt phải phù hợp với mục tiêu và mục tiêu của nhóm hoặc cá nhân chịu trách nhiệm đạt được chúng.
 • Khát vọng: Mục tiêu phải đầy tham vọng và kéo dài nhóm hoặc tổ chức, nhưng cũng thực tế và có thể đạt được trong khung thời gian nhất định.

Nhờ có những đặc điểm này, một OKR tốt có thể giúp các tổ chức và cá nhân sắp xếp nỗ lực, tập trung năng lượng và đạt được kết quả mong muốn.

Ví dụ về OKR

Dưới đây là một ví dụ về OKR:

Mục tiêu: Tăng sự hài lòng của khách hàng lên 20%

Kết quả then chốt:

 • Cải thiện thời gian phản hồi các câu hỏi của khách hàng lên 50% trong quý tiếp theo.
 • Triển khai hệ thống lấy ý kiến khách hàng và nhận phản hồi từ ít nhất 50 khách hàng trong quý tiếp theo.
 • Đào tạo các đại diện dịch vụ khách hàng về kỹ thuật đồng cảm và lắng nghe tích cực, đồng thời cải thiện điểm hài lòng của khách hàng thêm 15% trong quý tới.
 • Khởi động chương trình khách hàng thân thiết và tăng 10% số lần mua lặp lại của khách hàng trong quý tiếp theo.

OKR này tập trung vào việc tăng sự hài lòng của khách hàng lên 20% trong quý tới. Các kết quả then chốt là cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn, đồng thời chúng giúp theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu. Bằng cách tập trung vào những kết quả then chốt này, nhóm có thể làm việc hướng tới mục tiêu tăng sự hài lòng của khách hàng.

Phần mềm OKR

Phần mềm OKR (Mục tiêu và kết quả then chốt) là một loại công cụ quản lý hiệu suất và thiết lập mục tiêu được thiết kế để giúp các tổ chức thiết lập, theo dõi và đạt được mục tiêu của họ. Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng phần mềm OKR:

 • Theo dõi tự động: Phần mềm OKR tự động hóa việc theo dõi các mục tiêu và kết quả then chốt, giúp theo dõi tiến độ và theo dõi kết quả dễ dàng hơn.
 • Cải thiện khả năng hiển thị: Phần mềm OKR cung cấp khả năng hiển thị theo thời gian thực về tiến độ hướng tới các mục tiêu, giúp dễ dàng biết được tổ chức đang đạt được tiến bộ ở đâu và cần chú ý nhiều hơn ở đâu.
 • Tăng cường cộng tác: Phần mềm OKR cho phép các nhóm và cá nhân làm việc cùng nhau hướng tới các mục tiêu chung, cải thiện sự cộng tác và giao tiếp trong toàn tổ chức.
 • Sắp xếp các ưu tiên: Phần mềm OKR giúp sắp xếp các ưu tiên của tổ chức với chiến lược tổng thể, đảm bảo rằng mọi người đang làm việc hướng tới các mục tiêu chung.
 • Ra quyết định dựa trên dữ liệu: Phần mềm OKR cung cấp thông tin chi tiết dựa trên dữ liệu về tiến độ hướng tới các mục tiêu, có thể giúp cung cấp thông tin cho quá trình ra quyết định và hỗ trợ các phương pháp tiếp cận dựa trên dữ liệu để quản lý hiệu suất.
 • Tùy chỉnh: Phần mềm OKR có thể được tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của một tổ chức, cho phép theo dõi các mục tiêu của cả công ty và cá nhân.

Một số tùy chọn phần mềm OKR phổ biến bao gồm Asana, Viindoo OKR, Objectives.com, Gtmhub, 7Geese và Goals.com. Những công cụ phần mềm này có thể giúp các tổ chức thiết lập và theo dõi các mục tiêu của họ hiệu quả hơn, giúp cải thiện hiệu suất và tăng thành công.

OKR so với KPI

OKRs (Mục tiêu và kết quả then chốt) và KPI (Chỉ số hiệu suất chính) đều là những công cụ quản lý hiệu suất thường được sử dụng, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau và có trọng tâm khác nhau.

OKRs là một khuôn khổ thiết lập mục tiêu giúp các tổ chức sắp xếp nỗ lực, tập trung năng lượng và đạt được kết quả mong muốn. Chúng được sử dụng để thiết lập và theo dõi tiến trình hướng tới các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn, cũng như các kết quả then chốt liên quan đến các mục tiêu đó.

Mặt khác, KPI là các số liệu cụ thể, có thể đo lường được sử dụng để đánh giá hiệu suất của một doanh nghiệp, bộ phận hoặc cá nhân. Chúng được sử dụng để theo dõi hiệu suất của các khía cạnh cụ thể của doanh nghiệp, chẳng hạn như bán hàng, tiếp thị hoặc sự hài lòng của khách hàng và giúp các tổ chức đánh giá thành công của họ trong việc đạt được mục tiêu.

Mặc dù OKRs và KPI đều đóng vai trò quản lý hiệu suất, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau. OKR được sử dụng để thiết lập và theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu cụ thể, trong khi KPI được sử dụng để đo lường hiệu suất của các khía cạnh cụ thể của doanh nghiệp. Các tổ chức thường sử dụng cả OKR và KPI trong quy trình quản lý hiệu suất của họ để có được bức tranh toàn cảnh về tiến trình và thành công của họ.

Câu hỏi thường gặp

OKR đóng vai trò gì trong doanh nghiệp?

OKRs (Mục tiêu và kết quả then chốt) đóng một vai trò quan trọng trong kinh doanh bằng cách giúp các tổ chức sắp xếp nỗ lực, tập trung năng lượng và đạt được kết quả mong muốn. Dưới đây là một số cách OKRs tác động đến doanh nghiệp:

 • Sắp xếp các ưu tiên: OKRs giúp sắp xếp các ưu tiên của tổ chức với chiến lược tổng thể của nó, đảm bảo rằng mọi người đều làm việc hướng tới các mục tiêu chung.
 • Cải thiện sự tập trung: Bằng cách đặt ra các mục tiêu và kết quả then chốt rõ ràng, cụ thể và có thể đo lường được, OKRs giúp các nhóm và cá nhân tập trung nỗ lực và ưu tiên công việc của họ.
 • Tăng trách nhiệm giải trình: OKRs tăng trách nhiệm giải trình bằng cách đưa ra những kỳ vọng rõ ràng về những gì cần đạt được, khi nào cần đạt được và cách thức đo lường.
 • Tăng cường tính minh bạch: OKRs thúc đẩy tính minh bạch bằng cách cung cấp một bức tranh rõ ràng và súc tích về những gì tổ chức đang hướng tới và những tiến bộ đang đạt được.
 • Cải thiện giao tiếp: OKRs cải thiện giao tiếp bằng cách cung cấp một ngôn ngữ và khuôn khổ chung để thảo luận và theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu.
 • Hỗ trợ quá trình ra quyết định: Bằng cách cung cấp cách tiếp cận dựa trên dữ liệu để thiết lập và theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu, OKR hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu và giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt.
 • Thúc đẩy sự đổi mới: OKRs khuyến khích sự đổi mới bằng cách thách thức các nhóm và cá nhân suy nghĩ sáng tạo và đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng để phát huy khả năng của họ.

Bao nhiêu Kết quả then chốt của một OKR là tốt nhất?

Số lượng kết quả then chốt trong OKR có thể khác nhau và không có con số “tốt nhất” nào. Tuy nhiên, thông thường nên có từ 2 đến 5 kết quả then chốt cho mỗi mục tiêu.

Có quá nhiều kết quả then chốt có thể làm loãng trọng tâm và gây khó khăn cho việc theo dõi tiến độ một cách hiệu quả. Mặt khác, có quá ít kết quả then chốt có thể không cung cấp đủ thông tin chi tiết để nắm bắt đầy đủ các kết quả mong muốn.

Một nguyên tắc nhỏ là có đủ kết quả then chốt để đo lường chính xác tiến độ hướng tới mục tiêu, nhưng không quá nhiều đến mức trở nên quá tải. Điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ phức tạp và quy mô của mục tiêu cũng như các nguồn lực sẵn có.

Cuối cùng, mục tiêu là có một số lượng cân bằng các kết quả then chốt cụ thể, có thể đo lường được và có thể thực hiện được, đồng thời giúp theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu.

Lời kết

OKR và KPI đều là những công cụ quản lý hiệu suất quan trọng có thể giúp các tổ chức đặt và theo dõi mục tiêu, theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. OKRs giúp các tổ chức sắp xếp các nỗ lực, tập trung năng lượng và đạt được kết quả mong muốn bằng cách đặt ra các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn. KPI là các số liệu cụ thể, có thể đo lường được dùng để đánh giá hiệu suất của một doanh nghiệp, bộ phận hoặc cá nhân và đánh giá mức độ thành công của các mục tiêu của họ. Cả OKRs và KPI đều đóng vai trò quan trọng trong quản lý hiệu suất và có thể được sử dụng cùng nhau để có được bức tranh toàn cảnh về tiến trình và thành công của một tổ chức.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt