johnsonvu - Viindoo COO

Giải pháp ERP – Phần mềm Quản trị Doanh nghiệp cho mọi doanh nghiệp SMEs.

Tôi là Johnson Vu, là Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ Viindoo.

Tôi có một mục tiêu căn bản cho cuộc đời mình là “tầm thường hóa” giải pháp phần mềm ERP đắt đỏ trở thành bình dân, áp dụng cho hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Johnson Vu

viTiếng Việt