ChatGPT

ChatGPT: Đặc điểm và Tích hợp

5/5 - (4 bình chọn)

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ nâng cao do OpenAI phát triển, có khả năng tạo phản hồi giống như con người đối với các lời nhắc khác nhau. Với khả năng ấn tượng và tính linh hoạt, ChatGPT là một công cụ có giá trị cho các tổ chức muốn tận dụng AI cho các tác vụ liên quan đến văn bản. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết qua bài viết này.

ChatGPT là gì?

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ do OpenAI phát triển, có thể tạo phản hồi giống như con người đối với nhiều loại lời nhắc. Nó sử dụng một kỹ thuật học sâu được gọi là mạng biến áp để phân tích và hiểu một lượng lớn dữ liệu văn bản và nó được đào tạo trên một khối văn bản khổng lồ từ internet.

Với khả năng tạo văn bản nghe tự nhiên, ChatGPT đã trở thành một công cụ phổ biến cho các tổ chức muốn tự động hóa các tác vụ như dịch vụ khách hàng, tạo nội dung, dịch ngôn ngữ, v.v. ChatGPT thường được sử dụng làm API, có nghĩa là nó có thể dễ dàng tích hợp vào các ứng dụng và được sử dụng để tạo văn bản tự động.

Lợi ích của ChatGPT

Dưới đây là một số lợi ích của việc sử dụng ChatGPT:

 • Tăng hiệu quả: ChatGPT có thể tự động hóa các tác vụ tạo văn bản, giải phóng nhân công để tập trung vào các tác vụ cấp cao hơn.
 • Tính nhất quán: ChatGPT có thể tạo văn bản nhất quán về giọng điệu và phong cách, ngay cả khi nhiều người đang sử dụng nó.
 • Cải thiện trải nghiệm khách hàng: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo phản hồi giống con người trong dịch vụ khách hàng, cải thiện trải nghiệm tổng thể của khách hàng.
 • Tăng tính sáng tạo: ChatGPT có thể tạo ra các ý tưởng và đề xuất mới, làm cho nó hữu ích cho việc tạo nội dung và các tác vụ sáng tạo khác.
 • Truy cập vào lượng lớn dữ liệu: ChatGPT được đào tạo trên một kho dữ liệu văn bản khổng lồ từ internet, cho phép nó truy cập vào vô số thông tin có thể được sử dụng để tạo văn bản chất lượng cao.
 • Có thể tùy chỉnh: ChatGPT có thể được tinh chỉnh cho các tác vụ cụ thể, cho phép các tổ chức tạo văn bản phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

ChatGPT là một công cụ đa năng mang lại nhiều lợi ích cho các tổ chức muốn tự động hóa các tác vụ liên quan đến văn bản và tận dụng AI cho các hoạt động của họ.

Hạn chế của ChatGPT

Dưới đây là một số hạn chế của ChatGPT:

 • Thiên kiến: Giống như bất kỳ mô hình AI nào, ChatGPT được đào tạo trên một kho dữ liệu văn bản lớn và có thể phản ánh những thành kiến có trong dữ liệu đó. Điều này có thể dẫn đến những sai lệch ngoài ý muốn trong văn bản được tạo.
 • Thiếu ngữ cảnh: ChatGPT không phải lúc nào cũng có thể hiểu ngữ cảnh của lời nhắc, dẫn đến phản hồi không chính xác hoặc vô nghĩa.
 • Khả năng sáng tạo hạn chế: Mặc dù ChatGPT có thể tạo văn bản mới, nhưng ChatGPT bị giới hạn bởi dữ liệu được đào tạo và có thể không tạo được nội dung thực sự nguyên bản.
 • Biến đổi chất lượng: Chất lượng của văn bản được tạo có thể thay đổi tùy thuộc vào lời nhắc và tinh chỉnh cụ thể của mô hình.
 • Phụ thuộc vào dữ liệu: ChatGPT dựa vào một lượng lớn dữ liệu văn bản để tạo phản hồi, vì vậy nếu dữ liệu bị hạn chế hoặc có chất lượng kém, thì văn bản được tạo cũng có thể bị hạn chế hoặc có chất lượng kém.
 • Chi phí: Sử dụng ChatGPT làm API có thể tốn kém, đặc biệt đối với các tổ chức sử dụng nhiều.
 • Chuyên môn kỹ thuật: Việc tích hợp ChatGPT vào các ứng dụng yêu cầu chuyên môn kỹ thuật và có thể yêu cầu phát triển phần mềm bổ sung.

Mặc dù ChatGPT mang lại nhiều lợi ích nhưng điều quan trọng là phải hiểu những hạn chế của nó và sử dụng nó một cách cẩn thận để có được kết quả tốt nhất.

Cách ChatGPT hoạt động

ChatGPT hoạt động theo ba bước sau:

 • Đào tạo trước: Mô hình ChatGPT được đào tạo trên một kho dữ liệu văn bản khổng lồ, cho phép nó tìm hiểu các mẫu trong ngôn ngữ và hiểu ngữ cảnh của các từ và cụm từ. Giai đoạn tiền đào tạo này rất quan trọng để mô hình tạo ra văn bản chính xác và có âm thanh tự nhiên.
 • Tinh chỉnh: Nếu cần, mô hình có thể được tinh chỉnh cho các tác vụ cụ thể, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng hoặc tạo nội dung, bằng cách đào tạo mô hình về dữ liệu bổ sung cho tác vụ đó. Việc tinh chỉnh này cho phép mô hình tạo văn bản phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức sử dụng nó.
 • Tạo: Sau khi được đào tạo, mô hình ChatGPT có thể được sử dụng làm API để tạo phản hồi cho lời nhắc trong thời gian thực. Mô hình tạo văn bản bằng cách lấy mẫu từ phân phối xác suất của mô hình, mô hình này đã được đào tạo để dự đoán từ tiếp theo trong một câu đã cho từ trước đó. API trả về văn bản đã tạo cho người dùng, cho phép các tổ chức tự động hóa các tác vụ tạo văn bản và nâng cao hiệu quả.

Đào tạo trước

Đào tạo trước là bước đầu tiên trong quá trình đào tạo mô hình ChatGPT. Nó liên quan đến việc đào tạo mô hình trên một kho dữ liệu văn bản khổng lồ, cho phép nó học các mẫu trong ngôn ngữ và hiểu ngữ cảnh của các từ và cụm từ.

Trong quá trình đào tạo trước, mô hình được đào tạo để dự đoán từ tiếp theo trong một câu đã cho từ trước đó. Điều này cho phép nó xây dựng sự hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ giữa các từ và ngữ cảnh của chúng.

Đào tạo trước là rất quan trọng để mô hình ChatGPT tạo văn bản chính xác và có âm thanh tự nhiên. Mô hình được đào tạo trước tạo thành nền tảng để tinh chỉnh mô hình cho các tác vụ cụ thể, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng hoặc tạo nội dung, bằng cách đào tạo mô hình trên dữ liệu bổ sung cho tác vụ đó.

Tinh chỉnh

Tinh chỉnh là quá trình điều chỉnh mô hình ChatGPT được đào tạo trước cho một nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng hoặc tạo nội dung. Bước này liên quan đến việc đào tạo mô hình về dữ liệu bổ sung cho nhiệm vụ cụ thể, cho phép mô hình tạo văn bản phù hợp với nhu cầu cụ thể của tổ chức sử dụng mô hình đó.

Tinh chỉnh cho phép mô hình ChatGPT xây dựng dựa trên sự hiểu biết được đào tạo trước về các mẫu ngôn ngữ và thích ứng với các yêu cầu cụ thể của nhiệm vụ sắp tới. Bước này đặc biệt quan trọng khi nhiệm vụ cụ thể yêu cầu mô hình tạo văn bản dành riêng cho miền hoặc tuân theo các nguyên tắc về phong cách hoặc giọng điệu cụ thể.

Trong quá trình tinh chỉnh, các tham số của mô hình được đào tạo trước được cập nhật dựa trên dữ liệu dành riêng cho nhiệm vụ, cho phép mô hình tạo văn bản phù hợp và chính xác hơn cho nhiệm vụ cụ thể.

Tạo

Tạo là quá trình sử dụng mô hình ChatGPT được đào tạo để tạo phản hồi cho lời nhắc trong thời gian thực. Đây là bước cuối cùng trong quá trình đào tạo và sử dụng mô hình ChatGPT.

Mô hình tạo văn bản bằng cách lấy mẫu từ phân phối xác suất của mô hình, mô hình này đã được đào tạo để dự đoán từ tiếp theo trong một câu đã cho từ trước đó. Mô hình tạo ra phản hồi bằng cách chọn từ có xác suất cao nhất cho từ tiếp theo trong câu, lặp lại quy trình này cho đến khi tạo ra phản hồi hoàn chỉnh.

Văn bản được tạo có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng, chẳng hạn như dịch vụ khách hàng, tạo nội dung hoặc xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các tổ chức có thể sử dụng mô hình ChatGPT làm API, đưa ra lời nhắc và nhận văn bản được tạo trong thời gian thực.

Ứng dụng ChatGPT như thế nào?

ChatGPT có nhiều ứng dụng trong lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, bao gồm:

 • Hỗ trợ khách hàng tự động: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo phản hồi tự động cho các câu hỏi của khách hàng, giải phóng nhân viên hỗ trợ để xử lý các câu hỏi phức tạp hơn.
 • Tạo nội dung: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo các bài viết, tóm tắt hoặc thậm chí toàn bộ sách, giúp tiết kiệm thời gian và tăng năng suất.
 • Chatbot: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo các hệ thống AI đàm thoại, chẳng hạn như chatbot, cho nhiều ngành, bao gồm thương mại điện tử, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ tài chính.
 • Trả lời câu hỏi: ChatGPT có thể được đào tạo để trả lời các câu hỏi dựa trên một khối lượng lớn văn bản, làm cho nó hữu ích cho các hệ thống quản lý kiến thức và truy xuất thông tin.
 • Phân tích tình cảm: ChatGPT có thể được đào tạo để phân loại văn bản là tích cực, tiêu cực hoặc trung lập, giúp nó hữu ích cho việc theo dõi mạng xã hội và khai thác ý kiến.
 • Dịch ngôn ngữ: ChatGPT có thể được sử dụng để tạo bản dịch giữa các ngôn ngữ, cho phép dịch ngôn ngữ chính xác và hiệu quả hơn.

Đây chỉ là một vài trong số rất nhiều ứng dụng của ChatGPT. Khi lĩnh vực Xử lý ngôn ngữ tự nhiên tiếp tục phát triển, có khả năng ChatGPT sẽ được sử dụng theo nhiều cách sáng tạo khác trong tương lai.

Cách tích hợp ChatGPT vào WordPress

Cài đặt plugin ChatAI

Đăng nhập vào website wordpress của bạn, cài đặt Plugin ai-engine. Dowload tại link: https://wordpress.org/plugins/ai-engine/

Tạo key API

Đăng nhập vào tài khoản Open AI, sau đó vào phần API. https://platform.openai.com/account/api-keys

Tạo mới một key API và copy lưu lại nhé.

Kết nối ChatGPT với website

Dán mã API vào Plugin.

Paste ChatGPT API
ChatGPT API

Set up một vài thao tác cơ bản là có thể sử dụng

Configure ChatGPT
Configure ChatGPT

Kết quả sau khi tích hợp

Tích hợp ChatGPT vào website
Tích hợp ChatGPT vào website

Lời kết

ChatGPT là một mô hình NLP tiên tiến được phát triển bởi OpenAI. Nó dựa trên kiến trúc máy biến áp và đã được đào tạo trước trên một lượng lớn dữ liệu văn bản. ChatGPT có khả năng thực hiện nhiều tác vụ NLP, bao gồm tạo văn bản, chatbot, trả lời câu hỏi, phân loại văn bản và tóm tắt văn bản. Mức độ chính xác cao và khả năng tạo văn bản giống con người khiến nó trở thành một công cụ hấp dẫn cho các doanh nghiệp và nhà phát triển muốn xây dựng các ứng dụng NLP nâng cao. Việc tích hợp ChatGPT vào một trang web, chẳng hạn như WordPress, yêu cầu phải có một mô hình được đào tạo trước và gói nó bằng một API. Với tính linh hoạt và khả năng hiểu và tạo văn bản ngôn ngữ tự nhiên, ChatGPT sẵn sàng đóng một vai trò quan trọng trong tương lai của NLP và AI.

Gửi bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

viTiếng Việt