Hiển thị 12 kết quả
Mô hình quản trị

Những Mô hình Quản trị Kinh điển

Mô hình quản trị (mô hình quản lý) là công cụ để quản lý chiến lược. Chúng giúp các tổ chức đưa ra quyết định sáng suốt, ưu tiên các mục tiêu và thúc đẩy kết quả kinh doanh. Mặc dù có nhiều mô hình quản lý khác nhau trên thị trường, nhưng mỗi tổ …

Marketing là gì?

Marketing là gì? Tầm quan trọng của Marketing

Marketing là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của một doanh nghiệp. Trong bài viết này, hãy cùng Johnson’s Blog tìm hiểu chi tiết khái niệm marketing là gì cũng như những lợi ích khác nhau của marketing. Chúng ta cũng sẽ xem xét chiến lược marketing 4P và …

viTiếng Việt