PEST là gì?

PEST là gì? Ứng dụng PEST trong kinh doanh 

4.8/5 - (9 bình chọn)

Mô hình PEST là gì? PEST là một công cụ phân tích hữu ích được nhiều công ty sử dụng. Mục đích chính của mô hình này là giúp các công ty xác định các yếu tố khách quan bên ngoài công ty, chẳng hạn như các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội và sự thay đổi công nghệ. Vậy PEST là gì? Các yếu tố có trong mô hình PEST? Để biết thêm thông tin về mô hình này, cùng Johnson’s Blog tìm hiểu bài viết dưới đây

PEST là gì?

PEST là một khuôn khổ được sử dụng trong phân tích chiến lược để đánh giá các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể ảnh hưởng đến một tổ chức. Nó là viết tắt của các yếu tố Chính trị, Kinh tế, Xã hội và Công nghệ.

PEST bao gồm 4 yếu tố:

 • Các yếu tố chính trị đề cập đến ảnh hưởng của các chính sách, luật pháp và quy định của chính phủ đối với các doanh nghiệp. Những yếu tố này có thể bao gồm chính sách thuế, quy định thương mại và ổn định chính trị.
 • Các yếu tố kinh tế bao gồm các điều kiện kinh tế vĩ mô như lãi suất, lạm phát, tỷ giá hối đoái và tăng trưởng kinh tế. Những yếu tố này có thể có tác động đáng kể đến nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ và lợi nhuận của doanh nghiệp.
 • Các yếu tố xã hội đề cập đến các xu hướng văn hóa, nhân khẩu học và xã hội có thể ảnh hưởng đến hành vi và sở thích của người tiêu dùng. Những yếu tố này có thể bao gồm nhân khẩu học dân số, thay đổi lối sống và thái độ xã hội.
 • Yếu tố công nghệ đề cập đến tác động của công nghệ mới đối với doanh nghiệp và ngành. Những yếu tố này có thể bao gồm những tiến bộ trong tự động hóa, phân tích dữ liệu và công nghệ truyền thông.

Bằng cách phân tích bốn yếu tố này, các tổ chức có thể hiểu rõ hơn về môi trường bên ngoài nơi họ hoạt động và xác định các cơ hội cũng như mối đe dọa có thể phát sinh.

>>>Xem thêm: Các bước lập kế hoạch kinh doanh một cách chuyên nghiệp, bài bản 

Tìm hiểu các yếu tố có trong mô hình PEST

Yếu tố chính trị và luật pháp (Political)

Hoạt động kinh doanh phải tuân theo luật pháp và chính sách điều chỉnh hoạt động kinh doanh của công ty không phân biệt quốc gia hay khu vực, và là yếu tố có ảnh hưởng đáng kể đến mọi hoạt động kinh doanh của nhân tố.

Vậy các yếu tố môi trường chính trị và luật pháp mà các công ty thường tìm kiếm trong các công cụ PEST là gì?

Các yếu tố chính trị là một trong bốn loại yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài trong khuôn khổ PEST. Các yếu tố này đề cập đến ảnh hưởng của các chính sách, luật pháp và quy định của chính phủ đối với doanh nghiệp. Một số ví dụ về các yếu tố chính trị là:

 • Sự ổn định của chính phủ: Sự ổn định của chính phủ có thể có tác động đáng kể đến các doanh nghiệp hoạt động trong một quốc gia. Sự bất ổn có thể tạo ra sự không chắc chắn, có thể ngăn cản các nhà đầu tư và gây hại cho doanh nghiệp.
 • Chính sách thuế: Các chính sách thuế như thuế suất doanh nghiệp, thuế suất thuế thu nhập và thuế bán hàng có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Các quy định về thương mại: Các quy định về thương mại, chẳng hạn như thuế quan và hạn ngạch, có thể ảnh hưởng đến khả năng thâm nhập thị trường mới cũng như giao dịch hàng hóa và dịch vụ của các doanh nghiệp quốc tế.
 • Luật lao động: Luật lao động, chẳng hạn như luật về mức lương tối thiểu, quy định về việc làm và các tiêu chuẩn về sức khỏe và an toàn, có thể ảnh hưởng đến hoạt động và chi phí của doanh nghiệp.
 • Các quy định về môi trường: Các quy định về môi trường, chẳng hạn như tiêu chuẩn phát thải và quy định về xử lý chất thải, có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và thực hành bền vững.
 • Rủi ro chính trị: Rủi ro chính trị đề cập đến tác động tiêu cực tiềm ẩn đối với doanh nghiệp do bất ổn chính trị, khủng bố và chiến tranh.

Bằng cách phân tích các yếu tố chính trị, các doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về bối cảnh chính trị mà họ hoạt động và xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn.

>>>Xem thêm: Ma trận Ansoff là gì? Các chiến lược và công dụng của ma trận Ansoff

 Yếu tố kinh tế (Economic)

Yếu tố kinh tế là một trong bốn loại yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài trong khuôn khổ PEST. Những yếu tố này đề cập đến các điều kiện kinh tế rộng lớn hơn có thể ảnh hưởng đến hoạt động, tăng trưởng và lợi nhuận của doanh nghiệp. Một số ví dụ về các yếu tố kinh tế là:

 • Tăng trưởng kinh tế: Sự tăng trưởng chung của nền kinh tế có thể tác động đến nhu cầu của doanh nghiệp đối với hàng hóa và dịch vụ, lợi nhuận và cơ hội đầu tư.
 •  Lạm phát: Lạm phát đề cập đến sự gia tăng chung của giá cả theo thời gian, có thể ảnh hưởng đến chi phí và giá cả hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Lãi suất: Lãi suất có thể ảnh hưởng đến chi phí vay, đầu tư và chi tiêu của người tiêu dùng của doanh nghiệp.
 • Tỷ giá hối đoái: Tỷ giá hối đoái đề cập đến giá trị của một loại tiền tệ so với một loại tiền tệ khác, có thể ảnh hưởng đến thương mại và đầu tư quốc tế của doanh nghiệp.
 • Tỷ lệ thất nghiệp: Tỷ lệ thất nghiệp có thể ảnh hưởng đến chi phí lao động của doanh nghiệp, chi tiêu của người tiêu dùng và nhu cầu về hàng hóa và dịch vụ.
 • Niềm tin của người tiêu dùng: Niềm tin của người tiêu dùng đề cập đến tình cảm và triển vọng tổng thể của người tiêu dùng đối với nền kinh tế, có thể ảnh hưởng đến doanh số bán hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp.

Xem thêm: Chiến lược Đại dương xanh là gì? Thời điểm thích hợp để điều chỉnh

Yếu tố xã hội (Social)

Yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến các công cụ PEST là văn hóa xã hội. Mỗi quốc gia, khu vực, khu vực và địa điểm có những đặc điểm văn hóa xã hội độc đáo ảnh hưởng mạnh mẽ đến xu hướng, hành vi và mong muốn của người tiêu dùng.

Văn hóa tâm linh và văn hóa lâu đời nói riêng được nhà nước bảo vệ rất chặt chẽ và rộng rãi, dễ nhận thấy nhất là ở những vùng muốn thâm nhập thị trường.

Ở đây, các yếu tố xã hội cũng liên quan đến các yếu tố nhân khẩu học, xã hội học và tâm lý của người tiêu dùng, chẳng hạn như tỷ lệ phân bố theo tuổi, tỷ lệ sinh và xu hướng hành vi của con người.

Những yếu tố này đề cập đến các xu hướng xã hội rộng lớn hơn và các giá trị văn hóa có thể tác động đến hoạt động và thành công của doanh nghiệp. Một số ví dụ về các yếu tố xã hội là:

