Tổng thu nhập là gì?

Tổng thu nhập: Định nghĩa, Tầm quan trọng và Ví dụ

5/5 - (8 bình chọn)

Tổng thu nhập là gì?

Tổng thu nhập hay thu nhập gộp đề cập đến tổng số tiền nhận được trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ hoặc thuế nào. Đây là điểm khởi đầu để tính thu nhập chịu thuế của một cá nhân. Tổng thu nhập thường bao gồm tất cả các hình thức thu nhập, chẳng hạn như tiền lương, tiền công, tiền boa, tiền thưởng và thu nhập tự làm chủ. Nó cũng bao gồm các nguồn thu nhập khác như thu nhập cho thuê, cổ tức và thu nhập lãi. Thu nhập gộp được sử dụng làm cơ sở để tính thuế, đóng góp an sinh xã hội và các khoản khấu trừ khác. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.

Hiểu thế nào về Thu nhập gộp

Hiểu được Thu nhập gộp là điều quan trọng để quản lý tài chính và tính toán nghĩa vụ thuế của bạn. Tổng thu nhập thể hiện tổng số tiền bạn kiếm được trước khi khấu trừ hoặc chi phí. Đây là điểm khởi đầu để tính thu nhập chịu thuế của bạn và nó được sử dụng để xác định tính đủ điều kiện của bạn đối với các khoản tín dụng và lợi ích thuế nhất định.

Ví dụ: nếu bạn là nhân viên, tổng thu nhập của bạn sẽ bao gồm tiền lương thông thường, tiền thưởng và bất kỳ hình thức bồi thường nào khác mà bạn nhận được. Nếu bạn tự kinh doanh, tổng thu nhập của bạn sẽ là tổng số tiền bạn kiếm được từ công việc kinh doanh của mình trước khi trừ đi các chi phí như tiền thuê nhà, vật tư và thiết bị.

Điều quan trọng cần lưu ý là Thu nhập gộp không giống như thu nhập ròng, là số tiền bạn nhận được sau khi tính tất cả các khoản khấu trừ và chi phí. Để tính thu nhập ròng, bạn cần trừ tất cả các chi phí áp dụng, chẳng hạn như thuế, đóng góp an sinh xã hội và các khoản khấu trừ khác, từ tổng thu nhập của mình.

Cách tính Tổng thu nhập

Việc tính toán Thu nhập gộp của cá nhân hay doanh nghiệp tương đối đơn giản và bao gồm việc cộng tất cả các nguồn thu nhập nhận được trong một khoảng thời gian nhất định.

Cách tính Thu nhập gộp cá nhân

Tính toán tổng thu nhập của một cá nhân là một quy trình đơn giản bao gồm việc cộng tất cả các nguồn thu nhập nhận được trong một khoảng thời gian nhất định. Dưới đây là các bước để tính Thu nhập gộp của một cá nhân:

 • Xác định khoảng thời gian: Thu nhập gộp thường được tính trên cơ sở hàng năm hoặc hàng tháng. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn tính Thu nhập gộp của cá nhân.
 • Cộng tiền lương hoặc tiền công: Nếu cá nhân là nhân viên, Thu nhập gộp của họ sẽ bao gồm tiền lương thông thường, tiền thưởng và bất kỳ hình thức bồi thường nào khác mà họ nhận được.
 • Bao gồm thu nhập tự làm chủ: Nếu cá nhân tự làm chủ, hãy cộng tổng số tiền họ kiếm được từ hoạt động kinh doanh của mình trước khi trừ đi các chi phí như tiền thuê nhà, vật tư và thiết bị.
 • Cộng các nguồn thu nhập khác: Bao gồm bất kỳ nguồn thu nhập nào khác mà cá nhân nhận được, chẳng hạn như thu nhập cho thuê, cổ tức và thu nhập lãi.
 • Tổng tất cả mọi thứ: Cộng tất cả các nguồn thu nhập mà cá nhân nhận được trong khoảng thời gian bạn đang tính Thu nhập gộp của họ. Đây là Thu nhập gộp của họ.

Cách tính Tổng thu nhập kinh doanh

Tính tổng thu nhập của một doanh nghiệp liên quan đến việc xác định tổng doanh thu mà doanh nghiệp kiếm được trước khi trừ đi mọi chi phí. Dưới đây là các bước để tính tổng thu nhập của một doanh nghiệp:

 • Xác định khoảng thời gian: Thu nhập gộp thường được tính trên cơ sở hàng năm hoặc hàng tháng. Chọn khoảng thời gian mà bạn muốn tính Thu nhập gộp của doanh nghiệp.
 • Cộng tổng doanh thu: Điều này bao gồm tất cả số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, kể cả doanh thu, phí và hoa hồng.
 • Bao gồm các nguồn thu nhập khác: Nếu doanh nghiệp nhận được bất kỳ khoản thu nhập nào từ các nguồn khác ngoài hoạt động chính của nó, chẳng hạn như thu nhập cho thuê hoặc thu nhập lãi, hãy bao gồm khoản thu nhập đó trong tổng số.
 • Tổng tất cả mọi thứ: Cộng tất cả các nguồn thu nhập mà doanh nghiệp nhận được trong khoảng thời gian bạn đang tính Thu nhập gộp của doanh nghiệp. Đây là tổng thu nhập của nó.

Thu nhập gộp so với Thu nhập ròng

Tổng thu nhập và thu nhập ròng là hai khái niệm tài chính quan trọng đo lường sức khỏe tài chính của một người hoặc một doanh nghiệp. Mặc dù cả hai thuật ngữ đều đề cập đến thu nhập nhận được, nhưng chúng được tính toán khác nhau và thể hiện các khía cạnh khác nhau về tình hình tài chính của một người hoặc doanh nghiệp.

Thu nhập gộp đề cập đến tổng số tiền thu nhập nhận được trước khi bất kỳ khoản khấu trừ hoặc thuế nào được đưa ra. Nó thể hiện toàn bộ số tiền thu nhập trước khi trừ đi mọi chi phí, chẳng hạn như thuế, bảo hiểm và các khoản khấu trừ khác. Thu nhập gộp là thước đo quan trọng về tổng thu nhập và sự ổn định tài chính của một người hoặc doanh nghiệp.

Thu nhập ròng là số tiền thu nhập còn lại sau khi tất cả các khoản khấu trừ và thuế đã được loại bỏ. Nó thể hiện số tiền mà một người hoặc doanh nghiệp thực sự nhận được sau khi tất cả các hóa đơn đã được thanh toán. Thu nhập ròng là thước đo quan trọng về tình trạng tài chính của một người hoặc doanh nghiệp, vì nó cho thấy số tiền sẵn có để chi tiêu, tiết kiệm hoặc đầu tư.

Tóm lại, Thu nhập gộp là toàn bộ số tiền thu nhập nhận được, trong khi thu nhập ròng là số tiền thu nhập còn lại sau khi tất cả các khoản khấu trừ và thuế đã được loại bỏ. Hiểu được sự khác biệt giữa thu nhập gộp và thu nhập ròng là rất quan trọng đối với việc lập kế hoạch tài chính cá nhân và để đánh giá hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp.

Ví dụ về Tổng thu nhập

Thu nhập gộp đề cập đến tổng số tiền kiếm được trước khi trừ bất kỳ khoản khấu trừ hoặc thuế nào. Dưới đây là một số ví dụ về tổng thu nhập:

 • Tiền lương hoặc tiền công: Nếu một cá nhân là nhân viên, Thu nhập gộp của họ sẽ bao gồm tiền lương thông thường, tiền thưởng và bất kỳ hình thức bồi thường nào khác mà họ nhận được.
 • Thu nhập tự làm chủ: Nếu một cá nhân tự làm chủ, Thu nhập gộp của họ sẽ bao gồm tổng số tiền họ kiếm được từ công việc kinh doanh của mình trước khi trừ đi các chi phí như tiền thuê nhà, vật tư và thiết bị.
 • Thu nhập cho thuê: Nếu một cá nhân nhận được thu nhập cho thuê từ tài sản mà họ sở hữu, đây sẽ được coi là một phần trong Thu nhập gộp của họ.
 • Cổ tức: Nếu một cá nhân nhận được cổ tức từ cổ phiếu hoặc các khoản đầu tư khác, đây sẽ được coi là một phần trong Thu nhập gộp của họ.
 • Thu nhập từ lãi: Nếu một cá nhân nhận được tiền lãi từ tài khoản ngân hàng hoặc các khoản đầu tư khác, thì đây sẽ được coi là một phần trong Thu nhập gộp của họ.
 • Doanh thu kinh doanh: Tổng thu nhập của một doanh nghiệp sẽ bao gồm tất cả số tiền mà doanh nghiệp kiếm được từ các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình, kể cả doanh thu, phí và hoa hồng.
 • Các nguồn thu nhập khác: Thu nhập gộp cũng có thể bao gồm các nguồn thu nhập khác như lương hưu, tiền cấp dưỡng và trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ về cách tính Tổng thu nhập cá nhân

Một người tên John làm kỹ sư phần mềm và kiếm được mức lương 75.000 USD mỗi năm. Thu nhập gộp của anh ta sẽ là 75.000 USD, đại diện cho tổng số tiền anh ta kiếm được trước khi trừ đi bất kỳ khoản khấu trừ nào.

Tiếp theo, John phải trả 5.000 USD tiền thuế và 2.000 USD phí bảo hiểm. Thu nhập gộp của anh ấy sẽ vẫn là 75.000 USD, nhưng thu nhập ròng của anh ấy, là số tiền anh ấy thực sự nhận được sau khi khấu trừ, sẽ là 68.000 USD (75.000 USD – 5.000 USD – 2.000 USD = 68.000 USD).

Ví dụ về cách tính Tổng thu nhập kinh doanh

Công ty có tên ABC. là một công ty phát triển phần mềm. Trong một năm nhất định, công ty tạo ra doanh thu 1 triệu USD từ việc bán các sản phẩm phần mềm của mình. Doanh thu 1 triệu USD này thể hiện tổng thu nhập của công ty.

Tiếp theo, công ty có 250.000 USD chi phí hoạt động, bao gồm tiền lương, tiền thuê nhà, tiện ích và vật tư. Để tính thu nhập ròng của công ty, chúng tôi trừ chi phí hoạt động khỏi tổng thu nhập: 1 triệu USD – 250.000 USD = 750.000 USD.

Biết được tổng thu nhập và thu nhập ròng của công ty là điều quan trọng đối với ABC, để hiểu được hiệu quả tài chính của công ty, đưa ra các quyết định sáng suốt về tài chính của công ty và lập kế hoạch cho tương lai. Bằng cách theo dõi tổng thu nhập và thu nhập ròng theo thời gian, công ty có thể xác định liệu nó đang tăng trưởng, trì trệ hay giảm sút và thực hiện các điều chỉnh cần thiết để đảm bảo thành công liên tục.

Tại sao Tổng thu nhập của bạn lại quan trọng?

Thu nhập gộp là thước đo quan trọng về tình hình tài chính của một cá nhân hoặc một doanh nghiệp vì nhiều lý do:

 • Nghĩa vụ thuế: Thu nhập gộp được sử dụng để tính nghĩa vụ thuế của một cá nhân hoặc doanh nghiệp. Tổng số tiền thu nhập kiếm được trước khi khấu trừ được sử dụng để xác định số tiền thuế phải trả cho chính phủ.
 • Lập ngân sách: Thu nhập gộp là một yếu tố quan trọng trong lập ngân sách và lập kế hoạch tài chính. Biết tổng thu nhập của bạn cho phép bạn biết bạn có bao nhiêu tiền để thanh toán hóa đơn, tiết kiệm cho tương lai và đầu tư.
 • Khả năng đủ điều kiện vay: Thu nhập gộp được người cho vay sử dụng để xác định khả năng đủ điều kiện vay vốn của một người hoặc doanh nghiệp. Người cho vay thường yêu cầu người đi vay phải có một mức thu nhập gộp nhất định để đảm bảo họ có thể trả được khoản vay.
 • Lập kế hoạch hưu trí: Thu nhập gộp được sử dụng để tính thu nhập hưu trí của một cá nhân, điều này rất quan trọng để lập kế hoạch cho tương lai. Tổng thu nhập được sử dụng để xác định số tiền trợ cấp An sinh xã hội mà một người sẽ nhận được khi nghỉ hưu, cũng như số tiền họ có thể tiết kiệm được trong tài khoản hưu trí.
 • Hiệu quả kinh doanh: Thu nhập gộp của một doanh nghiệp là thước đo quan trọng về hiệu quả tài chính của nó. Bằng cách theo dõi Thu nhập gộp của mình, một doanh nghiệp có thể xác định liệu họ có kiếm đủ tiền để trang trải chi phí và duy trì sự ổn định tài chính hay không.

Thu nhập gộp rất quan trọng vì nó được sử dụng để tính nghĩa vụ thuế, cung cấp thông tin về lập ngân sách và lập kế hoạch tài chính, xác định khả năng đủ điều kiện vay vốn, lập kế hoạch nghỉ hưu và đo lường hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Hiểu và theo dõi tổng thu nhập của bạn là một khía cạnh thiết yếu trong việc quản lý tài chính và đạt được các mục tiêu tài chính của bạn.

Lời kết

Tóm lại, tổng thu nhập và thu nhập ròng là những thước đo quan trọng về tình hình tài chính của một cá nhân hoặc một doanh nghiệp. Thu nhập gộp thể hiện tổng số tiền kiếm được trước bất kỳ khoản khấu trừ nào, trong khi thu nhập ròng thể hiện số tiền thực sự nhận được sau khi khấu trừ. Hiểu được sự khác biệt giữa thu nhập gộp và thu nhập ròng là điều cần thiết để đưa ra quyết định tài chính sáng suốt và lập kế hoạch cho tương lai. Cho dù bạn là cá nhân hay doanh nghiệp, việc theo dõi tổng thu nhập và thu nhập ròng là một khía cạnh quan trọng trong việc quản lý tài chính và đạt được các mục tiêu tài chính của bạn.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt