KPI là gì?

KPI là gì? Ý nghĩa, Phân loại và Ví dụ 

4.7/5 - (15 bình chọn)

Bằng cách thường xuyên theo dõi và phân tích KPI, các tổ chức có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện hành động để thúc đẩy tăng trưởng và thành công. KPI có thể đơn giản hoặc phức tạp và các tổ chức có thể chọn KPI có liên quan và cụ thể đối với hoạt động, mục tiêu và mục tiêu của họ. Vậy KPI là gì? Làm sao để xây dựng KPI hiệu quả? Hãy cùng Johnson’s Blog theo dõi trong bài viết sau.

KPI là gì?

KPI là viết tắt của Key Performance Indicator, là thước đo được sử dụng để đo lường hiệu suất của một khía cạnh cụ thể của một doanh nghiệp hoặc tổ chức. KPI được thiết kế để giúp các tổ chức theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu và mục tiêu cụ thể, đồng thời có thể được sử dụng để đánh giá hiệu suất trong các lĩnh vực như bán hàng, sự hài lòng của khách hàng, sản xuất và hiệu suất tài chính.

Các chỉ số KPI sẽ phản ánh một cách rõ ràng, cụ thể, công bằng và minh bạch hiệu quả thực hiện công việc của người lao động. Dựa vào mức độ KPI hoàn thành từng các nhân, từng bộ phận của doanh nghiệp sẽ nhận được các chế độ thưởng khác nhau, nhằm tạo động lực để họ nỗ lực, phấn đấu hoàn thành mục tiêu nhất định trong công việc của mình.

KPI được chọn dựa trên mức độ liên quan của chúng với các mục tiêu của tổ chức và được thiết kế để cung cấp dữ liệu có thể thực hiện được nhằm cung cấp thông tin cho các quyết định và cải thiện hiệu suất. Một KPI tốt phải đo lường được, có liên quan, có thể hành động, kịp thời, dễ hiểu, có thể so sánh được và nhất quán.

Để xác định KPI, các tổ chức cần bắt đầu bằng cách xác định mục tiêu kinh doanh, xác định nguồn dữ liệu, lựa chọn số liệu, đặt giá trị mục tiêu, thiết lập cơ chế báo cáo, thường xuyên theo dõi và xem xét KPI cũng như cập nhật chúng khi cần.

Bằng cách sử dụng hiệu quả KPI, các tổ chức có thể đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, cải thiện hiệu suất và đạt được các mục tiêu và mục tiêu của họ.

>>>Xem thêm: TOP 8 phần mềm OKR quản trị mục tiêu hiệu quả cho doanh nghiệp

Danh mục KPI

Các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) có thể được phân loại theo nhiều cách, tùy thuộc vào khía cạnh của doanh nghiệp mà chúng đang đo lường. Một số loại KPI phổ biến bao gồm:

 • KPI khách hàng: Đo lường sự hài lòng, lòng trung thành và mức độ tương tác của khách hàng, chẳng hạn như tỷ lệ giữ chân khách hàng, điểm ủng hộ ròng (NPS) và giá trị lâu dài của khách hàng (CLV).
 • KPI quy trình nội bộ: Đo lường các quy trình nội bộ, chẳng hạn như hiệu quả sản xuất, thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và thời gian chu kỳ.
 • KPI của nhân viên: Đo lường hiệu suất của nhân viên, chẳng hạn như sự hài lòng của nhân viên, tỷ lệ doanh thu và năng suất.
 • KPI về học tập và tăng trưởng: Đo lường hiệu quả của các sáng kiến học tập và phát triển, chẳng hạn như tỷ lệ hoàn thành đào tạo và đánh giá kỹ năng của nhân viên.
 • KPI marketing: Đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị, chẳng hạn như lưu lượng truy cập trang web, tỷ lệ chuyển đổi và lợi tức chi tiêu quảng cáo (ROAS).

KPI tài chính

Các chỉ số hiệu suất chính về tài chính (KPI) là các số liệu được sử dụng để đo lường hiệu suất tài chính của một tổ chức. Chúng được sử dụng để theo dõi và đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp và giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư, ngân sách và chiến lược tài chính.

Một số KPI tài chính phổ biến bao gồm:

 • Doanh thu: Đo lường số tiền mà doanh nghiệp tạo ra thông qua các hoạt động của mình.
 • Lợi nhuận: Đo lường số tiền còn lại sau khi trừ tất cả các chi phí khỏi doanh thu.
 • Tỷ suất lợi nhuận gộp: Đo lường tỷ lệ phần trăm doanh thu vượt quá giá vốn hàng bán.
 • Lợi tức đầu tư (ROI): Đo lường lợi tức thu được từ một khoản đầu tư, được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm của khoản đầu tư ban đầu.
 • Thu nhập hoạt động: Đo lường thu nhập do hoạt động kinh doanh tạo ra sau khi trừ đi chi phí hoạt động.
 • Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu: Đo lường số nợ so với vốn chủ sở hữu của một công ty.
 • Dòng tiền: Đo lường lượng tiền mặt do một doanh nghiệp tạo ra, bao gồm cả dòng tiền vào và dòng tiền ra.

KPI khách hàng

Chỉ số hiệu suất chính của khách hàng (KPI) là số liệu được sử dụng để đo lường và theo dõi sự hài lòng, lòng trung thành và mức độ tương tác của khách hàng của doanh nghiệp. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách khách hàng cảm nhận về doanh nghiệp và giúp các tổ chức xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Một số KPI khách hàng phổ biến bao gồm:

 • Tỷ lệ giữ chân khách hàng: Đo lường tỷ lệ phần trăm khách hàng ở lại với doanh nghiệp theo thời gian.
 • Điểm ủng hộ ròng (NPS): Đo lường mức độ hài lòng và lòng trung thành của khách hàng, trên thang điểm từ 0 đến 10, với điểm số càng cao cho thấy mức độ hài lòng và lòng trung thành càng cao.
 • Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV): Đo lường tổng giá trị mà một khách hàng dự kiến sẽ tạo ra cho doanh nghiệp trong suốt thời gian tồn tại của mối quan hệ của họ.
 • Sự hài lòng của khách hàng: Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.
 • Thời gian giải quyết khiếu nại của khách hàng: Đo lường thời gian cần thiết để giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Chi phí mua lại khách hàng (CAC): Đo lường chi phí để có được một khách hàng mới, bao gồm tất cả các chi phí tiếp thị và bán hàng.
 • Tỷ lệ rời bỏ khách hàng: Đo lường tỷ lệ khách hàng rời bỏ hoặc ngừng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp.

KPI quy trình nội bộ

Các chỉ số hiệu suất chính của quy trình nội bộ (KPI) là các số liệu được sử dụng để đo lường và theo dõi hiệu quả và hiệu quả của các quy trình nội bộ của một tổ chức. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về việc doanh nghiệp đang hoạt động tốt như thế nào và giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Một số KPI quy trình nội bộ phổ biến bao gồm:

 • Hiệu quả sản xuất: Đo lường lượng lãng phí hoặc kém hiệu quả trong quá trình sản xuất.
 • Thời gian đưa ra thị trường: Đo lường thời gian cần thiết để đưa một sản phẩm hoặc dịch vụ ra thị trường.
 • Thời gian chu kỳ: Đo thời gian cần thiết để hoàn thành một quy trình hoặc nhiệm vụ, chẳng hạn như hoàn thành đơn đặt hàng hoặc giải quyết khiếu nại của khách hàng.
 • Tỷ lệ lỗi: Đo lường số lượng hoặc tỷ lệ lỗi hoặc khiếm khuyết trong một quy trình.
 • Công suất sử dụng: Đo lường mức độ mà các nguồn lực của công ty đang được sử dụng để sản xuất đầu ra.
 • Thời gian giao hàng: Đo lường thời gian từ khi đặt hàng đến khi hoàn thành đơn hàng.
 • Vòng quay hàng tồn kho: Đo lường số lần hàng tồn kho của công ty được bán và thay thế trong một khoảng thời gian nhất định.

KPI nhân viên

Chỉ số hiệu suất chính của nhân viên (KPI) là số liệu được sử dụng để đo lường và theo dõi hiệu suất của nhân viên của một tổ chức. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về năng suất, sự hài lòng và sự gắn kết của nhân viên, đồng thời giúp các tổ chức xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Một số KPI nhân viên phổ biến bao gồm:

 • Sự hài lòng của nhân viên: Đo lường mức độ hài lòng của nhân viên với công việc của họ và tổ chức.
 • Tỷ lệ nghỉ việc: Đo lường tỷ lệ nhân viên rời bỏ tổ chức.
 • Năng suất: Đo lường đầu ra của công việc được tạo ra bởi một nhân viên hoặc một nhóm.
 • Tỷ lệ đi làm: Đo lường số ngày nhân viên vắng mặt tại nơi làm việc.
 • Đánh giá hiệu suất: Đo lường mức độ mà một nhân viên đáp ứng được các kỳ vọng và yêu cầu về vai trò của họ.
 • Tỷ lệ hoàn thành đào tạo: Đo lường tỷ lệ phần trăm nhân viên hoàn thành các chương trình đào tạo bắt buộc.
 • Sự gắn kết của nhân viên: Đo lường mức độ tham gia và cam kết của một nhân viên đối với công việc của họ và tổ chức.

KPI học tập và tăng trưởng

Các Chỉ số Hiệu suất Chính về Học hỏi và Tăng trưởng (KPI) là các chỉ số được sử dụng để đo lường hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển của một tổ chức, cũng như khả năng liên tục cải tiến và thích ứng với thay đổi của tổ chức. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về năng lực phát triển và đổi mới của tổ chức, đồng thời giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Một số KPI học tập và tăng trưởng phổ biến bao gồm:

 • Tỷ lệ hoàn thành đào tạo của nhân viên: Đo lường tỷ lệ phần trăm nhân viên hoàn thành các chương trình đào tạo bắt buộc.
 • Phát triển kỹ năng: Đo lường mức độ nhân viên có được những kỹ năng và kiến thức mới.
 • Giữ chân nhân viên: Đo lường tỷ lệ nhân viên ở lại với tổ chức theo thời gian.
 • Sự hài lòng của nhân viên: Đo lường mức độ hài lòng của nhân viên với công việc của họ và tổ chức.
 • Đổi mới: Đo lường số lượng ý tưởng, sản phẩm hoặc quy trình mới do tổ chức tạo ra.
 • Cải tiến quy trình: Đo lường mức độ mà một tổ chức có thể cải thiện các quy trình và hoạt động của mình.
 • Sự hài lòng của khách hàng: Đo lường mức độ hài lòng của khách hàng đối với các sản phẩm hoặc dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

KPI marketing

Các Chỉ số Hiệu suất Chính Tiếp thị (KPI) là các số liệu được sử dụng để đo lường hiệu quả của các nỗ lực tiếp thị của một tổ chức. Chúng cung cấp cái nhìn sâu sắc về tác động của các hoạt động tiếp thị đối với doanh nghiệp và giúp xác định các lĩnh vực cần cải thiện.

Một số KPI tiếp thị phổ biến bao gồm:

 • Tỷ lệ chuyển đổi: Đo lường số lượng khách truy cập trang web thực hiện hành động mong muốn, chẳng hạn như mua hàng hoặc điền vào biểu mẫu.
 • Lợi tức đầu tư (ROI): Đo lường lợi tức đầu tư do các hoạt động tiếp thị tạo ra.
 • Lưu lượng truy cập trang web: Đo lường số lượng khách truy cập vào một trang web.
 • Tạo khách hàng tiềm năng: Đo lường số lượng khách hàng tiềm năng được tạo thông qua các hoạt động tiếp thị.
 • Chi phí mua lại khách hàng (CAC): Đo lường chi phí để có được một khách hàng mới.
 • Giá trị trọn đời của khách hàng (CLV): Đo lường mức doanh thu mà khách hàng dự kiến sẽ tạo ra trong suốt mối quan hệ của họ với doanh nghiệp.
 • Tương tác trên mạng xã hội: Đo lường mức độ tương tác với một thương hiệu trên các nền tảng truyền thông xã hội.

Điều quan trọng cần lưu ý là một số KPI có thể trùng lặp với nhiều danh mục và KPI cụ thể được sử dụng bởi một tổ chức sẽ phụ thuộc vào mục đích và mục tiêu của nó.

