Hiển thị 205 kết quả
Chiến lược marketing là gì?

Chiến lược Marketing: Định nghĩa, Thành phần và Các bước

Chiến lược Marketing là một thành phần thiết yếu trong chiến lược kinh doanh tổng thể của công ty, vì nó giúp sắp xếp các hoạt động marketing với các mục tiêu và mục tiêu của công ty, đồng thời thúc đẩy tăng trưởng và thành công bền vững. Hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu …

Logistics là gì?

Logistics: Định nghĩa, Phân loại và Thành phần

Logistics đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh hiện đại, vì nó giúp các công ty giảm chi phí, nâng cao hiệu quả và nâng cao sự hài lòng của khách hàng. Quản lý logistics hiệu quả cũng có thể giúp các công ty phản ứng nhanh chóng với những thay …

Chi phí kinh doanh là gì?

Chi phí Kinh doanh: Định nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Quản lý chi phí kinh doanh là rất quan trọng để duy trì lợi nhuận và sự ổn định tài chính của doanh nghiệp. Bằng cách theo dõi và kiểm soát chi phí, doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng họ sử dụng tài nguyên của mình một cách hiệu quả và tiết kiệm. Hiểu …

Các khoản phải trả là gì?

Khoản phải trả (AP): Ý nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Khoản phải trả là một thành phần quan trọng trong quản lý tài chính của công ty vì nó tác động đến dòng tiền của công ty và mối quan hệ của công ty với các nhà cung cấp. Bằng cách quản lý hiệu quả các khoản phải trả, một công ty có thể tối …

Các khoản phải thu là gì (AR)?

Khoản phải thu (AR): Ý nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Quản lý các khoản phải thu (AR) là một phần quan trọng trong quản lý dòng tiền của doanh nghiệp, vì nó tác động đến thời gian và số lượng dòng tiền vào. Các công ty có thể sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để đẩy nhanh quá trình thu hồi số dư chưa …

Hàng tồn kho là gì?

Hàng Tồn kho: Định nghĩa, Phân loại và Ví dụ

Hàng tồn kho là một thuật ngữ kế toán để chỉ các hàng hóa, sản phẩm hoặc vật tư được mua hoặc sản xuất mà chưa được bán và đang được lưu trữ trong kho hoặc các vị trí khác trong chuỗi cung ứng. Hàng tồn kho là một phần quan trọng của doanh nghiệp …

viTiếng Việt