KPI và OKR

KPI và OKR: Sự khác nhau và Sai lầm cần tránh

4.6/5 - (9 bình chọn)

KPI và OKR là hai thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong các cuộc họp đánh giá kết quả hoàn thành công việc của tổ chức cũng như đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, phân công nguồn nhân lực. Vậy có thể sử dụng đồng thời OKR và KPI không? Câu trả lời là có và nó không phức tạp như người ta nghĩ, như các công ty triển khai OKR cũng sẽ sử dụng KPI một cách tự nhiên. Cùng Johnson’s Blog khám phá kỹ hơn qua bài viết dưới đây. 

KPI và OKR 

OKR (Mục tiêu và kết quả then chốt) và KPI (Chỉ số hiệu suất chính) là hai khuôn khổ thường được sử dụng để đo lường hiệu suất và theo dõi tiến trình trong một tổ chức. Tuy nhiên, chúng phục vụ các mục đích khác nhau và có những đặc điểm riêng biệt.

OKR là một khuôn khổ thiết lập mục tiêu giúp các tổ chức sắp xếp các mục tiêu và nỗ lực của họ phù hợp với chiến lược và tầm nhìn tổng thể của họ. OKR bao gồm hai phần: mục tiêu và tập hợp các kết quả chính. Mục tiêu là một mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và có thời hạn mà một cá nhân hoặc nhóm hướng tới để đạt được, trong khi các kết quả chính là số liệu sẽ xác định xem mục tiêu đó có đạt được hay không. OKRs được sử dụng để tạo sự tập trung, liên kết và gắn kết trong một tổ chức và thường được xem xét thường xuyên (ví dụ: hàng quý hoặc nửa năm một lần).

KPI là thước đo hiệu suất giúp các tổ chức đánh giá xem họ có đạt được mục tiêu hay không. KPI là các chỉ số cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian được sử dụng để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể. KPI có thể được sử dụng để theo dõi hiệu suất của một cá nhân, một nhóm hoặc toàn bộ tổ chức. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu một tổ chức có đáp ứng các mục tiêu của mình hay không và có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

OKR giúp các tổ chức thiết lập và sắp xếp các mục tiêu của họ, trong khi KPI giúp các tổ chức đo lường tiến độ và theo dõi hiệu suất. Hai khung bổ sung cho nhau và có thể được sử dụng cùng nhau để tạo ra một hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện.

So sánh sự khác biệt giữa KPI và OKR 

OKR và KPI là hai khuôn khổ thường được sử dụng để đo lường hiệu suất và theo dõi tiến độ trong các tổ chức, nhưng chúng phục vụ các mục đích khác nhau và có các đặc điểm riêng biệt. Dưới đây là một số khác biệt chính giữa hai:

 • Mục đích: Mục đích chính của OKRs là điều chỉnh các mục tiêu của cá nhân, nhóm và tổ chức với chiến lược và tầm nhìn tổng thể. Mục đích chính của KPI là đo lường hiệu suất và theo dõi tiến trình đạt được các mục tiêu cụ thể.
 • Các thành phần: OKR bao gồm hai phần: mục tiêu và tập hợp các kết quả chính. Mục tiêu là một mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và có thời hạn, trong khi kết quả chính là thước đo được sử dụng để xác định xem mục tiêu có đạt được hay không. Mặt khác, KPI là một số liệu duy nhất được sử dụng để theo dõi tiến trình hướng tới một mục tiêu cụ thể.
 • Tần suất xem xét: OKRs thường được xem xét thường xuyên, chẳng hạn như hàng quý hoặc nửa năm, để đánh giá tiến độ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. KPI thường được xem xét thường xuyên hơn, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng tuần, để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực.
 • Mức độ chi tiết: OKR cung cấp chế độ xem cấp cao về các mục tiêu và mục tiêu, trong khi KPI cung cấp thông tin chi tiết hơn về các số liệu và chỉ số hiệu suất cụ thể.
 • Trọng tâm: OKR giúp tạo sự tập trung, liên kết và gắn kết trong một tổ chức, trong khi KPI cung cấp thông tin chi tiết về việc liệu một tổ chức có đạt được các mục tiêu của mình hay không và có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

OKR và KPI phục vụ các mục đích khác nhau và bổ sung cho nhau trong một hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện. OKR cung cấp định hướng và trọng tâm, trong khi KPI cung cấp dữ liệu để theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt.

Mục đích

Mục đích của OKRs (Mục tiêu và kết quả chính) và KPI (Chỉ số hiệu suất chính) là giúp các tổ chức đo lường hiệu suất, theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt.

OKRs là một khuôn khổ thiết lập mục tiêu giúp sắp xếp các mục tiêu của cá nhân, nhóm và tổ chức với chiến lược và tầm nhìn tổng thể. Chúng đưa ra định hướng rõ ràng cho các nỗ lực và giúp tạo ra sự tập trung, liên kết và gắn kết trong một tổ chức. Mục tiêu trong OKR là mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và có thời hạn, trong khi kết quả chính là thước đo được sử dụng để xác định xem mục tiêu có được đáp ứng hay không.

KPI là các số liệu cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian được sử dụng để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu một tổ chức có đáp ứng các mục tiêu của mình hay không và có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện. KPI thường được xem xét thường xuyên hơn, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng tuần, để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực.

Thành phần

OKRs (Mục tiêu và kết quả chính) và KPI (Chỉ số hiệu suất chính) có các thành phần khác nhau để phân biệt chúng với nhau.

Một OKR bao gồm hai phần:

 • Mục tiêu: Mục tiêu là một mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được và có thời hạn mà một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức hướng tới để đạt được. Mục tiêu phải đầy tham vọng và kéo dài, nhưng cũng có thể đạt được trong một khung thời gian cụ thể.
 • Kết quả chính: Các kết quả chính là số liệu sẽ xác định xem mục tiêu có được đáp ứng hay không. Chúng phải cụ thể, có thể đo lường được và có thời hạn, đồng thời cung cấp một cách để theo dõi tiến độ hướng tới mục tiêu.

KPI là một số liệu duy nhất được sử dụng để theo dõi tiến trình hướng tới một mục tiêu cụ thể. KPI phải phù hợp, có ý nghĩa và cung cấp thông tin chi tiết hữu ích về hiệu suất của một cá nhân, nhóm hoặc tổ chức. Ví dụ về KPI bao gồm điểm hài lòng của khách hàng, lưu lượng truy cập trang web hoặc doanh thu bán hàng.

Tần suất xem xét

Tần suất xem xét OKR và KPI có thể khác nhau tùy thuộc vào mục tiêu và nhu cầu của tổ chức.

OKRs thường được xem xét thường xuyên, chẳng hạn như hàng quý hoặc nửa năm một lần, để đánh giá tiến độ và thực hiện các điều chỉnh cần thiết. Quá trình xem xét cho phép các cá nhân, nhóm và tổ chức phản ánh về thành tích của họ và điều chỉnh mục tiêu của họ cho giai đoạn tiếp theo nếu cần.

KPI thường được xem xét thường xuyên hơn, chẳng hạn như hàng tháng hoặc hàng tuần, để theo dõi hiệu suất trong thời gian thực. Việc đánh giá KPI thường xuyên cung cấp phản hồi ngay lập tức và cho phép các tổ chức phản ứng nhanh chóng với bất kỳ thay đổi nào về hiệu suất. Điều này cho phép các tổ chức thực hiện các điều chỉnh trong thời gian thực và đảm bảo họ đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình.

Tập trung

Trọng tâm của OKR và KPI là khác nhau và phục vụ các mục đích khác nhau trong một hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện.

OKRs giúp tạo ra sự tập trung, liên kết và gắn kết trong một tổ chức bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, phù hợp với chiến lược và tầm nhìn tổng thể. Chúng đưa ra định hướng rõ ràng cho các nỗ lực và giúp các cá nhân, nhóm và tổ chức tập trung vào những điều quan trọng.

KPI cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc liệu một tổ chức có đạt được các mục tiêu của mình hay không và có thể được sử dụng để xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Họ đo lường các số liệu và chỉ số hiệu suất cụ thể, chẳng hạn như điểm hài lòng của khách hàng, lưu lượng truy cập trang web hoặc doanh thu bán hàng, để cung cấp dữ liệu có thể được sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt.

>>>Xem thêm: 5S là gì và những thông tin cơ bản về 5S mà bạn nên biết

OKR bao gồm KPI

OKR có thể bao gồm KPI là một trong những kết quả chính được sử dụng để đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu.

KPI là các số liệu cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian được sử dụng để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể. Khi thiết lập OKR, KPI có thể được sử dụng như một trong những kết quả chính để giúp xác định xem mục tiêu đã được đáp ứng hay chưa. Điều này cho phép các tổ chức nhìn thấy bức tranh toàn cảnh về các mục tiêu và mục tiêu của họ, đồng thời theo dõi các số liệu cụ thể quan trọng nhất.

Theo cách này, KPI cung cấp thông tin và dữ liệu có giá trị có thể được sử dụng để theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt, trong khi OKR cung cấp khuôn khổ để đặt mục tiêu và sắp xếp các nỗ lực hướng tới chiến lược và tầm nhìn tổng thể.

OKR có thể bao gồm KPI như một trong những kết quả chính được sử dụng để đo lường tiến độ hướng tới mục tiêu, cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất cho phép các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt thúc đẩy tăng trưởng và thành công.

KPI và OKR, cái nào tốt hơn cái nào?

Cả KPI lẫn OKR đều không tốt hơn cái kia; chúng phục vụ các mục đích khác nhau và đều quan trọng trong một hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện.

KPI là các số liệu cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian được sử dụng để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể. Chúng cung cấp phản hồi ngay lập tức và cho phép các tổ chức phản hồi nhanh chóng với những thay đổi về hiệu suất.

OKRs cung cấp một mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, phù hợp với chiến lược và tầm nhìn tổng thể của một tổ chức. Chúng giúp tạo ra sự tập trung, liên kết và gắn kết trong một tổ chức bằng cách đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được.

Cả KPI và OKR đều bổ sung cho nhau và cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu suất, cho phép các tổ chức đưa ra các quyết định sáng suốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thành công. Điều quan trọng là phải có cả KPI và OKR trong hệ thống quản lý hiệu suất để đưa ra định hướng rõ ràng cho các nỗ lực, theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt.

Doanh nghiệp có thể có cả OKR và KPI không?

Có, có thể có cả OKR và KPI trong một hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện. Trên thực tế, việc có cả OKR và KPI cung cấp cái nhìn đầy đủ hơn về hiệu suất và giúp các tổ chức đưa ra các quyết định sáng suốt nhằm thúc đẩy tăng trưởng và thành công.

OKR cung cấp một mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, phù hợp với chiến lược và tầm nhìn tổng thể của một tổ chức, trong khi KPI cung cấp các số liệu cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian được sử dụng để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể.

Khi sử dụng cả OKR và KPI, các tổ chức có thể tạo sự tập trung, liên kết và gắn kết trong tổ chức, đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được cũng như theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu đó. Bằng cách có cả OKR và KPI, các tổ chức có thể đảm bảo rằng họ đang đi đúng hướng để đạt được mục tiêu của mình và thực hiện các điều chỉnh theo thời gian thực nếu cần.

Việc có cả OKR và KPI trong một hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện sẽ đưa ra định hướng rõ ràng cho các nỗ lực, theo dõi tiến độ và đưa ra quyết định sáng suốt, đồng thời là phương pháp hay nhất cho các tổ chức đang tìm cách thúc đẩy tăng trưởng và thành công.

Một số sai lầm phổ biến cần tránh với KPI là gì?

KPI là một công cụ quan trọng để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể, nhưng chúng cũng có thể bị lạm dụng hoặc hiểu sai nếu không được triển khai đúng cách. Dưới đây là một số lỗi phổ biến cần tránh khi sử dụng KPI:

 • Không liên kết KPI với các mục tiêu và mục tiêu tổng thể: KPI nên được liên kết trực tiếp với các mục tiêu và mục tiêu tổng thể của một tổ chức. Nếu KPI không phù hợp với mục đích và mục tiêu, chúng sẽ không cung cấp thông tin có ý nghĩa để thúc đẩy tiến độ và thành công.
 • Đo lường những điều sai: Chọn sai KPI có thể dẫn đến thông tin sai lệch và diễn giải sai kết quả. Điều quan trọng là chọn KPI phản ánh chính xác hiệu suất và thành công đối với một mục tiêu cụ thể.
 • Thiếu rõ ràng: KPI phải được xác định rõ ràng, dễ hiểu và được truyền đạt để đảm bảo mọi người đều thống nhất.
 • KPI quá phức tạp: Giữ cho KPI đơn giản và dễ hiểu giúp đảm bảo mọi người đều có thể sử dụng chúng một cách hiệu quả. KPI quá phức tạp có thể dẫn đến nhầm lẫn và hiểu sai kết quả.
 • Bỏ qua bối cảnh: KPI nên được đánh giá trong bối cảnh của tổ chức, ngành và thị trường để cung cấp thông tin chính xác và có ý nghĩa.
 • Không thường xuyên xem xét và điều chỉnh KPI: Khi các ưu tiên và mục tiêu kinh doanh thay đổi, điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét và điều chỉnh KPI để đảm bảo chúng luôn phù hợp và cung cấp thông tin có ý nghĩa.

Tránh những sai lầm phổ biến này có thể giúp đảm bảo KPI được sử dụng hiệu quả để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và thành công cho tổ chức.

Một số sai lầm phổ biến cần tránh với OKR là gì?

Mục tiêu và Kết quả then chốt (OKRs) là một công cụ hiệu quả để thiết lập và theo dõi các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được, nhưng chúng cũng có thể bị lạm dụng hoặc hiểu sai nếu không được thực hiện đúng. Dưới đây là một số sai lầm phổ biến cần tránh khi sử dụng OKRs:

 • Không liên quan đến đúng người: OKRs nên được phát triển và sở hữu bởi những cá nhân chịu trách nhiệm đạt được các mục tiêu. Thu hút đúng người giúp đảm bảo sự ủng hộ và trách nhiệm giải trình.
 • Đặt mục tiêu không thực tế hoặc mơ hồ: Mục tiêu nên thách thức nhưng có thể đạt được và kết quả chính phải cụ thể và có thể đo lường được. Đặt mục tiêu không thực tế hoặc mơ hồ có thể dẫn đến sự thất vọng và thiếu tiến bộ.
 • Không liên kết các mục tiêu với chiến lược tổng thể: OKRs nên được liên kết với chiến lược và tầm nhìn tổng thể của tổ chức để đảm bảo tiến độ đạt được các kết quả mong muốn.
 • Không đặt khung thời gian: OKRs nên có ngày bắt đầu và ngày kết thúc rõ ràng để mang lại sự tập trung và trách nhiệm giải trình.
 • Không thường xuyên xem xét và điều chỉnh OKRs: Khi các ưu tiên và mục tiêu kinh doanh thay đổi, điều quan trọng là phải thường xuyên xem xét và điều chỉnh OKRs để đảm bảo chúng vẫn phù hợp và cung cấp thông tin có ý nghĩa.
 • Không truyền đạt và xếp tầng OKRs: OKRs nên được truyền đạt và xếp tầng trong toàn tổ chức để đảm bảo mọi người đều nhận thức được vai trò của họ trong việc đạt được các mục tiêu.

Tránh những sai lầm phổ biến này có thể giúp đảm bảo OKRs được sử dụng hiệu quả để thiết lập và theo dõi các mục tiêu rõ ràng, có thể đo lường được, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và thành công cho tổ chức.

Lời kết

Cả OKR (Mục tiêu và Kết quả then chốt) và KPI (Chỉ số hiệu suất chính) đều là những công cụ có giá trị để theo dõi tiến độ và thành công đối với một mục tiêu cụ thể và cả hai có thể được sử dụng cùng nhau trong một hệ thống quản lý hiệu suất toàn diện. OKR cung cấp một mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, phù hợp với chiến lược và tầm nhìn tổng thể của một tổ chức, trong khi KPI cung cấp các số liệu cụ thể, có thể đo lường được và có giới hạn thời gian được sử dụng để theo dõi tiến trình hướng tới một mục tiêu cụ thể.

Để đảm bảo việc sử dụng OKR và KPI hiệu quả, cần tránh những sai lầm phổ biến như đặt mục tiêu không thực tế hoặc mơ hồ, không liên kết mục tiêu với chiến lược tổng thể, không thường xuyên xem xét và điều chỉnh OKR hoặc KPI. Bằng cách tránh những sai lầm này và sử dụng cả OKR và KPI một cách hiệu quả, các tổ chức có thể tạo ra sự tập trung, liên kết và gắn kết trong tổ chức, đặt ra các mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường được, đồng thời theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu đó, thúc đẩy tăng trưởng và thành công cho tổ chức.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt