Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM) là gì?

4.7/5 - (9 bình chọn)

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) hiệu quả có thể giúp các công ty nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Nó đòi hỏi sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu cụ thể hơn qua bài viết này.

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là gì?

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là quá trình quản lý và tối ưu hóa dòng hàng hóa, dịch vụ và thông tin từ điểm xuất phát đến điểm tiêu thụ. Nó liên quan đến việc phối hợp và tích hợp tất cả các hoạt động liên quan đến sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ, từ tìm nguồn nguyên liệu thô đến giao thành phẩm cho khách hàng.

SCM bao gồm một loạt các hoạt động, bao gồm:

 • Lập kế hoạch và dự báo: Dự báo nhu cầu, tạo lịch sản xuất và đặt mức tồn kho.
 • Tìm nguồn cung ứng: Tìm kiếm và lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp.
 • Sản xuất: Quản lý quy trình sản xuất, đảm bảo kiểm soát chất lượng và duy trì hoạt động hiệu quả.
 • Logistics: Quản lý việc di chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng, bao gồm vận chuyển, lưu kho và phân phối.
 • Dịch vụ khách hàng: Đảm bảo rằng khách hàng nhận được đơn đặt hàng đúng hạn và nhu cầu của họ được đáp ứng trong suốt quá trình.

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng sẽ là công cuộc quản lý toàn bộ mạng lưới kết nối của các doanh nghiệp tham gia vào việc cung cấp hàng hoá, sản phẩm đến tận tay người tiêu dùng. Điều này đòi hỏi nhiều công đoạn khác nhau như lưu trữ, vận chuyển nguyên vật liệu, xử lý hàng tồn kho, sản xuất,…

>>>Xem thêm:Tìm hiểu về ví dụ chuỗi cung ứng

Những điểm chính của SCM

Dưới đây là một số điểm chính của quản lý chuỗi cung ứng (SCM):

 • SCM liên quan đến việc phối hợp và tích hợp các hoạt động liên quan đến sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ, từ tìm nguồn nguyên liệu thô đến giao thành phẩm cho khách hàng.
 • SCM bao gồm một loạt các hoạt động, bao gồm lập kế hoạch và dự báo, tìm nguồn cung ứng, sản xuất, hậu cần và dịch vụ khách hàng.
 • SCM hiệu quả có thể giúp các công ty nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.
 • SCM yêu cầu sự hợp tác giữa tất cả các bên liên quan trong chuỗi cung ứng, bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối, nhà bán lẻ và khách hàng.
 • Công nghệ, chẳng hạn như phần mềm quản lý chuỗi cung ứng, có thể giúp các công ty quản lý chuỗi cung ứng của họ hiệu quả hơn.
 • SCM là một quá trình liên tục đòi hỏi phải cải tiến liên tục và thích ứng với các điều kiện thị trường và nhu cầu của khách hàng luôn thay đổi.
 • Các công ty có thể đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách có một chuỗi cung ứng được quản lý tốt và hiệu quả.

Tại sao Quản lý Chuỗi Cung ứng lại quan trọng?

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) rất quan trọng vì nhiều lý do:

 • Tăng hiệu quả: SCM hiệu quả có thể dẫn đến tăng hiệu quả trong sản xuất, vận chuyển và giao hàng, giảm lãng phí và giảm chi phí.
 • Cải thiện dịch vụ khách hàng: SCM có thể giúp các công ty cải thiện dịch vụ khách hàng bằng cách đảm bảo rằng các sản phẩm luôn có sẵn khi và ở đâu khách hàng cần.
 • Nâng cao khả năng cạnh tranh: Các công ty triển khai thực hành SCM hiệu quả có thể đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao với giá thấp hơn và thời gian giao hàng nhanh hơn.
 • Quản lý rủi ro: SCM có thể giúp các công ty xác định và quản lý rủi ro trong chuỗi cung ứng của họ, chẳng hạn như sự gián đoạn về nguồn nguyên liệu thô hoặc sự chậm trễ trong vận chuyển.
 • Tính bền vững về môi trường: SCM có thể giúp các công ty giảm tác động đến môi trường bằng cách tối ưu hóa các tuyến đường vận chuyển, giảm chất thải và thực hiện các biện pháp thân thiện với môi trường trong sản xuất và vận chuyển hàng hóa.
 • Hợp tác và giao tiếp: SCM yêu cầu sự hợp tác và giao tiếp giữa các bên liên quan khác nhau, bao gồm nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà phân phối và khách hàng, điều này có thể cải thiện mối quan hệ và thúc đẩy đổi mới.

SCM hiệu quả là điều cần thiết để các công ty thành công trên thị trường toàn cầu ngày nay. Nó giúp các công ty giảm chi phí, nâng cao hiệu quả, nâng cao dịch vụ khách hàng, quản lý rủi ro và thúc đẩy tính bền vững, cùng nhiều lợi ích khác.

Cách thức hoạt động của Quản lý Chuỗi Cung ứng (SCM)

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) liên quan đến việc phối hợp và tích hợp các hoạt động liên quan đến sản xuất và phân phối hàng hóa và dịch vụ. Đây là các giai đoạn:

 • Lập kế hoạch: Giai đoạn lập kế hoạch bao gồm dự báo nhu cầu, tạo lịch trình sản xuất và thiết lập mức tồn kho. Các công ty cũng phải xác định và lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp.
 • Tìm nguồn: Trong giai đoạn tìm nguồn cung ứng, các công ty làm việc với các nhà cung cấp để có được nguyên liệu, linh kiện và các nguồn lực khác cần thiết để sản xuất sản phẩm của họ. Điều này liên quan đến việc điều phối việc giao hàng và đảm bảo rằng các nhà cung cấp đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và giao hàng.
 • Thực hiện: Giai đoạn sản xuất liên quan đến việc quản lý quy trình sản xuất, đảm bảo kiểm soát chất lượng và duy trì hoạt động hiệu quả. Các công ty cũng phải quản lý mức tồn kho, theo dõi tiến độ sản xuất và phối hợp với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.
 • Phân phối: Giai đoạn giao hàng liên quan đến việc quản lý việc di chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng, bao gồm vận chuyển, lưu kho và phân phối. Các công ty cũng phải quản lý mức tồn kho, theo dõi lô hàng và phối hợp với khách hàng để đảm bảo giao hàng kịp thời.
 • Hoàn trả: Trong giai đoạn trả lại, các công ty quản lý quy trình xử lý trả lại và trao đổi, bao gồm quản lý mức tồn kho, xử lý trả lại và đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Kế hoạch

Giai đoạn lập kế hoạch của quản lý chuỗi cung ứng (SCM) bao gồm dự báo nhu cầu, tạo lịch trình sản xuất và thiết lập mức tồn kho. Dưới đây là một số bước chính liên quan đến giai đoạn lập kế hoạch:

 • Dự báo nhu cầu: Các công ty sử dụng dữ liệu lịch sử, xu hướng thị trường và các yếu tố khác để dự báo nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ của họ. Điều này giúp họ xác định số lượng hàng tồn kho mà họ cần sản xuất để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Tạo lịch trình sản xuất: Dựa trên dự báo nhu cầu, các công ty tạo lịch trình sản xuất phác thảo thời gian và số lượng sản xuất. Điều này giúp các công ty quản lý mức tồn kho và đảm bảo rằng họ có đủ sản phẩm trong tay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
 • Đặt mức tồn kho: Các công ty đặt mức tồn kho dựa trên lịch trình sản xuất và dự báo nhu cầu của họ. Họ phải cân bằng nhu cầu có đủ hàng tồn kho để đáp ứng nhu cầu của khách hàng với chi phí dự trữ hàng tồn kho dư thừa.
 • Xác định và lựa chọn nhà cung cấp: Các công ty xác định và lựa chọn nhà cung cấp có thể cung cấp nguyên liệu, linh kiện và các nguồn lực khác cần thiết để sản xuất sản phẩm của họ. Điều này liên quan đến việc đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên các yếu tố như chất lượng, giá cả và độ tin cậy.
 • Đàm phán hợp đồng: Sau khi đã chọn được nhà cung cấp, các công ty sẽ đàm phán hợp đồng phác thảo các điều khoản của mối quan hệ, chẳng hạn như giá cả, lịch trình giao hàng và tiêu chuẩn chất lượng.
 • Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp: Các công ty cũng phải quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ đáp ứng các nghĩa vụ của mình và giao nguyên vật liệu và linh kiện đúng thời hạn và ở mức chất lượng mong đợi.
 • Xây dựng các kế hoạch dự phòng: Các công ty cũng nên phát triển các kế hoạch dự phòng để giải quyết những gián đoạn tiềm ẩn trong chuỗi cung ứng, chẳng hạn như thiên tai hoặc những thay đổi bất ngờ về nhu cầu.

Giai đoạn lập kế hoạch đảm bảo rằng các công ty có mức tồn kho, lịch trình sản xuất và mối quan hệ với nhà cung cấp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của khách hàng và duy trì tính cạnh tranh.

Tìm nguồn

Giai đoạn tìm nguồn cung ứng của quản lý chuỗi cung ứng (SCM) liên quan đến việc làm việc với các nhà cung cấp để có được nguyên vật liệu, linh kiện và các nguồn lực khác cần thiết để sản xuất sản phẩm. Dưới đây là một số bước chính liên quan đến giai đoạn tìm nguồn cung ứng:

 • Xác định các nhà cung cấp tiềm năng: Các công ty xác định các nhà cung cấp tiềm năng có thể cung cấp nguyên liệu, linh kiện và các nguồn lực khác cần thiết để sản xuất sản phẩm của họ. Điều này liên quan đến việc đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên các yếu tố như chất lượng, giá cả và độ tin cậy.
 • Đánh giá các nhà cung cấp: Các công ty đánh giá các nhà cung cấp tiềm năng dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng và độ tin cậy. Điều này giúp họ lựa chọn các nhà cung cấp tốt nhất để hợp tác.
 • Đàm phán hợp đồng: Sau khi đã chọn được nhà cung cấp, các công ty sẽ đàm phán hợp đồng phác thảo các điều khoản của mối quan hệ, chẳng hạn như giá cả, lịch trình giao hàng và tiêu chuẩn chất lượng.
 • Quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp: Các công ty phải quản lý mối quan hệ với nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ đáp ứng các nghĩa vụ của mình và giao nguyên vật liệu và linh kiện đúng thời hạn và ở mức chất lượng mong đợi.
 • Theo dõi hoạt động của nhà cung cấp: Các công ty nên theo dõi hoạt động của nhà cung cấp để đảm bảo rằng họ đang đáp ứng các nghĩa vụ của mình theo hợp đồng. Điều này liên quan đến việc theo dõi thời gian giao hàng, mức chất lượng và các chỉ số hiệu suất khác.
 • Xây dựng các kế hoạch dự phòng: Các công ty nên phát triển các kế hoạch dự phòng để giải quyết những gián đoạn chuỗi cung ứng có thể xảy ra, chẳng hạn như thiên tai hoặc những thay đổi bất ngờ về nhu cầu. Điều này có thể liên quan đến việc xác định các nhà cung cấp dự phòng hoặc phát triển các tuyến chuỗi cung ứng thay thế.

Giai đoạn tìm nguồn đảm bảo rằng các công ty có nguồn nguyên vật liệu, linh kiện và các nguồn lực khác đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí cần thiết để sản xuất sản phẩm của họ. Quản lý hiệu quả các mối quan hệ với nhà cung cấp và giám sát hoạt động của nhà cung cấp là chìa khóa để đảm bảo rằng chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả và hiệu quả.

Thực hiện

Giai đoạn thực hiện quản lý chuỗi cung ứng (SCM) liên quan đến việc quản lý quy trình sản xuất, đảm bảo kiểm soát chất lượng và duy trì hoạt động hiệu quả. Dưới đây là một số bước chính liên quan đến giai đoạn tạo:

 • Quản lý sản xuất: Các công ty quản lý quá trình sản xuất để đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất hiệu quả và hiệu quả. Điều này liên quan đến việc lập kế hoạch chạy sản xuất, quản lý mức tồn kho và phối hợp với các nhà cung cấp để đảm bảo rằng các vật liệu và linh kiện luôn sẵn sàng khi cần thiết.
 • Đảm bảo kiểm soát chất lượng: Các công ty phải đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng mong đợi. Điều này liên quan đến việc thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng như kiểm tra, thử nghiệm và kiểm soát quy trình.
 • Tối ưu hóa hoạt động: Các công ty liên tục tìm cách tối ưu hóa hoạt động sản xuất của mình để nâng cao hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao chất lượng. Điều này có thể liên quan đến việc triển khai các kỹ thuật sản xuất tinh gọn, sử dụng tự động hóa để hợp lý hóa các quy trình và áp dụng các công nghệ và phương pháp sản xuất mới.
 • Quản lý mức tồn kho: Các công ty phải quản lý mức tồn kho để đảm bảo rằng họ có đủ sản phẩm trong tay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không phải giữ hàng tồn kho dư thừa gây hạn chế về vốn.
 • Phối hợp với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần: Các công ty phối hợp với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần để đảm bảo nguyên vật liệu và sản phẩm được giao đúng thời hạn và ở mức chất lượng mong đợi. Điều này liên quan đến việc quản lý mối quan hệ với các nhà cung cấp và điều phối các chuyến hàng và hoạt động hậu cần.

Giai đoạn sản xuất đảm bảo rằng các sản phẩm được sản xuất hiệu quả, hiệu quả và đạt mức chất lượng mong đợi. Quản lý hiệu quả quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và mức tồn kho là chìa khóa để đạt được mục tiêu này.

Phân phối

Giai đoạn phân phối của quản lý chuỗi cung ứng (SCM) liên quan đến việc đưa sản phẩm đến tay khách hàng một cách kịp thời và tiết kiệm chi phí. Dưới đây là một số bước chính liên quan đến giai đoạn phân phối:

 • Lập kế hoạch phân phối: Các công ty lập kế hoạch chiến lược phân phối để xác định cách hiệu quả nhất và tiết kiệm chi phí nhất để đưa sản phẩm đến tay khách hàng. Điều này liên quan đến việc xem xét các yếu tố như thời gian giao hàng, chi phí vận chuyển và vị trí của khách hàng.
 • Quản lý vận chuyển: Các công ty quản lý vận chuyển để đảm bảo rằng các sản phẩm được giao đúng thời hạn và ở mức chất lượng mong đợi. Điều này liên quan đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, điều phối lô hàng và theo dõi thời gian cũng như hiệu suất giao hàng.
 • Quản lý mức tồn kho: Các công ty phải quản lý mức tồn kho để đảm bảo rằng họ có đủ sản phẩm trong tay để đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà không phải giữ hàng tồn kho dư thừa gây hạn chế về vốn. Điều này liên quan đến việc theo dõi mức tồn kho và điều chỉnh lịch trình sản xuất và phân phối khi cần thiết.
 • Phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần: Các công ty phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần để đảm bảo rằng các sản phẩm được giao đúng thời gian và dự kiến
 • Quản lý mối quan hệ khách hàng: Các công ty phải quản lý mối quan hệ với khách hàng để đảm bảo rằng họ hài lòng với sản phẩm và dịch vụ mà họ nhận được. Điều này liên quan đến việc cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, giải quyết các mối quan tâm và khiếu nại của khách hàng và thu hút phản hồi của khách hàng.

Giai đoạn giao hàng đảm bảo rằng các sản phẩm được giao cho khách hàng một cách kịp thời và tiết kiệm chi phí. Quản lý hiệu quả mức độ phân phối, vận chuyển và hàng tồn kho, cũng như các mối quan hệ khách hàng bền vững, là chìa khóa để đạt được mục tiêu này.

Hoàn trả

Giai đoạn hoàn trả của quản lý chuỗi cung ứng (SCM), còn được gọi là giai đoạn hậu cần ngược, liên quan đến việc quản lý việc trả lại sản phẩm và xử lý các sản phẩm bị lỗi hoặc hư hỏng. Dưới đây là một số bước chính liên quan đến giai đoạn quay trở lại:

 • Xây dựng chính sách hoàn trả: Các công ty xây dựng chính sách hoàn trả nêu rõ các điều kiện theo đó sản phẩm có thể được trả lại, bao gồm lý do trả lại, thời hạn trả lại và thủ tục trả lại sản phẩm.
 • Nhận sản phẩm bị trả lại: Các công ty nhận sản phẩm bị trả lại từ khách hàng hoặc nhà bán lẻ và kiểm tra chúng để xác định xem chúng có thể được bán lại, sửa chữa hay phải thải bỏ.
 • Quản lý mức tồn kho: Các công ty phải quản lý mức tồn kho của các sản phẩm bị trả lại để đảm bảo rằng họ có đủ khả năng xử lý hàng trả lại mà không phát sinh chi phí dư thừa hoặc hàng tồn kho.
 • Sửa chữa hoặc tân trang sản phẩm: Nếu các sản phẩm bị trả lại có thể được sửa chữa hoặc tân trang, các công ty sẽ làm như vậy để đưa chúng trở lại tình trạng có thể bán được.
 • Vứt bỏ sản phẩm: Nếu sản phẩm trả lại không thể bán lại hoặc tân trang, các công ty phải xử lý chúng theo cách có trách nhiệm với môi trường.
 • Xử lý yêu cầu bảo hành: Các công ty xử lý yêu cầu bảo hành, đảm bảo rằng khách hàng nhận được sản phẩm thay thế hoặc hoàn lại tiền theo yêu cầu.

Giai đoạn hoàn trả đảm bảo rằng khách hàng hài lòng với sản phẩm của họ và sản phẩm đó được xử lý một cách có trách nhiệm và tiết kiệm chi phí. Quản lý hiệu quả việc trả lại, sửa chữa, tân trang và thải bỏ sản phẩm cũng như các chương trình bảo hành và dịch vụ khách hàng mạnh mẽ là chìa khóa để đạt được mục tiêu này.

Ví dụ về SCM

Đây là một ví dụ về cách hoạt động của quản lý chuỗi cung ứng (SCM) trong thực tế:

Giả sử một công ty sản xuất và bán máy tính xách tay. Quy trình SCM cho công ty này có thể giống như sau:

 • Kế hoạch: Công ty lên kế hoạch cho lịch trình sản xuất và phân phối dựa trên nhu cầu của khách hàng và dự báo doanh số bán hàng. Điều này liên quan đến dự báo nhu cầu, ước tính nhu cầu hàng tồn kho và phối hợp với các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ hậu cần.
 • Nguồn: Công ty tìm nguồn nguyên liệu thô, chẳng hạn như linh kiện và bộ phận cho máy tính xách tay, từ nhiều nhà cung cấp khác nhau. Nó đàm phán giá cả, các điều khoản và lịch trình giao hàng với các nhà cung cấp và đảm bảo rằng họ đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và tính bền vững.
 • Sản xuất: Công ty sản xuất máy tính xách tay tại các cơ sở sản xuất của mình, đảm bảo rằng chúng đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng và lịch trình sản xuất.
 • Phân phối: Công ty giao máy tính xách tay cho khách hàng của mình thông qua các phương thức vận chuyển khác nhau, chẳng hạn như đường hàng không, đường biển hoặc đường bộ. Nó theo dõi các lô hàng và thời gian giao hàng, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ hậu cần để đảm bảo rằng các sản phẩm đến đúng giờ và trong tình trạng tốt.
 • Trả hàng: Nếu khách hàng trả lại máy tính xách tay do lỗi hoặc lý do khác, công ty sẽ tuân theo chính sách trả lại và quản lý quy trình trả lại, bao gồm sửa chữa hoặc tân trang, quản lý hàng tồn kho và xử lý các sản phẩm không bán được.

Lời kết

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là một quy trình quan trọng liên quan đến việc lập kế hoạch, tìm nguồn cung ứng, sản xuất, phân phối và trả lại sản phẩm và dịch vụ. SCM hiệu quả có thể dẫn đến tăng hiệu quả, cải thiện dịch vụ khách hàng, nâng cao khả năng cạnh tranh, quản lý rủi ro, bền vững môi trường cũng như hợp tác và giao tiếp giữa các bên liên quan khác nhau.

Để đạt được những lợi ích này, các công ty cần phát triển các chiến lược, quy trình và hệ thống SCM mạnh mẽ nhằm tối ưu hóa hoạt động của họ, giảm thiểu chi phí, đồng thời nâng cao chất lượng và sự hài lòng của khách hàng. Bằng cách thực hiện các hoạt động SCM hiệu quả, các công ty có thể đạt được lợi thế cạnh tranh, tăng khả năng sinh lời và đóng góp cho một nền kinh tế bền vững và có trách nhiệm với xã hội hơn.

Hi vọng qua bài viết trên bạn có thể hiểu rõ hơn về Logistics và quản lý chuỗi cung ứng là gì và để quản lý chuỗi cung ứng của doanh nghiệp một cách trơn tru và hiệu quả liên hệ ngay với Johnson’s Blog để được tư vấn.

>>>Xem thêm:

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt