Mô hình quản lý thay đổi của Lewin

Mô hình Quản lý Thay đổi của Lewin

5/5 - (2 bình chọn)

Sự phát triển của tổ chức phụ thuộc rất nhiều vào khả năng điều hướng thành công sự thay đổi. Mặc dù vậy, nhiều nhân viên có xu hướng chống lại sự thay đổi và thích duy trì hiện trạng. Các mô hình quản lý thay đổi được phát triển để giúp hướng dẫn các tổ chức thông qua quá trình chuyển đổi và hỗ trợ nhân viên thích ứng với những thay đổi mới, do đó tối đa hóa lợi tức đầu tư. Mô hình quản lý thay đổi của Lewin nổi tiếng tìm cách cân bằng các lực thúc đẩy và cản trở sự thay đổi để quản lý hiệu quả các thay đổi của tổ chức như chuyển đổi kỹ thuật số, triển khai phần mềm và cải tiến quy trình kinh doanh. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài viết sau.

Hiểu mô hình quản lý thay đổi của Lewin

Mô hình quản lý thay đổi của Kurt Lewin cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu để quản lý thay đổi của tổ chức. Mô hình gợi ý rằng sự thay đổi có thể được chia thành ba giai đoạn riêng biệt, mỗi giai đoạn đòi hỏi một cách tiếp cận và tư duy khác nhau.

 • Giải phóng: Bước đầu tiên trong mô hình của Lewin là “giải phóng” tình trạng hiện tại của tổ chức, nghĩa là mọi người cần nhận thức được nhu cầu thay đổi và có động lực để nắm lấy nó. Điều này có thể liên quan đến việc truyền đạt lý do thay đổi, làm nổi bật những lợi ích và vượt qua sự phản đối thay đổi.
 • Thay đổi: Bước thứ hai là quá trình thay đổi thực tế, trong đó các ý tưởng, quy trình hoặc chiến lược mới được triển khai. Đây là phần thách thức nhất của quá trình thay đổi, vì nó đòi hỏi sự tham gia tích cực của tất cả mọi người liên quan. Giao tiếp hiệu quả và khả năng lãnh đạo mạnh mẽ là rất quan trọng để thành công trong giai đoạn này.
 • Tái định hình: Bước cuối cùng là “tái định hình” các thay đổi, biến chúng thành vĩnh viễn và là một phần của văn hóa tổ chức. Điều này có thể liên quan đến việc củng cố những thay đổi thông qua các chương trình đào tạo và phát triển, cũng như giám sát và đánh giá hiệu quả của chúng.

Bằng cách tuân theo Mô hình quản lý thay đổi của Lewin, các tổ chức có thể quản lý thay đổi theo cách có cấu trúc và hiệu quả, giảm nguy cơ thất bại và tối đa hóa cơ hội thành công.

Giải phóng

Giai đoạn “Giải phóng” của Mô hình Quản lý Thay đổi của Lewin là bước đầu tiên trong quy trình quản lý thay đổi của tổ chức. Mục đích của giai đoạn này là phá vỡ khả năng chống lại sự thay đổi và tạo ra nhu cầu thay đổi bằng cách giải quyết tình hình hiện tại và nêu bật những lý do thay đổi.

Trong giai đoạn Tháo băng, các nhà lãnh đạo và tác nhân thay đổi cần truyền đạt nhu cầu thay đổi, lợi ích của thay đổi và hậu quả của việc không thay đổi. Điều này có thể liên quan đến việc chia sẻ dữ liệu, số liệu thống kê và các thông tin khác hỗ trợ trường hợp thay đổi. Mục tiêu là tạo ra cảm giác cấp bách và thúc đẩy mọi người đón nhận sự thay đổi.

Điều quan trọng cần lưu ý là việc chống lại sự thay đổi là một phần bình thường của quá trình thay đổi và giai đoạn Giải tỏa được thiết kế để giải quyết sự chống đối này và vượt qua bất kỳ sự phản đối hoặc lo ngại nào. Điều này có thể đạt được thông qua giao tiếp hiệu quả, khả năng lãnh đạo và bằng cách giải quyết bất kỳ nỗi sợ hãi hoặc lo lắng tiềm ẩn nào mà mọi người có thể có về sự thay đổi.

Thay đổi

Giai đoạn “Thay đổi” trong Mô hình Quản lý Thay đổi của Lewin đề cập đến bước thứ hai trong việc quản lý thay đổi của tổ chức. Giai đoạn này liên quan đến việc thực hiện các ý tưởng, quy trình hoặc chiến lược mới đã được xác định là cần thiết để tổ chức đạt được trạng thái mong muốn.

Trong giai đoạn Thay đổi, điều quan trọng đối với các nhà lãnh đạo và tác nhân thay đổi là cung cấp hướng dẫn và định hướng rõ ràng, cũng như truyền đạt hiệu quả các thay đổi tới tất cả các bên liên quan. Sự tham gia tích cực và đồng tình của tất cả mọi người tham gia là rất quan trọng cho sự thành công của giai đoạn này.

Điều quan trọng là tổ chức phải linh hoạt và dễ thích nghi trong giai đoạn này, vì những thách thức và trở ngại có thể phát sinh cần được giải quyết. Các kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề hiệu quả là cần thiết để vượt qua những thách thức này và đảm bảo thực hiện thành công các thay đổi.

Giai đoạn Thay đổi thường là phần thách thức nhất của quá trình thay đổi, nhưng đó cũng là nơi có thể tạo ra tiến bộ và tác động đáng kể nhất.

Tái định hình

Giai đoạn “Tái định hình” của Mô hình Quản lý Thay đổi của Lewin đề cập đến bước cuối cùng trong việc quản lý thay đổi của tổ chức. Mục đích của giai đoạn này là củng cố những thay đổi đã thực hiện và tích hợp chúng vào văn hóa tổ chức, khiến chúng trở thành vĩnh viễn và là một phần của cách mọi thứ được thực hiện.

Trong giai đoạn này, các nhà lãnh đạo và tác nhân thay đổi nên củng cố các thay đổi thông qua các chương trình đào tạo và phát triển, cũng như thông qua giám sát và đánh giá liên tục. Điều này giúp đảm bảo rằng những thay đổi đã ăn sâu vào văn hóa tổ chức và không bị lãng quên hoặc coi thường theo thời gian.

Việc công nhận và khen thưởng những cá nhân đã thích ứng thành công với những thay đổi cũng rất quan trọng, vì điều này giúp củng cố hơn nữa cách thức làm việc mới. Giai đoạn này rất quan trọng cho sự thành công lâu dài của sáng kiến thay đổi và để đảm bảo rằng lợi ích của sự thay đổi được duy trì theo thời gian.

Giai đoạn này là bước cuối cùng trong Mô hình quản lý thay đổi của Lewin và nó thể hiện sự hoàn thành thành công của quá trình thay đổi và đạt được trạng thái mong muốn cho tổ chức.

Lợi ích của Mô hình Quản lý Thay đổi của Lewin

Mô hình quản lý thay đổi của Lewin cung cấp một số lợi ích cho các tổ chức đang tìm cách quản lý thay đổi một cách hiệu quả:

 • Tính đơn giản: Mô hình đơn giản và dễ hiểu, giúp mọi người ở mọi cấp độ trong tổ chức có thể tiếp cận được.
 • Cách tiếp cận có cấu trúc: Quy trình ba giai đoạn cung cấp cách tiếp cận có cấu trúc và hệ thống để quản lý thay đổi, giảm rủi ro thất bại và tăng cơ hội thành công.
 • Giải quyết khả năng chống lại sự thay đổi: Giai đoạn Unfreeze của mô hình được thiết kế đặc biệt để giải quyết khả năng chống lại sự thay đổi và vượt qua sự phản đối, giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều chấp nhận sự thay đổi.
 • Khuyến khích sự tham gia tích cực: Giai đoạn Thay đổi của mô hình yêu cầu sự tham gia tích cực của tất cả mọi người tham gia, giúp đảm bảo rằng quá trình thay đổi là toàn diện và mọi người cam kết làm cho nó thành công.
 • Củng cố các thay đổi: Giai đoạn Làm mới lại của mô hình nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố các thay đổi đã thực hiện, giúp đảm bảo rằng chúng không bị lãng quên hoặc bỏ qua theo thời gian.
 • Tính linh hoạt: Mô hình linh hoạt và có thể được điều chỉnh để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các tổ chức khác nhau và các sáng kiến thay đổi.

Bằng cách tuân theo Mô hình quản lý thay đổi của Lewin, các tổ chức có thể quản lý thay đổi một cách hiệu quả, giảm nguy cơ thất bại và tối đa hóa cơ hội thành công.

Hạn chế của Mô hình Quản lý Thay đổi của Lewin

Mặc dù phổ biến và hiệu quả, Mô hình Quản lý Thay đổi của Lewin có một số hạn chế mà các tổ chức nên lưu ý:

 • Tính đơn giản: Mặc dù tính đơn giản của mô hình thường được coi là một lợi ích, nhưng nó cũng có thể là một hạn chế, vì nó có thể đơn giản hóa quá mức các sáng kiến thay đổi phức tạp và bỏ qua các khía cạnh quan trọng của quá trình thay đổi.
 • Thiếu chi tiết: Mô hình cung cấp một khuôn khổ chung cho quản lý thay đổi, nhưng nó không cung cấp một kế hoạch chi tiết để thực hiện. Các tổ chức có thể cần bổ sung mô hình bằng các công cụ và kỹ thuật bổ sung để đảm bảo thực hiện thay đổi thành công.
 • Tính không linh hoạt: Mô hình thường được sử dụng theo cách quy định, điều này có thể hạn chế tính linh hoạt của nó và gây khó khăn cho việc thích ứng với các loại sáng kiến thay đổi khác nhau.
 • Chống lại sự thay đổi: Giai đoạn Unfreeze của mô hình đề cập đến khả năng chống lại sự thay đổi, nhưng nó có thể không phải lúc nào cũng hiệu quả trong việc vượt qua những phản đối hoặc mối quan tâm sâu xa.
 • Bỏ qua khía cạnh cảm xúc của sự thay đổi: Mô hình của Lewin tập trung chủ yếu vào khía cạnh logic và phân tích của sự thay đổi, nhưng nó không đề cập đến tác động cảm xúc mà sự thay đổi có thể gây ra cho các cá nhân và toàn bộ tổ chức.
 • Hạn chế về thời gian: Mô hình giả định rằng thay đổi có thể được hoàn thành theo cách tuyến tính và có thể dự đoán được, điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng. Các sáng kiến thay đổi có thể phức tạp và mất nhiều thời gian hơn dự kiến, đòi hỏi các tổ chức phải linh hoạt và dễ thích nghi.

Bất chấp những hạn chế này, Mô hình quản lý thay đổi của Lewin vẫn là một khuôn khổ được sử dụng rộng rãi và hiệu quả để quản lý thay đổi trong các tổ chức. Các tổ chức có thể giải quyết những hạn chế này bằng cách bổ sung mô hình bằng các công cụ và kỹ thuật bổ sung cũng như bằng cách linh hoạt và thích ứng trong cách tiếp cận của họ để quản lý thay đổi.

Mô hình thay đổi của Lewin có thể được triển khai như thế nào?

Mô hình Thay đổi của Lewin có thể được triển khai theo một số bước:

 • Đánh giá tình trạng hiện tại: Bước đầu tiên là đánh giá tình trạng hiện tại của tổ chức và xác định các lĩnh vực cần cải thiện hoặc thay đổi. Điều này liên quan đến việc thu thập dữ liệu và phản hồi từ nhân viên, các bên liên quan và khách hàng.
 • Phát triển tầm nhìn cho tương lai: Dựa trên kết quả đánh giá, các nhà lãnh đạo và tác nhân thay đổi nên phát triển một tầm nhìn rõ ràng về trạng thái mong muốn của tổ chức. Tầm nhìn này nên được truyền đạt tới tất cả các bên liên quan và nên được sử dụng làm nền tảng cho sáng kiến thay đổi.
 • Giải phóng: Trong giai đoạn Giải phóng, các nhà lãnh đạo và tác nhân thay đổi nên giải quyết sự phản kháng đối với sự thay đổi và vượt qua sự phản đối. Điều này có thể được thực hiện thông qua truyền thông, đào tạo và thu hút các bên liên quan tham gia vào quá trình thay đổi.
 • Thay đổi: Giai đoạn Thay đổi liên quan đến việc triển khai các ý tưởng, quy trình hoặc chiến lược mới đã được xác định là cần thiết để tổ chức đạt được trạng thái mong muốn. Giai đoạn này cần có sự hướng dẫn và định hướng rõ ràng từ các nhà lãnh đạo, cũng như sự tham gia tích cực và đồng tình từ tất cả các bên liên quan.
 • Tái định hình: Trong giai đoạn định hình lại, các nhà lãnh đạo và tác nhân thay đổi nên củng cố những thay đổi được thực hiện thông qua các chương trình đào tạo và phát triển, giám sát và đánh giá liên tục. Giai đoạn này cũng liên quan đến việc công nhận và khen thưởng những cá nhân đã thích nghi thành công với những thay đổi, giúp đảm bảo rằng họ không bị lãng quên hoặc coi thường theo thời gian.

Bằng cách làm theo các bước này, các tổ chức có thể triển khai Mô hình Thay đổi của Lewin một cách hiệu quả, giảm nguy cơ thất bại và tối đa hóa cơ hội thành công. Điều quan trọng cần lưu ý là các sáng kiến thay đổi có thể phức tạp và mất nhiều thời gian hơn dự kiến, đòi hỏi các tổ chức phải linh hoạt và dễ thích nghi trong cách tiếp cận quản lý thay đổi.

Ví dụ về mô hình 3 giai đoạn của Lewin

Đây là một ví dụ về Mô hình 3 giai đoạn của Lewin đang hoạt động:

Một công ty sản xuất hàng tiêu dùng đang phải đối mặt với sự sụt giảm doanh số bán hàng và sự hài lòng của khách hàng. Đội ngũ quản lý quyết định thực hiện sáng kiến thay đổi để cải thiện hoạt động của công ty.

 • Giải phóng: Giai đoạn đầu tiên là đánh giá tình trạng hiện tại của tổ chức và xác định các lĩnh vực cần cải thiện. Trong trường hợp này, nhóm quản lý tiến hành nghiên cứu thị trường và thu thập phản hồi từ nhân viên và khách hàng. Họ phát hiện ra rằng các sản phẩm của công ty đã lỗi thời và không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
 • Thay đổi: Dựa trên kết quả đánh giá, nhóm quản lý phát triển tầm nhìn cho tương lai bao gồm cập nhật dòng sản phẩm của công ty để đáp ứng nhu cầu khách hàng hiện tại. Họ truyền đạt tầm nhìn này tới tất cả các bên liên quan và bắt đầu thực hiện các thay đổi, bao gồm cập nhật dòng sản phẩm, tung ra các chiến dịch tiếp thị mới và cải thiện dịch vụ khách hàng.
 • Tái định hình: Giai đoạn cuối cùng là củng cố những thay đổi đã thực hiện và đảm bảo rằng chúng không bị lãng quên hoặc coi thường theo thời gian. Đội ngũ quản lý tiến hành các chương trình đào tạo cho nhân viên, cung cấp hỗ trợ liên tục và đánh giá sự thành công của sáng kiến thay đổi. Họ cũng thưởng cho những nhân viên đã thích nghi thành công với những thay đổi, giúp xây dựng cam kết và đảm bảo những thay đổi đó là bền vững.

Ví dụ này minh họa cách sử dụng Mô hình 3 giai đoạn của Lewin để quản lý hiệu quả sự thay đổi trong một tổ chức. Bằng cách làm theo mô hình này, công ty đã có thể giải quyết thành công việc giảm doanh số bán hàng và sự hài lòng của khách hàng cũng như cải thiện hiệu quả hoạt động của mình.

Phần kết luận

Mô hình quản lý thay đổi của Lewin là một khuôn khổ được sử dụng rộng rãi và hiệu quả để quản lý thay đổi trong các tổ chức. Mô hình cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu để quản lý sự thay đổi, bao gồm ba giai đoạn Giải phóng, Thay đổi và Tái định hình. Bất chấp những hạn chế của nó, các tổ chức có thể sử dụng mô hình của Lewin để giải quyết khả năng chống lại sự thay đổi, thực hiện các ý tưởng, quy trình hoặc chiến lược mới và củng cố các thay đổi theo thời gian. Khi được triển khai hiệu quả, mô hình của Lewin có thể giúp các tổ chức điều hướng thành công sự thay đổi và đạt được kết quả mong muốn.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt