Kế toán quản trị là gì

Khái niệm Cơ bản về Kế toán quản trị

4.6/5 - (9 bình chọn)

Kế toán quản trị (MA) là lĩnh vực đóng vai trò quan trọng trong doanh nghiệp, giúp cho nhà quản lý nắm bắt được chi tiết tình hình tài chính cũng như quản trị và đưa ra các quyết định nội bộ một cách hiệu quả. Kế toán quản trị đề cập đến việc sử dụng báo cáo tài chính và quy trình ra quyết định quản trị để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Ngoài ra, kế toán quản trị cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng sinh lời và phân tích dòng tiền có thể giúp cung cấp thông tin cho việc ra quyết định chiến lược. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu bài viết sau.

Kế toán quản trị là gì?

Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản rằng MA chính là các công việc thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp các thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu của những người quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ doanh nghiệp.

Kế toán quản trị là một cách để theo dõi và quản lý các giao dịch kinh doanh. Nó được sử dụng để đảm bảo tính chính xác và trách nhiệm tài chính. Điều này đảm bảo rằng thông tin tài chính là đáng tin cậy, chính xác và kịp thời. Nó giúp nhà quản lý đưa ra các quyết định sáng suốt về phân bổ nguồn lực và lập ngân sách.

Việc sử dụng MA giúp lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động kinh doanh. Bên cạnh đó, nó có thể giúp các nhà quản lý đưa ra các quyết định liên quan đến lập ngân sách vốn, dự báo, phân tích và quy trình ra quyết định hiệu quả. MA giúp báo cáo và phân tích tài chính trở nên hiệu quả và chính xác hơn.

Các đối tượng sẽ quan tâm đến thông tin tài chính của doanh nghiệp bao gồm nhà đầu tư, cổ đông, nhà quản trị doanh nghiệp và các nhân viên,…Chính vì thế thông tin của kế toán quản trị đặc biệt quan trọng trong việc vận hành doanh nghiệp, đồng thời phục vụ cho công tác đánh giá, kiểm tra của doanh nghiệp đó.

Bản chất của kế toán quản trị

Bản chất của kế toán quản trị là một bộ phận cấu thành của kế toán nói chung trong các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh. Thông tin mà kế toán quản trị cung cấp chủ yếu để giúp các nhà quản trị, lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra được các quyết định ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức kinh tế. 

Kế toán quản trị cung cấp những nguồn thông tin cụ thể và có tính định lượng vì nó gắn với các hoạt động kinh doanh, sản xuất cụ thể của doanh nghiệp. Ngoài ra, kế toán quản trị còn giúp cụ thể hóa các chức năng cơ bản của nhà quản lý, bao gồm tổ chức thực hiện, xây dựng kế hoạch thực hiện, phân tích và đánh giá các quyết định. 

Kế toán quản trị phản ánh tình trạng tài sản, tài chính kinh tế của doanh nghiệp một cách cụ thể nhất, nó tính toán từng loại chi phí của từng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa và cùng với đó là xác định chi phí phát sinh. Từ đó giúp nhà quản trị, quản lý doanh nghiệp xác định được các kết quả hoạt động kinh doanh một cách chi tiết nhất. 

Kế toán quản trị hoạt động như thế nào?

Kế toán quản trị là một công cụ quản lý tài chính được cả những người ra quyết định tài chính bên trong và bên ngoài sử dụng để phân tích, báo cáo và theo dõi thông tin tài chính của một tổ chức.

Mục tiêu chính của kế toán quản trị là cung cấp thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp cho mục đích ra quyết định. Nó bao gồm lập ngân sách và dự báo, phân tích phương sai, phân tích chu kỳ ngân sách, phân tích ngân sách, chi phí ngân sách và kiểm soát ngân sách. Điều này giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định sáng suốt về hoạt động kinh doanh như lập kế hoạch ngân sách và đầu tư.

Thực hành việc này liên quan đến việc ghi lại các giao dịch tài khoản như thu tiền mặt, chi tiêu, thu nhập và các khoản mục trong bảng cân đối kế toán trong hồ sơ kế toán. Các giao dịch này sau đó được phân loại và tóm tắt bằng cách sử dụng các báo cáo kế toán quản trị.

Đối tượng mà kế toán quản trị hướng tới

Đối tượng mà kế toán quản lý hướng tới là nguồn vốn, tài sản doanh nghiệp và các quan hệ tài chính của doanh nghiệp hoặc tổ chức kinh tế. Bên cạnh đó thì kế toán quản trị cũng nghiên cứu những đối tượng đặc thù như chi phí của doanh nghiệp bao gồm dự toán tổng chi phí, phân loại các chi phí cần thiết, phân tích sản lượng và lợi nhuận, xây dựng định mức chi phí. Ngoài ra, nó còn nghiên cứu sâu về các yếu tố sản xuất của doanh nghiệp như hàng tồn kho, mức tài sản cố định hay lao động. 

Ai là người cần kế toán quản trị?

Có rất nhiều cuộc tranh luận về việc ai cần kế toán quản trị, và câu trả lời cho câu hỏi đó khá đơn giản: Bất cứ ai muốn điều hành một doanh nghiệp thành công đều cần có kiến thức cơ bản về nó. Kế toán là nền tảng dựa trên tất cả các quyết định tài chính và nếu không hiểu cách thức phân bổ và theo dõi dòng tiền, thì thật khó để đưa ra quyết định sáng suốt về các khoản đầu tư hoặc chiến lược tiếp thị trong tương lai.

Tuy nhiên, nếu công ty của bạn không sử dụng dữ liệu bán hàng hoặc tiếp thị để đưa ra quyết định hoặc bạn chỉ thu thập dữ liệu hạn chế về hành vi của khách hàng thì có thể bạn không cần đến kế toán quản trị.

Tại sao kế toán quản trị lại quan trọng đối với doanh nghiệp?

Trên thực tế, kế toán tài chính sẽ liên quan đến quá trình báo cáo của một hoạt động, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể, nhà nước, tổ chức nhân đạo.

Tại sao cần có kế toán quản trị?
Tại sao cần có kế toán quản trị?

Những thông tin này chính là các căn cứ phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong kỳ nên những số liệu thường mang tính lịch sử, không đáp ứng được hết nhu cầu quản lý của các nhà quản trị đứng đầu doanh nghiệp, Đấy chính là lý do chúng ta cần có kế toán quản trị.

Một doanh nghiệp phải có kế toán quản trị để quản lý và theo dõi hiệu quả tài chính. Hệ thống này cung cấp cho các doanh nghiệp thông tin về việc họ đang quản lý tài nguyên của mình tốt như thế nào và họ đang sử dụng tiền hiệu quả như thế nào. Nó cũng có thể giúp xác định các khu vực cần cải thiện.

Kế toán quản trị cũng là một thành phần thiết yếu của báo cáo tài chính. Điều này là do báo cáo tài chính chứa thông tin về hoạt động tài chính và tình trạng tài chính của công ty. Nếu không có kế toán quản trị, sẽ rất khó để biết được hiệu quả tài chính của một doanh nghiệp.

Mục tiêu của kế toán quản trị

Một trong những mục tiêu của kế toán quản trị đó chính là cung cấp thông tin cho nhà quản lý nhằm đưa ra các quyết định, sao cho việc sử dụng nguồn lực trong doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất, đạt được các mục tiêu đề ra trong ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, đồng thời làm tăng giá trị của doanh nghiệp cũng như tăng giá trị của khách hàng.

Chính vì thế hệ thống thông tin kế toán quản trị trong tổ chức có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho các nhà quản lý trong hoạt động quản lý, điều hành kinh doanh. Cụ thể, một số mục tiêu chi tiết của kế toán quản trị phải kể đến như sau:

  • Nắm được chi tiết các thành phần chi phí, tính toán và tổng hợp các chi phí trong hoạt động sản xuất, giá thành của từng sản phẩm tạo ra và các loại công trình dịch vụ liên quan.
  • Xây dựng được các khoản dự toán ngân sách cho các mục tiêu, hoạt động thông thường của doanh nghiệp
  • Kiểm soát, thực hiện và giải trình các nguyên nhân chênh lệch giữa chi phí dự toán theo kế hoạch và chi phí thực tế khi triển khai.
  • Cung cấp các thông tin cần thiết tạo căn cứ đầy đủ cho các nhà quản trị đưa ra quyết định một cách đúng đắn, hợp lý nhất.

Vai trò của kế toán quản trị

Ra quyết định

Ra quyết định chính là chức năng cơ bản và xuyên suốt của một nhà quản trị. Trong chu trình quản lý của mình, việc ra quyết định cần được thực hiện xuyên suốt từ khâu lên kế hoạch, khâu tổ chức thực hiện và khâu kiểm tra, đánh giá. Các quyết định của người quản trị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp.

Kế toán quản trị có vai trò cung cấp thông tin thích hợp để tư vấn cho các nhà quản trị trong quá trình ra quyết định, đóng vai trò cơ bản và cốt lõi nhất của những quyết định mang tính chiến lược.

Lập kế hoạch và dự toán

Kế hoạch ở đây bao gồm các mục tiêu và lộ trình cần đạt được cũng như chi tiết các bước cần thực hiện để đạt được mục tiêu đó. Kế hoạch hoạt động của doanh nghiệp sẽ bao gồm ngắn hạn và dài hạn. Kế toán quản trị sẽ tiến hành thu thập thông tin phù hợp để xây dựng kế hoạch và dự án.

Tổ chức thực hiện

Kế toán quản trị sẽ đóng vai trò thu thập thông tin thích hợp trong quá khứ và tương lai để đưa ra tư vấn, hỗ trợ trong việc ra quyết định thực hiện các dự án như đã đề ra. Ở đây, thông tin cần bao hàm cả thông tin phục vụ cho việc ra quyết định tác nghiệp và quyết định chiến lược.

Kiểm tra, đánh giá

Hoạt động kiểm tra đánh giá cũng là một khâu trong quá trình quản lý, cần được thực hiện định kỳ hoặc đột xuất khi gặp các biến động lớn nhằm phân tích, so sánh tình hình thực tế thực hiện kế hoạch,

Kế toán quản trị có vai trò cung cấp thông tin thực hiện, thông tin phân tích để nhà quản trị đánh giá, lượng hoá được tình hình triển khai kế hoạch, dự toán từ đó điều chỉnh phù hợp để khắc phục những biến động ngoài dự kiến.

Các loại kế toán quản trị

Kế toán quản trị là thực hành kế toán thông qua lăng kính quản lý. Nó tập trung vào các quyết định tài chính và phi tài chính của các nhà quản lý doanh nghiệp, những người chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định có thể có tác động trực tiếp đến báo cáo tài chính.

Việc thực hành kế toán quản trị tập trung vào việc ra quyết định của các nhà quản lý doanh nghiệp, có thể có tác động đến báo cáo tài chính. Nó giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt để họ có thể hoạt động hiệu quả và hiệu quả hơn.

Các loại kế toán quản trị bao gồm kế toán tài chính, kế toán kiểm soát, kế toán hiệu suất, quản lý ngân quỹ, phân tích báo cáo tài chính và ra quyết định của các nhà quản lý doanh nghiệp.

  • Kế toán kiểm soát là quá trình giám sát các nguồn lực được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ. Điều này bao gồm theo dõi hàng tồn kho, dòng tiền và các số liệu tài chính khác để đảm bảo rằng các mục tiêu tài chính được đáp ứng.
  • Kế toán hiệu suất cung cấp thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh đang hoạt động.
  • Quản lý ngân quỹ liên quan đến các khía cạnh tài chính của việc thanh toán hóa đơn và phát hành chứng khoán.

Chi phí và định giá sản phẩm

Tính giá thành sản phẩm là quá trình xác định chi phí liên quan đến một sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể. Thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định về cách định giá sản phẩm, phân bổ nguồn lực và dự đoán doanh số bán hàng trong tương lai.

Một loại kế toán quản trị khác là định giá. Quá trình này ước tính giá trị của một tài sản hoặc nợ phải trả dựa trên các điều kiện thị trường hiện tại. Bằng cách sử dụng kế toán quản trị, các công ty có thể đảm bảo dữ liệu tài chính chính xác và đưa ra các quyết định quản lý hiệu quả liên quan đến hoạt động và cắt giảm chi phí.

Phân tích dòng tiền mặt

Phân tích dòng tiền là phân tích báo cáo tài chính giúp các nhà quản lý hiểu được hoạt động kinh doanh của họ đang diễn ra như thế nào. Nó đo lường tiền và các khoản tương đương tiền, cũng như các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn, để xác định vị thế thanh khoản của công ty. Thông tin này có thể rất quan trọng để đưa ra quyết định về nơi phân bổ nguồn lực. Bằng cách xác định các lĩnh vực rủi ro tài chính trong một doanh nghiệp, phân tích dòng tiền có thể giúp ngăn chặn một doanh nghiệp đầu tư quá nhiều hoặc quá ít vào các hoạt động của mình.

Phân tích dòng tiền cũng có thể xác định các rủi ro tài chính tiềm ẩn và giúp nâng cao kỹ năng ra quyết định cho cấp quản lý. Nó có thể giúp xác định các cơ hội kinh doanh có lợi nhuận và giúp giảm thiểu rủi ro tài chính bằng cách đưa ra các quyết định sáng suốt về các quyết định đầu tư. Nhìn chung, phân tích dòng tiền là rất quan trọng để quản lý hiệu quả bất kỳ doanh nghiệp nào.

Phân tích vòng quay hàng tồn kho

Phân tích vòng quay hàng tồn kho là một cách để đo lường hiệu quả quản lý hàng tồn kho của công ty. Mục tiêu của phân tích vòng quay hàng tồn kho là đạt được mức lợi nhuận mong muốn trong khi giảm thiểu chi phí. Để giải quyết mục tiêu này, các công ty thường sử dụng ba loại doanh thu: gộp, thuần và trung bình.

  • Doanh thu gộp đề cập đến giá trị của tất cả hàng tồn kho vào đầu và cuối kỳ đó.
  • Doanh thu thuần là giá trị của tất cả hàng tồn kho trừ đi giá vốn hàng bán trong kỳ.
  • Doanh thu trung bình đề cập đến mức trung bình có trọng số của hai giá trị này trong một khoảng thời gian xác định.

Mỗi loại vòng quay hàng tồn kho đều có những lợi ích và hạn chế riêng, điều quan trọng là chọn loại phù hợp nhất với nhu cầu kinh doanh của bạn. Nhìn chung, phân tích doanh thu hàng tồn kho có thể giúp các công ty đánh giá hiệu quả quản lý hàng tồn kho và cải thiện hiệu quả tài chính của họ.

Phân tích ràng buộc

Phân tích ràng buộc là một phương pháp phân tích tác động của các ràng buộc khác nhau đối với hoạt động kinh doanh. Nó có thể được sử dụng để xác định và giải quyết các vấn đề có thể ngăn cản doanh nghiệp đạt được mục tiêu của họ.

Phân tích ràng buộc giúp các nhà quản lý xác định và giải quyết các vấn đề như thiếu hụt tài chính, nguồn vốn hạn chế hoặc thiếu vốn trí tuệ để đảm bảo khả năng tồn tại của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích ràng buộc cho phép các nhà quản lý đưa ra quyết định sáng suốt về hoạt động nào cần ưu tiên và cách tốt nhất để phân bổ các nguồn lực hạn chế của họ. Nhìn chung, phân tích ràng buộc đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp các nhà quản lý đưa ra quyết định sáng suốt về hoạt động nào cần ưu tiên và cách thức tốt nhất.

Số liệu đòn bẩy tài chính

Số liệu đòn bẩy là chỉ số quan trọng về sức khỏe tài chính của công ty. Sử dụng thông tin này, người quản lý có thể đưa ra quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn lực và quản lý rủi ro. Chẳng hạn, các số liệu về đòn bẩy tài chính có thể giúp các nhà quản lý hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Bằng cách so sánh các số liệu tài chính hiện tại với dữ liệu lịch sử, các nhà quản lý có thể xác định xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt về chiến lược đầu tư và ngân sách vốn của doanh nghiệp.

Ngoài các số liệu về đòn bẩy tài chính, các nhà quản lý cũng có thể sử dụng các số liệu khác để đánh giá rủi ro và cơ hội liên quan đến các khoản đầu tư kinh doanh của họ. Ví dụ: họ có thể sử dụng tỷ lệ nợ ròng trên EBITDA làm thước đo đòn bẩy tài chính.

EBITDA thường được sử dụng để tính toán các hoạt động điều hành của doanh nghiệp, bao gồm doanh thu, giá vốn hàng bán và chi phí điều hành doanh nghiệp. Nợ ròng trên EBITDA chỉ đơn giản là nợ ròng của doanh nghiệp chia cho EBITDA của nó. Bằng cách so sánh các số liệu tài chính hiện tại với dữ liệu lịch sử, các nhà quản lý có thể xác định các xu hướng và quyết định cách quản lý tốt nhất ngân sách vốn và chiến lược đầu tư của họ.

Quản lý khoản phải thu (AR)

Một phần thiết yếu của kế toán quản trị là kế toán các hóa đơn chưa thanh toán (AR). Điều này liên quan đến việc theo dõi tiến trình của các hóa đơn chưa thanh toán và đưa ra quyết định về việc chấp nhận hay từ chối chúng. Nó cũng bao gồm ước tính doanh thu và chi phí trong tương lai, và lập kế hoạch cho các nhu cầu về dòng tiền.

Quản lý các khoản phải thu bao gồm một số chức năng quan trọng, chẳng hạn như dự báo doanh thu, theo dõi các khoản phải thu chưa thanh toán và đưa ra quyết định về chính sách thu nợ. Điều này giúp đảm bảo rằng doanh nghiệp của bạn có nguồn tài chính cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ hiện tại và tương lai.

Bên cạnh quản lý AR, kế toán cũng ước tính doanh thu và chi phí trong tương lai khi lập báo cáo tài chính. Điều này giúp các doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về các yêu cầu về ngân sách vốn và dòng tiền của họ. Nhìn chung, kế toán các hóa đơn chưa thanh toán là một khía cạnh quan trọng của kế toán quản trị có thể có tác động tích cực đến hoạt động kinh doanh.

Lập ngân sách, phân tích xu hướng và dự báo

Một trong những yếu tố đầu vào quan trọng trong kế toán quản trị là lập ngân sách. Điều này liên quan đến việc dự báo chi phí trong tương lai và thực hiện các điều chỉnh để đảm bảo rằng các nguồn lực được phân bổ theo cách hiệu quả nhất. Phân tích xu hướng giúp các nhà quản lý xác định những thay đổi trong hoạt động tài chính, thực hiện các điều chỉnh cần thiết đối với chiến lược nếu cần.

Cuối cùng, dự báo cung cấp hướng dẫn về các xu hướng trong tương lai và tác động tiềm ẩn của chúng đối với tổ chức. Bằng cách sử dụng các kỹ thuật kế toán quản trị, các nhà quản lý có thể theo dõi hiệu suất tài chính của họ theo thời gian và thực hiện các thay đổi cần thiết để đảm bảo thành công liên tục.

Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính là gì?

Sự khác biệt cơ bản giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị là kế toán tài chính tập trung vào việc ghi chép, phân loại và tóm tắt các giao dịch tài chính nhằm nỗ lực cung cấp thông tin hữu ích trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh.

Kế toán quản trị là một loại hình kế toán tập trung vào việc quản lý một công ty hoặc tổ chức. Điều này bao gồm các hoạt động như lập ngân sách, dự báo và phân tích hiệu suất.

Kỹ năng cần thiết để trở thành một nhà kế toán quản trị chuyên nghiệp

Hầu hết các chuyên gia tài chính đều cho rằng nếu bạn có năng khiếu làm việc và thích thú các con số thì bạn sẽ thuận lợi trong việc trở thành một nhà kế toán quản trị trong tương lai. Thế nhưng, để tiến xa hơn trong nấc thang sự nghiệp của nghề này thì bạn cần nắm thật chắc những kiến thức về quản trị kinh doanh, khoa học quản trị doanh nghiệp cũng như các quy trình sản xuất thường có. 

Kế toán quản trị giúp các doanh nghiệp mở rộng các kỹ năng, kiến thức về kế toán chi phí và giúp nhà quản lý xây dựng các công cụ tài chính có ích. Khi doanh nghiệp cần kế toán quản trị thì người làm nghề này cũng cần một nền tảng vững chắc về kiến thức kinh tế cùng với các kỹ năng mềm mà ngành nghề nào cũng cần như kỹ năng giao tiếp và thuyết trình, kỹ năng thuyết phục khách hàng và không thể thiếu kỹ năng viết lách tìm hiểu thông tin. 

Cuối cùng thì người làm nghề kế toán quản trị doanh nghiệp cần có những kỹ năng quản lý và kỹ năng lãnh đạo đội ngũ. Họ cần được đào tạo một cách bài bản về kiến thức quản trị có cả trong hai lĩnh vực quản trị tài chính và quản lý nguồn nhân sự.

Bên cạnh đó cũng không thể thiếu kỹ năng, sự am hiểu, tìm tòi về công nghệ thông tin, các phương tiện marketing, truyền thông xã hội trong bối cảnh nền công nghệ 4.0 bùng nổ như hiện nay. 

Câu hỏi thường gặp

Kế toán Quản trị có giống với Kế toán Tài chính không?

Không, kế toán quản trị không giống nhau và kế toán tài chính. Kế toán tài chính là một quy trình giúp doanh nghiệp hiểu và báo cáo tình hình tài chính của mình. Điều này bao gồm theo dõi tài sản, nợ phải trả, thu nhập và chi phí. Kế toán quản trị là một tập hợp các nguyên tắc và thông lệ được các nhà quản lý doanh nghiệp sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn lực và quản lý rủi ro tốt nhất.

Kế toán quản trị có cần tuân theo GAAP không?

Không, kế toán quản trị nói chung không cần tuân theo GAAP. Điều này là do hầu hết các hệ thống kế toán quản trị được thiết kế dành riêng cho các nhà quản lý doanh nghiệp và nhu cầu của họ, thay vì các tiêu chuẩn tổng thể do GAAP đặt ra. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp chọn cách vượt ra ngoài các nguyên tắc chuẩn mực để đáp ứng các yêu cầu quản lý cụ thể hoặc nâng cao hiệu quả.

Lời kết

Kế toán quản trị là một cách tiếp cận có hệ thống để ra quyết định dựa trên phân tích hiệu suất trong quá khứ, dữ liệu hiện tại và kỳ vọng trong tương lai. Các nhà quản lý sử dụng thông tin kế toán quản lý để xác định các chênh lệch liên quan đến ngân sách, những thay đổi ròng về chi phí hoặc thu nhập được lập ngân sách và phân tích chênh lệch ngân sách. Ngoài ra, các nhà quản lý phân tích dữ liệu tài chính như doanh thu, giá vốn hàng bán (COGS), chi phí chung và phân tích chênh lệch chi phí để lập kế hoạch cho các mục tiêu kinh doanh trong tương lai như tỷ suất lợi nhuận và mục tiêu dòng tiền. Thông tin này được sử dụng để đưa ra các quyết định cho hoạt động kinh doanh như quyết định về giá cả và mức độ sản xuất nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thiệt hại. Bằng cách này, kế toán quản trị giúp đảm bảo rằng các doanh nghiệp luôn có lãi.

Đến đây chắc hẳn bạn đã trả lời được câu hỏi kế toán quản trị là gì. Nếu còn vấn đề gì chưa rõ, bạn có thể liên hệ ngay tới Johnson’s Blog để được tư vấn và hỗ trợ nhanh chóng nhất.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt