Mô hình Quản lý Thay đổi của Kotter

Lý thuyết Quản lý Thay đổi của Kotter

5/5 - (11 bình chọn)

Thay đổi tổ chức có thể là một nhiệm vụ khó khăn, với tỷ lệ thất bại đáng kinh ngạc là hơn 70% ở nhiều doanh nghiệp. Để vượt qua thách thức này, một mô hình thay đổi phù hợp và lãnh đạo thay đổi hiệu quả là những thành phần thiết yếu trong việc giảm thiểu khả năng chống lại sự thay đổi. Trong bài viết này, Johnson’s Blog sẽ thảo luận về 8 bước và 4 nguyên tắc trong lý thuyết quản lý thay đổi của Kotter mang lại kết quả tốt nhất khi áp dụng trong thực tế.

Quản lý Thay đổi của Kotter là gì?

Quản lý thay đổi của Kotter là một quy trình để quản lý và thực hiện thay đổi trong tổ chức, được phát triển bởi John Kotter, giáo sư nổi tiếng của Trường Kinh doanh Harvard. Mô hình bao gồm 8 bước mà các tổ chức có thể tuân theo để lãnh đạo và quản lý thay đổi một cách hiệu quả. Các bước bao gồm: thiết lập ý thức cấp bách, thành lập một liên minh mạnh mẽ, tạo ra tầm nhìn cho sự thay đổi, truyền đạt tầm nhìn, trao quyền cho những người khác hành động, tạo ra những thắng lợi ngắn hạn, củng cố những thành quả đạt được và tạo ra nhiều thay đổi hơn, và neo giữ những cách tiếp cận mới trong tổ chức văn hoá.

Mục tiêu của mô hình là giúp các tổ chức điều hướng thành công thông qua thay đổi và đảm bảo rằng những thay đổi được đưa vào văn hóa của tổ chức để đạt được thành công lâu dài.

Các bước trong Quản lý Thay đổi 8 Kotter

Mô hình 8 bước thay đổi của Kotter là một khuôn khổ để quản lý và thực hiện thay đổi trong một tổ chức. Mô hình bao gồm các bước sau:

 • Thiết lập cảm giác cấp bách: Điều này liên quan đến việc tạo ra cảm giác cấp bách và sự hiểu biết chung về nhu cầu thay đổi.
 • Hình thành một liên minh mạnh mẽ: Điều này liên quan đến việc tập hợp một nhóm các bên liên quan chính để lãnh đạo sáng kiến thay đổi.
 • Tạo ra một tầm nhìn cho sự thay đổi: Điều này liên quan đến việc phát triển một tầm nhìn rõ ràng và hấp dẫn cho trạng thái tương lai mong muốn.
 • Truyền đạt tầm nhìn: Điều này liên quan đến việc truyền đạt tầm nhìn tới tất cả các bên liên quan và thu hút họ vào quá trình thay đổi.
 • Trao quyền cho người khác hành động: Điều này liên quan đến việc cung cấp cho nhân viên các công cụ và nguồn lực họ cần để thúc đẩy sự thay đổi.
 • Tạo ra những chiến thắng ngắn hạn: Điều này liên quan đến việc ăn mừng những chiến thắng ngắn hạn và sử dụng chúng để tạo động lực và hỗ trợ cho sáng kiến thay đổi.
 • Củng cố lợi ích và tạo ra nhiều thay đổi hơn: Điều này liên quan đến việc xây dựng dựa trên những thắng lợi ngắn hạn và tiếp tục quá trình thay đổi cho đến khi đạt được kết quả mong muốn.
 • Gắn kết các cách tiếp cận mới trong văn hóa của tổ chức: Điều này liên quan đến việc đưa các cách làm việc mới vào văn hóa của tổ chức để đảm bảo chúng được duy trì lâu dài.

Mô hình quản lý thay đổi của Kotter nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng lãnh đạo, giao tiếp và sự tham gia của nhân viên trong việc thúc đẩy sự thay đổi. Nó cung cấp một lộ trình để các tổ chức quản lý thành công sự thay đổi và đạt được kết quả mong muốn.

Thiết lập một cảm giác cấp bách

Thiết lập cảm giác cấp bách là bước đầu tiên trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc tạo ra cảm giác cấp bách và sự hiểu biết chung về nhu cầu thay đổi. Điều quan trọng là phải xây dựng ý thức cấp bách vì nó thúc đẩy sáng kiến thay đổi tiến lên và tạo động lực cho các bên liên quan tham gia.

Để thiết lập cảm giác cấp bách, các nhà lãnh đạo phải truyền đạt nhu cầu thay đổi một cách rõ ràng và thuyết phục. Họ có thể làm điều này bằng cách nêu bật những rủi ro nếu không thay đổi, lợi ích của thay đổi và hậu quả của việc không hành động. Họ cũng nên thu hút sự tham gia của các bên liên quan chính trong quy trình và lôi kéo họ tham gia vào các cuộc thảo luận về nhu cầu thay đổi.

Bằng cách thiết lập ý thức cấp bách, các nhà lãnh đạo có thể xây dựng sự hỗ trợ cho sáng kiến thay đổi và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thúc đẩy và tham gia vào quá trình thay đổi. Đây là một bước quan trọng để đảm bảo sự thành công của sáng kiến thay đổi và đạt được kết quả mong muốn.

Thành lập một liên minh mạnh mẽ

Thành lập một liên minh hùng mạnh là bước thứ hai trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc tập hợp một nhóm các bên liên quan chính để lãnh đạo sáng kiến thay đổi. Liên minh nên bao gồm các cá nhân có quan điểm, kỹ năng và kinh nghiệm đa dạng, những người có thể đưa ra nhiều quan điểm khác nhau và giúp thúc đẩy quá trình thay đổi tiến lên.

Liên minh nên bao gồm các nhà lãnh đạo chủ chốt, nhân viên và các bên liên quan, những người có thể cung cấp hướng dẫn, hỗ trợ và nguồn lực. Điều quan trọng là lôi kéo nhân viên tham gia vào quá trình thay đổi vì họ thường là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những thay đổi và có thể cung cấp thông tin chi tiết và phản hồi có giá trị.

Bằng cách thành lập một liên minh mạnh mẽ, các nhà lãnh đạo có thể đảm bảo rằng họ có sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để thúc đẩy sáng kiến thay đổi tiến lên. Liên minh cũng có thể giúp xây dựng động lực và hỗ trợ cho sự thay đổi, đồng thời mang lại cảm giác ổn định và liên tục trong quá trình thay đổi.

Điều quan trọng đối với liên minh là hợp tác và toàn diện, đồng thời có giao tiếp cởi mở và minh bạch. Bằng cách làm việc cùng nhau, liên minh có thể giúp đảm bảo sự thành công của sáng kiến thay đổi và đạt được kết quả mong muốn.

Tạo tầm nhìn cho sự thay đổi

Tạo tầm nhìn cho sự thay đổi là bước thứ ba trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc phát triển một tầm nhìn rõ ràng và hấp dẫn cho trạng thái tương lai mong muốn. Tầm nhìn phải dựa trên các kết quả mà sáng kiến thay đổi dự định đạt được và phải đưa ra định hướng rõ ràng và đầy cảm hứng cho quá trình thay đổi.

Tầm nhìn nên được truyền đạt tới tất cả các bên liên quan và phải phù hợp với các giá trị, sứ mệnh và mục tiêu của tổ chức. Nó phải là một tầm nhìn chung được sở hữu bởi tất cả các bên liên quan và cung cấp ý thức về mục đích và phương hướng cho sáng kiến thay đổi.

Bằng cách tạo ra một tầm nhìn cho sự thay đổi, các nhà lãnh đạo có thể đưa ra một định hướng rõ ràng và đầy cảm hứng cho quá trình thay đổi và đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đang làm việc hướng tới một mục tiêu chung. Điều này có thể giúp xây dựng động lực và hỗ trợ cho sáng kiến thay đổi, đồng thời có thể mang lại cảm giác ổn định và liên tục trong quá trình thay đổi.

Tầm nhìn phải năng động và linh hoạt, đồng thời phải được xem xét và cập nhật thường xuyên khi quá trình thay đổi phát triển. Điều này giúp đảm bảo rằng tầm nhìn vẫn phù hợp và phù hợp với các mục đích và mục tiêu của tổ chức, và rằng sáng kiến thay đổi vẫn đi đúng hướng để đạt được kết quả mong muốn.

Truyền đạt tầm nhìn

Truyền đạt tầm nhìn là bước thứ tư trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc truyền đạt tầm nhìn tới tất cả các bên liên quan và thu hút họ vào quá trình thay đổi. Giao tiếp hiệu quả là chìa khóa dẫn đến thành công của sáng kiến thay đổi, vì nó giúp xây dựng sự hỗ trợ và động lực, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều phù hợp với kết quả mong muốn.

Các nhà lãnh đạo nên truyền đạt tầm nhìn một cách rõ ràng và hấp dẫn, sử dụng nhiều kênh giao tiếp khác nhau, chẳng hạn như các cuộc họp, email, thuyết trình và phương tiện truyền thông xã hội. Họ cũng nên lôi kéo nhân viên tham gia vào quá trình giao tiếp và tạo cơ hội để họ đặt câu hỏi và đưa ra phản hồi.

Bằng cách truyền đạt tầm nhìn, các nhà lãnh đạo có thể thu hút nhân viên tham gia vào quá trình thay đổi và giúp xây dựng ý thức sở hữu và cam kết. Giao tiếp hiệu quả cũng giúp đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều hiểu rõ về sáng kiến thay đổi và kết quả mong muốn.

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải minh bạch và nhất quán trong giao tiếp, đồng thời cung cấp thông tin cập nhật và phản hồi thường xuyên về tiến độ của sáng kiến thay đổi. Điều này giúp duy trì động lực và hỗ trợ, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo và tham gia trong suốt quá trình thay đổi.

Trao quyền cho người khác hành động

Trao quyền cho người khác hành động là bước thứ năm trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc cung cấp cho nhân viên các công cụ và nguồn lực họ cần để thúc đẩy sự thay đổi. Trao quyền rất quan trọng vì nó cho phép nhân viên nắm quyền sở hữu quá trình thay đổi và đóng góp vào sự thành công của sáng kiến thay đổi.

Các nhà lãnh đạo nên cung cấp cho nhân viên chương trình đào tạo, nguồn lực và sự hỗ trợ mà họ cần để thúc đẩy sáng kiến thay đổi tiến lên. Điều này có thể bao gồm cung cấp quyền truy cập vào các công cụ và công nghệ, cung cấp cơ hội đào tạo và phát triển, đồng thời trao cho nhân viên quyền tự chủ và linh hoạt để đưa ra quyết định và hành động.

Bằng cách trao quyền cho nhân viên, các nhà lãnh đạo có thể tạo ra văn hóa sở hữu và trách nhiệm giải trình, đồng thời giúp đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi được thúc đẩy bởi những người gần gũi nhất với công việc. Trao quyền cũng giúp xây dựng lòng tin và sự gắn kết, đồng thời có thể dẫn đến tăng cường đổi mới và hợp tác trong tổ chức.

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải đưa ra các hướng dẫn và kỳ vọng rõ ràng cho nhân viên, đồng thời cung cấp phản hồi và công nhận thường xuyên cho những đóng góp của họ. Điều này giúp duy trì động lực và hỗ trợ, đồng thời đảm bảo rằng tất cả nhân viên đều phù hợp với kết quả mong muốn.

Tạo chiến thắng ngắn hạn

Tạo ra những thắng lợi ngắn hạn là bước thứ ba trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc xác định và đạt được những thành công nhỏ, hữu hình trong quá trình giúp tạo động lực và hỗ trợ cho sáng kiến thay đổi. Những chiến thắng ngắn hạn rất quan trọng vì chúng giúp thể hiện sự tiến bộ, đồng thời mang lại cho nhân viên cảm giác hoàn thành và động lực.

Các nhà lãnh đạo nên xác định và ưu tiên những chiến thắng nhanh chóng phù hợp với sáng kiến thay đổi và có thể đạt được trong một khung thời gian tương đối ngắn. Những chiến thắng này nên được truyền đạt tới tất cả các bên liên quan và được sử dụng để xây dựng sự hỗ trợ và động lực cho sáng kiến thay đổi.

Bằng cách tạo ra những chiến thắng ngắn hạn, các nhà lãnh đạo có thể chứng minh sự tiến bộ và mang đến cho nhân viên cảm giác hoàn thành và động lực. Điều này có thể giúp xây dựng lòng tin và sự tương tác, đồng thời có thể cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả.

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải ăn mừng và công nhận những thắng lợi ngắn hạn, đồng thời sử dụng chúng để tạo động lực và hỗ trợ cho sáng kiến thay đổi. Điều này giúp duy trì động lực và hỗ trợ, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo và tham gia trong suốt quá trình thay đổi.

Củng cố lợi nhuận và tạo ra nhiều thay đổi hơn

Củng cố lợi ích và tạo ra nhiều thay đổi hơn là bước thứ sáu trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc xây dựng dựa trên những tiến bộ đã đạt được và tiếp tục thúc đẩy sự thay đổi về phía trước. Hợp nhất các lợi ích là rất quan trọng vì nó giúp đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi vẫn đi đúng hướng và đạt được kết quả mong muốn.

Các nhà lãnh đạo nên ăn mừng và công nhận những tiến bộ đã đạt được, đồng thời nên thông báo điều này cho tất cả các bên liên quan. Họ cũng nên sử dụng tiến độ để tạo động lực và hỗ trợ cho sáng kiến thay đổi, đồng thời khuyến khích thay đổi hơn nữa.

Bằng cách củng cố lợi ích, các nhà lãnh đạo có thể đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi vẫn đi đúng hướng và tất cả các bên liên quan đều phù hợp với kết quả mong muốn. Họ cũng nên tiếp tục đánh giá quá trình thay đổi và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi vẫn phù hợp và hiệu quả.

Điều quan trọng đối với các nhà lãnh đạo là cung cấp thông tin cập nhật và phản hồi thường xuyên về tiến độ của sáng kiến thay đổi và thu hút nhân viên tham gia vào quá trình đánh giá. Điều này giúp xây dựng lòng tin và sự tham gia, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo và phù hợp với kết quả mong muốn.

Gắn kết các cách tiếp cận mới trong văn hóa của tổ chức

Gắn kết các cách tiếp cận mới vào văn hóa của tổ chức là bước thứ bảy trong Mô hình Thay đổi 8 Bước của Kotter. Điều này liên quan đến việc đưa những thay đổi được thực hiện trong sáng kiến thay đổi vào văn hóa và giá trị của tổ chức, để chúng trở thành một phần trong cách mọi thứ được thực hiện. Gắn kết những thay đổi trong văn hóa của tổ chức là rất quan trọng vì nó giúp đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi là bền vững và đạt được kết quả mong muốn trong thời gian dài.

Các nhà lãnh đạo nên khuyến khích nhân viên áp dụng những cách làm việc mới và nên cung cấp cho họ sự hỗ trợ và nguồn lực cần thiết để họ thực hiện quá trình chuyển đổi. Họ cũng nên lôi kéo nhân viên tham gia vào việc phát triển các quy trình, thủ tục và chính sách mới, đồng thời tạo cơ hội để họ cung cấp phản hồi và đầu vào.

Bằng cách neo giữ những thay đổi trong văn hóa của tổ chức, các nhà lãnh đạo có thể đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi là bền vững và đạt được kết quả mong muốn trong thời gian dài. Họ cũng nên tiếp tục đánh giá quá trình thay đổi và thực hiện các điều chỉnh khi cần thiết để đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi vẫn phù hợp và hiệu quả.

Điều quan trọng là các nhà lãnh đạo phải truyền đạt những thay đổi cho tất cả các bên liên quan và lôi kéo nhân viên tham gia vào quá trình truyền thông. Điều này giúp xây dựng lòng tin và sự tham gia, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo và phù hợp với kết quả mong muốn.

Ưu điểm của Mô hình Thay đổi của Kotter

Có một số ưu điểm của Mô hình Thay đổi của Kotter, bao gồm:

 • Cung cấp một khuôn khổ rõ ràng cho sự thay đổi: Mô hình 8 bước thay đổi cung cấp một khuôn khổ rõ ràng và có cấu trúc cho sự thay đổi, đồng thời có thể giúp các tổ chức tiếp cận sự thay đổi một cách có hệ thống và có tổ chức.
 • Tập trung vào giao tiếp: Mô hình nhấn mạnh tầm quan trọng của giao tiếp và sự tham gia trong suốt quá trình thay đổi, giúp xây dựng lòng tin và sự hỗ trợ.
 • Khuyến khích quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình: Bằng cách trao quyền cho nhân viên và lôi kéo họ tham gia vào quá trình thay đổi, mô hình khuyến khích quyền sở hữu và trách nhiệm giải trình, đồng thời giúp đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi được thúc đẩy bởi những người gần gũi nhất với công việc.
 • Giúp tạo động lực và hỗ trợ: Bằng cách tạo ra những thắng lợi ngắn hạn và củng cố lợi ích, mô hình này giúp tạo động lực và hỗ trợ cho sáng kiến thay đổi, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các bên liên quan đều được thông báo và tham gia trong suốt quá trình thay đổi.
 • Thúc đẩy văn hóa thay đổi: Bằng cách gắn các phương pháp tiếp cận mới vào văn hóa của tổ chức, mô hình này thúc đẩy văn hóa thay đổi và giúp đảm bảo rằng sáng kiến thay đổi là bền vững và đạt được kết quả mong muốn trong dài hạn.
 • Hỗ trợ cải tiến liên tục: Mô hình cung cấp cơ hội để đánh giá và cải tiến liên tục, đồng thời khuyến khích các tổ chức thường xuyên đánh giá lại cách tiếp cận của họ để thay đổi.

Nhược điểm của Mô hình Thay đổi của Kotter

Có một số nhược điểm của Mô hình Thay đổi của Kotter, bao gồm:

 • Có thể quá cứng nhắc: Mô hình 8 bước thay đổi có thể quá cứng nhắc đối với một số tổ chức và có thể không cho phép đủ linh hoạt và thích ứng để phù hợp với các sáng kiến thay đổi cụ thể.
 • Có thể không phù hợp với mọi loại thay đổi: Mô hình có thể không phù hợp với mọi loại thay đổi và có thể không hiệu quả trong việc giải quyết các sáng kiến thay đổi phức tạp, nhiều mặt.
 • Tốn thời gian: Mô hình có thể tốn nhiều thời gian và có thể cần một lượng thời gian và nguồn lực đáng kể để triển khai hiệu quả.
 • Đòi hỏi khả năng lãnh đạo mạnh mẽ: Mô hình dựa vào khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và giao tiếp hiệu quả, và có thể không hiệu quả trong các tổ chức mà khả năng lãnh đạo yếu kém hoặc không hiệu quả.
 • Có thể khó triển khai: Mô hình có thể khó triển khai, đặc biệt là trong các tổ chức không thích thay đổi.
 • Có thể không giải quyết các nguyên nhân cơ bản của sự thay đổi: Mô hình có thể không giải quyết các nguyên nhân cơ bản của sự thay đổi, chẳng hạn như các vấn đề hệ thống hoặc cơ cấu tổ chức không có lợi cho sự thay đổi.

4 nguyên tắc Quản lý Thay đổi của Kotter

 • Lãnh đạo + Quản lý: Thay đổi đòi hỏi sự lãnh đạo mạnh mẽ và quản lý hiệu quả để thúc đẩy sáng kiến và đạt được kết quả mong muốn.
 • Cái đầu + Trái tim: Thay đổi phải thu hút cả khía cạnh lý trí và tình cảm của các bên liên quan để huy động sự hỗ trợ và thúc đẩy hành động.
 • Chọn ít + Đa dạng nhiều: Thay đổi phải được thúc đẩy bởi một liên minh gồm các nhà lãnh đạo và các bên liên quan, những người đại diện cho nhiều quan điểm và chuyên môn khác nhau.
 • “Phải làm” + “Muốn làm”: Thay đổi phải được coi là cần thiết và mong muốn để huy động sự hỗ trợ và thúc đẩy hành động.

Những nguyên tắc này phụ thuộc lẫn nhau và phải được tích hợp và áp dụng trong suốt quá trình thay đổi để thúc đẩy sự thay đổi một cách hiệu quả. Bằng cách kết hợp các nguyên tắc này vào quá trình thay đổi, các tổ chức có thể tạo ra một nền văn hóa thay đổi hỗ trợ cải tiến liên tục và kết quả bền vững.

Lời kết

Mô hình Quản lý Thay đổi của Kotter cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho các tổ chức đang tìm cách thúc đẩy sự thay đổi. Mô hình 8 bước và 4 nguyên tắc đưa ra lộ trình thay đổi và đưa ra hướng dẫn về cách tạo cảm giác cấp bách, thiết lập liên minh các bên liên quan, truyền đạt tầm nhìn cho sự thay đổi, trao quyền cho những người khác hành động và neo các cách tiếp cận mới vào văn hóa của tổ chức. Mặc dù có thể có một số hạn chế và thách thức khi triển khai Mô hình Thay đổi của Kotter, nhưng các tổ chức đang tìm cách thúc đẩy sự thay đổi có thể hưởng lợi từ cách tiếp cận có hệ thống và sự tập trung vào lãnh đạo, giao tiếp và trao quyền của mô hình này. Bằng cách làm theo các bước và nguyên tắc được nêu trong mô hình, các tổ chức có thể tạo ra một nền văn hóa thay đổi hỗ trợ cải tiến liên tục và kết quả bền vững.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt