Hiển thị 25 kết quả
PMO là gì?

PMO là gì? Vai trò và Thành viên 

PMO (Project Management Office) là một cơ cấu tổ chức để chuẩn hóa các quy trình quản trị dự án và tạo điều kiện chia sẻ các nguồn lực, công cụ, kỹ thuật và phương pháp. Nếu bạn hoạt động doanh nghiệp nhưng không nắm được khái niệm của PMO thì sẽ gặp nhiều khó …

PEST là gì?

PEST là gì? Ứng dụng PEST trong kinh doanh 

Mô hình PEST là gì? PEST là một công cụ phân tích hữu ích được nhiều công ty sử dụng. Mục đích chính của mô hình này là giúp các công ty xác định các yếu tố khách quan bên ngoài công ty, chẳng hạn như các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội …

Mô hình ASK - Tam giác Thành công là gì?

Mô hình ASK: Ý nghĩa, Thành phần và Áp dụng

Mô hình ASK – Tam giác Thành công nhấn mạnh rằng thành công là một khái niệm tổng thể đòi hỏi sự cân bằng của cả ba yếu tố. Bằng cách phát triển một thái độ tích cực, có được những kỹ năng mới và không ngừng học hỏi, các cá nhân có thể đạt …

viTiếng Việt