 • Nhân khẩu học: Nhân khẩu học như tuổi tác, giới tính, thu nhập và giáo dục có thể tác động đến thị trường mục tiêu của doanh nghiệp và hành vi của người tiêu dùng.
 • Xu hướng văn hóa: Các xu hướng văn hóa như thời trang, âm nhạc và sở thích ẩm thực có thể tác động đến chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Sức khỏe và sức khỏe: Các xu hướng về sức khỏe và sức khỏe như thực phẩm hữu cơ và thể dục có thể tác động đến các chiến lược tiếp thị và phát triển sản phẩm của doanh nghiệp.
 • Thay đổi lối sống: Những thay đổi trong mô hình lối sống như cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đô thị hóa và hộ gia đình một người có thể tác động đến các sản phẩm và dịch vụ của doanh nghiệp.
 • Thái độ và giá trị: Các thái độ và giá trị như bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và chủ nghĩa tiêu dùng có đạo đức có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.
 • Hiểu biết về công nghệ: Mức độ hiểu biết về công nghệ của người tiêu dùng có thể ảnh hưởng đến việc các doanh nghiệp áp dụng các công nghệ mới và chiến lược tiếp thị kỹ thuật số.

Yếu tố công nghệ, kỹ thuật (Technological)

Nếu doanh nghiệp của bạn không cập nhật kịp thời những tiến bộ công nghệ mới nhất để tồn tại và phát triển bền vững về lâu dài, doanh nghiệp của bạn có thể bị tụt hậu hoặc bị “đá bay” khỏi thị trường.

Nếu những tiến bộ công nghệ trong sản xuất ngày càng được cải thiện, các đối thủ của bạn đang đi trước bạn rất nhiều về khả năng sản xuất số lượng sản phẩm gấp 3-5 lần bạn, do đó mang lại nhiều sản phẩm hơn cho những người tiêu dùng có thể cùng bán. Nhân viên được tiếp cận với các mô hình kinh doanh mới. Công nghệ mới có thể khiến nhân viên làm việc năng suất hơn công ty.

Những yếu tố này đề cập đến tác động của những tiến bộ công nghệ đối với hoạt động, quy trình và sản phẩm của doanh nghiệp. Một số ví dụ về các yếu tố công nghệ là:

 • Nghiên cứu và phát triển: Mức độ đầu tư vào nghiên cứu và phát triển có thể ảnh hưởng đến khả năng đổi mới và duy trì tính cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • Tự động hóa: Việc áp dụng các công nghệ tự động hóa như robot và trí tuệ nhân tạo có thể tác động đến chi phí lao động, năng suất và hiệu quả của doanh nghiệp.
 • Công nghệ truyền thông: Sự xuất hiện của các công nghệ truyền thông mới như mạng xã hội và nhắn tin nhanh có thể tác động đến các chiến lược tiếp thị và thu hút khách hàng của doanh nghiệp.
 • Bảo vệ tài sản trí tuệ: Mức độ bảo vệ tài sản trí tuệ có thể ảnh hưởng đến khả năng bảo vệ các đổi mới và công nghệ của doanh nghiệp.
 • Chuyển đổi kỹ thuật số: Việc chuyển đổi các quy trình và hoạt động kinh doanh thông qua việc áp dụng các công nghệ kỹ thuật số như điện toán đám mây và chuỗi khối có thể tác động đến hiệu quả và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
 • An ninh mạng: Mức độ đe dọa an ninh mạng và việc áp dụng các công nghệ an ninh mạng có thể ảnh hưởng đến danh tiếng và khả năng bảo vệ dữ liệu và tài sản của doanh nghiệp.

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về mô hình ASK và lợi ích của mô hình trong doanh nghiệp

Lợi ích của PEST

Khác với Mô hình SWOT, trong phân tích PEST, trọng tâm chỉ tập trung vào các yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như các quy định hiện tại và tương lai, thuế, các vấn đề chính trị, luật môi trường và luật lao động. Lợi ích của việc sử dụng phân tích PEST bao gồm:

 • Quan điểm toàn diện về môi trường bên ngoài: Phân tích PEST giúp các tổ chức có cái nhìn bao quát và toàn diện về môi trường bên ngoài bằng cách phân tích các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của họ.
 • Lập kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) tốt hơn: Phân tích PEST cho phép các tổ chức xác định các cơ hội và mối đe dọa tiềm ẩn trong môi trường bên ngoài và phát triển các chiến lược để tận dụng các cơ hội và giảm thiểu các mối đe dọa.
 • Ra quyết định sáng suốt: Phân tích PEST cung cấp cho các tổ chức thông tin và hiểu biết sâu sắc có thể giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về hoạt động, chiến lược và đầu tư của mình.
 • Cải thiện quản lý rủi ro: Phân tích PEST giúp các tổ chức xác định các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường bên ngoài và phát triển các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu chúng.
 • Lợi thế cạnh tranh: Phân tích PEST có thể giúp các tổ chức duy trì tính cạnh tranh bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu về ngành rộng hơn và bối cảnh cạnh tranh.
 • Nghiên cứu thị trường tốt hơn: Phân tích PEST có thể được sử dụng để thu thập thông tin về các yếu tố môi trường vĩ mô rộng hơn có thể tác động đến một thị trường hoặc ngành cụ thể, cải thiện nghiên cứu thị trường.

Phân tích PEST là một công cụ có giá trị có thể giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của họ và phát triển các chiến lược để duy trì tính cạnh tranh và thành công.

Hạn chế của PEST

Mặc dù phân tích PEST có thể cung cấp những hiểu biết có giá trị về các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể tác động đến một tổ chức, nhưng nó cũng có một số hạn chế. Một số hạn chế này bao gồm:

 • Thiếu tính cụ thể: Phân tích PEST cung cấp một cái nhìn bao quát về môi trường bên ngoài, có thể quá chung chung và thiếu tính cụ thể, gây khó khăn cho việc áp dụng vào các tình huống kinh doanh cụ thể.
 • Phân tích tĩnh: Phân tích PEST cung cấp ảnh chụp nhanh về môi trường bên ngoài tại một thời điểm cụ thể và không tính đến những thay đổi có thể xảy ra theo thời gian.
 • Quá chú trọng vào các yếu tố bên ngoài: Phân tích PEST chỉ tập trung vào các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài và không tính đến các yếu tố bên trong như văn hóa tổ chức, nguồn lực và khả năng.
 • Phân tích hạn chế về sự phụ thuộc lẫn nhau: Phân tích PEST không xem xét sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các yếu tố bên ngoài khác nhau, điều này có thể dẫn đến việc đơn giản hóa quá mức môi trường bên ngoài.
 • Sự phụ thuộc vào phán đoán chủ quan: Phân tích PEST dựa vào phán đoán chủ quan để giải thích các yếu tố bên ngoài và tác động tiềm tàng của chúng đối với tổ chức, có thể bị ảnh hưởng bởi thành kiến cá nhân và kiến thức hạn chế.

Cách phân tích PEST

Thực hiện theo các bước sau để phân tích PEST:

Xác định các yếu tố chính trị và pháp luật

Tiến hành nghiên cứu để xác định các luật hoặc chính sách ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Những yếu tố này có thể bao gồm:

 • Văn bản liên quan đến nguồn nguyên liệu hoặc sản phẩm (hạn ngạch nhập khẩu, thuế quan, trợ giá và trợ cấp, và các ưu đãi)
 • Văn bản liên quan đến nguồn nhân lực (thị thực, yêu cầu EEOC, yêu cầu vắc-xin)
 • Văn bản liên quan đến sản xuất, vận hành
 • Văn bản liên quan đến kế toán và tài chính (tăng thuế, giảm và khấu trừ,…)
 • Văn bản liên quan tiếp thị và nhu cầu của khách hàng (kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử, khuyến mại,..)

>>>Xem thêm: Hiểu và áp dụng nguyên lý 80 20 thế nào để đạt được hiệu quả cao nhất

Xác định các yếu tố kinh tế

Tiến hành nghiên cứu để xác định các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Những yếu tố này có thể bao gồm:

 • Các chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát, việc làm, niềm tin của người tiêu dùng, thu nhập và tiền lương.
 • Các chỉ số về tài chính, lãi suất.
 • Các chỉ số về tỷ lệ thất nghiệp và các biện pháp chống suy thoái kinh tế.
 • Các chỉ số về chuỗi cung ứng và thuế quan.
 • Các chỉ số về mức lương và việc làm để xem liệu bạn có cần tăng lương để thu hút nhân tài hay không.

>>>Xem thêm: Mô hình Kinh doanh Canvas là gì?

Xác định các yếu tố xã hội

Tiến hành nghiên cứu để xác định các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Những yếu tố này có thể bao gồm:

 • Nhận thức và nhân khẩu học của khách hàng hoặc thị trường mục tiêu. 
 • Phản hồi từ khách hàng về lý do họ mua và lý do họ trả lại hoặc hủy. 
 • Các yếu tố liên quan đến phân tích thị trường khu vực để hiểu khách hàng tiềm năng của bạn.

>>>Xem thêm: Mô hình chiến lược kinh doanh là gì? Thiết kế mô hình cho doanh nghiệp ra sao?

Xác định các yếu tố công nghệ

Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn làm việc trong ngành công nghệ, những yếu tố có thể bao gồm:

 • Ngôn ngữ lập trình và phương pháp lập trình mới có thể làm cho sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp nhanh hơn, chính xác hơn, cụ thể hơn.
 • Ứng dụng mới giúp cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ của doanh nghiệp theo nhiều cách khác nhau.
 • Công nghệ hoặc quy trình mới để làm cho sản phẩm của doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, thông minh hơn, rẻ hơn, thuận tiện hơn, dễ phân phối hơn.

>>>Xem thêm: Chiến lược là gì? Bí quyết hoạch định chiến lược doanh nghiệp

Các ứng dụng của phân tích PEST

Phân tích PEST là một công cụ hữu ích giúp các tổ chức xác định các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chiến lược và quá trình ra quyết định của họ. Một số ứng dụng phổ biến của phân tích PEST là:

 • Lập kế hoạch chiến lược: Phân tích PEST có thể giúp các tổ chức xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn trong môi trường bên ngoài và phát triển các chiến lược để giải quyết chúng.
 • Nghiên cứu thị trường: Phân tích PEST có thể được sử dụng để thu thập thông tin về các yếu tố môi trường vĩ mô rộng hơn có thể tác động đến một thị trường hoặc ngành cụ thể.
 • Phân tích đầu tư: Phân tích PEST có thể giúp các nhà đầu tư xác định các rủi ro và cơ hội tiềm ẩn trong môi trường bên ngoài và đưa ra các quyết định đầu tư sáng suốt.
 • Phát triển sản phẩm: Phân tích PEST có thể cung cấp thông tin chi tiết về xu hướng và sở thích của người tiêu dùng, cho phép các tổ chức phát triển sản phẩm đáp ứng nhu cầu thị trường.
 • Quản lý rủi ro: Phân tích PEST có thể giúp các tổ chức xác định các rủi ro tiềm ẩn trong môi trường bên ngoài và phát triển các chiến lược quản lý rủi ro để giảm thiểu chúng.
 • Phân tích cạnh tranh: Phân tích PEST có thể giúp các tổ chức hiểu rõ hơn về ngành và bối cảnh cạnh tranh, đồng thời phát triển các chiến lược để duy trì tính cạnh tranh.

Nhìn chung, phân tích PEST có thể là một công cụ hữu ích để các tổ chức hiểu rõ hơn về các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của họ và phát triển các chiến lược để duy trì tính cạnh tranh và thành công.

Lời kết

Phân tích PEST là một công cụ hữu ích để các tổ chức đánh giá các yếu tố môi trường vĩ mô bên ngoài có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, chiến lược và quá trình ra quyết định của họ. Bằng cách phân tích các yếu tố chính trị, kinh tế, xã hội và công nghệ có thể tác động đến hoạt động kinh doanh của mình, các tổ chức có thể có được cái nhìn toàn diện về môi trường bên ngoài và phát triển các chiến lược để tận dụng các cơ hội và giảm thiểu rủi ro. Qua bài viết này, Johnson’s Blog đã cung cấp thông tin về khái niệm PEST và các yếu tố cần thiết cho mô hình PEST. Hy vọng những thông tin trên hữu ích cho bạn. Nếu muốn biết thêm thông tin đừng ngại ngần liên hệ với chúng tôi.

Xem thêm: Mô hình quản lý dành cho doanh nghiệp

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt