Năng suất là gì?

Năng suất là gì? Phân loại, Công thức và Phương pháp

4.8/5 - (6 bình chọn)

Năng suất là gì? Năng suất là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp, tổ chức. Không những thế, đạt năng suất cao cũng được xem là thách thức đối với mỗi doanh nghiệp.  Làm sao để tăng năng suất trong doanh nghiệp hiệu quả? Cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết hơn qua nội dung bài viết dưới đây. 

Khái niệm năng suất là gì

Năng suất là thước đo hiệu quả mà các nguồn lực (chẳng hạn như thời gian, tiền bạc và lao động) được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó đề cập đến đầu ra hoặc kết quả đạt được trong mối quan hệ với đầu vào hoặc tài nguyên được sử dụng để tạo ra chúng.

Nói một cách đơn giản hơn, năng suất là thước đo mức độ bạn có thể hoàn thành với các nguồn lực sẵn có cho mình. Nó thường được biểu thị bằng tỷ lệ giữa đầu ra và đầu vào, chẳng hạn như số lượng công việc hoàn thành mỗi giờ hoặc doanh thu được tạo ra trên mỗi nhân viên.

Năng suất thường được tính toán bằng cách lấy sản lượng/giờ công hoặc ngày công. Việc tính toán sẽ tạo điều kiện cho chúng ta so sánh năng suất giữa các doanh nghiệp, các lĩnh vực và các nước khác nhau. Năng suất sẽ tăng lên khi sản lượng trong mỗi giờ công tăng. Các yếu tố làm tăng năng suất chính là việc sử dụng nguồn nhân lực có hiệu quả, khối lượng tư bản lớn hơn, đất đai nhiều hơn và tốt hơn. 

Năng suất rất quan trọng đối với các cá nhân, tổ chức và nền kinh tế vì nó có thể dẫn đến tăng sản lượng, lợi nhuận và tăng trưởng kinh tế. Bằng cách sử dụng các nguồn lực hiệu quả và hiệu quả hơn, các cá nhân và tổ chức có thể đạt được nhiều hơn với chi phí thấp hơn và cải thiện hiệu suất tổng thể của họ.

>>>Xem thêm: Hiệu suất là gì? Cách để doanh nghiệp nâng cao hiệu suất hiệu quả

Hiểu năng suất

Năng suất là một khái niệm phức tạp có thể được hiểu từ nhiều khía cạnh khác nhau. Dưới đây là một số yếu tố chính góp phần vào năng suất:

 • Hiệu quả: Năng suất có liên quan chặt chẽ với hiệu quả, đề cập đến cách sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đạt được mục tiêu. Việc sử dụng các nguồn lực càng hiệu quả thì sản lượng càng đạt năng suất cao.
 • Tỷ lệ đầu ra/đầu vào: Năng suất thường được đo bằng tỷ lệ giữa đầu ra và đầu vào. Ví dụ, số lượng sản phẩm được sản xuất trên mỗi giờ lao động hoặc số doanh thu được tạo ra trên mỗi đô la đầu tư.
 • Quản lý thời gian: Quản lý thời gian hiệu quả là một yếu tố quan trọng trong năng suất. Bằng cách ưu tiên các nhiệm vụ và giảm thiểu phiền nhiễu, các cá nhân và tổ chức có thể tối đa hóa khối lượng công việc họ hoàn thành trong một khoảng thời gian nhất định.
 • Kỹ năng và Kiến thức: Năng suất cũng bị ảnh hưởng bởi kỹ năng và kiến thức của những người liên quan. Những người lao động lành nghề có khả năng tiếp cận với công nghệ và thông tin mới nhất thường có thể hoàn thành nhiều việc hơn những người thiếu những nguồn lực này.
 • Động lực: Động lực là một yếu tố quan trọng khác trong năng suất. Những người có động lực để đạt được mục tiêu của họ có nhiều khả năng làm việc hiệu quả hơn và tìm ra các giải pháp sáng tạo cho các vấn đề.
 • Môi trường làm việc: Môi trường vật chất và xã hội nơi công việc diễn ra cũng có thể ảnh hưởng đến năng suất. Một không gian làm việc thoải mái và được trang bị tốt với các tương tác xã hội tích cực có thể dẫn đến năng suất cao hơn.

4 Loại Đo lường Năng suất

Có một số loại thước đo năng suất, nhưng bốn loại được sử dụng phổ biến nhất là:

 • Năng suất lao động: Thước đo này tính toán lượng đầu ra được tạo ra trên một đơn vị lao động đầu vào, chẳng hạn như số lượng sản phẩm được tạo ra trên một giờ lao động hoặc doanh thu tạo ra trên mỗi lao động.
 • Năng suất vốn: Biện pháp này tính toán lượng đầu ra được tạo ra trên một đơn vị vốn đầu vào, chẳng hạn như lượng doanh thu được tạo ra trên mỗi đô la đầu tư vào máy móc và thiết bị.
 • Năng suất nhân tố tổng hợp: Thước đo này tính toán lượng đầu ra được tạo ra trên một đơn vị của tất cả các yếu tố đầu vào, bao gồm lao động, vốn và các nguồn lực khác như năng lượng và vật liệu.
 • Năng suất đa yếu tố: Phép đo này tương tự như năng suất các yếu tố tổng hợp nhưng tập trung cụ thể vào năng suất của một nhóm yếu tố đầu vào cụ thể, chẳng hạn như lao động và vốn. Nó được sử dụng để phân tích hiệu quả của một khía cạnh cụ thể của sản xuất.

Năng suất lao động

Năng suất lao động là thước đo mức độ hiệu quả của lao động được sử dụng để sản xuất ra hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó thường được tính bằng tỷ lệ giữa sản lượng và số giờ làm việc của nhân viên. Ví dụ, một công ty có thể tính năng suất lao động bằng cách chia tổng số sản phẩm sản xuất ra cho tổng số giờ làm việc của tất cả nhân viên.

Năng suất lao động là một thước đo quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó có thể giúp họ xác định các cơ hội để nâng cao hiệu quả và giảm chi phí. Bằng cách tăng năng suất lao động, doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều sản lượng hơn với cùng một lượng lao động đầu vào, hoặc sản xuất cùng một sản lượng với số giờ lao động ít hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Nâng cao năng suất lao động có thể đạt được thông qua các phương pháp khác nhau như:

 • Tự động hóa và công nghệ để giảm lao động thủ công và tăng tốc quy trình
 • Các chương trình đào tạo và phát triển nhằm nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên
 • Các chương trình khuyến khích để thúc đẩy nhân viên làm việc năng suất và hiệu quả hơn
 • Các sáng kiến cải tiến quy trình để loại bỏ các nhiệm vụ lãng phí hoặc dư thừa và hợp lý hóa quy trình công việc
 • Tối ưu hóa nơi làm việc để tạo ra một môi trường làm việc tiện lợi và thoải mái hơn nhằm thúc đẩy năng suất và giảm thời gian chết.

Năng suất vốn

Năng suất vốn là thước đo mức độ hiệu quả của vốn được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó thường được tính bằng tỷ lệ sản lượng so với số vốn đầu tư vào quá trình sản xuất. Ví dụ, một công ty có thể tính năng suất vốn bằng cách chia tổng doanh thu tạo ra cho tổng số tiền đầu tư vào máy móc và thiết bị.

Năng suất vốn là một thước đo quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó có thể giúp họ xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả của các khoản đầu tư vốn của họ. Bằng cách tăng năng suất vốn, doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều đầu ra hơn với cùng một lượng vốn đầu vào hoặc tạo ra cùng một đầu ra với ít vốn hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Cải thiện năng suất vốn có thể đạt được thông qua các phương pháp khác nhau như:

 • Nâng cấp thiết bị, máy móc để nâng cao hiệu quả và giảm thời gian dừng máy
 • Thực hiện các nguyên tắc sản xuất tinh gọn để tối ưu hóa quy trình sản xuất và giảm lãng phí
 • Thuê ngoài các hoạt động không cốt lõi để giải phóng vốn cho các khoản đầu tư hiệu quả hơn
 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có
 • Áp dụng công nghệ mới để giảm chi phí và nâng cao chất lượng.

Tổng năng suất nhân tố

Năng suất nhân tố tổng hợp là thước đo mức độ hiệu quả của tất cả các yếu tố đầu vào, bao gồm lao động, vốn và các nguồn lực khác, được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó thường được tính bằng tỷ lệ đầu ra trên tổng lượng đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất. Ví dụ: một công ty có thể tính tổng năng suất nhân tố bằng cách chia tổng doanh thu được tạo ra cho tổng chi phí của tất cả các yếu tố đầu vào, bao gồm lao động, vốn, năng lượng và vật liệu.

Năng suất nhân tố tổng hợp là một thước đo quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó có thể giúp họ xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả tổng thể của quy trình sản xuất. Bằng cách tăng năng suất nhân tố tổng hợp, doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều đầu ra hơn với cùng một lượng đầu vào hoặc tạo ra cùng một đầu ra với ít đầu vào hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Cải thiện năng suất nhân tố tổng hợp có thể đạt được thông qua các phương pháp khác nhau như:

 • Thực hiện cải tiến quy trình để tối ưu hóa việc sử dụng tất cả các yếu tố đầu vào trong quy trình sản xuất
 • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để phát triển sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có
 • Áp dụng công nghệ mới để giảm chi phí và nâng cao chất lượng
 • Nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên để nâng cao hiệu quả của đầu vào lao động
 • Phát triển các thực hành sản xuất bền vững để giảm sử dụng năng lượng và vật liệu.

Năng suất đa yếu tố

Năng suất đa yếu tố là thước đo mức độ hiệu quả của một nhóm đầu vào cụ thể, chẳng hạn như lao động và vốn, được sử dụng để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó tương tự như năng suất nhân tố tổng hợp, nhưng nó tập trung đặc biệt vào năng suất của một nhóm yếu tố đầu vào cụ thể. Ví dụ: một công ty có thể tính toán năng suất đa yếu tố bằng cách chia tổng doanh thu được tạo ra cho tổng chi phí lao động và vốn đầu vào.

Năng suất đa yếu tố là một thước đo quan trọng đối với các doanh nghiệp vì nó có thể giúp họ xác định các cơ hội để cải thiện hiệu quả của một khía cạnh cụ thể trong quy trình sản xuất của họ. Bằng cách tăng năng suất đa yếu tố, các doanh nghiệp có thể tạo ra nhiều đầu ra hơn với cùng một lượng lao động và vốn đầu vào, hoặc tạo ra cùng một đầu ra với ít đầu vào lao động và vốn hơn. Điều này có thể dẫn đến tăng lợi nhuận và khả năng cạnh tranh.

Cải thiện năng suất đa yếu tố có thể đạt được thông qua các phương pháp khác nhau như:

 • Thực hiện cải tiến quy trình để tối ưu hóa việc sử dụng lao động và vốn đầu vào trong quá trình sản xuất
 • Nâng cao kỹ năng và kiến thức của nhân viên để nâng cao hiệu quả của đầu vào lao động
 • Nâng cấp trang thiết bị, máy móc để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu vào
 • Thực hiện các chương trình khuyến khích để thúc đẩy nhân viên làm việc năng suất và hiệu quả hơn
 • Thuê ngoài các hoạt động không cốt lõi để giải phóng lao động và vốn đầu vào cho các hoạt động đầu tư hiệu quả hơn.

Cách tính năng suất

Phương pháp tính năng suất phụ thuộc vào loại năng suất được đo lường. Dưới đây là một số ví dụ về cách tính các loại năng suất khác nhau:

Năng suất lao động

Năng suất lao động = Sản lượng / Số giờ làm việc

Ví dụ: nếu một công ty sản xuất 100 đơn vị sản phẩm trong một tuần và nhân viên của công ty làm việc tổng cộng 500 giờ trong tuần đó, thì năng suất lao động sẽ là:

Năng suất Lao động = 100 / 500 = 0,2 đơn vị mỗi giờ

Năng suất vốn

Năng suất vốn được tính bằng tỷ lệ giữa sản lượng với số vốn đầu tư vào quá trình sản xuất. Công thức cho năng suất vốn là:

Năng suất vốn = Sản lượng / Vốn đầu tư

Ví dụ: nếu một công ty tạo ra doanh thu 1 triệu đô la với khoản đầu tư vốn là 500.000 đô la, năng suất vốn sẽ là:

Năng suất vốn = 1.000.000 đô la / 500.000 đô la = 2 đơn vị sản lượng trên mỗi đô la đầu tư vốn

Năng suất nhân tố tổng hợp

Năng suất nhân tố tổng hợp được tính bằng tỷ lệ giữa đầu ra trên tổng lượng đầu vào được sử dụng trong quá trình sản xuất. Công thức tính năng suất nhân tố tổng hợp là:

Năng suất nhân tố tổng hợp = Đầu ra / (Lao động + Vốn + Đầu vào khác)

Ví dụ: nếu một công ty tạo ra doanh thu 1 triệu đô la bằng cách sử dụng chi phí lao động là 200.000 đô la, chi phí vốn là 300.000 đô la và các yếu tố đầu vào khác có chi phí là 100.000 đô la, thì tổng năng suất nhân tố sẽ là:

Năng suất nhân tố tổng = $1.000.000 / ($200.000 + $300.000 + $100.000) = 2,5 đơn vị đầu ra trên mỗi đô la đầu vào

Năng suất đa yếu tố

Năng suất đa yếu tố được tính bằng tỷ lệ giữa đầu ra với một nhóm yếu tố đầu vào cụ thể, chẳng hạn như lao động và vốn. Công thức cho năng suất đa yếu tố là:

Năng suất đa yếu tố = Sản lượng / (Lao động + Vốn)

Ví dụ: nếu một công ty tạo ra doanh thu 1 triệu đô la bằng cách sử dụng chi phí lao động là 200.000 đô la và chi phí vốn là 300.000 đô la, thì năng suất đa yếu tố sẽ là:

Năng suất đa yếu tố = $1.000.000 / ($200.000 + $300.000) = 2,5 đơn vị đầu ra trên mỗi đô la lao động và vốn đầu vào

Trong mọi trường hợp, kết quả có thể được hiểu là lượng đầu ra được tạo ra trên một đơn vị đầu vào, có thể giúp doanh nghiệp đánh giá hiệu quả và xác định các cơ hội cải tiến.

Làm thế nào bạn có thể cải thiện năng suất cá nhân?

Cải thiện năng suất cá nhân có thể giúp các cá nhân hoàn thành nhiều việc hơn trong thời gian ngắn hơn, giảm căng thẳng và tăng sự hài lòng tổng thể với công việc và cuộc sống. Dưới đây là một số mẹo về cách cải thiện năng suất cá nhân:

 • Đặt mục tiêu rõ ràng: Xác định các mục tiêu cụ thể, có thể đo lường được và có thể đạt được cho những gì bạn muốn hoàn thành trong một ngày, tuần hoặc tháng nhất định.
 • Ưu tiên các nhiệm vụ: Xác định các nhiệm vụ quan trọng và cấp bách nhất và ưu tiên chúng cho phù hợp. Điều này có thể giúp đảm bảo rằng bạn tập trung vào công việc quan trọng nhất trước tiên.
 • Quản lý thời gian hiệu quả: Sử dụng các kỹ thuật quản lý thời gian như kỹ thuật Pomodoro, chặn thời gian hoặc tạo lịch trình để giúp bạn đi đúng hướng và tránh bị phân tâm.
 • Giảm thiểu phiền nhiễu: Hạn chế gián đoạn và phiền nhiễu bằng cách tắt thông báo, đóng các tab hoặc ứng dụng không cần thiết và tạo không gian làm việc yên tĩnh.
 • Nghỉ giải lao: Hãy nghỉ giải lao thường xuyên để nghỉ ngơi và nạp lại năng lượng cho bạn. Điều này có thể giúp bạn tập trung và tránh bị kiệt sức.
 • Ủy quyền nhiệm vụ: Ủy quyền nhiệm vụ cho người khác khi thích hợp để giải phóng thời gian của bạn cho công việc quan trọng hơn.
 • Cải thiện kỹ năng: Dành thời gian để cải thiện kỹ năng và kiến thức của bạn thông qua việc đọc, đào tạo hoặc kết nối mạng. Điều này có thể giúp bạn làm việc năng suất và hiệu quả hơn.
 • Thực hành chăm sóc bản thân: Ưu tiên các hoạt động chăm sóc bản thân như tập thể dục, thiền và ăn uống lành mạnh để duy trì sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn.

Bằng cách thực hiện các chiến lược này, các cá nhân có thể cải thiện năng suất cá nhân và đạt được mục tiêu hiệu quả hơn.

Ý nghĩa của năng suất trong công việc 

Đảm bảo năng suất tại nơi làm việc cao là điều đóng vai trò quan trọng để giúp công ty của bạn nhằm giảm chi phí cũng như hỗ trợ mở rộng hoạt động trong thời kỳ cạnh tranh. Có thể hiểu những nguyên nhân phổ biến từ hiệu quả công việc thấp, bạn có thể hợp lý hóa hoạt động kinh doanh hay thúc đẩy tinh thần làm việc cao từ lực lượng lao động của mình.

>>>Xem thêm: KPI là gì? Làm sao để xây dựng KPI hiệu quả

Kiểm soát và quản lý năng suất

Khi thực hiện đo lường năng suất làm việc, doanh nghiệp sẽ thuận tiện hơn trong việc kiểm soát và quản lý năng suất làm việc của từng nhóm hay từng cá nhân người lao động. Từ đó, người quản lý sẽ có những đánh giá cũng như nhận xét hiệu quả làm việc. Những kết quả này sẽ được xem xét một cách tổng quan đối với mỗi bộ phận trong toàn doanh nghiệp hay cụ thể trong từng ngành nghề, lĩnh vực.

>>>Xem thêm: Top 6 Phần mềm KPI miễn phí hiệu quả cho doanh nghiệp

Tạo cơ hội phát triển

Việc đo lường năng suất lao động còn là cách mà các doanh nghiệp thực hiện nhằm tìm ra cơ hội mới. Bên cạnh đó, việc so sánh mức độ cạnh tranh giữa các công ty trong từng lĩnh vực khác nhau. Từ đó, người quản lý có thể kịp thời đưa ra những định hướng đúng đắn hay đổi mới những biện pháp nhằm nâng cao năng suất hiệu quả và nhanh chóng. 

>>>Xem thêm: Khái niệm, mục tiêu và phương pháp quản lý sản xuất hiệu quả

Chính sách đãi ngộ 

Đo lường năng xuất được xem là tiền đề cho các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng chính sách đãi ngộ thích với với nguồn lao động của mình. Đảm bảo được tính công bằng, khách quan từ việc xử phạt cho đến khen thưởng. Chính vì vậy, đo lường năng suất được xem là nhiệm vụ bắt buộc cần có trong mỗi doanh nghiệp. 

>>>Xem thêm: OEE là gì? Công thức tính OEE? Ví dụ tính OEE

Giảm thiểu chi phí không cần thiết

Nâng cao năng suất lao động cũng là cách để doanh nghiệp tránh lãng phí nguồn ngân sách. Chúng ta có thể dựa trên các báo cáo cụ thể, nhằm phát hiện những công việc và khoản chi bất hợp lý. Từ đó điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo sự hài lòng giữa các bên liên quan với nhau. Đồng thời năng suất cũng góp phần hỗ trợ ban lãnh đạo trong việc mở rộng và nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. 

>>>Xem thêm: Phần mềm quản lý sản xuất là gì?

Các phương pháp tăng năng suất trong doanh nghiệp

Năng suất là một trong những yếu tố quan trọng trong mỗi doanh nghiệp, để đạt được kết quả cao. Dưới đây là những phương pháp tăng năng suất mà bất kỳ một tổ chức/doanh nghiệp nào cũng nên nắm vững.

Lên kế hoạch marketing cụ thể

Để có thể quản lý hiệu quả hoạt động tiếp thị mà vẫn đáp ứng kịp thời mọi hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp, bạn cần lên kế hoạch marketing cụ thể. Nói một cách đơn giản hơn việc lên kế hoạch marketing trong một thời kỳ nhất định có thể là một tháng, một năm,… hoặc ít hơn. Điều này sẽ giúp doanh nghiệp phát triển theo đúng hướng và đạt năng suất cao. 

>>>Xem thêm: Vì sao nên học quản lý sản xuất?

Sử dụng công cụ tự động hóa

Tự động hóa mọi công việc thông thường có thể nâng cao năng suất đáng kể nếu bạn thực hiện đúng cách. Tốt hơn, mỗi doanh nghiệp/tổ chức nên sử dụng phần mềm tự động hóa với mức chi phí giá rẻ. Điều này sẽ giúp nhà quản lý xử lý và kiểm soát quy trình kinh doanh trở nên thuận lợi và đơn giản hơn.

>>>Xem thêm: Khám phá Mô hình 5m trong xác định nguồn lực của doanh nghiệp

Thường xuyên xem lại quy trình làm việc của bạn

Thường xuyên xem lại quy trình làm việc giúp các nhà quản lý xác định những mọi hoạt động kinh doanh đang diễn ra. Làm như vậy, người quản lý nhanh chóng phát hiện ra những điểm bất thường trong quy trình kinh doanh và kịp thời đề xuất cách giải quyết. 

>>>Xem thêm: Tìm hiểu về Giáo trình Quản trị Doanh nghiệp 

Ghi nhận và khen thưởng nhân viên của doanh nghiệp

Công nhân và khen thưởng nhân viên hoàn thành xuất sắc công việc của họ cũng là điều mà các tổ chức/doanh nghiệp quan tâm. Điều này sẽ giúp thúc đẩy tinh thần làm việc và hiếm nhân lực làm việc chăm chỉ hơn. 

Đồng thời, việc khen thưởng sẽ tạo động lực và truyền cảm hứng cho những người khác làm việc hiệu quả hơn. 

>>>Xem thêm: Kế toán quản trị là gì? Mục tiêu của kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Lời kết

Năng suất là đại lượng đo lường hiệu quả sản xuất hoặc công việc, được tính bằng cách chia tổng sản phẩm hoặc dịch vụ được sản xuất bởi tổng số giờ lao động hoặc tài nguyên sử dụng. Nó là yếu tố quan trọng trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia và đóng vai trò quan trọng trong đánh giá hiệu suất của các doanh nghiệp và tổ chức. Cải thiện năng suất có thể giúp tăng cường lợi nhuận, giảm chi phí và cải thiện chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Trên đây là bài viết Năng suất là gì? Các phương pháp tăng năng suất trong doanh nghiệp. Chắc hẳn nội dung bài viết trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn cho câu hỏi trên. Nếu bạn có thắc mắc hãy liên hệ ngay với Johnson’s Blog để được hỗ trợ.

 

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt