Tính thanh khoản là gì?

Tính thanh khoản: Định nghĩa, Phân loại và Đo lường

5/5 - (9 bình chọn)

Thanh khoản là một khái niệm cơ bản trong tài chính đề cập đến khả năng chuyển đổi một tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng và dễ dàng mà không làm mất giá trị đáng kể. Nói cách khác, tính thanh khoản là mức độ mà một tài sản hoặc công cụ tài chính có thể được mua hoặc bán trên thị trường mà không ảnh hưởng đến giá hoặc giá trị của nó. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.

Thanh khoản là gì?

Thanh khoản đề cập đến sự dễ dàng mà một tài sản có thể được mua hoặc bán mà không ảnh hưởng đến giá của nó. Đó là thước đo mức độ nhanh chóng và dễ dàng mà một tài sản có thể được chuyển đổi thành tiền mặt mà không có biến động giá đáng kể hoặc mất giá trị. Tài sản có tính thanh khoản cao thường được ưa chuộng hơn vì chúng có thể dễ dàng mua hoặc bán, trong khi tài sản có tính thanh khoản thấp có thể khó bán hơn và có thể có rủi ro biến động giá cao hơn.

Duy trì đủ thanh khoản là rất quan trọng đối với các cá nhân và doanh nghiệp để quản lý tài chính của họ một cách hiệu quả và đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của họ. Hiểu tính thanh khoản và các loại khác nhau của nó là điều cần thiết cho các nhà đầu tư, chủ nợ và nhà quản lý tài chính để đưa ra quyết định sáng suốt về đầu tư và hoạt động tài chính. Trong bối cảnh đó, chủ đề này có tầm quan trọng lớn trong lĩnh vực tài chính và cần được quan tâm cẩn thận để đảm bảo sự ổn định tài chính của các cá nhân và doanh nghiệp.

Tại sao tính thanh khoản lại quan trọng?

Thanh khoản rất quan trọng vì một số lý do:

 • Đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn: Các công ty cần duy trì đủ thanh khoản để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của họ, chẳng hạn như thanh toán cho nhà cung cấp, chủ nợ và nhân viên. Nếu không có đủ thanh khoản, một công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán hóa đơn đúng hạn, điều này có thể làm tổn hại đến mối quan hệ của công ty với các nhà cung cấp và chủ nợ.
 • Quản lý rủi ro: Thanh khoản giúp các công ty quản lý rủi ro bằng cách cung cấp một lớp đệm để trang trải các chi phí hoặc tổn thất bất ngờ. Ví dụ, một công ty có mức thanh khoản cao có thể vượt qua giai đoạn doanh thu giảm hoặc chi phí hoạt động tăng đột ngột.
 • Thu hút các nhà đầu tư: Các nhà đầu tư thường thích đầu tư vào các công ty có mức thanh khoản cao, vì điều đó cho thấy công ty đó có nền tảng tài chính vững chắc và ít có khả năng vỡ nợ. Một công ty có tính thanh khoản cao cũng có vị thế tốt hơn để tận dụng các cơ hội tăng trưởng hoặc thực hiện các khoản đầu tư chiến lược.
 • Ứng phó với những thay đổi của thị trường: Thanh khoản rất quan trọng đối với các công ty để đáp ứng với các điều kiện thị trường thay đổi. Một công ty có tính thanh khoản cao có thể tận dụng tốt hơn các cơ hội khi chúng phát sinh, chẳng hạn như mua lại hoặc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển.

Nhìn chung, việc duy trì đủ mức thanh khoản là rất quan trọng để các công ty hoạt động hiệu quả, quản lý rủi ro và phát triển trong dài hạn.

Các loại thanh khoản?

Có nhiều loại thanh khoản khác nhau, bao gồm:

 • Tính thanh khoản của thị trường: Khả năng mua hoặc bán một tài sản trên thị trường mà không có tác động đáng kể về giá.
 • Tính thanh khoản của nguồn vốn: Khả năng có được nguồn vốn hoặc tín dụng để tài trợ cho một khoản đầu tư hoặc mua tài sản.
 • Tính thanh khoản của tài sản: Khả năng bán tài sản một cách nhanh chóng và với mức giá hợp lý.
 • Thanh khoản kế toán: Khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của một công ty.
 • Thanh khoản hoạt động: Khả năng của một công ty để đáp ứng các chi phí hàng ngày của nó.

Mỗi loại thanh khoản có các đặc điểm và thước đo riêng, và chúng đều quan trọng đối với các nhà đầu tư, công ty và thị trường tài chính.

Thanh khoản thị trường

Thanh khoản của thị trường đề cập đến khả năng thị trường xử lý một khối lượng lớn giao dịch mà không ảnh hưởng đáng kể đến giá của tài sản được giao dịch. Trong một thị trường thanh khoản, có đủ người mua và người bán sẵn sàng giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào, giúp các nhà đầu tư dễ dàng mua hoặc bán một tài sản một cách nhanh chóng với mức giá hợp lý.

Tính thanh khoản của thị trường là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi đầu tư vì nó có thể ảnh hưởng đến mức độ dễ dàng giao dịch và chi phí thực hiện giao dịch. Một thị trường có tính thanh khoản thấp có thể có chênh lệch giá mua-bán rộng hơn, điều này có thể làm tăng chi phí giao dịch và khiến các nhà đầu tư khó vào hoặc thoát khỏi các vị thế hơn. Ngược lại, một thị trường có tính thanh khoản cao có thể mang lại khả năng khám phá giá hiệu quả hơn và thực hiện tốt hơn cho các nhà đầu tư.

Thanh khoản tài trợ

Thanh khoản tài trợ đề cập đến khả năng của một nhà đầu tư hoặc một công ty để có được nguồn tài chính hoặc tín dụng để tài trợ cho các khoản đầu tư hoặc đáp ứng các nghĩa vụ tài chính. Nói chung, thanh khoản tài trợ có liên quan đến sự sẵn có của tín dụng hoặc tiền mặt trong hệ thống tài chính.

Việc thiếu thanh khoản tài trợ có thể dẫn đến khủng hoảng tín dụng, trong đó các nhà đầu tư hoặc công ty không thể có được nguồn tài chính cần thiết để tài trợ cho các hoạt động của họ, dẫn đến kiệt quệ tài chính hoặc vỡ nợ. Mặt khác, sự phong phú về thanh khoản tài trợ có thể dẫn đến vay mượn và đầu tư quá mức, điều này có thể góp phần gây ra bong bóng tài sản và bất ổn tài chính.

Tính thanh khoản của nguồn vốn là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư và công ty khi quản lý tài chính của họ, và nó được các ngân hàng trung ương và cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ để đảm bảo sự ổn định của hệ thống tài chính.

Thanh khoản tài sản

Tính thanh khoản của tài sản đề cập đến khả năng nhà đầu tư bán tài sản một cách nhanh chóng và ở mức giá hợp lý. Nói chung, tài sản có tính thanh khoản cao có thể dễ dàng chuyển đổi thành tiền mặt, trong khi tài sản có tính thanh khoản thấp có thể khó bán hơn và có thể cần thời gian dài hơn hoặc giá thấp hơn để tìm được người mua.

Các yếu tố có thể ảnh hưởng đến tính thanh khoản của tài sản bao gồm quy mô thị trường của tài sản, số lượng người mua và người bán, tính sẵn có của thông tin về tài sản và bất kỳ hạn chế pháp lý hoặc quy định nào đối với giao dịch tài sản.

Tính thanh khoản của tài sản là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là những người có thể cần bán tài sản của họ một cách nhanh chóng để đáp ứng với các điều kiện thị trường thay đổi hoặc để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính bất ngờ. Đầu tư vào tài sản có tính thanh khoản cao, chẳng hạn như cổ phiếu và trái phiếu được giao dịch trên các sàn giao dịch lớn, có thể mang lại sự linh hoạt và dễ dàng hơn trong giao dịch so với đầu tư vào tài sản kém thanh khoản như bất động sản hoặc vốn cổ phần tư nhân.

Thanh khoản kế toán

Thanh khoản kế toán đề cập đến khả năng của một công ty đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn bằng cách sử dụng các tài sản lưu động của mình, chẳng hạn như tiền mặt và các khoản phải thu. Nó là thước đo khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn của công ty.

Một thước đo phổ biến về tính thanh khoản kế toán là tỷ lệ hiện tại, được tính bằng cách chia tài sản hiện tại của công ty cho các khoản nợ ngắn hạn. Tỷ lệ hiện tại lớn hơn 1 cho thấy công ty có đủ tài sản ngắn hạn để trang trải các khoản nợ hiện tại, trong khi tỷ lệ nhỏ hơn 1 cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của mình.

Duy trì thanh khoản kế toán đầy đủ là điều quan trọng đối với các công ty để đảm bảo họ có thể thanh toán hóa đơn và tránh vỡ nợ. Điều quan trọng đối với người cho vay và nhà đầu tư là đánh giá tình hình tài chính của một công ty và đánh giá rủi ro khi gia hạn tín dụng hoặc đầu tư vào công ty.

Thanh khoản hoạt động

Thanh khoản hoạt động đề cập đến khả năng của một công ty đáp ứng các chi phí hàng ngày, chẳng hạn như bảng lương, tiền thuê nhà và các tiện ích. Nó là thước đo khả năng của công ty trong việc tạo ra đủ dòng tiền để trang trải chi phí hoạt động và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục của công ty.

Tính thanh khoản trong hoạt động rất quan trọng đối với các công ty để đảm bảo rằng họ có thể tiếp tục hoạt động và phát triển, đồng thời tránh vi phạm các nghĩa vụ của mình. Nó thường được đánh giá thông qua các số liệu như tỷ lệ dòng tiền hoạt động, được tính bằng cách chia dòng tiền hoạt động của công ty cho các khoản nợ hiện tại. Tỷ lệ dòng tiền hoạt động cao cho thấy công ty đang tạo ra đủ dòng tiền để trang trải các khoản nợ hiện tại, trong khi tỷ lệ thấp có thể cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc đáp ứng các chi phí liên tục.

Quản lý thanh khoản hoạt động là một phần quan trọng của tài chính doanh nghiệp và các công ty có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để duy trì đủ lượng tiền mặt trong tay, chẳng hạn như duy trì dự trữ tiền mặt, quản lý vốn lưu động hoặc đảm bảo hạn mức tín dụng.

Đo lường thanh khoản

Thanh khoản có thể được đo lường bằng nhiều chỉ số khác nhau, tùy thuộc vào loại thanh khoản được đánh giá. Dưới đây là một vài ví dụ:

 • Chênh lệch giá thầu: Trong tính thanh khoản của thị trường, chênh lệch giá thầu là chênh lệch giữa giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả cho một tài sản và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận. Mức chênh lệch giá mua-bán hẹp hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn, vì người mua và người bán sẵn sàng giao dịch ở mức giá tương tự.
 • Khối lượng: Trong tính thanh khoản của thị trường, khối lượng hoạt động giao dịch là thước đo số lượng cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch trên thị trường trong một khoảng thời gian nhất định. Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy tính thanh khoản cao hơn, vì có nhiều người mua và người bán sẵn sàng giao dịch trên thị trường.
 • Tỷ lệ hiện tại: Trong thanh khoản kế toán, tỷ lệ hiện tại là thước đo khả năng đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn của công ty. Tỷ lệ hiện tại cao hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn, vì công ty có nhiều tài sản lưu động hơn để trang trải các khoản nợ hiện tại.
 • Tỷ lệ dòng tiền hoạt động: Trong thanh khoản hoạt động, tỷ lệ dòng tiền hoạt động là thước đo khả năng tạo ra dòng tiền đủ để trang trải chi phí hoạt động hàng ngày của công ty. Tỷ lệ dòng tiền hoạt động cao hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn, vì công ty đang tạo ra nhiều dòng tiền hơn để trang trải chi phí.

Đây chỉ là một vài ví dụ về số liệu được sử dụng để đo lường tính thanh khoản và còn có nhiều biện pháp và tỷ lệ khác được các nhà đầu tư, nhà phân tích và cơ quan quản lý sử dụng để đánh giá tính thanh khoản trong các bối cảnh khác nhau.

Chênh lệch giá thầu

Chênh lệch giá thầu là chênh lệch giữa giá cao nhất mà người mua sẵn sàng trả (giá mua) cho một tài sản và giá thấp nhất mà người bán sẵn sàng chấp nhận (giá chào bán) cho cùng một tài sản. Chênh lệch giá mua và giá bán là một chỉ số quan trọng về tính thanh khoản của thị trường, vì nó thể hiện chi phí mua hoặc bán một tài sản trong một thị trường cụ thể.

Mức chênh lệch giá thầu hẹp hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn, vì điều đó có nghĩa là có sự khác biệt nhỏ hơn giữa giá mà người mua sẵn sàng trả và giá mà người bán sẵn sàng chấp nhận, đồng thời có ít ma sát hơn trên thị trường để thực hiện giao dịch. Mặt khác, chênh lệch giá mua-giá bán rộng hơn cho thấy tính thanh khoản thấp hơn, vì điều đó có nghĩa là có sự khác biệt lớn hơn giữa giá mà người mua và người bán sẵn sàng giao dịch và có thể khó tìm người mua hoặc người bán hơn tại hội chợ giá.

Chênh lệch giá thầu là một đặc điểm chung của thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ, và là một yếu tố quan trọng cần xem xét khi mua hoặc bán tài sản ở những thị trường này. Nó cũng có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm cung và cầu thị trường, khối lượng giao dịch và sự biến động.

Khối lượng

Khối lượng, trong bối cảnh thị trường tài chính, đề cập đến tổng số cổ phiếu, hợp đồng hoặc chứng khoán khác đã được giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định, chẳng hạn như một ngày hoặc một tuần. Khối lượng là một chỉ báo quan trọng về tính thanh khoản của thị trường, vì nó cung cấp thông tin về mức độ hoạt động và số lượng người mua và người bán tham gia vào thị trường.

Khối lượng giao dịch cao thường cho thấy tính thanh khoản cao hơn, vì nó cho thấy rằng có nhiều người mua và người bán sẵn sàng giao dịch ở một mức giá nhất định. Khối lượng giao dịch cao cũng có thể dẫn đến chênh lệch giá mua-giá bán thấp hơn, vì có nhiều người tham gia thị trường sẵn sàng mua và bán ở mức giá tương tự. Mặt khác, khối lượng giao dịch thấp có thể cho thấy tính thanh khoản thấp hơn, vì có ít người mua và người bán hơn trên thị trường và việc tìm đối tác để giao dịch có thể khó khăn hơn.

Khối lượng có thể được đo bằng các số liệu khác nhau, tùy thuộc vào loại chứng khoán hoặc tài sản được giao dịch. Ví dụ: trên thị trường chứng khoán, khối lượng thường được đo bằng số lượng cổ phiếu được giao dịch, trong khi ở thị trường kỳ hạn, khối lượng được đo bằng số lượng hợp đồng được giao dịch. Khối lượng cũng có thể được chia nhỏ theo trao đổi, theo chứng khoán riêng lẻ hoặc theo khoảng thời gian, cung cấp cái nhìn chi tiết hơn về hoạt động thị trường.

Tỉ lệ hiện tại

Tỷ lệ hiện tại là tỷ lệ thanh khoản đo lường khả năng thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty bằng tài sản ngắn hạn của công ty. Nó được tính bằng cách chia tài sản hiện tại của công ty cho các khoản nợ hiện tại. Tỷ lệ hiện tại là một số liệu quan trọng được sử dụng trong phân tích thanh khoản kế toán để đánh giá tình hình tài chính của công ty và khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.

Tỷ lệ hiện tại cao hơn cho thấy công ty có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn cao hơn và do đó rủi ro vỡ nợ thấp hơn. Tỷ lệ hiện tại thấp hơn cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của mình và có thể có nguy cơ vỡ nợ cao hơn.

Tuy nhiên, tỷ lệ hiện tại chỉ là một trong nhiều tỷ lệ tài chính được sử dụng để đánh giá tính thanh khoản của công ty và không nên sử dụng riêng nó để đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư và nhà phân tích thường xem xét một loạt các tỷ lệ tài chính và các yếu tố khác khi đánh giá tiềm năng đầu tư và sức khỏe tài chính của công ty.

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động là tỷ lệ thanh khoản đo lường khả năng tạo tiền mặt từ hoạt động của công ty để trang trải chi phí hoạt động hàng ngày. Nó được tính bằng cách chia dòng tiền hoạt động của công ty cho các khoản nợ hiện tại của công ty. Tỷ lệ dòng tiền hoạt động là một thước đo quan trọng được sử dụng trong phân tích thanh khoản hoạt động để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu tiền mặt ngắn hạn của công ty.

Tỷ lệ dòng tiền hoạt động cao hơn cho thấy công ty đang tạo ra nhiều tiền mặt hơn từ hoạt động của mình, điều đó có nghĩa là công ty có nhiều tiền mặt hơn để trang trải chi phí hàng ngày. Điều này cho thấy tính thanh khoản hoạt động cao hơn và rủi ro gặp phải các vấn đề về dòng tiền ngắn hạn thấp hơn. Tỷ lệ dòng tiền hoạt động thấp hơn cho thấy công ty có thể gặp khó khăn trong việc tạo ra đủ tiền mặt từ hoạt động kinh doanh để trang trải các chi phí ngắn hạn.

Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là không nên sử dụng riêng tỷ lệ dòng tiền hoạt động để đưa ra quyết định đầu tư. Các nhà đầu tư và nhà phân tích thường xem xét một loạt các tỷ lệ tài chính và các yếu tố khác khi đánh giá tiềm năng đầu tư và sức khỏe tài chính của công ty. Ngoài ra, tỷ lệ dòng tiền hoạt động có thể ít liên quan hơn đối với các công ty có mô hình dòng tiền khác nhau, chẳng hạn như những công ty có chi phí vốn cao hoặc những công ty trong các ngành có tính thời vụ cao.

Ví dụ thanh khoản

Một ví dụ về tính thanh khoản trong thực tế là một công ty cần thanh toán các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, chẳng hạn như nhà cung cấp hoặc chủ nợ. Nếu công ty không có đủ tiền mặt hoặc tài sản lưu động để trang trải các nghĩa vụ này, thì công ty có thể cần phải bán một số tài sản của mình một cách nhanh chóng, điều này có thể dẫn đến mất giá trị.

Ví dụ: giả sử một chủ doanh nghiệp nhỏ đang cần gấp tiền mặt để thanh toán cho các nhà cung cấp đang đe dọa ngừng cung cấp nguyên liệu thô cho sản xuất. Doanh nghiệp có 10.000 USD tiền mặt và 20.000 USD trong các khoản phải thu khách hàng sẽ thu được trong tháng tới và 30.000 USD hàng tồn kho. Doanh nghiệp cũng có 15.000 đô la nợ ngắn hạn, bao gồm các khoản phải trả cho nhà cung cấp.

Chủ doanh nghiệp tính toán tỷ lệ hiện tại và thấy rằng nó là 1,33 (tài sản lưu động chia cho nợ ngắn hạn). Điều này có nghĩa là doanh nghiệp có đủ tài sản lưu động để thanh toán các khoản nợ hiện tại. Tuy nhiên, để đảm bảo có đủ tiền mặt để thanh toán cho nhà cung cấp, chủ doanh nghiệp quyết định bán một số hàng tồn kho. Chủ sở hữu quản lý để bán hàng tồn kho trị giá 10.000 USD một cách nhanh chóng, tạo ra tiền mặt cần thiết để thanh toán cho các nhà cung cấp.

Trong ví dụ này, tính thanh khoản của doanh nghiệp đã được kiểm tra bằng một vấn đề về dòng tiền ngắn hạn, nhưng chủ sở hữu doanh nghiệp đã có thể hành động để duy trì tính thanh khoản và tránh vỡ nợ đối với các nghĩa vụ ngắn hạn của mình. Bằng cách giám sát tính thanh khoản và thực hiện hành động thích hợp khi cần thiết, các công ty có thể duy trì sức khỏe tài chính và tránh những khó khăn nghiêm trọng về tài chính.

Lời kết

Thanh khoản là một khía cạnh quan trọng của quản lý tài chính cho các doanh nghiệp và cá nhân. Nó đề cập đến khả năng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt một cách nhanh chóng để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính ngắn hạn hoặc tận dụng các cơ hội đầu tư. Có nhiều loại thanh khoản khác nhau, bao gồm thanh khoản thị trường, thanh khoản tài trợ, thanh khoản tài sản, thanh khoản kế toán và thanh khoản hoạt động, mỗi loại cung cấp những hiểu biết khác nhau về vị thế thanh khoản của một thực thể. Bằng cách giám sát tính thanh khoản và thực hiện hành động thích hợp khi cần thiết, các công ty và cá nhân có thể duy trì tình hình tài chính lành mạnh và tránh những khó khăn tài chính nghiêm trọng.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt