Hiển thị 135 kết quả
KPI và OKR

KPI và OKR: Sự khác nhau và Sai lầm cần tránh

KPI và OKR là hai thuật ngữ thường xuyên được sử dụng trong các cuộc họp đánh giá kết quả hoàn thành công việc của tổ chức cũng như đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên, phân công nguồn nhân lực. Vậy có thể sử dụng đồng thời OKR và KPI không? Câu …

Năng suất là gì?

Năng suất là gì? Phân loại, Công thức và Phương pháp

Năng suất là gì? Năng suất là thuật ngữ được sử dụng khá phổ biến trong quá trình phát triển của mỗi doanh nghiệp, tổ chức. Không những thế, đạt năng suất cao cũng được xem là thách thức đối với mỗi doanh nghiệp.  Làm sao để tăng năng suất trong doanh nghiệp hiệu quả? …

viTiếng Việt