Cấp KPI

KPI có thể được tổ chức thành các cấp độ khác nhau, tùy thuộc vào phạm vi và trọng tâm của phép đo. Dưới đây là ba cấp độ KPI phổ biến:

 • KPI chiến lược: Các KPI này cung cấp cái nhìn cấp cao về hiệu suất tổng thể của tổ chức và được sử dụng để đo lường tiến trình hướng tới các mục tiêu và mục tiêu dài hạn. KPI chiến lược thường tập trung vào toàn bộ tổ chức và có thể bao gồm các số liệu như tăng trưởng doanh thu, thị phần và sự hài lòng của khách hàng.
 • KPI chiến thuật: Các KPI này cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hiệu suất của một tổ chức và được sử dụng để đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu và sáng kiến cụ thể. KPI chiến thuật thường tập trung vào các bộ phận, đơn vị kinh doanh hoặc quy trình cụ thể và có thể bao gồm các chỉ số như tạo khách hàng tiềm năng, tỷ lệ chuyển đổi doanh số bán hàng và chi phí mua lại khách hàng.
 • KPI hoạt động: Các KPI này cung cấp chế độ xem thời gian thực về hiệu suất của một tổ chức và được sử dụng để theo dõi và quản lý các hoạt động hàng ngày. KPI hoạt động thường tập trung vào các nhiệm vụ, quy trình hoặc hiệu suất cá nhân cụ thể và có thể bao gồm các số liệu như thời gian xử lý đơn hàng, tỷ lệ tham gia của nhân viên và tỷ lệ lỗi.

Mỗi cấp độ KPI đều quan trọng và cung cấp một quan điểm khác nhau về hiệu suất của tổ chức. Điều quan trọng là phải sắp xếp các KPI ở từng cấp độ để đảm bảo chúng hỗ trợ và củng cố lẫn nhau và cuối cùng đóng góp vào thành công chung của tổ chức.

Ưu điểm của KPI

Có một số lợi thế khi sử dụng Chỉ báo hiệu suất chính (KPI) làm phương tiện đo lường và giám sát hiệu suất:

 • Cải thiện quá trình ra quyết định: KPI cung cấp thông tin rõ ràng, có thể thực hiện được, có thể được sử dụng để thông báo và hướng dẫn quá trình ra quyết định.
 • Tăng trách nhiệm giải trình: KPI giúp các tổ chức quy trách nhiệm cho các cá nhân và nhóm về hiệu suất của họ và tiến độ hướng tới các mục tiêu và mục tiêu cụ thể.
 • Liên kết tốt hơn: KPI giúp liên kết nỗ lực của các cá nhân và nhóm với các mục tiêu và mục tiêu tổng thể của tổ chức.
 • Cải thiện sự tập trung: Bằng cách tập trung vào các KPI cụ thể, các tổ chức có thể ưu tiên các nỗ lực và nguồn lực của họ vào các lĩnh vực quan trọng nhất đối với thành công của họ.
 • Tăng khả năng hiển thị: KPI cung cấp sự minh bạch về hiệu suất và tiến độ của một tổ chức, điều này có thể giúp xây dựng lòng tin và sự tín nhiệm với các bên liên quan.
 • Cải thiện hiệu suất: Bằng cách liên tục đo lường và giám sát KPI, các tổ chức có thể xác định các lĩnh vực cần cải thiện, theo dõi tiến độ theo thời gian và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để cải thiện hiệu suất.
 • Giao tiếp tốt hơn: KPI cung cấp một ngôn ngữ chung để giao tiếp và cộng tác trong một tổ chức, có thể giúp phá vỡ các rào cản và thúc đẩy sự hợp tác liên chức năng.

Hạn chế của KPI

Mặc dù KPI có thể là một công cụ có giá trị để đo lường và giám sát hiệu suất, nhưng điều quan trọng là phải nhận thức được những hạn chế của chúng:

 • Độ tin cậy vào chất lượng dữ liệu: Độ chính xác và độ tin cậy của KPI phụ thuộc vào chất lượng của dữ liệu được sử dụng để tính toán chúng. Chất lượng dữ liệu kém có thể dẫn đến KPI không chính xác hoặc gây hiểu lầm.
 • Quan điểm hạn chế: KPI cung cấp ảnh chụp nhanh về hiệu suất trong một lĩnh vực cụ thể nhưng có thể không phản ánh bức tranh toàn cảnh. Một KPI duy nhất có thể không nắm bắt được tất cả các yếu tố liên quan và có thể bị diễn giải.
 • Trọng tâm ngắn hạn: KPI có thể quá tập trung vào hiệu suất ngắn hạn và có thể không phản ánh xu hướng dài hạn hoặc tác động của những thay đổi cơ cấu.
 • Sai lệch: KPI có thể không phải lúc nào cũng phù hợp với mục tiêu chung của tổ chức và có thể dẫn đến hiệu suất dưới mức tối ưu nếu được sử dụng không phù hợp.
 • Quá phụ thuộc: Dựa quá nhiều vào KPI có thể dẫn đến việc tập trung quá mức vào các số liệu và bỏ qua các yếu tố quan trọng khác góp phần tạo nên thành công.
 • Hậu quả ngoài ý muốn: Việc theo đuổi các KPI cụ thể có thể gây ra những hậu quả ngoài ý muốn và có thể tác động tiêu cực đến các lĩnh vực khác của tổ chức.

Làm thế nào để định nghĩa KPI

Dưới đây là các bước để xác định Chỉ số hiệu suất chính (KPI):

 • Xác định các mục tiêu kinh doanh: Bắt đầu bằng cách xác định các mục tiêu kinh doanh mà KPI sẽ đo lường.
 • Xác định nguồn dữ liệu: Quyết định nguồn dữ liệu sẽ cung cấp dữ liệu cần thiết để tính KPI.
 • Chọn số liệu: Chọn số liệu cụ thể sẽ được sử dụng để đo lường hiệu suất so với các mục tiêu kinh doanh đã xác định.
 • Đặt giá trị mục tiêu: Thiết lập giá trị mục tiêu cho từng KPI phản ánh mức hiệu suất mong muốn.
 • Thiết lập cơ chế báo cáo: Chọn một hệ thống hoặc phương pháp để thường xuyên thu thập, lưu trữ và báo cáo dữ liệu liên quan đến mỗi KPI.
 • Theo dõi và xem xét KPI: Thường xuyên theo dõi và xem xét KPI để đánh giá hiệu suất và xác định mọi điều chỉnh cần thiết.
 • Cập nhật KPI khi cần: Xem lại và điều chỉnh KPI khi cần để đảm bảo rằng chúng tiếp tục phù hợp với mục tiêu kinh doanh và cung cấp dữ liệu có ý nghĩa và phù hợp.

Làm thế nào để đo lường KPI

Các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) thường được đo lường bằng cách sử dụng dữ liệu và chỉ số dành riêng cho chỉ báo. Dưới đây là các bước để đo lường KPI:

 • Xác định nguồn dữ liệu: Xác định các nguồn dữ liệu sẽ được sử dụng để tính KPI. Đây có thể là dữ liệu nội bộ như báo cáo bán hàng và tài chính, phản hồi của khách hàng hoặc dữ liệu hiệu suất của nhân viên.
 • Thu thập dữ liệu: Thu thập dữ liệu từ các nguồn đã xác định và lưu trữ dữ liệu đó trong cơ sở dữ liệu hoặc bảng tính tập trung.
 • Tính KPI: Sử dụng phần mềm KPI để tính KPI dựa trên dữ liệu thu thập được. Phương pháp tính toán sẽ phụ thuộc vào KPI cụ thể được đo lường.
 • Phân tích kết quả: Giải thích kết quả tính toán KPI và xác định ý nghĩa của chúng đối với tổ chức. Điều này có thể liên quan đến việc xác định xu hướng, so sánh kết quả với các giai đoạn trước hoặc so sánh kết quả với điểm chuẩn của ngành.
 • Truyền đạt kết quả: Chia sẻ kết quả đo lường KPI với các bên liên quan, chẳng hạn như giám đốc điều hành, người quản lý, nhân viên hoặc khách hàng. Điều này có thể liên quan đến việc tạo trực quan hóa, báo cáo hoặc bản trình bày để truyền đạt kết quả một cách hiệu quả.
 • Theo dõi hiệu suất: Liên tục theo dõi KPI theo thời gian để xác định các xu hướng, mô hình và các lĩnh vực cần cải thiện. Điều này có thể liên quan đến việc thiết lập báo cáo hoặc bảng điều khiển tự động để theo dõi hiệu suất và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Điều quan trọng là phải thường xuyên đo lường và giám sát KPI để đảm bảo chúng cung cấp thông tin chuyên sâu có ý nghĩa và khả thi. Tần suất đo lường sẽ phụ thuộc vào KPI cụ thể, nguồn dữ liệu và mục tiêu của tổ chức.

Điều gì tạo nên KPI tốt?

Một Chỉ báo hiệu suất chính (KPI) tốt có một số đặc điểm:

 • Mức độ phù hợp: Một KPI tốt phải phù hợp với các mục tiêu và mục tiêu của tổ chức, đồng thời cung cấp thông tin chi tiết có ý nghĩa về hiệu suất.
 • Tính cụ thể: Một KPI tốt phải cụ thể và được xác định rõ ràng, với mục tiêu và phương pháp đo lường rõ ràng.
 • Đo lường được: Một KPI tốt phải có thể đo lường được bằng cách sử dụng dữ liệu và chỉ số dễ truy cập và đáng tin cậy.
 • Phù hợp với chiến lược: Một KPI tốt phải phù hợp với chiến lược tổng thể của tổ chức và hỗ trợ quá trình ra quyết định.
 • Có thể hành động: Một KPI tốt sẽ cung cấp thông tin chi tiết có thể hành động có thể được sử dụng để thúc đẩy các cải tiến và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 • Kịp thời: Một KPI tốt phải cung cấp thông tin kịp thời có thể được sử dụng để đưa ra quyết định và hành động kịp thời.
 • Có thể so sánh được: Một KPI tốt phải có thể so sánh được với điểm chuẩn của ngành, các giai đoạn trước đó hoặc các chỉ số có liên quan khác để cung cấp bối cảnh và hiểu biết sâu sắc về hiệu suất.
 • Đơn giản: Một KPI tốt phải dễ hiểu và dễ truyền đạt tới các bên liên quan mà không cần phân tích hay diễn giải phức tạp.

Ví dụ về KPI là gì?

Dưới đây là một số ví dụ về Chỉ số hiệu suất chính (KPI) trong các lĩnh vực khác nhau:

KPI tài chính:

 • Tăng trưởng doanh thu
 • Biên lợi nhuận gộp
 • Lợi tức đầu tư (ROI)
 • Tỷ suất lợi nhuận ròng
 • Dòng tiền

KPI khách hàng:

 • Điểm hài lòng của khách hàng
 • Tỷ lệ giữ chân khách hàng
 • Điểm quảng cáo ròng (NPS)
 • Chi phí thu hút khách hàng (CAC)
 • Giá trị trọn đời của khách hàng (LTV)

KPI quy trình nội bộ:

 • Thời gian chu kỳ
 • Hiệu quả quy trình
 • Tỷ lệ lỗi
 • Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho
 • Lead time

KPI nhân viên:

 • Điểm hài lòng của nhân viên
 • Định lượng chuyển nhân viên
 • Tỷ lệ vắng mặt
 • Tỷ lệ năng suất
 • Điểm gắn kết nhân viên

KPI học tập và tăng trưởng:

 • Tỷ lệ hoàn thành đào tạo của nhân viên
 • Tỷ lệ tham gia chương trình phát triển nhân viên
 • Phân tích khoảng trống kỹ năng của nhân viên
 • Tỷ lệ giữ chân nhân viên đối với nhân viên có hiệu suất cao
 • Thời gian thành thạo cho nhân viên mới

KPI marketing:

 • Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng đủ tiêu chuẩn (MQL)
 • Chi phí cho mỗi khách hàng tiềm năng (CPL)
 • Tỷ lệ nhấp (CTR)
 • Lợi nhuận trên chi tiêu quảng cáo (ROAS)
 • Tỷ lệ chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành khách hàng

Đây chỉ là một vài ví dụ về KPI trong các lĩnh vực khác nhau. Các KPI cụ thể được sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục đích và mục tiêu của tổ chức, ngành và đối tượng mục tiêu. Điều quan trọng là chọn KPI phù hợp, có ý nghĩa và phù hợp với chiến lược tổng thể của tổ chức.

Phần mềm KPI

Phần mềm KPI (Key Performance Indicator) là một loại công cụ kinh doanh thông minh giúp các tổ chức theo dõi và đo lường hiệu suất so với các mục tiêu và mục tiêu cụ thể. Với phần mềm KPI, các tổ chức có thể theo dõi, trực quan hóa và phân tích các số liệu và KPI quan trọng trong thời gian thực, cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về hoạt động và tiến độ của họ.

Một số tính năng chính của phần mềm KPI bao gồm:

 • Trang tổng quan: Trang tổng quan có thể tùy chỉnh cung cấp tổng quan về KPI, với khả năng đi sâu vào dữ liệu và chỉ số cụ thể.
 • Dữ liệu thời gian thực: Thu thập, phân tích và trực quan hóa dữ liệu theo thời gian thực, cho phép các tổ chức phản ứng nhanh với các điều kiện thay đổi.
 • Tích hợp: Tích hợp với các hệ thống khác, chẳng hạn như CRM, ERP và hệ thống tài chính, để cung cấp một cái nhìn duy nhất về hiệu suất.
 • Cộng tác: Các công cụ cộng tác, chẳng hạn như bảng điều khiển và báo cáo được chia sẻ, để giúp các nhóm làm việc cùng nhau và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
 • Cảnh báo và thông báo: Cảnh báo và thông báo để thông báo cho các bên liên quan khi KPI đạt đến ngưỡng quan trọng hoặc khi một số điều kiện nhất định xảy ra.
 • Tùy chỉnh: KPI, báo cáo và bảng điều khiển có thể tùy chỉnh để đáp ứng các nhu cầu và mục tiêu cụ thể của tổ chức.

Phần mềm KPI có thể là một công cụ có giá trị để các tổ chức theo dõi hiệu suất, thúc đẩy tăng trưởng và đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu. Nó có thể giúp các tổ chức hiểu được lượng lớn dữ liệu, xác định các lĩnh vực cần cải thiện và thực hiện hành động để thúc đẩy thành công.

KPI so với OKR

Các Chỉ số Hiệu suất Chính (KPI) và Mục tiêu và Kết quả Chính (OKR) là hai cách tiếp cận khác nhau để theo dõi và đo lường hiệu suất và tiến độ trong các tổ chức.

KPI là số liệu được sử dụng để đo lường hiệu suất của các khía cạnh cụ thể trong hoạt động của một tổ chức, chẳng hạn như sự hài lòng của khách hàng, doanh thu, năng suất của nhân viên, v.v. KPI thường được sử dụng để theo dõi tiến độ hướng tới các mục tiêu cụ thể và cung cấp thông tin chi tiết về sự thành công của một số sáng kiến nhất định.

OKRs là một khuôn khổ thiết lập mục tiêu giúp các tổ chức sắp xếp các nỗ lực của họ và tập trung vào các mục tiêu quan trọng nhất. OKRs là sự kết hợp của các mục tiêu, là các tuyên bố định tính mô tả những gì một tổ chức muốn đạt được và các kết quả chính, là các số liệu có thể định lượng để đo lường tiến độ hướng tới các mục tiêu.

Tóm lại, KPI được sử dụng để theo dõi hiệu suất trong các lĩnh vực cụ thể, trong khi OKR là khuôn khổ thiết lập mục tiêu giúp các tổ chức sắp xếp các nỗ lực của họ và tập trung vào các mục tiêu quan trọng nhất. Cả KPI và OKR đều là những công cụ quan trọng để các tổ chức đo lường và giám sát hiệu suất, thúc đẩy tăng trưởng và đạt được thành công.

KPI có vai trò như thế nào trong doanh nghiệp

Trong doanh nghiệp, vai trò của KPI chính là công cụ giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên, nâng cao năng suất làm việc của người lao động từ đó hoàn thành các mục tiêu được đề ra. Nhìn chung KPI có vai trò chính như sau:

Đánh giá năng lực nhân viên 

Hiện nay các doanh nghiệp thường đánh giá hiệu quả công việc của nhân viên thông qua chỉ số KPI. Vì vậy doanh nghiệp cần dựa vào tình hình kinh doanh hiện tại của mình, vị trí công việc mà từng nhân viên, phòng ban đảm nhận để xây dựng KPI sao cho cụ thể, rõ ràng và phù hợp, có như vậy mới mang lại hiệu quả công việc một cách tốt nhất.

Hoạch định chiến lược kinh doanh

Các doanh nghiệp thường dựa vào doanh số để đánh giá một chiến lược kinh doanh có đạt hiệu quả hay không. Tuy nhiên doanh nghiệp cũng không được bỏ qua tỷ lệ khách hàng sử dụng sản phẩm trên các kênh. Nhờ vào đó mới biết được nên đầu tư kênh nào và nên cắt bỏ kênh nào. Và để trả lời cho câu hỏi này doanh nghiệp phải đó lượng được chỉ số KPI chi tiết cho chiến lược.

Tạo môi trường học tập

Thông qua các chỉ số KPI doanh nghiệp có thể tạo cho mình một môi trường học tập ngay chính nơi làm việc. Nhiều nhà quản lý đi trước cho rằng việc tạo ra các chỉ số KPI cho từng cá nhân, từng phòng ban sẽ tạo ra nhiều cuộc nội thoại quan trọng trong công ty từ đó tạo điều kiện để từng cá nhân trao đổi, học hỏi lẫn nhau.

Làm sao để doanh nghiệp xây dựng được hệ thống KPI hiệu quả

Sau đây là các bước cơ bản để có thể xây dựng hệ thống KPI phù hợp cho doanh nghiệp của mình. Mỗi doanh nghiệp sẽ có một hệ thống KPI riêng biệt, tùy theo mục tiêu và kế hoạch được đề ra.

Xác định mục tiêu cho KPI

Khi thiết lập chỉ số KPI thì việc xác định mục tiêu cụ thể là rất quan trọng. Bạn nên nhớ rằng việc xây dựng KPI luôn phải gắn với mục tiêu cốt lõi của doanh nghiệp. Ngoài ra, KPI còn phải được thể hiện bằng các con số trực quan và có thể đo lường được. Có như vậy mới phản ánh được mục tiêu và hoạt động trong tương lai của doanh nghiệp một cách cụ thể nhất.

Chia sẻ KPI đến các bộ phận liên quan

Muốn thực hiện KPI hiệu quả cần phải truyền đạt nó đến các cá nhân, bộ phận trong doanh nghiệp. Những người trực tiếp triển khai và thực hiện các hoạt động phải là những người nắm được tầm nhìn và chiến lược kinh doanh mà doanh nghiệp đề ra.

Kiểm tra KPI theo chu kỳ

Để mục tiêu được đề ra có thể duy trì và phát triển thì việc kiểm tra hiệu suất công việc thường xuyên là vô cùng cần thiết. Thực tế đã có nhiều KPI được đưa vào thực hiện mới phát sinh được những vấn đề khó lường.

KPI được đề ra phải mang tính thực tiễn

Muốn KPI đề ra phù hợp với thực tiễn doanh nghiệp cần kiểm tra và theo dõi mục tiêu thường xuyên, phân tích hiệu suất hoạt động, thiết lập thêm KPI ngắn hạn đi kèm KPI dài hạn, kết hợp với các bộ phận khác trong doanh nghiệp để theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện KPI từ đó đưa ra những điều chỉnh kịp thời và phù hợp với thực tiễn. 

Kiểm tra xem KPI được đề ra có thực hiện được không

Thông qua các số liệu định kỳ để kiểm tra và phân tích từ đó mới có thể đánh giá được hiệu quả của KPI.

Lời kết

Trên đây là những thông tin mà Johnson’s Blog muốn chia sẻ đến bạn nhằm giải thích cho khái niệm KPI là gì cũng như cách xây dựng KPI hiệu quả. Tự đặt KPI cho bản thân cũng là một cách để phát triển hơn trong công việc đấy. Chúc bạn thành công!

>>>Xem thêm:

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt