Kế toán chi phí

Kế toán chi phí: Định nghĩa và Giải thích

5/5 - (7 bình chọn)

Kế toán chi phí được sử dụng để xác định và lập ngân sách chi phí hàng hóa và dịch vụ cho một doanh nghiệp. Nó liên quan đến việc ghi lại các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất hoặc bán hàng hóa hoặc dịch vụ, cũng như các chi phí chung như tiền lương, tiền thuê nhà và nguyên vật liệu. Kế toán chi phí giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, mức sản xuất và phân bổ nguồn lực. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu kế toán chi phí là gì qua bài viết sau.

Kế toán chi phí là gì?

Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán liên quan đến việc xác định giá thành sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách phân tích các chi phí khác nhau liên quan đến sản xuất, chẳng hạn như nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí chung. Mục tiêu của kế toán chi phí là cung cấp cho các nhà quản lý thông tin để ra quyết định và kiểm soát chi phí.

Lịch sử kế toán chi phí

Kế toán chi phí bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20 như một phản ứng đối với cuộc cách mạng công nghiệp và nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp để hiểu rõ hơn về chi phí của họ và nâng cao hiệu quả. Một trong những người đầu tiên đề xuất kế toán chi phí là một kỹ sư người Anh tên là Charles Babbage, người đã phát triển khái niệm tách chi phí chung khỏi chi phí trực tiếp.

Vào đầu thế kỷ 20, kế toán chi phí trở nên phổ biến hơn ở Hoa Kỳ và sự phát triển của các nguyên tắc và thực tiễn kế toán chi phí bị ảnh hưởng bởi sự phát triển của các tập đoàn lớn và việc sử dụng ngày càng nhiều các kỹ thuật sản xuất hàng loạt.

Ngày nay, kế toán chi phí là một khía cạnh quan trọng của kinh doanh hiện đại và được sử dụng trong nhiều ngành khác nhau để kiểm soát chi phí và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Các loại kế toán chi phí

 • Chi phí công việc: phân bổ chi phí cho các sản phẩm hoặc dự án cụ thể.
 • Chi phí quy trình: tính chi phí trung bình cho toàn bộ quy trình sản xuất.
 • Chi phí dựa trên hoạt động: chỉ định chi phí cho các hoạt động cụ thể thúc đẩy chi phí.
 • Chi phí mục tiêu: liên quan đến việc thiết lập chi phí mục tiêu và sau đó làm việc ngược lại để xác định giá của sản phẩm.
 • Chi phí vòng đời: xem xét tất cả các chi phí trong vòng đời của sản phẩm hoặc dự án.
 • Chi phí tiêu chuẩn: sử dụng chi phí được xác định trước cho vật liệu, nhân công và chi phí chung để lập ngân sách và kiểm soát chi phí.
 • Chi phí cận biên: chỉ xem xét chi phí biến đổi trong quá trình ra quyết định.

Chi phí công việc

Chi phí công việc là một phương pháp kế toán chi phí phân bổ chi phí trực tiếp (chẳng hạn như nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp) và chi phí gián tiếp (chẳng hạn như chi phí chung) cho các sản phẩm, dự án hoặc công việc cụ thể.

Mục tiêu của chi phí công việc là xác định chi phí của từng công việc hoặc sản phẩm riêng lẻ để định giá chính xác sản phẩm, kiểm soát chi phí và cải thiện lợi nhuận. Phương pháp này thường được sử dụng trong các ngành như xây dựng, sản xuất và kỹ thuật, nơi mỗi công việc hoặc sản phẩm có thể có các yêu cầu và chi phí riêng.

Để xác định chi phí của một công việc, tất cả các chi phí liên quan đến công việc đều được theo dõi và ghi lại, bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí chung. Thông tin được thu thập thông qua chi phí công việc sau đó được sử dụng để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt, chẳng hạn như định giá sản phẩm, cải thiện quy trình và kiểm soát chi phí.

Chi phí quy trình

Chi phí quy trình là một phương pháp kế toán chi phí tính trung bình các chi phí sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể, chẳng hạn như một tháng, cho toàn bộ quy trình sản xuất.

Mục tiêu của quá trình chi phí là xác định chi phí của sản phẩm hoặc dịch vụ bằng cách tính trung bình chi phí của tất cả các sản phẩm được sản xuất trong một khoảng thời gian. Phương pháp này thường được sử dụng trong các ngành có quy trình sản xuất liên tục như sản xuất hóa chất, lọc dầu, sản xuất thực phẩm.

Trong quy trình chi phí, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí chung được tích lũy và sau đó chia cho số lượng đơn vị được sản xuất để xác định chi phí trung bình cho mỗi đơn vị. Thông tin được thu thập thông qua quá trình tính chi phí sau đó được sử dụng để kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Chi phí dựa trên hoạt động

Chi phí dựa trên hoạt động (ABC) là một phương pháp kế toán chi phí chỉ định chi phí cho các hoạt động cụ thể thúc đẩy chi phí của công ty. Mục tiêu của ABC là cung cấp sự hiểu biết chính xác hơn về chi phí liên quan đến các hoạt động kinh doanh, sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Không giống như các phương pháp truyền thống, ABC chỉ định chi phí gián tiếp (chẳng hạn như chi phí chung) cho các hoạt động cụ thể, thay vì chỉ cho các sản phẩm hoặc dịch vụ.

Trong ABC, trước tiên, một công ty xác định các hoạt động quan trọng của mình, chẳng hạn như mua nguyên liệu thô, sản xuất sản phẩm và vận chuyển sản phẩm. Sau đó, công ty xác định chi phí của từng hoạt động và phân bổ các chi phí đó cho các sản phẩm hoặc dịch vụ được hưởng lợi từ hoạt động đó. Điều này dẫn đến một bức tranh chính xác hơn về chi phí liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau, có thể giúp công ty kiểm soát chi phí tốt hơn và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

ABC thường được sử dụng trong các ngành có quy trình sản xuất phức tạp và khó theo dõi chi phí, chẳng hạn như sản xuất ô tô, hàng không vũ trụ và điện tử.

Chi phí mục tiêu

Chi phí mục tiêu là một kỹ thuật quản lý chi phí trong đó một công ty đặt chi phí mục tiêu cho một sản phẩm hoặc dịch vụ và sau đó tính toán ngược lại để xác định mức giá mà sản phẩm có thể được bán mà vẫn tạo ra lợi nhuận. Mục tiêu của chi phí mục tiêu là thiết kế và sản xuất các sản phẩm với chi phí sẽ đảm bảo tỷ suất lợi nhuận mong muốn.

Trong chi phí mục tiêu, trước tiên, một công ty xác định giá mục tiêu cho một sản phẩm và sau đó trừ đi tỷ suất lợi nhuận mong muốn để xác định chi phí mục tiêu. Sau đó, công ty xác định các cách để giảm chi phí, chẳng hạn như cải thiện quy trình, sử dụng vật liệu tiết kiệm chi phí hơn hoặc giảm chi phí. Thông tin này được sử dụng để thiết kế và sản xuất sản phẩm với chi phí mục tiêu, đảm bảo đạt được tỷ suất lợi nhuận mong muốn.

Chi phí mục tiêu thường được sử dụng trong các ngành có sự cạnh tranh gay gắt về giá, chẳng hạn như hàng tiêu dùng, ô tô và điện tử. Kỹ thuật này giúp các công ty cân bằng sự đánh đổi giữa chi phí, chất lượng và giá cả, đồng thời đưa ra các quyết định sáng suốt về thiết kế, sản xuất và định giá sản phẩm.

Chi phí vòng đời

Chi phí vòng đời là một phương pháp kế toán chi phí xem xét tất cả các chi phí liên quan đến một sản phẩm hoặc dự án trong toàn bộ vòng đời của nó, từ nghiên cứu và phát triển đến thanh lý hoặc nghỉ hưu. Mục tiêu của tính toán chi phí vòng đời là cung cấp một bức tranh toàn diện về các chi phí liên quan đến một sản phẩm hoặc dự án và đưa ra các quyết định sáng suốt về thiết kế, sản xuất và sử dụng sản phẩm hoặc dự án đó.

Trong chi phí vòng đời, tất cả các chi phí đều được xem xét, bao gồm chi phí trực tiếp, chẳng hạn như vật liệu và nhân công, và chi phí gián tiếp, chẳng hạn như chi phí chung và bảo trì. Thông tin được thu thập thông qua tính toán chi phí vòng đời được sử dụng để xác định tổng chi phí sở hữu cho một sản phẩm hoặc dự án, bao gồm chi phí phát triển, sản xuất, sử dụng và thải bỏ. Thông tin này có thể được sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt về thiết kế sản phẩm, quy trình sản xuất và lựa chọn vật liệu, cũng như để đánh giá khả năng kinh tế lâu dài của sản phẩm hoặc dự án.

Chi phí vòng đời thường được sử dụng trong các ngành như xây dựng, kỹ thuật và sản xuất, trong đó chi phí của một sản phẩm hoặc dự án trong toàn bộ vòng đời của nó là một sự cân nhắc đáng kể. Kỹ thuật này cũng được sử dụng trong đánh giá môi trường và tính bền vững để xác định tổng tác động môi trường của một sản phẩm hoặc dự án.

Chi phí tiêu chuẩn

Chi phí tiêu chuẩn là một phương pháp kế toán chi phí sử dụng chi phí được xác định trước hoặc ước tính cho nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí chung để chuẩn bị ngân sách và kiểm soát chi phí. Mục tiêu của chi phí tiêu chuẩn là thiết lập cơ sở để so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán hoặc chi phí dự kiến, đồng thời xác định và sửa bất kỳ sai lệch nào.

Trong chi phí tiêu chuẩn, một công ty thiết lập các tiêu chuẩn hoặc chi phí dự kiến cho từng thành phần sản xuất, chẳng hạn như nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí chung. Những tiêu chuẩn này sau đó được sử dụng để chuẩn bị ngân sách và theo dõi chi phí thực tế. Công ty so sánh chi phí thực tế với chi phí dự toán hoặc chi phí tiêu chuẩn để xác định chênh lệch và xác định các lĩnh vực cần cải thiện chi phí.

Chi phí tiêu chuẩn thường được sử dụng trong các ngành công nghiệp như sản xuất và xây dựng, nơi quy trình sản xuất được tiêu chuẩn hóa và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp có thể được ước tính. Kỹ thuật này giúp các công ty kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả và đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt.

Chi phí cận biên

Chi phí cận biên là một phương pháp kế toán chi phí chỉ xem xét các chi phí sản xuất biến đổi khi đưa ra quyết định về giá cả và sản xuất. Mục tiêu của chi phí cận biên là xác định tác động gia tăng đối với lợi nhuận khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Trong chi phí cận biên, chỉ các chi phí biến đổi, chẳng hạn như nguyên vật liệu trực tiếp và lao động trực tiếp, được xem xét khi đưa ra quyết định về giá cả và sản xuất. Chi phí cố định, chẳng hạn như chi phí chung và khấu hao, được coi là chi phí chìm và không được đưa vào phân tích. Biên độ đóng góp, là chênh lệch giữa giá bán và chi phí biến đổi, được sử dụng để xác định tác động gia tăng đối với lợi nhuận khi sản xuất thêm một đơn vị sản phẩm.

Chi phí cận biên thường được sử dụng trong các ngành như sản xuất và dịch vụ, nơi quy trình sản xuất linh hoạt và cơ cấu chi phí bị chi phối bởi chi phí biến đổi. Kỹ thuật này giúp các công ty đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, sản xuất và phân bổ nguồn lực cũng như kiểm soát chi phí.

Các yếu tố của kế toán chi phí

Các yếu tố của kế toán chi phí là các bộ phận cấu thành nên chi phí sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ. Sau đây là các yếu tố chính của kế toán chi phí:

 • Nguyên vật liệu trực tiếp: nguyên vật liệu dùng để sản xuất ra sản phẩm
 • Lao động trực tiếp: tiền công và tiền lương trả cho công nhân trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm
 • Chi phí sản xuất chung: chi phí gián tiếp liên quan đến việc sản xuất một sản phẩm, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích, bảo hiểm và vật tư
 • Chi phí bán hàng và quản lý: chi phí gián tiếp liên quan đến việc bán và tiếp thị sản phẩm, chẳng hạn như tiền lương và tiền công, quảng cáo và chi phí đi lại
 • Khấu hao: phân bổ chi phí của một tài sản dài hạn trong thời gian sử dụng hữu ích của nó
 • Chi phí nghiên cứu và phát triển: chi phí thiết kế và thử nghiệm sản phẩm mới hoặc cải tiến sản phẩm hiện có
 • Chi phí hoạt động: chi phí điều hành một doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích, bảo hiểm và vật tư

Mỗi yếu tố kế toán chi phí này được xem xét khi xác định tổng chi phí sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ và được sử dụng để thông báo các quyết định về giá cả, sản xuất và phân bổ nguồn lực. Thông tin được thu thập thông qua kế toán chi phí được các nhà quản lý và những người ra quyết định sử dụng để kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả và tăng khả năng sinh lời.

Nguyên tắc kế toán chi phí là gì?

Sau đây là một số nguyên tắc chính của kế toán chi phí:

 • Tính khách quan: Kế toán chi phí nên dựa trên bằng chứng khách quan và có thể kiểm chứng, chẳng hạn như hóa đơn, bảng chấm công và hồ sơ sản xuất.
 • Tính phù hợp: Thông tin chi phí phải phù hợp với quyết định được đưa ra và nó phải phản ánh thông tin chính xác và mới nhất hiện có.
 • Tính nhất quán: Các phương pháp và thông lệ kế toán chi phí phải nhất quán theo thời gian để dữ liệu có thể so sánh được có thể được sử dụng để phân tích và ra quyết định.
 • Cơ sở dồn tích: Chi phí nên được ghi lại khi chúng phát sinh, thay vì khi thanh toán được thực hiện hoặc nhận được.
 • Chi phí đầy đủ: Tất cả chi phí liên quan đến việc sản xuất sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ phải được đưa vào kế toán chi phí, bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, lao động trực tiếp và chi phí sản xuất chung.
 • Phân tích lợi ích chi phí: Kế toán chi phí nên xem xét cả chi phí và lợi ích của một quyết định để xác định quá trình hành động hiệu quả nhất về chi phí.
 • Chi phí dựa trên hoạt động: Kế toán chi phí nên xem xét các hoạt động thúc đẩy chi phí và phân bổ chi phí cho các sản phẩm hoặc dịch vụ dựa trên việc sử dụng các hoạt động đó.
 • Phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận: Kế toán chi phí nên xem xét mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận, đồng thời sử dụng thông tin này để đưa ra quyết định về giá cả, mức độ sản xuất và kiểm soát chi phí.
 • Cải tiến liên tục: Kế toán chi phí phải là một quá trình cải tiến liên tục, với việc xem xét và sửa đổi thường xuyên các phương pháp và thông lệ kế toán chi phí để đảm bảo rằng chúng chính xác và phù hợp.

Những nguyên tắc này cung cấp nền tảng cho kế toán chi phí hiệu quả và chúng được sử dụng để đảm bảo rằng thông tin chi phí là chính xác, phù hợp và hữu ích cho việc ra quyết định. Bằng cách tuân theo các nguyên tắc này, các công ty có thể đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, sản xuất và kiểm soát chi phí, đồng thời họ có thể sử dụng kế toán chi phí để cải thiện hiệu quả tài chính tổng thể của mình.

Tại sao kế toán chi phí lại quan trọng?

Kế toán chi phí rất quan trọng vì nhiều lý do:

 • Ra quyết định: Kế toán chi phí cung cấp thông tin về chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ, điều này rất quan trọng để đưa ra các quyết định sáng suốt về giá cả, sản xuất và kiểm soát chi phí.
 • Kiểm soát chi phí: Bằng cách xác định chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ, kế toán chi phí cho phép các công ty xác định các cơ hội tiết kiệm chi phí và thực hiện các biện pháp kiểm soát chi phí để cải thiện hiệu quả tài chính tổng thể của họ.
 • Phân tích chi phí-khối lượng-lợi nhuận: Kế toán chi phí cung cấp thông tin về mối quan hệ giữa chi phí, khối lượng và lợi nhuận, điều cần thiết để đưa ra các quyết định sáng suốt về giá cả, sản xuất và kiểm soát chi phí.
 • Lập ngân sách và lập kế hoạch: Kế toán chi phí cung cấp dữ liệu và thông tin cần thiết cho việc lập ngân sách và lập kế hoạch, điều này rất quan trọng để đảm bảo rằng một công ty có các nguồn lực cần thiết để đáp ứng các mục tiêu và mục tiêu của mình.
 • Cải thiện hiệu quả: Bằng cách cung cấp thông tin chi tiết và chính xác về chi phí, kế toán chi phí cho phép các công ty xác định sự thiếu hiệu quả trong quy trình sản xuất của họ và thực hiện các cải tiến để tăng hiệu quả và giảm chi phí.
 • Tuân thủ: Kế toán chi phí thường được yêu cầu bởi các cơ quan quản lý và được sử dụng để tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định kế toán.
 • Quyết định về giá: Bằng cách hiểu chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ, kế toán chi phí cho phép các công ty đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả và đảm bảo rằng giá được đặt ở mức bù đắp chi phí và mang lại lợi tức đầu tư hợp lý.

Kế toán chi phí rất quan trọng vì nó cung cấp thông tin quan trọng để đưa ra các quyết định sáng suốt về giá cả, sản xuất, kiểm soát chi phí, lập ngân sách và lập kế hoạch, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định kế toán.

Phần mềm kế toán chi phí

Phần mềm kế toán chi phí là một loại phần mềm máy tính tự động hóa quy trình kế toán chi phí. Nó giúp các công ty quản lý và phân tích chi phí của họ, cung cấp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ.

Một số tính năng chính của phần mềm kế toán chi phí bao gồm:

 • Theo dõi và phân tích chi phí: Phần mềm có thể theo dõi và phân tích chi phí liên quan đến sản xuất hàng hóa và dịch vụ, bao gồm nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung và các chi phí khác.
 • Lập ngân sách và lập kế hoạch: Phần mềm có thể giúp các công ty tạo ngân sách và kế hoạch cho quy trình sản xuất của họ, bao gồm dự báo chi phí, theo dõi chi tiêu và phân tích các phương sai.
 • Quyết định về giá: Phần mềm có thể cung cấp thông tin về chi phí sản xuất hàng hóa và dịch vụ, giúp các công ty đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả.
 • Kiểm soát chi phí: Phần mềm có thể giúp các công ty xác định các lĩnh vực có thể giảm chi phí và cung cấp các công cụ để kiểm soát chi phí, chẳng hạn như đặt giới hạn ngân sách và theo dõi chi tiêu.
 • Tuân thủ: Phần mềm có thể đảm bảo rằng các công ty tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định kế toán, chẳng hạn như Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP) và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Nhìn chung, phần mềm kế toán chi phí là một công cụ có giá trị cho các công ty muốn quản lý và phân tích chi phí, cải thiện hiệu quả tài chính và đảm bảo thành công lâu dài của họ.

Lời kết

Kế toán chi phí là một nhánh của kế toán tập trung vào việc đo lường và phân tích chi phí liên quan đến sản xuất hàng hóa và dịch vụ. Nó cung cấp thông tin chi tiết về chi phí sản xuất, cho phép các công ty đưa ra quyết định sáng suốt về giá cả, sản xuất, kiểm soát chi phí, lập ngân sách và lập kế hoạch, nâng cao hiệu quả và đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn và quy định kế toán. Hãy để lại bình luận nếu bạn có câu hỏi.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt