Lý thuyết cú hích

Lý thuyết Cú hích

4.8/5 - (9 bình chọn)

Thuyết cú hích hay còn gọi là cú huých, là một khái niệm bắt nguồn từ kinh tế học hành vi và tâm lý học. Đó là một cách tiếp cận để tác động và thay đổi hành vi của con người theo hướng tích cực, mà không dựa vào sự ép buộc hoặc luật pháp nghiêm ngặt. Lý thuyết đề xuất rằng những cú huých nhỏ, tinh tế trong môi trường có thể thúc đẩy mọi người đưa ra lựa chọn có lợi cho họ, cộng đồng của họ và môi trường. Cú hích đã được áp dụng trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế công cộng, giáo dục và lập kế hoạch tài chính, để giúp mọi người đưa ra quyết định tốt hơn và cải thiện phúc lợi của họ. Với trọng tâm là thay đổi hành vi có đạo đức và tôn trọng, lý thuyết cú hích đã trở nên phổ biến rộng rãi và trở thành một công cụ mạnh mẽ trong việc định hình một tương lai tốt đẹp hơn. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu qua bài viết sau.

Lý thuyết Cú hích là gì?

Thuyết cú hích là một khái niệm trong khoa học hành vi, kinh tế học và lý thuyết chính trị cho thấy sự củng cố tích cực và những gợi ý gián tiếp có thể ảnh hưởng đến hành vi và việc ra quyết định của các cá nhân. Nó dựa trên ý tưởng rằng những “cú huých” nhỏ và tinh tế có thể hướng mọi người đến việc đưa ra những lựa chọn có lợi nhất cho họ một cách hiệu quả mà không hạn chế quyền tự do lựa chọn của họ. Cú hích thường được sử dụng trong hoạch định chính sách, tiếp thị và thiết kế để khuyến khích các cá nhân đưa ra những lựa chọn lành mạnh hơn, bền vững hơn và có trách nhiệm hơn.

Nguồn gốc của Lý thuyết Cú hích

Lý thuyết cú hích lần đầu tiên được phổ biến bởi Richard Thaler và Cass Sunstein trong cuốn sách năm 2008 của họ “Cú hích: Cải thiện các quyết định về sức khỏe, sự giàu có và hạnh phúc”.

Ý tưởng này dựa trên nghiên cứu về tâm lý học và kinh tế học hành vi, chứng minh rằng mọi người thường bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu và cú huých tinh vi trong quá trình ra quyết định của họ. Khái niệm “cú hích” của Thaler và Sunstein đề cập đến việc sử dụng cấu trúc lựa chọn, là cách mà các lựa chọn được trình bày cho các cá nhân, để tác động đến quyết định của họ theo cách có thể dự đoán được.

Ý tưởng là những cú huých nhỏ, tinh tế có thể được sử dụng để giúp mọi người đưa ra quyết định tốt hơn cho bản thân, cộng đồng của họ và thế giới nói chung.

Lý thuyết Cú hích hoạt động như thế nào?

Lý thuyết cú hích hoạt động bằng cách khai thác những hiểu biết sâu sắc về kinh tế học hành vi để tác động đến các lựa chọn và quyết định của mọi người. Lý thuyết cho rằng những thay đổi nhỏ trong cấu trúc lựa chọn – cách các lựa chọn được trình bày và đóng khung – có thể có tác động lớn đến hành vi của mọi người. Ví dụ:

 • Mặc định: Thiết lập một tùy chọn mặc định, chẳng hạn như đăng ký mọi người vào kế hoạch tiết kiệm hưu trí trừ khi họ chọn không tham gia, đã được chứng minh là làm tăng tỷ lệ tham gia.
 • Đóng khung: Cách trình bày thông tin cũng có thể tác động đến hành vi. Ví dụ: nêu bật những lợi ích tiềm năng từ một hành vi (chẳng hạn như lợi ích sức khỏe của việc tập thể dục) có thể hiệu quả hơn là nhấn mạnh những rủi ro khi không tham gia vào hành vi đó (chẳng hạn như rủi ro sức khỏe do ít vận động).
 • Nổi bật: Làm cho một số lựa chọn trở nên nổi bật hoặc đáng chú ý hơn cũng có thể ảnh hưởng đến hành vi. Ví dụ: hiển thị thông tin về lượng calo nổi bật trên thực đơn đã được chứng minh là làm giảm lượng calo.

Cú hích không hạn chế sự lựa chọn hoặc quyền tự do của cá nhân, mà thay vào đó nhằm mục đích tác động đến quá trình ra quyết định bằng cách trình bày các lựa chọn theo cách giúp mọi người dễ dàng lựa chọn điều có lợi nhất cho họ. Bằng cách sử dụng những cú huých nhỏ, các cá nhân có thể đưa ra quyết định phù hợp với mục tiêu và giá trị của chính họ, dẫn đến kết quả tốt hơn cho cả cá nhân và toàn xã hội.

Các thành phần của Lý thuyết Cú hích

Lý thuyết cú hích bao gồm một số thành phần chính, bao gồm:

 • Kinh tế học hành vi: Lý thuyết cú hích dựa trên những hiểu biết sâu sắc về kinh tế học hành vi, thừa nhận rằng mọi người không phải lúc nào cũng đưa ra lựa chọn hợp lý và việc ra quyết định của họ có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như cảm xúc, thành kiến và kinh nghiệm.
 • Kiến trúc lựa chọn: Kiến trúc lựa chọn đề cập đến cách các tùy chọn được trình bày và đóng khung cho các cá nhân và cách điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.
 • Mặc định: Mặc định đề cập đến tùy chọn mặc định được trình bày cho các cá nhân. Lý thuyết cú hích gợi ý rằng việc thiết lập một tùy chọn mặc định có thể là một cách hiệu quả để tác động đến hành vi, vì mọi người thường có nhiều khả năng gắn bó với tùy chọn mặc định hơn là chủ động chọn một tùy chọn khác.
 • Đóng khung: Đóng khung đề cập đến cách thông tin được trình bày cho các cá nhân và cách điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của họ.
 • Sự nổi bật: Sự nổi bật đề cập đến sự nổi bật hoặc đáng chú ý của một lựa chọn. Lý thuyết cú hích gợi ý rằng việc làm cho một số lựa chọn trở nên đáng chú ý hoặc nổi bật hơn có thể ảnh hưởng đến hành vi, vì mọi người có nhiều khả năng sẽ chọn những lựa chọn dễ nhận thấy hơn.

Bằng cách kết hợp các thành phần này, lý thuyết cú hích nhằm mục đích tác động đến quá trình ra quyết định theo cách dẫn đến kết quả tốt hơn cho các cá nhân và xã hội nói chung, trong khi vẫn bảo vệ quyền tự do và lựa chọn của cá nhân.

Lợi ích của Lý thuyết Cú hích

Những lợi ích của lý thuyết cú hích như sau:

 • Cải thiện quá trình ra quyết định: Lý thuyết cú hích thừa nhận những hạn chế trong quá trình ra quyết định của con người và đưa ra một cách để cải thiện kết quả bằng cách trình bày các lựa chọn theo cách thúc đẩy quá trình ra quyết định tốt hơn.
 • Thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực: Bằng cách thúc đẩy các cá nhân đưa ra những lựa chọn nhất định, lý thuyết cú hích đưa ra một cách để thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực trong các lĩnh vực như y tế, tài chính và môi trường.
 • Bảo vệ quyền tự do và sự lựa chọn: Lý thuyết cú hích dựa trên ý tưởng về quy định “mềm”, nghĩa là nó ảnh hưởng đến hành vi mà không hạn chế sự lựa chọn. Điều này cho phép các cá nhân đưa ra quyết định của riêng họ trong khi vẫn được thúc đẩy hướng tới kết quả tốt hơn.
 • Giải pháp hiệu quả về chi phí: Lý thuyết cú hích có thể là một giải pháp hiệu quả về chi phí để thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực, vì nó không yêu cầu sử dụng các quy định hạn chế hoặc các biện pháp khuyến khích tốn kém.
 • Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng: Lý thuyết cú hích dựa trên các nguyên tắc của kinh tế học hành vi, dựa trên nghiên cứu từ nhiều lĩnh vực để hiểu cách mọi người đưa ra quyết định. Cách tiếp cận dựa trên bằng chứng này cung cấp nền tảng khoa học để thiết kế các cú hích hiệu quả và có cơ sở trong nghiên cứu.

Hạn chế của Lý thuyết Cú hích

Những hạn chế của lý thuyết cú hích như sau:

 • Phạm vi hạn chế: Lý thuyết cú hích chỉ có thể tác động đến hành vi trong một bối cảnh cụ thể và có thể không hiệu quả trong mọi tình huống.
 • Thiếu minh bạch: Cú hích có thể được coi là mang tính gia trưởng hoặc thao túng, vì chúng có thể ảnh hưởng đến hành vi mà các cá nhân không nhận thức đầy đủ về tác động của chúng. Sự thiếu minh bạch này có thể làm giảm niềm tin vào quá trình thúc đẩy.
 • Hiệu quả hạn chế: Lý thuyết cú hích không phải là viên đạn bạc để giải quyết các vấn đề xã hội phức tạp và hiệu quả của nó có thể khác nhau tùy thuộc vào bối cảnh và các cá nhân bị ảnh hưởng.
 • Những cân nhắc về đạo đức: Lý thuyết cú hích đặt ra những câu hỏi về đạo đức về vai trò của chính phủ và các tổ chức trong việc tác động đến hành vi. Điều quan trọng là phải xem xét các hậu quả tiềm tàng của việc thúc giục và để đảm bảo rằng các cú thúc được thiết kế một cách có đạo đức và có trách nhiệm.
 • Khả năng dẫn đến những hậu quả ngoài ý muốn: Những cú hích có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn, chẳng hạn như củng cố những thành kiến hiện có hoặc thúc đẩy những kết quả bất bình đẳng. Điều quan trọng là phải cân nhắc những hậu quả này và thiết kế các cú hích theo cách giảm thiểu bất kỳ tác hại tiềm ẩn nào.
 • Chống lại sự thay đổi: Một số cá nhân có thể chống lại việc bị thúc đẩy và có thể đẩy lùi những nỗ lực gây ảnh hưởng đến hành vi của họ.

Ví dụ về Lý thuyết Cú hích

Một ví dụ về lý thuyết cú huých trong thực tế là việc sử dụng các lựa chọn mặc định để tác động đến việc nhân viên đăng ký vào các kế hoạch tiết kiệm hưu trí.

Theo truyền thống, nhân viên phải tích cực đăng ký vào kế hoạch tiết kiệm hưu trí và chọn số tiền lương của họ để đóng góp. Tuy nhiên, nghiên cứu đã chỉ ra rằng tùy chọn mặc định (nghĩa là tùy chọn mà nhân viên được đăng ký trừ khi họ chọn không tham gia) có tác động đáng kể đến tỷ lệ đăng ký và đóng góp.

Đáp lại nghiên cứu này, một số công ty đã áp dụng cách tiếp cận “cú huých” đối với tiết kiệm hưu trí. Họ tự động đăng ký nhân viên vào kế hoạch tiết kiệm hưu trí với tỷ lệ đóng góp mặc định, nhưng cho phép nhân viên từ chối hoặc thay đổi khoản đóng góp của họ nếu họ muốn.

Kết quả của cú huých này là tỷ lệ đăng ký đã tăng lên và nhiều nhân viên đang tiết kiệm để nghỉ hưu. Ví dụ này cho thấy một thay đổi nhỏ đối với tùy chọn mặc định có thể có tác động đáng kể đến hành vi và dẫn đến kết quả tốt hơn cho nhân viên và công ty như thế nào.

Lời kết

Lý thuyết cú hích là một cách tiếp cận đầy hứa hẹn để cải thiện quá trình ra quyết định và thúc đẩy thay đổi hành vi tích cực. Nó dựa trên các nguyên tắc của kinh tế học hành vi và sử dụng các công cụ như cấu trúc lựa chọn, khuôn khổ và sự nổi bật để tác động đến hành vi theo cách bảo tồn sự tự do và lựa chọn.

Mặc dù lý thuyết cú hích có khả năng dẫn đến kết quả tốt hơn cho các cá nhân và xã hội, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế của nó và sử dụng nó một cách có đạo đức và có trách nhiệm. Cần xem xét các hậu quả tiềm ẩn của hành động thúc giục và các hành động thúc giục phải được thiết kế theo cách giảm thiểu mọi tác hại tiềm ẩn.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt