Tổng doanh thu

Tổng doanh thu: Định nghĩa và Giải thích

4.8/5 - (10 bình chọn)

Tổng doanh thu là một trong những chỉ số quan trọng nhất cho sự thành công của một doanh nghiệp. Đó là một số liệu đo lường số tiền mà một công ty kiếm được từ việc bán hàng và nó rất cần thiết để đánh giá mức độ sinh lời của một công ty. Tổng doanh thu của một doanh nghiệp thường được so sánh với doanh thu thuần của nó để hiểu được khả năng sinh lợi của một tổ chức. Trong bài viết này, Johnson’s Blog sẽ cùng bạn tìm hiểu chi tiết.

Tổng doanh thu là gì?

Tổng doanh thu hay Doanh thu gộp là tổng số tiền mà một công ty kiếm được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ trước khi trừ đi bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào. Nó không bao gồm bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào liên quan đến việc sản xuất hoặc bán những hàng hóa hoặc dịch vụ đó. Doanh thu gộp là thước đo hiệu suất hàng đầu của công ty và là một yếu tố quan trọng trong việc xác định sức khỏe tài chính tổng thể của một doanh nghiệp.

Tổng doanh thu dùng để làm gì?

Tổng doanh thu có thể được sử dụng để:

  • Đo lường hiệu suất tài chính của công ty: Có thể cung cấp dấu hiệu về doanh thu tổng thể và sức khỏe tài chính của công ty.
  • Đặt mục tiêu tài chính: Có thể được sử dụng làm tiêu chuẩn để đặt mục tiêu tài chính cho công ty.
  • Xác định chiến lược định giá: Có thể giúp một công ty xác định mức giá cần tính cho các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình để đạt được các mục tiêu tài chính.
  • Phân bổ nguồn lực: Có thể được sử dụng để phân bổ các nguồn lực như nhân viên, vật liệu và quảng cáo cho các khu vực đang thúc đẩy doanh số bán hàng nhiều nhất.
  • Đánh giá mức tăng trưởng: Có thể được sử dụng để đánh giá mức tăng trưởng của công ty theo thời gian và xác định xu hướng bán hàng.

Tại sao hiểu Doanh thu gộp lại quan trọng

Hiểu Doanh thu gộp là quan trọng bởi vì:

  • Cung cấp thước đo hiệu suất tài chính của công ty: Là thước đo chính để đánh giá doanh thu tổng thể và sức khỏe tài chính của công ty.
  • Giúp đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt: Hiểu được tổng doanh thu giúp công ty đưa ra các quyết định sáng suốt về định giá, tiếp thị và phân bổ nguồn lực.
  • Yếu tố chính quyết định khả năng sinh lời: Là yếu tố chính quyết định khả năng sinh lời của công ty, vì nó được sử dụng để tính giá vốn hàng bán (COGS) và các chi phí khác.
  • Thước đo được các nhà đầu tư sử dụng: Là thước đo thường được các nhà đầu tư sử dụng khi đánh giá tiềm năng đầu tư của một công ty.
  • Giúp theo dõi sự tăng trưởng: Việc theo dõi tổng doanh thu theo thời gian có thể giúp một công ty đánh giá sự tăng trưởng của mình và xác định xu hướng bán hàng.

Sự khác biệt giữa Doanh thu gộp và Doanh thu thuần

Tổng doanh thu và doanh thu thuần là hai thuật ngữ tài chính đo lường hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp. Doanh thu gộp đề cập đến tổng số tiền mà một công ty nhận được từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, trước bất kỳ khoản khấu trừ nào như chi phí, phí tổn hoặc thuế. Mặt khác, doanh thu thuần được tính bằng cách lấy Doanh thu gộp trừ đi giá vốn hàng bán và các chi phí khác. Nó thể hiện lợi nhuận thực tế mà một công ty kiếm được sau khi hạch toán tất cả các chi phí và phí tổn. Tóm lại, Doanh thu gộp là con số tổng doanh thu, trong khi doanh thu thuần là con số lợi nhuận.

Công thức Tổng doanh thu là gì?

Công thức tính tổng doanh thu rất đơn giản: Tổng doanh thu = Số đơn vị đã bán x Giá mỗi đơn vị. Công thức này tính toán tổng số tiền mà một công ty tạo ra từ việc bán hàng mà không xem xét bất kỳ chi phí hoặc phí tổn nào. Số lượng đơn vị bán đề cập đến số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ được bán và giá mỗi đơn vị là số tiền được tính cho mỗi đơn vị hàng hóa hoặc dịch vụ. Bằng cách nhân hai giá trị này, chúng ta nhận được doanh thu gộp trong một khoảng thời gian nhất định.

Đây là một ví dụ:

Giả sử một công ty bán 100 đơn vị sản phẩm với giá 50 USD/đơn vị. Tổng doanh thu cho sản phẩm này sẽ là:

100 đơn vị x $50 mỗi đơn vị = $5,000

Vì vậy, tổng doanh thu cho sản phẩm này sẽ là $5,000.

Lưu ý: Công thức này giả định rằng công ty chỉ bán một loại sản phẩm. Nếu công ty bán nhiều sản phẩm, phép tính sẽ cần được lặp lại cho từng sản phẩm và sau đó cộng các kết quả lại với nhau để tìm ra doanh thu gộp của công ty.

Tổng doanh thu so với Thu nhập

Tổng doanh thu và thu nhập là các thuật ngữ tài chính có liên quan nhưng riêng biệt.

Doanh thu gộp đề cập đến tổng số tiền mà một công ty tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, trước bất kỳ khoản khấu trừ nào như chi phí, phí tổn hoặc thuế. Đây là con số hàng đầu trong báo cáo thu nhập của công ty.

Mặt khác, thu nhập là số tiền mà một công ty kiếm được sau khi hạch toán tất cả các chi phí và phí tổn. Nó được tính bằng cách lấy doanh thu gộp trừ đi tất cả các chi phí và tổn thất. Con số này thể hiện lợi nhuận kiếm được của một công ty và còn được gọi là thu nhập ròng hoặc lợi nhuận ròng.

Tóm lại, doanh thu gộp đại diện cho tổng doanh thu, trong khi thu nhập đại diện cho lợi nhuận.

Tổng doanh thu so với Lợi nhuận gộp

Tổng doanh thu và lợi nhuận gộp là các thuật ngữ tài chính có liên quan nhưng riêng biệt.

Doanh thu gộp đề cập đến tổng số tiền mà một công ty tạo ra từ việc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, trước bất kỳ khoản khấu trừ nào như chi phí, phí tổn hoặc thuế. Nó đại diện cho doanh thu gộp của một công ty, bao gồm tất cả các sản phẩm và dịch vụ.

Mặt khác, lợi nhuận gộp là số tiền mà một công ty kiếm được sau khi hạch toán giá vốn hàng bán (COGS). Nó được tính bằng cách lấy doanh thu gộp trừ đi giá vốn hàng bán. Lợi nhuận gộp thể hiện lợi nhuận mà một công ty kiếm được trước khi tính các chi phí khác, chẳng hạn như chi phí hoạt động, bán hàng, chi phí chung và quản lý, và thuế.

Đây là một ví dụ để minh họa sự khác biệt giữa doanh thu gộp và lợi nhuận gộp:

Một công ty bán 100 đơn vị sản phẩm với giá $100 mỗi đơn vị, dẫn đến doanh thu gộp là 100 đơn vị x $100 mỗi đơn vị = $10,000.

Giá vốn hàng bán (COGS) cho sản phẩm này là $50/đơn vị, có nghĩa là COGS cho 100 đơn vị là 100 đơn vị x $50/đơn vị = $5,000.

Lợi nhuận gộp cho sản phẩm này được tính bằng cách lấy doanh thu gộp trừ đi giá vốn hàng bán: $10,000 – $5,000 = $5,000.

Vì vậy, trong ví dụ này, doanh thu gộp là $10,000 và lợi nhuận gộp là $5,000.

Lưu ý: Đây là một ví dụ đơn giản và giả định rằng công ty chỉ bán một loại sản phẩm. Trên thực tế, các công ty thường bán nhiều sản phẩm và việc tính toán sẽ cần được lặp lại cho từng sản phẩm, sau đó cộng các kết quả lại với nhau để tìm ra doanh thu gộp và lợi nhuận gộp của công ty.

Lời kết

Tổng doanh thu là tổng số tiền mà một công ty tạo ra từ việc bán sản phẩm hoặc dịch vụ trước khi khấu trừ mọi chi phí, phí tổn hoặc thuế. Đây là một số liệu quan trọng cung cấp cái nhìn sâu sắc về hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp và là một yếu tố quan trọng quyết định sự thành công chung của một công ty. Có một số yếu tố có thể ảnh hưởng đến doanh thu gộp, bao gồm khối lượng bán, thay đổi giá, điều kiện thị trường, hỗn hợp sản phẩm, ra mắt sản phẩm mới và tính thời vụ. Để tăng doanh thu gộp, các công ty có thể sử dụng nhiều chiến lược, bao gồm tăng khối lượng bán, tăng giá, cải thiện giá trị đơn hàng trung bình, đa dạng hóa dịch vụ sản phẩm, cải thiện quy trình bán hàng, nhắm mục tiêu thị trường mới và tối ưu hóa chiến lược định giá.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt