Doanh thu thuần

Doanh thu thuần: Định nghĩa và Công thức

5/5 - (6 bình chọn)

Tổng doanh thu cho bạn biết công ty kiếm được bao nhiêu tiền từ các giao dịch, doanh thu thuần cho bạn biết lợi nhuận sau khi thực hiện các khoản khấu trừ. Các khoản khấu trừ bao gồm các chi phí như giá vốn hàng bán, thuế bán hàng, chi phí vận chuyển, v.v. Trong bài viết này này, Johnson’s Blog sẽ cho bạn biết doanh thu thuần là gì, công thức tính. Chúng tôi cũng sẽ so sánh với doanh thu tổng và lợi nhuận ròng để hiểu sự khác biệt.

Doanh thu thuần là gì?

Doanh thu thuần là tổng số tiền mà một công ty tạo ra từ việc bán hàng sau khi trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) và bất kỳ chi phí hoạt động nào khác. Nó thể hiện số tiền thu nhập thực tế mà một công ty đã tạo ra và có thể được sử dụng để thanh toán chi phí và mang lại lợi nhuận cho công ty.

Tại sao phải tính Doanh thu thuần?

Doanh thu ròng được tính để hiểu hiệu suất tài chính của công ty và để xác định khả năng sinh lời của công ty. Bằng cách trừ đi tất cả các chi phí liên quan đến sản xuất và bán sản phẩm hoặc dịch vụ, doanh thu thuần mang lại bức tranh rõ ràng hơn về tình hình tài chính của công ty và giúp đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt như chiến lược định giá, kiểm soát chi phí và lập kế hoạch đầu tư.

Ngoài ra, nó cũng đóng vai trò là thước đo chính cho các bên liên quan, nhà đầu tư và nhà phân tích để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty.

Công thức doanh thu thuần

Công thức tính doanh thu thuần là:

Doanh thu thuần = Tổng doanh thu – Giá vốn hàng bán (COGS) – Chi phí hoạt động

Trong đó:

 • Tổng doanh thu: là số tiền được tạo ra từ việc bán một sản phẩm hoặc dịch vụ.
 • Giá vốn hàng bán (COGS): bao gồm các chi phí trực tiếp liên quan đến việc sản xuất và bán một sản phẩm hoặc dịch vụ, chẳng hạn như nguyên vật liệu, nhân công và chi phí sản xuất chung.
 • Chi phí hoạt động: bao gồm tất cả các chi phí khác phát sinh trong quá trình điều hành doanh nghiệp, chẳng hạn như tiền thuê nhà, tiện ích, tiền lương, tiếp thị và chi phí hành chính.

Bằng cách trừ giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động khỏi tổng doanh thu, doanh thu ròng thu được thể hiện số tiền thu nhập thực tế do công ty tạo ra và có thể được sử dụng để thanh toán chi phí và mang lại lợi nhuận cho công ty.

Nhược điểm của Doanh thu thuần?

Mặc dù doanh thu ròng là thước đo hữu ích để đo lường hiệu quả tài chính của công ty, nhưng nó cũng có một số nhược điểm:

 • Phạm vi giới hạn: Doanh thu thuần chỉ tính đến một số chi phí hạn chế và không cung cấp bức tranh toàn cảnh về tình hình tài chính của công ty.
 • Biến động: Doanh thu thuần có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như thay đổi điều kiện thị trường, thay đổi sở thích của người tiêu dùng và biến động trong nền kinh tế.
 • Không phản ánh khả năng tồn tại lâu dài: Doanh thu thuần chỉ cung cấp thông tin tổng quan về hoạt động tài chính của công ty tại một thời điểm nhất định và có thể không phản ánh chính xác khả năng tồn tại lâu dài của công ty.
 • Không tính đến tăng trưởng: Doanh thu thuần không tính đến các khoản đầu tư và chi phí mà công ty thực hiện để thúc đẩy tăng trưởng trong tương lai, đây có thể là một yếu tố quan trọng trong việc đánh giá tình hình tài chính của công ty.
 • Không tính đến lạm phát: Doanh thu thuần không tính đến tác động của lạm phát, điều này có thể khiến việc so sánh giữa các khoảng thời gian khác nhau trở nên khó khăn.

Do đó, doanh thu ròng nên được xem xét cùng với các số liệu tài chính khác, chẳng hạn như thu nhập hoạt động, dòng tiền và lợi tức đầu tư, để hiểu toàn diện hơn về hiệu quả tài chính của công ty.

Ưu điểm của Doanh thu thuần?

Doanh thu thuần là thước đo có giá trị để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty và có những ưu điểm sau:

 • Tính đơn giản: Doanh thu thuần dễ hiểu và dễ tính toán, khiến nó trở thành thước đo đơn giản để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty.
 • Phản ánh khả năng sinh lời: Doanh thu thuần cho biết số tiền thực tế mà một công ty kiếm được sau khi trừ đi tất cả các chi phí, khiến nó trở thành một chỉ báo tốt về khả năng sinh lời của công ty.
 • Tạo điều kiện so sánh: Bằng cách cung cấp thước đo tiêu chuẩn về hiệu quả tài chính của một công ty, doanh thu thuần giúp việc so sánh hiệu quả tài chính của các công ty khác nhau trong cùng ngành trở nên dễ dàng hơn.
 • Trợ giúp trong việc ra quyết định: Ban quản lý có thể sử dụng doanh thu thuần để đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt, chẳng hạn như chiến lược định giá, kiểm soát chi phí và lập kế hoạch đầu tư.
 • Cung cấp điểm chuẩn: Doanh thu thuần cung cấp điểm chuẩn để công ty có thể đo lường hiệu quả hoạt động của mình theo thời gian, giúp công ty xác định xu hướng và thực hiện các thay đổi khi cần thiết.
 • Quan trọng đối với các bên liên quan: Doanh thu thuần là thước đo chính đối với các bên liên quan, nhà đầu tư và nhà phân tích vì nó cung cấp thông tin tổng quan về hiệu quả tài chính của công ty và giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về việc đầu tư vào công ty.

Do đó, doanh thu thuần là thước đo hữu ích để đánh giá hiệu quả tài chính của công ty và cần được xem xét cùng với các thước đo tài chính khác để hiểu toàn diện về tình hình tài chính của công ty.

So sánh Tổng doanh thu, Doanh thu thuần và Thu nhập ròng

Tổng doanh thu, doanh thu thuần và thu nhập ròng là tất cả các chỉ số tài chính được sử dụng để đo lường hiệu quả tài chính của công ty, nhưng mỗi chỉ số cung cấp một mức độ chi tiết khác nhau và phục vụ một mục đích khác.

Tổng doanh thu là tổng số tiền mà một công ty tạo ra từ việc bán hàng trước khi trừ đi bất kỳ chi phí nào. Đây là điểm khởi đầu để tính toán hiệu quả tài chính của công ty và cung cấp thông tin tổng quan về doanh số bán hàng của công ty.

Doanh thu thuần là tổng số tiền mà một công ty tạo ra từ việc bán hàng sau khi trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) và tất cả các chi phí hoạt động khác. Nó cung cấp một bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và lợi nhuận của công ty bằng cách hiển thị số tiền thu nhập thực tế do công ty tạo ra sau khi hạch toán chi phí.

Thu nhập ròng hay còn gọi là lợi nhuận ròng là số tiền mà một công ty kiếm được sau khi hạch toán tất cả doanh thu và chi phí. Nó được tính bằng cách lấy tổng doanh thu trừ đi tất cả các chi phí, bao gồm giá vốn hàng bán và chi phí hoạt động. Thu nhập ròng thể hiện lãi hoặc lỗ cuối cùng của một công ty và cung cấp một cái nhìn toàn diện về hoạt động tài chính của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Tổng doanh thu cung cấp thông tin tổng quan về doanh số bán hàng của công ty, doanh thu thuần cung cấp bức tranh rõ ràng hơn về sức khỏe tài chính và khả năng sinh lời của công ty và thu nhập ròng cung cấp cái nhìn toàn diện về hiệu quả tài chính của công ty trong một khoảng thời gian nhất định.

Một số nguồn Doanh thu thuần tiềm năng là gì?

Các nguồn doanh thu thuần tiềm năng có thể bao gồm:

 • Bán sản phẩm: Điều này có thể bao gồm các sản phẩm vật lý, chẳng hạn như hàng tiêu dùng hoặc sản phẩm kỹ thuật số, chẳng hạn như phần mềm hoặc sách điện tử.
 • Bán dịch vụ: Điều này có thể bao gồm các dịch vụ như tư vấn, sửa chữa và bảo trì hoặc các dịch vụ chuyên nghiệp.
 • Đăng ký: Các công ty cung cấp dịch vụ dựa trên đăng ký, chẳng hạn như dịch vụ phát trực tuyến hoặc phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), tạo doanh thu từ các khoản thanh toán định kỳ do người đăng ký thực hiện.
 • Quảng cáo: Các công ty vận hành các trang web hoặc nền tảng có lượng khán giả lớn có thể tạo doanh thu từ quảng cáo, bằng cách bán không gian quảng cáo hoặc thông qua các mô hình kinh doanh dựa trên quảng cáo như tiếp thị liên kết.
 • Cấp phép và tiền bản quyền: Các công ty sở hữu tài sản trí tuệ có giá trị, chẳng hạn như bằng sáng chế hoặc bản quyền, có thể tạo doanh thu bằng cách cấp phép hoặc bán quyền sử dụng tài sản đó.
 • Bán hàng dựa trên hoa hồng: Các công ty hoạt động theo mô hình bán hàng dựa trên hoa hồng, chẳng hạn như đại lý bất động sản, tạo doanh thu từ tiền hoa hồng kiếm được từ doanh số bán hàng do đại lý thực hiện.
 • Dịch vụ cao cấp: Các công ty có thể cung cấp các dịch vụ cao cấp, chẳng hạn như hỗ trợ nâng cao hoặc quyền truy cập ưu tiên, với một khoản phí bổ sung để tạo thêm doanh thu.

Đây là một số ví dụ về các nguồn doanh thu ròng tiềm năng. Các nguồn doanh thu ròng cụ thể sẽ khác nhau tùy theo công ty và ngành và các công ty có thể có nhiều nguồn doanh thu.

Lời kết

Doanh thu thuần là thước đo tài chính quan trọng đo lường thu nhập thực tế của công ty được tạo ra từ việc bán hàng sau khi trừ đi giá vốn hàng bán (COGS) và tất cả các chi phí hoạt động khác. Bằng cách tính toán doanh thu thuần, các công ty có thể xác định tình hình tài chính và lợi nhuận của mình, đồng thời đưa ra các quyết định sáng suốt về cách phân bổ nguồn lực và phát triển kinh doanh. Các công ty có thể có nhiều nguồn thu nhập ròng khác nhau. Hiểu được sự khác biệt giữa doanh thu thuần và các chỉ số tài chính khác, chẳng hạn như tổng doanh thu và thu nhập ròng, là điều quan trọng để đánh giá hiệu quả tài chính tổng thể của công ty.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt